Lizentziak eta baimenak

Lizentzia edo baimena eskatzea ekonomia, hirigintza... jarduera baterako

Permitidas las obras de intervención en edificios existentes