eseu


Enpresa proiektu berriak abian jartzeko laguntzen eskabidea

Lanbiderekin elkarlanean, tokiko ekintzailetza proiektuen esparruan, negozio ideia zehaztua duten ekintzaileek enpresa proiektu berriak abian jar ditzaten bultzatzeko laguntzak eskatzea.

Enpresa-bideragarritasunaren plan bat duten pertsonak, baldin eta hitz ematen badute enpresa-jarduera abian jartzen arituko direla soilik, eta ez beste ezertan.

Sustatzaileak arduraldi esklusiboaren betekizuna betetzen duela ulertuko da, baldintza hauek betetzen baditu: diruz lagundutako aldi guztian lanaldi osoan 27 egun baino gehiago lan ez egitea edo lanaldiaren % 30 baino gehiago lan ez egitea. 

2023ko azaroaren 24an eta diruz lagundutako aldian bete beharreko baldintzak (hiru hilabete, 2023ko azaroaren 24tik 2024ko otsailaren 24ra):

 • EAEn erroldatuta egotea eta egoitza izatea.
 • Langabea izatea eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan lan-eskatzaile gisa izena emanda egotea edo % 30eko edo hortik beherako lanaldiarekin aritzea.
 • Aurreko urtean Ekonomia Jardueren gaineko Zergan (IAE) eta Langile Autonomoen Araubide Berezian alta emanda ez egotea.
 • Enpresa-bideragarritasunaren plan bat edukitzea enpresa edo negozio berri bat martxan jartzeko.
 • Vitoria-Gasteizko Udalaren Ekonomia Sustapena, Enplegua, Merkataritza eta Turismoaren Saileko ekintzaileei aholkularitza eta laguntza emateko gutxienez hiru hilabetez prozesu batean sartuta egotea.
 • Enpresa-jarduerak EAEn izan beharko du egoitza soziala eta fiskala, baita lantokia ere.
 • Aurreko deialdietan enpresa-ekintza berriak abian jartzeko Lanbideren laguntzarik jaso ez izana.
 • Arduraldi esklusiboa: besteren kontura ez lan egitea lanaldiaren % 30 baino gehiago edo lanaldi osoko 27 egun baino gehiago 2023ko azaroaren 24tik 2024ko otsailaren 24ra. (hiru hilabete).
 • Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta ez ematea 2023ko azaroaren 24tik abenduaren 24ra bitartean (diruz lagundutako aldiaren lehen hilabetea).
 • Laguntzaren zenbateko osoa lortzeko, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan 2024ko otsailaren 1etik apirilaren 30era eman behar da alta (diruz lagundutako aldiaren ondo-rengo hiru hilabeteetan).

Oharra: aurrekoen egiaztagiriak ideia hautatzen bada eskatuko dira bakarrik.

(e)tik (e)ra.

 • Eskatzailearen curriculum xehea.
 • Enpresa edo negozio berria martxan jartzeko enpresa-bideragarritasunaren plana, gutxienez datu hauek jasoko dituena: sustatzaile taldea, produktu edo zerbitzuaren deskribapena, alderdi berritzaileak, merkatu analisia, negozio aukera, DAFO analisia, merkataritza plana, antolakuntza plana eta ekonomia-finantza azterketa.
 • Lan-plana, enpresa-proiektua ezartzeko eta enpresa martxan jartzeko aurreikusten diren ekintzak hilabetez hilabete zehaztuta, bai eta jarduera abiarazteko aurreikusi den data ere.

Irizpide eta puntuazio hauek hartuko dira aintzat eskabideak balioesteko:

 • Jardueraren nahiz enpresa kudeaketaren inguruko prestakuntza teknikoa: 15 puntu gehienez.
 • Jarduerarekin lotutako lan esperientzia: 15 puntu gehienez.
 • Bideragarritasun planaren zehaztasuna, argitasuna eta kalitatea: 15 puntu gehienez.
 • Proiektuaren bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa: 15 puntu gehienez.
 • Lan-planaren zehaztasuna, koherentzia eta edukiak: 10 puntu gehienez.
 • Ideiaren berrikuntza, hastapenetan diren jarduerak izatea, edo interes maila sustapen ekonomikoari dagokionez: 30 puntu gehienez.

Informazio gehiago

Saila: Ekonomia Sustapena, Enplegua, Merkataritza eta Turismoa

Zerbitzua: Enpresak

Ebazteko epea: Aplikatzekoa den araudiaren arabera

Tramiteari buruzko edozein zalantza argitzeko Herritarrei Laguntzeko Bulegoetara jo dezakezu. Bestela, 010 informazio telefonora (945 16 11 00) deitu.

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke.

Vitoria-Gasteizko Udalaren Logoa

Espainia plaza 1, 01001 Vitoria-Gasteiz

010 (+34 945 16 11 00)

informacion@vitoria-gasteiz.org

© Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz / Vitoria-Gasteizko Udala.