eseu


Ingurumen-jardunbide egokientzako Itun Berdea sarietarako hautagaitza aurkeztea

Ekimenari atxikitako enpresek (beren jardueren ingurumen) inpaktua murrizteko eta ingurunearekiko harremanak hobetzeko- martxan jarri dituzten jardunbiderik onenen balioa publikoki aitortzea du xede ITUN BERDEA Sarietarako deialdi honek.

Deialdiaren oinarriak: ALHAO 52 zk., 2024ko maiatzaren 10ekoa

Itun Berdearekin bat egin duten enpresak. Kontutan izan Itun Berdeari atxikitzeko prozesua irekita dagoela etengabe, eta hautagaitzak aurkezteko azken egunera bitartean atxikitzen diren enpresak aurkeztu ahal izango dira sarietara.

  • Itun Berdeari atxikita egotea.
  • Indarrean dagoen araudiko betebeharrak betetzea, eta indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak edo Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea, erregelamenduz zehaztutako moduan.
  • Enpresa ezingo da inolaz ere administrazioak abiarazitako prozedura zigortzaile batean murgildua egon, edo egona izan.

(e)tik (e)ra.

  • Enpresaren IFZren kopia, eskabidea aurkezten duen pertsonaren nortasun-agiria, eta hura titularra ez bada, ordezkatze-ahalmenaren egiaztagiria.
  • Garatutako jardunbide egokiaren eta hartutako neurrien alderdirik nabarmenenak zehazten dituen oroitidazkia, non orobat zehaztu ahal izango diren horren ondorioz ingurumenean eta enpresan izandako emaitzak eta onurak.

Deialdiko 7. oinarrian adierazitako gainerako agiriez gain.

Informazio gehiago

Saila: Ekonomia Sustapena, Enplegua, Merkataritza eta Turismoa

Zerbitzua: Enpresak

Ebazteko epea: Aplikatzekoa den araudiaren arabera

Tramiteari buruzko edozein zalantza argitzeko Herritarrei Laguntzeko Bulegoetara jo dezakezu. Bestela, 010 informazio telefonora (945 16 11 00) deitu.

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke.

Vitoria-Gasteizko Udalaren Logoa

Espainia plaza 1, 01001 Vitoria-Gasteiz

010 (+34 945 16 11 00)

informacion@vitoria-gasteiz.org

© Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz / Vitoria-Gasteizko Udala.