eseu


Irisgarritasuna

Bere webgunea irisgarri egiteko konpromisoa hartua du Gasteizko Udalak, Sektore publikoko webguneen eta gailu mugikorretarako aplikazioen irisgarritasunari buruzko irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuarekin bat etorriz, zeinaren bidez Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/2102 (EB) Zuzentarauaren transposizioa egiten baita.

Erabilerraztasun-deklarazio hau honako honi aplikatzen zaio: sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/portal, beste domeinu batzuetatik datozen eduki txertatuak salbu.

Betetze-egoera

Webgune hau partzialki konforme dago 1112/2018 Errege Dekretuarekin, jarraian adierazten diren salbuespenak eta bat ez datozen alderdiak direla eta.

Irisgarria ez den edukia

Jarraian jasotzen den edukia ezin da eskuratu, arrazoi hauengatik:

 1. 1112/2018 Errege Dekretuarekin bat ez etortzea:
  1. Webgunean aurrez grabatutako bideo batzuek ez dute audio-deskribapenik edo bitarteko alternatiborik [UNE-EN 301549: 2021-03 arauaren 9.1.2.3 eta 9.1.2.5 zenbakidun baldintzak: Audio-deskribapena edo bitarteko alternatiboak (grabatua)].
  2. Unean-unean, orrialderen batean, zerrenda bat edo formulario-eremu batzuk egon daitezke, esplizituki lotutako etiketa bat izan behar dutenak [UNE-EN 301549: 2021-03 arauaren 9.1.3.1 zenbakiko baldintza: Informazioa eta harremanak].
  3. Unean-unean, orrialderen batean formulario-eremuak egon litezke, nabigatzaileak eskatutako datu-mota automatikoki zehaztu ahal izateko metodorik sartu gabe [UNE-EN 301549: 2021-03 arauaren 9.1.3.1 zenbakiko baldintza: Sarreraren helburua identifikatzea].
  4. Orriren batean, erabiltzaile-interfazearen osagaiek, hala nola formulario-elementuek, estekek eta script bidez sortutako osagaiek ez dute jarraitzen erabilerraztasun-jarraibideek gomendatutako egitura [UNE-EN 301549: 2021-03 arauaren 9.4.1.2 zenbakiko baldintza: Izena, funtzioa, balioa].
  5. Deskargatzeko dokumenturen batean, informazioa, egitura eta erlazioak ez daude softwarearen arabera zehaztuta, edo ez dute testu gisa alternatibarik [UNE-EN 301549:2021-03 arauaren 10.1.3.1 zenbakiko baldintza: Informazioa eta erlazioak.
  6. Deskargatzeko dokumenturen batek ez du programaz definituta irakurketa-sekuentzia zuzen bat gutxienez [UNE-EN 301549: 2021-03 arauaren 10.1.3.2 zenbakiko baldintza: Sekuentzia esanguratsua].
  7. Deskargatzeko dokumenturen batean, baliteke testuko kontraste-erlazioa gutxienez 4.5:1 ez izatea [UNE-EN 301549: 2021-03 arauaren 10.1.4.3 zenbakidun eskakizuna: Gutxieneko kontrastea]. 
  8. Deskargatzeko dokumenturen batean edukiak funtzionaltasuna edo informazioa gal dezake edukia zabaltzean [UNE-EN 301549: 2021-03 arauaren 10.1.4.10 zenbakidun betekizuna: Testuaren berregokitzea]. 
  9. Deskargatzeko dokumenturen batean, baliteke erabiltzaile-interfazearen osagaien eta objektu grafikoen kontrastea 3:1era ez iristea alboko koloreekin [UNE-EN 301549:2021-03 arauaren 10.1.4.11 zenbakidun baldintza: Testuzkoa ez den kontrastea].
  10. Baliteke deskargatzeko dokumenturen batek orrialdearen izenburua identifikatuta ez izatea [UNE-EN 301549:2021-03 arauaren 10.2.4.2 zenbakidun baldintza: Orrien titulua].
  11. Deskargatzeko dokumenturen batean, erabiltzaile-interfazearen osagaiek, hala nola formulario-elementuek, estekek eta script bidez sortutako osagaiek, ez dute erabilerraztasun-jarraibideek gomendatutako egitura jarraitzen [UNE-EN 301549:2021-03 arauaren 10.4.1.2 zenbakidun baldintzak: Izena, funtzioa, balioa].
 2. Gehiegizko karga:
  1. Ez da aplikatzen
 3. Edukia ez dago legeria aplikagarriaren eremuan:
  1. Erabilerraztasun-jarraibide guztiak betetzen ez dituzten 2018ko irailaren 20a baino lehenagoko PDFak edo bestelako fitxategi ofimatikoak egon daitezke. Hala ere, horiek guztiak erabilerrazak izatea ahalegindu da.
  2. Hirugarrenen edukiak egon daitezke, Gasteizko Udalak garatu ez dituenak edo haren kontrolpean ez daudenak, adibidez, ofimatika-artxiboak.

Irisgarritasun-deklarazio honen prestakuntza

Adierazpen hau 2024/06/18an prestatu zen.

Adierazpena prestatzeko erabili den metodoa Udalak berak 2024/06/18an egindako autoebaluazioa izan da.

Adierazpenaren azken berrikuspena: 2024/06/18

Komunikazioa eta harremanetarako datuak

Irisgarritasun-eskakizunei buruzko komunikazioak egin ditzakezu (1112/2018 Errege Dekretuaren 10.2.a artikulua), hala nola:

 • Webgune honetan egokitu litekeen edozein ez-betetzeren inguruan informatu.
 • Edukia eskuratzeko beste zailtasun batzuk transmititzea.
 • Beste edozein kontsulta edo hobekuntza-iradokizun egin, webgunearen irisgarritasunaren inguruan.

Komunikazio horietarako eskuragarri dituzu komunikazio-kanal hauek:

1112/2018 Errege Dekretuaren 10.2.b artikuluaren arabera, honako hauek ere aurkez daitezke:

 • 1112/2018 Errege Dekretuko baldintzak betetzeari buruzko kexa bat.
 • Honako hauei buruzko informazio-eskaera eskuragarria:
  • 1112/2018 Errege Dekretuaren aplikazio-eremutik kanpo dauden edukiak, 3. artikuluaren 4. apartatuan ezarritakoaren arabera.
  • Irisgarritasun-baldintzak betetzetik salbuetsita dauden edukiak, gehiegizko karga ezartzen dutelako.

Informazio eskuragarriaren eskaeran argi eta garbi zehaztu behar dira eskaera zentzuzkoa eta legitimoa dela egiaztatzeko egitateak, arrazoiak eta eskaera.

Informazio eskuragarriaren eta kexen eskaerak irisgarritasunaren arloko ohartarazpen eta erreklamazioen formularioaren bidez aurkez daitezke, bai eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean jasotako gainerako aukeren bidez ere.

Vitoria-Gasteizko Udaleko Irisgarritasunaren Unitate Arduradunak jaso eta tratatuko ditu komunikazio, kexa eta informazio eskuragarriaren eskaerak.

Aplikazio-prozedura

Informazio-eskaera eskuragarri bat edo kexa bat egin ondoren, eskaera hori ezetsi bada, hartutako erabakiarekin ados ez badago, edo erantzunak 12.5 artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzen ez baditu, interesdunak erreklamazio bat hasi ahal izango du. Era berean, erreklamazioa hasi ahal izango da hogei egun balioduneko epea igaro eta erantzunik jaso ez bada.

Erreklamazioa Gasteizko Udalaren egoitza elektronikoko erregistro elektronikoan aurkez daiteke, baita Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean jasotako gainerako aukeren bidez ere.

Erreklamazioak Vitoria-Gasteizko Udaleko Irisgarritasunaren Unitate Arduradunak jaso eta tratatuko ditu.

Aukerako edukia

Vitoria-Gasteizko Udalaren egoitza elektronikoaren egungo bertsioa 2024/06/20an argitaratu zen.

Irisgarritasunaren azken berrikuspena 2024/06/18an egin da.

Data horretatik aurrera, berria den edo aldatu den web-edukien berrikuspen partzialak egiten dira, bai txantiloien bai argitaratutako azken orrien eta dokumentuen berrikuspen partzialak, UNE-EN 301549:2021-03 Arauaren (AA WCAG 2.1 maila) irisgarritasun-baldintzak betetzen direla ziurtatzeko, 1112/2018 Errege Dekretuaren salbuespenak eta W3C partzuergoak WCAG 2.2 Arauaren ondorioz ezarritakoak kontuan hartuta. Arau horrek zaharkitua dela zehaztu eta, beraz, beti betetzen du WCAG 2.1 irizpide hau: SC 4.1.1 Parsing (analisi sintaktikoa).

Gainera, webgune hori urtero berrikusten du Web Erabilerraztasunaren Behatokiak (OAW).

Berrikuspenen historikoa

Vitoria-Gasteizko Udalaren Logoa

Espainia plaza 1, 01001 Vitoria-Gasteiz

010 (+34 945 16 11 00)

informacion@vitoria-gasteiz.org

© Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz / Vitoria-Gasteizko Udala.