Foodtruck edo janari-furgonetak jartzeko eskabidea

Gasteizko udalerrian foodtruck edo janari-furgoneten bidez salmenta ibiltariko baimena eskuratzea.

Epea | Betebeharrak | Dokumentazioa | Araudia | Izapideak

Nork

Deialdiraen oinarriak betetzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoek.

Epea

2021eko maiatzaren 31tik ekainaren 13ra bitartean aurkeztu behar dira eskabideak.

Betebeharrak

Deialdiaren oinarrietakoak.

Nahitaezko agiriak

 • Eskabidea- Erantzukizunpeko aitorpena: I. eranskina pdf
 • Pertsona fisikoa bada: Titularraren eta titularkidearen nortasun-agiriaren fotokopiak, edo Europar Batasunaz kanpokoen kasuan, atzerritarren alorrean indarrean dagoen legeriak eskatutako lan eta egoitza baimenen fotokopiak. Eskatzaileak ordezkari bidez jardunez gero, ordezkariaren NANaren edo horren baliokidea den agiriren baten kopia, bai eta ordezkatze-ahalmena egiaztatzen duen agiria ere.
 • Pertsona juridikoen kasuan: Eratze eskrituren fotokopia; Eskatzailearen ordezkatze-ahalmena eta identifikazio fiskalerako txartelaren fotokopia.
 • Osasun Baimena; halakorik ez izatera, janari-furgoneta homologatzen duen agiria.
 • Zirkulazio-baimena eta IATren kopia.
 • Ibilgailuaren argazkiak.
 • Memoria teknikoa, eskatzailearen izenean teknikari eskudunak egina eta izenpetua.

Eskabideak balioesteko eta haiei lehentasuna emateko agiriak

 • Ibilgailuaren hobekuntzak, irisgarritasun alorrean.
 • Gizarteratze enpresen kasuan, estatutuen fotokopia.
 • kalitate-egiaztagiriak.
 • "0 km" produktuen hornitzaileen agiriak.
 • Tresna konpostagarrien hornitzaileen ziurtagiriak.
 • Soldatapeko langilerik ez izatera, azken hilabeteko autonomo ordainketaren ordainagiria eta enpresaburuaren jarduera-ezaren egiaztagiria.
 • Soldatapeko langilerik izatera: TC2 edo azken hilabeteko langileen zerrenda izenduna.
 • Jardueraren deskribapen-txostena, deialdiaren oinarrien arabera.
 • Titular eskatzaileak, azken 3 urteetan, marketinarekin, bezeroaren arretarekin, saltokiaren irudiarekin eta/edo antzekoekin lotutako Europar Batasuneko prestakuntza-ikastaroetara joan izanaren eta aprobetxamenduaren ziurtagiri ofiziala. Ziurtagiri horretan ikastaroaren guztizko ordu-kopurua adierazi beharko da.
 • Titular eskatzaileak euskaraz bdakiela egiaztatzen duen titulu edo ziurtagiri ofizial eguneratua.

Esleipendunek aurkeztu beharreko dokumentazioa

Ekainaren 23tik 28ra bitartean, esleipendunek agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:

 • eskabide orria pdf
 • Salmenta jardueraren ondorioz kalte-galerarik sortuko balitz ere, horiek estaliko dituen erantzukizun zibileko aseguruaren ordainagiria eta poliza bera.
 • Titularraren argazki bat, agiri tamainakoa.
 • Saltzaileek elikadura-higienearen arloan jasotako prestakuntza egiaztatzen duen agiria.
 • Kanona ordaintzearen egiaztagiria.
 • Ekonomi Jardueren Gaineko Zergaren alta, edo Ekonomi Jardueren Gaineko Zergaren barruan dagokion epigrafean alta eta bajen egiaztagiria .

Araudia

Aurrez aurreko izapidetzea

Online izapidetzea

Erregistro elektronikoaren bidez.

Izapidetzeko ziurtagiri digital batez konektatu behar da. Aurkezten diren agiriek PDF formatua izan behar dute, eta izenak 64 karaktere baino gutxiago eduki.

Erregistro elektronikoko morroiaren urratsak:

 • Datu pertsonalak.
 • Eskabide-orria: gehieneko tamaina, 1 MB. Tamaina handiagoa duen agiri bat sartzen bada, sistemak errorea emango du prozesua amaitzean. Zure inprimakiak tamaina hori gainditzen badu, hurrengo urratsera igaro.
 • Agiri osagarriak: dokumentu bakoitzaren gehieneko tamaina, 50 MB.
 • Sinatu eta erregistratu.

Lizentzia jasotzea

San Martineko bulegoetan

Oharrak

 • Esleipendunen eta erreserbakoen zerrendak 010 telefonoan (945 161100 Gasteiztik kanpotik deituz gero) eta Udalaren web-orrian egongo dira eskuragarri ekainaren 23tik aurrera.
 • Baimena eskuratzen duten pertsonek 450 €-ko bermea jarri beharko dute saltoki bakoitzeko.
 • Esleipendun suertatu direnek emandako epean beharrezko agiriak aurkezten ez badituzte, horien eskabidea ezetsitzat joko da.

Izapideari buruzko edozein zalantza argitzeko Herritarrei laguntzeko bulegoetara jo dezakezu, edo 010 informazio telefonora deitu (945 161100, Gasteiztik kanpotik deituz gero).

Agiriak 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, 16.4. artikuluan ezarritako moduan bidali ahalko dira: aurrez aurre, legeak xedatutako bulego eta erregistroetako edozeinetan, edo posta bulegoen bidez.

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke, zeinen helburua baita webgune honetan eta beraren edozein azpidomeinu, mikrosite edo aplikazio mugikorretan, bai offline bai online jasotzen diren datu pertsonalen bilketa eta tratamendua arautzen duten baldintzak ezagutaraztea.