Gasteizen lan-kontratazioak egiteko laguntza ekonomikoak

Gasteizen ohiko lan-merkatuko lanaldi osoko nahiz partzialeko kontratazioa sustatu eta erraztera zuzendutako laguntza ekonomikoak, bereziki, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda dauden langabeena eta lan-merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonena.

Epea | Betebeharrak | Dokumentazioa | Araudia | Izapidetzea

Nork

Deialdiaren baldintzak betetzen dituzten Enpresa edo entitateek jaso ahal izango dituzte programa honetako diru-laguntzak, edozein delarik ere beren forma juridikoa, baldin eta diruz laguntzeko moduko jarduerak, zuzenean, Gasteizko udalerriko lantoki batean garatzen badute.

Epea

Hiru epe dira:

  1. Deialdi honen laburpena ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita (ALHAO, 139 zk. 2021eko abenduaren 10a)(Beste leiho batean irekiko da) eta 2022ko otsailaren 15era arte.
  2. 2022ko otsailaren 16tik eta 2022ko apirilaren 15era arte
  3. 2022ko apirilaren 16tik eta 2022ko ekainaren 10era arte.

Betebeharrak

· Diruz lagundu daitezkeen kontratazioak 2021eko uztailaren 1etik 2022ko martxoaren 1era bitartean egin behar dira (egun hori barne). Diruz lagundutako aldia 6 hilabetekoa izango da gehienez, eta 2022ko maiatzaren 31ra artekoa beti.

· Diruz lagundu daitekeen aldi hori bukatutakoan aurkeztu beharko da eskabidea.

· Deialdiaren oinarrietan daude zehaztuta entitate onuradunen gainerako betebeharrak, kontratatu beharreko pertsonen ezaugarriak eta diruz lagundu daitezkeen ekintzak.

Dokumentazioa

Eskabidea egitean aurkeztu beharreko agiriak

Deialdiaren eranskinak —atal guztiak beteta—, eta entitatea, kontratatua eta kontratua egiaztatzeko agiriak.

Entitate eskatzailea egiaztatzeko agiriak:

· IFZ edo AIZ, autonomoen kasuan, edo enpresaren IFK.

· Enpresa eratzeko eskritura, enpresaren estatutuak eta ordezkaritza-ahalmenaren egiaztapena.

· Legezko ordezkariaren nortasun-agiria.

· Foru Ogasunari eta Gizarte Segurantzari ordaindu beharrekoak ordaindu zaizkiela egiaztatzen duten agiriak (Gazteizko udalari egiaztatzeko baimena ukatuz gero)

· Kontratazioaren bukaerako oroitidazkia, non soldata-kostua adierazten den: diruz lagundutako aldian guztira ordaindutakoa, kalte-ordaina —beharrezkoa bada— eta enpresaren Gizarte Segurantzako kostua, bereizita.

Kontratatutako pertsona egiaztatzeko agiriak:

· Nortasun-agiria edo AIZ.

· Errolda-ziurtagiri historikoa

· Lan-bizitzaren txostena, gutxienez ere kontratazioaren aurreko urte eta erdia eta kontratazioaren ondorengo eguna barne direla.

· Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda egondako aldien ziurtagiria, kontratua hasi aurreko 18 hilabeteetakoa.

· Kontratatua talde berezietakoren batekoa izanez gero, hori egiaztatzeko behar diren agiriak.

Kontratua egiaztatzeko agiriak:

· Aldeek sinatutako lan-kontratuaren kopia, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuari kontratazio hori bide telematikoz jakinarazi izanaren egiaztagiriarekin batera.

· Dirulaguntza eskatzen den aldiko nominak eta horien ordainketa-egiaztagiriak.

Araudia

Izapidetzea

Zuzeneko izapidetzea
Online izapidetzea

Erregistro elektronikoaren bidez.

Izapidetzeko ziurtagiri digital batez konektatu behar da. Aurkezten diren agiriek PDF formatua izan behar dute, eta izenak 64 karaktere baino gutxiago eduki.

Erregistro elektronikoko morroiaren urratsak:

  • Datu pertsonalak.
  • Eskabide-orria: gehieneko tamaina, 1 MB. Tamaina handiagoa duen agiri bat sartzen bada, sistemak errorea emango du prozesua amaitzean. Zure inprimakiak tamaina hori gainditzen badu, hurrengo urratsera igaro.
  • Agiri osagarriak: dokumentu bakoitzaren gehieneko tamaina, 50 MB.
  • Sinatu eta erregistratu.

Oharrak

  • Izapideari buruzko azalpen gehiago nahi izanez gero, 945 16 12 03 telefonoan edo ayudascontratacion@vitoria-gasteiz.org posta elektronikoan erantzuna emango da.
  • Agiriak 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, 16.4. artikuluan ezarritako moduan bidali ahalko dira: aurrez aurre, legeak xedatutako bulego eta erregistroetako edozeinetan, edo posta bulegoen bidez.

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke, zeinen helburua baita webgune honetan eta beraren edozein azpidomeinu, mikrosite edo aplikazio mugikorretan, bai offline bai online jasotzen diren datu pertsonalen bilketa eta tratamendua arautzen duten baldintzak ezagutaraztea.