eseu


Santiagon eta Andre Maria Zuriaren jaietan oinez saltzeko baimen-eskabidea

Santiago egunean (uztailak 25) eta Andre Maria Zuriaren jaietan (abuztuaren 4tik 9ra) jaietako puxikak, txanoak, lepo-zapiak eta besteko artikuluak oinez saltzeko baimena lortzea.

2024-2025eko deialdiaren oinarriak

 • Gasteizko Udalarekin inolako zorrik ez izatea. Ofizioz egiaztatuko du Gasteizko Udalak hori horrela den, jasotako eskabideak baloratzerakoan. Baztertu egingo da baloratzeko unean eskakizun hori betetzen ez duen eskabide oro.
 • Gizarte Segurantzaren Erregimenean alta emanda egotea eta horri dagozkion kopuruak ordainduta edukitzea. 
 • Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren epigrafe egokietan alta emanda egotea eta horri dagozkion kopuruak ordainduta edukitzea. 
 • Hirugarren herrietako mailegatzaileek akreditatu beharko dute bizileku-baimenak eta lana kontuetan indarreko legerian ezarritako beharrak betetzen dituztela. 
 • Ekonomia jardueraren arriskuak estaltzen dituen erantzukizun zibileko asegurua edukitzea eta ordaintuta egotea. 
 • Higiene eta osasun edo beste izaera bateko arautze espezifikoek ezarritako baldintzak betetzea. 
 • Lizentziak norberak eta ez bestek erabiltzeko izango dira, debekatua dago haiek eskualdatzea. 
 • Baimenaren titularrek jendeak, oro har, zein ikuskatzaileek erraz ikusteko moduan jarri  beharko dituzte honakoak: Udal-baimena eta jarduerak eragin ditzakeen erreklamazioak jasotzeko helbidea.
 • Gainerako betekizunei dagokienez Gasteizko udalerrian salmenta ibiltaria arautzeko Ordenantzan ezarritakoari jarraituko zaio (ALHAO 143zk. 2016ko abenduaren 21a).

(e)tik (e)ra.

 • Titularraren eta titularkidearen agiri tamainako argazki bat.
 • Titularraren eta titularkidearen nortasun-agiriaren fotokopiak, edo Europar Batasunaz kanpokoen kasuan, lan eta egoitza baimenen fotokopiak.

2024 urterako 106,13 eurokoa da. Tasa Ordenantza Fiskalen 7.1 epigrafean jasota dago.

 

 • Jasotzen den eskabide kopurua esleitzeko dagoen baimen kopurua baino altuagoa bada zozketa bidez esleituko dira. Zozketa, beharrezkoa bada, 2024ko ekainaren 11an egingo da.
 • Esleipendunen zerrenda eta, kasua bada, dagokion erreserba zerrenda 2024ko ekainaren 28tik aurrera argitaratuko da Udalaren web-orrian eta iragarki-oholean. Halaber, Udalaren Herritarrei Laguntzeko Bulegoetan eta argibideetarako telefono zenbakira, 010, 945 161100, deituta jaso ahalko da informazio hori.
 • Esleipendunek urte bakoitzeko uztailaren 18tik 22ra jaso beharko dituzte baimenak, San Martingo udal-bulegoetan. Titularrak nortasun agiri originala aurkeztu beharko du, eta dagokion tasa ordaindu.

Informazio gehiago

Saila: Ekonomia Sustapena, Enplegua, Merkataritza eta Turismoa

Zerbitzua: Merkataritza

Ebazteko epea: 2 hilabete

Tramiteari buruzko edozein zalantza argitzeko Herritarrei Laguntzeko Bulegoetara jo dezakezu. Bestela, 010 informazio telefonora (945 16 11 00) deitu.

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke.

Vitoria-Gasteizko Udalaren Logoa

Espainia plaza 1, 01001 Vitoria-Gasteiz

010 (+34 945 16 11 00)

informacion@vitoria-gasteiz.org

© Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz / Vitoria-Gasteizko Udala.