Garapenean laguntzeko proiektuetarako diru-laguntzak: Urteko Proiektua kateatuak eta Tandem atala

Gasteizko Udalaren garapenean laguntzeko proiektuetarako 2022ko dirulaguntzen hirugarren deialdia

Epea | Betebeharrak | Dokumentazioa | Araudia | Izapidetzea

Nork

Irabazi-asmorik gabeko gobernuz kanpoko organizazio edo entitateek eskatu ahal izango dute diru-laguntza, baldin eta beren jarduerak deialdi honen xedearekin bat badatoz, eta Gasteizen duten presentzia eta jardunari eusten badiote. 1. eranskinean ageri diren irizpideen bitartez neurtuko dira presentzia eta jarduera horiek —atal bakoitzean adierazten den gutxieneko irizpide-kopurua bete beharko da—. Dokumentazio hori aldez aurretik —eskabidea egin aurretik— aurkeztu ahal izango da.

Epea

2022 urtea: Deialdiaren iragarkia ALHAOn (ALHAO 2022ko uztailaren 8a 79zk.(Beste leiho batean irekiko da)) argitaratzen den egunaren biharamunetik hasi eta:

  • UK atala:2022ko irailaren 23ra arte.
  • US atala: 2022ko irailaren 30era arte.
  • Tandem atala:
    • Laburpen-dokumentuak aurkezteko: 2022ko uztailaren 14ra arte.
    • Behin betiko formularioa aurkezteko: 2022ko azaroaren 11ra arte.

Betebeharrak

Atal bakoitzerako, deialdiaren oinarrietan zehaztutakoak (7. oinarrien guztietarako betebeharrak eta atal bakoitzerako berariazko betebeharrak).

Dokumentazioa

Araudia

Izapidetzea

Zuzeneko izapidetzea

Herritarrei Laguntzeko Bulegoetan

Dokumentazio digitala aurkeztea.

Online izapidetzea

Erregistro elektronikoaren bidez.

Izapidetzeko ziurtagiri digital batez konektatu behar da. Aurkezten diren agiriek PDF formatua izan behar dute, eta izenak 64 karaktere baino gutxiago eduki.

Erregistro elektronikoko morroiaren urratsak:

· Datu pertsonalak.

· Eskabide-orria: gehieneko tamaina, 1 MB. Tamaina handiagoa duen agiri bat sartzen bada, sistemak errorea emango du prozesua amaitzean. Zure inprimakiak tamaina hori gainditzen badu, hurrengo urratsera igaro.

· Agiri osagarriak: dokumentu bakoitzaren gehieneko tamaina, 50 MB.

· Sinatu eta erregistratu.

Oharrak

Agiriak 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, 16.4. artikuluan ezarritako moduan bidali ahalko dira: aurrez aurre, legeak xedatutako bulego eta erregistroetako edozeinetan, edo posta bulegoen bidez.

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke, zeinen helburua baita webgune honetan eta beraren edozein azpidomeinu, mikrosite edo aplikazio mugikorretan, bai offline bai online jasotzen diren datu pertsonalen bilketa eta tratamendua arautzen duten baldintzak ezagutaraztea.