Santa Isabel eta Salbatzailearen hilerrietan lore-saltokiak ipintzetko baimena eskatzea

Gasteizko udalerrian jartzen diren aldi baterako lore-saltokiak esleitzea 2021etik 2024ra bitarteko eperako (bi urteak barne). Hauek dira zehazki:

Salbatzailearen hilerriko urte osoko lore azoka: 3 lizentzia.

Santu Guztien eguna dela eta jartzen den lore azoka:

Santa Isabel hilerria: 10 lizentzia.

Salbatzailearen hilerria: 21 lizentzia.

Epea | Dokumentazioa | Araudia | Izapidetza

Epea

2020ko azaroaren 3tik 13ra arte.

Betebeharrak

 • Nahitaez beharreko agiriak aurkeztea.
 • Gasteizko Udalarekin inolako zorrik ez izatea (ofizioz egiaztatuko da).

Dokumentazioa

 • Eskabide orria pdf. Eskatzaileek gehienez ere 3 toki hautatu ahal, erantsitako planoa kontuan hartuta eta eskaera-orrian markatuko dituzte saltoki-zenbakiak nahi dutenaren arabera:
 • Pertsona fisikoen kasuan: titularraren zein titularkidearen nortasun agiriaren fotokopia edo, Europako Batasunaz kanpokoen kasuan, indarreko legedipean baliodun den atzerritarren identifikazio txartela edo agiri parekidearen fotokopia.
 • Pertsona juridikoen kasuan, eratze eskrituren fotokopia; eskatzailearen ordezkatze ahalmena jasotzen duen agiria eta Identifikazio Fiskalerako txartelaren fotokopia.
 • Eskatzaileak ordezkari bidez jardunez gero, ordezkariaren NANaren edo horren baliokidea den agiriren baten kopia, bai eta ordezkatze-ahalmena egiaztatzen duen agiria ere.
 • Titularra Ekonomi Jardueren gaineko Zergan alta emanda dagoela egiaztatzeko agiria.
 • Erantzukizun zibileko polizaren ordainagiriaren fotokopia.

Santu Guztien eguna dela eta jartzen den lore azokarako baimenen kasuan, Ekonomi Jardueren gaineko Zergan alta emanda egotearen egiaztagiria eta polizaren ordainketa-egiaztagiria jarduera hasi baino aste bat lehenago aurkeztu ahalko dira.

Ordaindu beharreko tasa

Araudia

Izapidetzea

Aurrez aurre izpidetzea
Online izapidetzea

Erregistro elektronikoaren bidez.

Izapidetzeko ziurtagiri digital batez konektatu behar da. Aurkezten diren agiriek PDF formatua izan behar dute, eta izenak 64 karaktere baino gutxiago eduki.

Erregistro elektronikoko morroiaren urratsak:

 • Datu pertsonalak.
 • Eskabide-orria: gehieneko tamaina, 1 MB. Tamaina handiagoa duen agiri bat sartzen bada, sistemak errorea emango du prozesua amaitzean. Zure inprimakiak tamaina hori gainditzen badu, hurrengo urratsera igaro.
 • Agiri osagarriak: dokumentu bakoitzaren gehieneko tamaina, 50 MB.
 • Sinatu eta erregistratu.
Lizentziak jasoteza

Abenduaren 14tik aurrera San Martineko bulegoetan

Oharrak

Agiriak 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, 16.4. artikuluan ezarritako moduan bidali ahalko dira: aurrez aurre, legeak xedatutako bulego eta erregistroetako edozeinetan, edo posta bulegoen bidez.

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke, zeinen helburua baita webgune honetan eta beraren edozein azpidomeinu, mikrosite edo aplikazio mugikorretan, bai offline bai online jasotzen diren datu pertsonalen bilketa eta tratamendua arautzen duten baldintzak ezagutaraztea.