Zorren eta zergen ziurtagiriak

Zorren ziurtagiria

Ziurtagiria egiten den datan zergadunak ordaindu beharreko guztiak, zerga betebeharrak edo berariazko zerga jakin batzuk ordainduta dituela egiaztatzea.

Hona joan: Ziurtagiriak, txostenak eta dokumentazioa | Zorren ziurtagiria

Zergen ziurtagiria

Ziurtagiri hauek lortzea: Ondasun Higiezinen gaineko Zerga, Ekonomi Jardueren gaineko Zerga edo Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zergarena, udal administrazio honetako zerga-erroldetan ageri diren datuen arabera.

Hona joan: Ziurtagiriak, txostenak eta dokumentazioa | Zergen ziurtagiria