eseu


Enpresak sortzeko eta sendotzeko laguntza ekonomikoen eskaera

Vitoria-Gasteizko udalerrian enpresak sortu eta finkatu daitezela sustatzera bideratutako laguntzak eskatzea, elkarren arteko lehia baliatuz. Itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak izango dira laguntza ekonomiko horiek.

Deialdiaren oinarriak: ALHAO 45zk., 2024ko apirilaren 19koa

Enpresa pribatuak (50 soldatapeko langile baino gutxiago, eta 10 milioi eurotik beherako negozio-bolumena edo balantze orokorra, urtean), merkataritza-jarduera bat egiten dutenak eta deialdiaren betekizunak betetzen dituztenak.

Deialdiaren 3. oinarrian zehaztutakoak.

(e)tik (e)ra.

 • Pertsona fisikoak: NANaren fotokopia.
 • Pertsona juridikoak: IFZren fotokopia eta enpresaren eraketa eskriturena, baita ordezkatze-ahalmenarena eta ordezkatze-ahalmena duen pertsonaren NANa ere.
 • Soldatapeko langilerik badu, azken hilabeteko TC2 agiria.
 • Soldatapeko langilerik ez badu, azken hilabeteko autonomo ordainketaren ordainagiria.
 • Memoria deskribatzailea duen enpresa proiektua.
 • Behar izanez gero, Espainiako Patente eta Marken Bulegoan (OEPM) marka erregistratzeko eskabiearen kopia.
 • Fakturen fotokopiak.
 • Leasing kontratuaren fotokopia erkatua, ibilgetua formula horren bitartez erosi bada, baita kuoten kopia ere.
 • Aurkeztutako fakturen ordainketaren banku-egiaztagiriak.

 • Diru-laguntza eskabideek ez badituzte oinarri hauetan xedatutako baldintzak betetzen, edo bertan galdatutako agiriak ez baldin bazaizkie gehitzen, eskatzaileei 10 eguneko epea emango zaie akats eta okerrak konpondu edo falta diren beharrezko agiriak ekar ditzaten. Halaber ohartaraziko zaie hala egin ezean eskaera bertan behera utzitakotzat joko dela.
 • 2023ko maiatzaren 31tik 2024ko ekainaren 28ra bitarteko aldiari (biak barne) dagozkion fakturak joko dira diruz lagundu daitezkeen gastutzat, deialdiaren kontzeptuei dagozkielarik.

Diru-laguntzaren gai izan daitezkeen ekintzak eta gastuak

 • Enpresa berriek Ekonomi Jardueren gaineko Zergan 2019ko uztailaren 1az geroztik alta emandakoak gauzatzen dituzten proiektu eta inbertsioak.
  • Eratzeko eta abiarazteko gastuak.
  • Komunikazio-gastuak.
  • Prototipoen diseinuarekin eta fabrikazioarekin, jabetza industrialaren babesarekin eta izen komertzialekin lotutako gastuak.
  • Kudeaketa-sistemak ezartzeak eta ziurtatzeak eragindako gastuak.
  • Aktibo finkoko elementuetan egindako inbertsioak.
 • Aurkezten diren proiektuek gutxienez diruz lagun daitekeen 5.000 euroko inbertsioa izan beharko dute.
 • Diru-laguntzaren zenbatekoa gastuen % 40 izango da gehienez, eta 8.000 euro eman ahalko dira enpresa onuradun bakoitzeko eta urteko.

Informazio gehiago

Saila: Ekonomia Sustapena, Enplegua, Merkataritza eta Turismoa

Zerbitzua: Enpresak

Ebazteko epea: Aplikatzekoa den araudiaren arabera

Tramiteari buruzko edozein zalantza argitzeko Herritarrei Laguntzeko Bulegoetara jo dezakezu. Bestela, 010 informazio telefonora (945 16 11 00) deitu.

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke.

Vitoria-Gasteizko Udalaren Logoa

Espainia plaza 1, 01001 Vitoria-Gasteiz

010 (+34 945 16 11 00)

informacion@vitoria-gasteiz.org

© Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz / Vitoria-Gasteizko Udala.