Garapenean laguntzeko proiektuetarako diru-laguntzak

Lankidetza-ekintzak -Garapenerako Lankidetzaren 2016-2019ko Gida-planaren (luzatua) helburuei erantzuten diotenak- finantzatzeko laguntzak ematea.

Epea | Betebeharrak | Dokumentazioa | Araudia | Izapidetzea

Nork

Irabazi-asmorik gabeko gobernuz kanpoko organizazio edo entitateek eskatu ahal izango dute diru-laguntza, baldin eta beren jarduerak deialdi honen xedearekin bat badatoz, eta Gasteizen duten presentzia eta jardunari eusten badiote.

Epea

2021. urtea: Deialdiaren iragarkia ALHAOn (ALHAO 2021eko apirilaren 12a, 39 zk.) argitaratzen den egunaren biharamunetik hasi eta:

  • PT atala:
    • Laburpen agiria: apirilaren 30era arte.
    • Eskabidea eta behin betiko proiektua: ekainaren 18ra arte.
  • SG ataleko eskabideak eta behin betiko proiektua: apirilaren 30era arte.
  • UKS ataleko eskabideak eta behin betiko proiektua: maiatzaren 14ra arte.
  • US ataleko eskabideak eta behin betiko proiektua: ekainaren 18ra arte.
  • UK ataleko eskabideak eta behin betiko proiektuak: irailaren 24ra arte.

Betebeharrak

Atal bakoitzerako, deialdiaren oinarrietan zehaztutakoak (8. oinarrien guztietarako betebeharrak eta atal bakoitzerako berariazko betebeharrak).

Dokumentazioa

Araudia

Izapidetzea

Zuzeneko izapidetzea

Herritarrei Laguntzeko Bulegoetan

Online izapidetzea

Erregistro elektronikoaren bidez.

Izapidetzeko ziurtagiri digital batez konektatu behar da. Aurkezten diren agiriek PDF formatua izan behar dute, eta izenak 64 karaktere baino gutxiago eduki.

Erregistro elektronikoko morroiaren urratsak:

· Datu pertsonalak.

· Eskabide-orria: gehieneko tamaina, 1 MB. Tamaina handiagoa duen agiri bat sartzen bada, sistemak errorea emango du prozesua amaitzean. Zure inprimakiak tamaina hori gainditzen badu, hurrengo urratsera igaro.

· Agiri osagarriak: dokumentu bakoitzaren gehieneko tamaina, 50 MB.

· Sinatu eta erregistratu.

Oharrak

Agiriak 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, 16.4. artikuluan ezarritako moduan bidali ahalko dira: aurrez aurre, legeak xedatutako bulego eta erregistroetako edozeinetan, edo posta bulegoen bidez.

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke, zeinen helburua baita webgune honetan eta beraren edozein azpidomeinu, mikrosite edo aplikazio mugikorretan, bai offline bai online jasotzen diren datu pertsonalen bilketa eta tratamendua arautzen duten baldintzak ezagutaraztea.