Genero-berdintasunaren alorrean jarduerak eta proiektuak egiteko dirulaguntzak

Helburua da emakume-elkarteak eta kolektibo feministak eta LGTBI kolektiboak sendotzeko laguntza eskaintzea, ikuspegi feminista edo genero-ikuspegi argia duten proiektuak finantzatuz, eta beste entitate batzuen proiektuak bultzatzea, genero-berdintasuna sustatzeko bere jarduera-eremuan (kirola, hezkuntza, arlo soziala, kulturala eta abar).

Epea | Dokumentazioa | Araudia | Izapidetzea

Nork

Dagokien erregistroan izena emanda eta Vitoria-Gasteizen egoitza duten pertsona juridiko edo entitateak; elkarte feministak eta LGTBI elkarteak, emakume-elkarteak, baita irabazi-asmorik gabeko entitateak ere, beren jarduera eremuan genero-berdintasuna sustatzeko proiektuak bideratzeko.

Epea

Hogei egun baliodunekoa izango da eskabideak aurkezteko epea, deialdi honen laburpena ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita, (ALHAO 9 zk., 2022ko urtarrilaren 21a).

2022ko urtarrilaren 24tik otsailaren 18ra arte.

Betebeharrak

Diruz lagundutako elkarte onuradunek deialdian ezarritako betebeharrak izango dituzte eta oinarrietan eskatutako eskabideorria eta beste dokumentazioa aurkeztu.

Araudia

Eskabidea egitean aurkeztu beharreko agiriak

 • Diru-laguntzaren eskabidea pdf
 • Proiektua, deialdiaren II.eranskinaren pdf arabera.
 • Azpikontratatzearen kasuan: III.Eranskina pdf
 • Eskabidea izenpetzen duenaren ordezkatze-ahalmena egiaztatzen duen agiria eta elkartearen lege-ordezkaria den pertsona fisikoaren nortasun agiriaren fotokopia.
 • Banketxearen egiaztagiria, kontu zenbakia eta titularraren izena agertzen dituena (elkarteak berak izan behar du titular).
 • Berdintasunerako Zerbitzuak lehendik ez baditu edo aldatu badira dokumentu hauek:
  • Elkartearen estatutuen fotokopia.
  • Zuzendaritza Batzarraren osaketa, elkarte mistoen kasuetan soilik.
  • Identifikazio Fiskaleko Txartelaren fotokopia.
  • Gasteizko Herritar Erakundeen Udal Erregistroko izen-emate zenbakia berariaz adierazi beharko da.
 • Dena delako Erregistro Publikoan emandako izenaren ziurtagiri eguneratua.

Izapidetzea

Zuzeneko izapidetzea

Herritarrei Laguntzeko Bulegoetan

Online izapidetzea

Erregistro elektronikoaren bidez.

Izapidetzeko ziurtagiri digital batez konektatu behar da. Aurkezten diren agiriek PDF formatua izan behar dute, eta izenak 64 karaktere baino gutxiago eduki.

Erregistro elektronikoko morroiaren urratsak:

 • Datu pertsonalak.
 • Eskabide-orria: gehieneko tamaina, 1 MB. Tamaina handiagoa duen agiri bat sartzen bada, sistemak errorea emango du prozesua amaitzean. Zure inprimakiak tamaina hori gainditzen badu, hurrengo urratsera igaro.
 • Agiri osagarriak: dokumentu bakoitzaren gehieneko tamaina, 50 MB.
 • Sinatu eta erregistratu.

Oharrak

 • Emandako diru-laguntzak bi hilabeteko epean, proiektuan jasotako jarduerak amaitu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.
 • Beste agiri batzuk eskatu ahalko ditu Berdintasunerako Zerbitzuak, diru-laguntza eskabidearen ebazpena behar bezala justifikatzeko.
 • Berdintasunerako Zerbitzuak argibideak eta aholkularitza eskainiko die diru-laguntza eskatu nahi duten elkarteei. . Kontsultak egin ahalko dira 945 16 13 45 telefono-zenbakira deituta edo helbide elektroniko honetan: igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org.

Izapideari buruzko edozein zalantza argitzeko Herritarrei Laguntzeko Bulegoetara jo dezakezu. Bestela, 010 informazio telefonora (945 16 11 00) deitu.

Agiriak 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, 16.4. artikuluan ezarritako moduan bidali ahalko dira: aurrez aurre, legeak xedatutako bulego eta erregistroetako edozeinetan, edo posta bulegoen bidez.

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke, zeinen helburua baita webgune honetan eta beraren edozein azpidomeinu, mikrosite edo aplikazio mugikorretan, bai offline bai online jasotzen diren datu pertsonalen bilketa eta tratamendua arautzen duten baldintzak ezagutaraztea.