eseu


Gasteizen lan-kontratazioak egiteko laguntza ekonomikoak: Eskaera

Gasteizen kontratazio mugagabea sustatzera zuzendutako laguntza ekonomikoak, Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda dauden langabeentzat eta bereziki, lan-merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonentzat.

Deialdiaren oinarriak: ALHAO, 149 zk. 2023ko abenduaren 27koa

Deialdiaren baldintzak betetzen dituzten enpresek edo entitateek jaso ahal izango dituzte programa honetako dirulaguntzak, edozein delarik ere beraien forma juridikoa, baldin eta diruz laguntzeko moduko jarduerak, zuzenean, Gasteizko udalerriko lantoki batean garatzen badituzte.

 • Dirulaguntza jaso dezaketen kontratuak mugagabeak izango dira, lanaldi osokoak edo gutxienez % 50eko lanaldi partzialekoak, Gasteizko lantokiei lotuak eta 2022ko maiatzaren 21etik 2023ko maiatzaren 31ra (hau barne) bitartean egindakoak.
 • Diruz lagundu daitezkeen kontratuek enplegu-sorrera garbia eragin behar dute diruz lagunduko den kontratuaren xede den langilea lanean hasi aurreko 6 hiletan enpresak duen batezbesteko langile-kopuruari dagokionez.
 • Dirulaguntzaren xede den kontratu mugagabea gutxienez 12 hilabetez mantetzea (enpresak betebehar hau zuritzeko hainbat dokumentazio aurkeztu beharko ditu).

Deialdiaren oinarrietan daude zehaztuta entitate onuradunen gainerako betebeharrak, kontratatu beharreko pertsonen ezaugarriak eta diruz lagundu daitezkeen ekintzak.

(e)tik (e)ra.

Entitate eskatzailea egiaztatzeko agiriak:

 • IFZ edo AIZ (autonomoen kasuan) edo enpresaren IFK.
 • Enpresa eratzeko eskritura, enpresaren estatutuak eta ordezkaritza-ahalmenaren egiaztapena.
 • Legezko ordezkariaren nortasun-agiria.
 • Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak emandako kontratazioaren aurreko 6 hilabeteko bataz besteko langile kopuruaren ziurtagiria, kontratatutako pertsonari atxikiko zaion kotizazio-kontuaren kode berari buruzkoa.
 • Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak emandako kontratazioaren egunean batez besteko langile kopuruaren ziurtagiria, kontratatutako pertsonari atxikitxen zaion kotizazio-kontuaren kode berari buruzkoa.
 • Foru Ogasunari eta Gizarte Segurantzari ordaindu beharrekoak ordaindu zaizkiela egiaztatzen duten agiriak (Gazteizko udalari egiaztatzeko baimena ukatuz gero).

Kontratatutako pertsona egiaztatzeko agiriak:

 • Nortasun-agiria edo AIZ.
 • Errolda-ziurtagiri historikoa.
 • Lan-bizitzaren txostena, gutxienez ere kontratazioaren aurreko urte eta erdia eta kontratazioaren ondorengo eguna barne direla.
 • Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda egondako aldien ziurtagiria, kontratua hasi aurreko 18 hilabeteetakoa.
 • Kontratatua talde berezietakoren batekoa izanez gero, hori egiaztatzeko behar diren agiriak.

Kontratuaren ezaugarriak egiaztatzeko agiriak:

 • Aldeek sinatutako lan-kontratuaren kopia, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuari kontratazio hori bide telematikoz jakinarazi izanaren egiaztagiriarekin batera.
 • Kontratazioaren urteko soldata-kostuen ziurtagiria, enpresa/erakunde eskatzaileak sinatuta.

Erlazionatutako tramiteak

Informazio gehiago

Posta elektronikoa: ayudascontratacion@vitoria-gasteiz.org

Saila: Ekonomia Sustapena, Enplegua, Merkataritza eta Turismoa

Zerbitzua: Prestakuntza, Enplegu Sustapena eta Ekonomia Soziala

Ebazteko epea: Aplikatzekoa den araudiaren arabera

Tramiteari buruzko edozein zalantza argitzeko Herritarrei Laguntzeko Bulegoetara jo dezakezu. Bestela, 010 informazio telefonora (945 16 11 00) deitu.

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke.

Vitoria-Gasteizko Udalaren Logoa

Espainia plaza 1, 01001 Vitoria-Gasteiz

010 (+34 945 16 11 00)

informacion@vitoria-gasteiz.org

© Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz / Vitoria-Gasteizko Udala.