Tasak eta horniketak

EJZ (Ekonomi Jardueren gaineko Zerga)

Gainbalioa

OHZ (Ondasun Higiezinen gaineko Zergak)

TMIZ (Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga)

Ura

Zaborrak