Kirol erakundeei jolas eta kirol jarduerak bideratzen laguntzeko diru-laguntzak

Gasteizko udalerrian egingo diren edo bertako herritarrek parte hartzeko izango diren jolas eta kirol jardueren antolaketa eta garapena sustatzeko diru-laguntzak ematea.

Epea | Dokumentazioa | Araudia | Izapidetzea | Oharrak

Nork

· Irabazi asmorik ez duten kirol erakundeek.

· Beren jardunaren ezaugarriak direla eta oinarriekin bat datozen irabazi asmorik gabeko erakundeek, baldin eta legez eratuta eta erregistratuta badaude.

Epea

2021. urtea: maiatzaren 17ra arte (2021eko apirilaren 16a, 41 zk. ALHAO)

Dokumentazioa

Dokumentazio orokorra

· Diru-laguntzaren eskabidea Documento Word

· Pertsona kargudunen izen deiturak eta NAN zenbakiak dituen erakundearen azken aktaren fotokopia

· Eusko Jauralitzaren erregistroaren inskripzio zenbakiaren fotokopia (edo erregistro baliokide batena.

A, B, C eta D multzoak

·Programari edo jarduerari buruzko txostena: II-E ranskina Documento Word

· Proiektuko/jarduerako irabazi eta gastuen egiaztagirien zerrenda. Aurrekontua: III-E eranskina Icono excel

· Bestelako diru-sarrera edo diru-laguntzen aitorpena: IV-E eranskinaDocumento Word

· Zinpeko aitorpena V-E eranskina Documento Word

D multzoa

· VI-E eranskina Documento Word

· Lehiaketaren egutegia, dagokion federazioak ontzat emanda

E multzoa

· Zinpeko aitorpena: V-E eranskina Documento Word

· Urteko Jarduera Programa. Bertan egiaztatu behar da eskaera aurkezten duen erakundeak, gutxienez 3 kategoria dituela, adin-tarte, maila edo kirol-modalitate ezberdinetakoak; edo bestela, gutxienez, 50 federazio-lizentzia dituela.

· Entitateko idazkariak berariaz sinatutako ziurtagiria, non honako bi baldintza hauek betetzen dituzten pertsonen kopurua adieraziko baita: entitateko bazkide izatea eta  urteko edo denboraldiko federazio-lizentzia indarrean izatea.

· Federazioak emandako ziurtagiria, non zehazten den entitateak urte edo denboraldi horretan bertan indarrean dituen federazio-lizentzien kopurua.

Araudia

· 2021. urterako kirol diru-laguntzetarako deialdi orokorra arautuko duten berariazko oinarriak

· Gasteizko Udalaren dirulaguntzen deialdia arautzeko oinarri orokorrak 2021. urterako

· Diru-laguntzei buruzko udal ordenantza

· Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 lege orokorra(Beste leiho batean irekiko da)

· Uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, diru-laguntzei buruzko 38/2003 Legearen araudia onartzen duena(Beste leiho batean irekiko da)

Izapidetzea

Zuzeneko izapidetzea

Herritarrei laguntzeko bulegoak

Online izapidetzea

Erregistro elektronikoaren bidez.

Izapidetzeko ziurtagiri digital batez konektatu behar da. Aurkezten diren agiriek PDF formatua izan behar dute, eta izenak 64 karaktere baino gutxiago eduki.

Erregistro elektronikoko morroiaren urratsak:

· Datu pertsonalak.

· Eskabide-orria: gehieneko tamaina, 1 MB. Tamaina handiagoa duen agiri bat sartzen bada, sistemak errorea emango du prozesua amaitzean. Zure inprimakiak tamaina hori gainditzen badu, hurrengo urratsera igaro.

· Agiri osagarriak: dokumentu bakoitzaren gehieneko tamaina, 50 MB.

· Sinatu eta erregistratu.

Oharrak

· Emandako diru-laguntzen justifikazioa, hamabigarren oinarrian adierazitako epeetan aurkeztu beharko da.

· Izapideari buruzko edozein zalantza argitzeko Herritarrei Laguntzeko Bulegoetara eta Kirol Zerbitzura jo dezakezu. Bestela, 010 informazio telefonora (945 16 11 00) deitu.

Agiriak 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, 16.4. artikuluan ezarritako moduan bidali ahalko dira: aurrez aurre, legeak xedatutako bulego eta erregistroetako edozeinetan, edo posta bulegoen bidez.

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke, zeinen helburua baita webgune honetan eta beraren edozein azpidomeinu, mikrosite edo aplikazio mugikorretan, bai offline bai online jasotzen diren datu pertsonalen bilketa eta tratamendua arautzen duten baldintzak ezagutaraztea.