eseu


Bermeen edo fidantzen gordailua: Bermearen itzulketa lortzea

Berme baten itzulketa eskatzea, bermea eskatzen zuen betebeharra behar bezala amaitu ondoren.  

Itzultze-eskubidearen titularrak diren pertsona fisiko edo juridikoak.

Gorgailuaren betebeharra behar bezala beteta izatea.

Urte osoan irekita.

Udalak eskatu zuen bermearen itzulketa izapidea amaitu ondoren eska daiteke.

Fidantza gordailutzerakoan kontu-zenbakirik adierazi ez bada, edo itzulketa beste kontu zenbaki batean egin nahi bada:

Ofiziozko itzulketa

Arau orokor gisa, itzulpenak ofizioz egingo ditu Vitoria-Gasteizko Udalak, gorgailatu zuen betehearra behar bezala bete dela egiaztatu ondoren.

Eskudiruzko fidantzen kasuan, interesdunak fidantza eratzen den unean adierazitako kontu-zenbakian egingo da itzulketa.

Alderdiak eskatutako fidantzaren itzulketa

Itzulketa eskubidearen titularra den pertsona fisikoak edo juridikoak eska dezake  itzulketa (gordailutzen duen pertsonak edo haren legezko ordezkariak), bermea eskatzen zuen betekizuna amaitu ondoren.

Fidantza gordailutzerakoan kontu-zenbakirik adierazi ez bada, edo kontu-zenbakia aldatu nahi bada, interesdunak edo haren legezko ordezkariak Bermea itzultzeko eskabidea aurkeztu beharko du, kontu berriaren titulartasuna egiaztatzen duen banku-ziurtagiriarekin batera.

Dokumentazio hau Udaleko Erregistro Elektronikoan, San Martineko Udan Bulegoetan edo Herritarrei Laguntzeko Bulegoetan aurkeztu beharko da.

Erlazionatutako tramiteak

Informazio gehiago

Saila: Ogasuna

Zerbitzua: Aurrekontuak, Finantza-Kudeaketa eta Diruzaintza

Isiltasunaren ondorioa: Ez du

Ebazteko epea: Aplikatzekoa den araudiaren arabera

Tramiteari buruzko edozein zalantza argitzeko Herritarrei Laguntzeko Bulegoetara jo dezakezu. Bestela, 010 informazio telefonora (945 16 11 00) deitu.

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke.

Vitoria-Gasteizko Udalaren Logoa

Espainia plaza 1, 01001 Vitoria-Gasteiz

010 (+34 945 16 11 00)

informacion@vitoria-gasteiz.org

© Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz / Vitoria-Gasteizko Udala.