Lakua-Arriagako azokan salmenta ibiltariko saltokia jartzeko lizentzia eskatzea

Lakua-Arriagako azokan salmenta ibiltariko azokarako lizentzia eskuratzea -barazki eta fruituak, eskuz landutako janariak, mintegiko produktuak, denboraldiko barazki eta fruituak nahiz ekipamendu pertsonaleko eta etxerako produktuak saltzeko-, 2021, 2022, 2023 eta 2024 urteetarako.

Epea | Betebeharrak | Dokumentazioa | Araudia | izapidetzea

Nork

Ekipamendu pertsonaleko eta etxerako produktuen saltzaile ibiltariak. Barazki eta fruituak, denboraldiko barazki eta fruituak, haziak eta mintegi-landareak nahiz eskuz landutako janariak ekoizten dituztenak.

Epea

2021eko martxoaren 8tik 22ra bitartean aurkeztu beharko dira eskabideak.

Betebeharrak

 • Deialdia egiten duen toki-administrazioarekin zorrik ez edukitzea (ofizioz egiaztatuko da).
 • Gizarte Segurantzako dagokion erregimenean alta emanda egotea, baimenak irauten duen denbora guztian. Pertsona juridikoen kasuan, soldatapeko langileek Gizarte Segurantzaren erregimen orokorrean alta emanda egon beharko dute, besteren kontura diharduten langile gisa.
 • Pertsona fisikoen kasuan, titularrak ez ezik, beste bi titularkidek ere -ezkontidea, 1. eta 2. mailako senideak- baliatu ahal izango dute baimena.
 • Pertsona juridikoen kasuan, hiru pertsonek baliatu ahal izango dute baimena; gutxienez batek bazkidea izan beharko du, eta gehienez bik soldatapekoak.
 • Barazki eta fruituen eta eskuz landutako janarien ekoizleek salgai jartzen dituzten produktuek berek landuak izan beharko dute.
 • Beren produktuak artisauen erara lantzen dituzten enpresak, 10 langile baino gutxiago dituztenak.
 • Saltokian egongo diren langileen datuak berariaz adierazi beharko dira salmenta ibiltarirako lizentzia eskatzen denean
 • Gehienez bi titularkide lizentzia bakoitzeko.

Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa

Dokumentazio orokorra
 • Eskabidea pdf, non adierazi beharko diren saltokia jartzeko aukerako lekuak, gehienez hiru:
 • Erantzukizunpeko aitorpena: I. eranskina pdf.
 • Pertsona fisikoen kasuan: titularraren nahiz titularkideen nortasun-agirien edo egoitza- eta lan-baimenen fotokopiak.
 • Pertsona juridikoen kasuan: eratze-eskrituren fotokopia, eskatzailearen ordezkaritza-ahalmena eta identifikazio fiskalerako txartelaren fotokopia.
 • Ziurtagiri ofiziala, eskatzailearen izenean, zeinen bitartez egiaztatzen den Europar Batasunean azken hiru urteetan emandako prestakuntza-ikastaroren bat egin duela eta probetxu atera diola, gai hauen inguruan: bezeroarenganako arreta, saltokiaren irudia, marketina, saltzeko elikagaiak eskuz lantzea, nekazaritza-ekoizpenerako teknikak, edo antzekoak.
 • Ziurtagiri ofiziala, titularraren izenean, ezintasunen bat duela egiaztatzen duena.
Berariazko dokumentazioa

Barazki eta fruituen eta eskuz landutako janarien ekoizleak:

 • Nekazaritza- edo abeltzaintza-ustiategien erregistroaren ziurtagiria eta nekazaritza- edo abeltzaintza-ustiategiaren fitxa edo antzekoa, dagokion erakundeak emana.
 • Osasun Erregistroko Zenbakia edo Osasun Baimena, dagokion administrazioak emana.
 • Gainera, kasuan kasu:
  • Ekoizpen ekologikoaren ziurtagiria.
  • Nekazaritza ekologikora bihurtzearen ziurtagiri ofiziala.
  • Jatorri-deituraren ziurtagiria, dagokion kontseilu arautzaileak emana.
  • Nekazaritzako elikagaien kalitate-agiria -labela, ekoizpen kontrolatua, berme-marka...-.
  • Ardoaren kasuan, azken kalifikazio-dosierra, dagokion kontseilu arautzaileak emana.

Mintegi-landareak:

 • Hazi eta mintegi-landareen ekoizleen erregistroan izena emanda egotearen egiaztagiria.
 • Autonomia-erkidegoko hazi eta mintegi-landareen merkatarien erregistroko izen-ematearen ziurtagiria.

Ibiltarien atala (ekipamendu pertsonaleko eta etxerako produktuak):

Lan-bizitzaren egiaztagiria, eskatzailearen izenean emana.

Esleituz gero aurkeztu beharreko agiriak

Esleipendunek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute, 2021eko irailaren 13tik 24ra bitartean:

 • Eskabide-orria pdf.
 • Titularraren eta titularkideen agiri tamainako argazki bana.
 • Gizarte Segurantzako azken ordainagiriaren fotokopia -titularrarena eta titularkideena, direla bazkide, direla soldatapeko-, edo Gizarte Segurantzako dena delako erregimeneko izen-ematearen fotokopia.
 • Azokan gauzatuko den salmenta-jardueraren ondorioz kalte-galerarik sortuko balitz ere horiek estaliko dituen erantzukizun zibileko aseguruaren ordainagiriaren eta polizaren fotokopia.
 • Ekonomia Jardueren gaineko Zergako salmenta ibiltariaren epigrafean izena eman izanaren ziurtagiria.
 • Bankuko kontuaren titulartasunaren ziurtagiria.

Ekoizleek, gainera, formulario hauek aurkeztu beharko dituzte, beteta:

Izapidea ondo kudeatu ahal izateko, izapidea egiten duen atalak eskubidea du beste edozein agiri osagarri eskatzeko.

Zenbatekoa

Araudia

Zuzeneko izapidetzea
Online izapidetzea

Erregistro elektronikoaren bidez.

Izapidetzeko ziurtagiri digital batez konektatu behar da. Aurkezten diren agiriek PDF formatua izan behar dute, eta izenak 64 karaktere baino gutxiago eduki.

Erregistro elektronikoko morroiaren urratsak:

 • Datu pertsonalak.
 • Eskabide-orria: gehieneko tamaina, 1 MB. Tamaina handiagoa duen agiri bat sartzen bada, sistemak errorea emango du prozesua amaitzean. Zure inprimakiak tamaina hori gainditzen badu, hurrengo urratsera igaro.
 • Agiri osagarriak: dokumentu bakoitzaren gehieneko tamaina, 50 MB.
 • Sinatu eta erregistratu.
Lizentziak jasotzea

2021etik azaroaren 22tik abenduaren 3ra, San Martineko bulegoetan

Oharrak

 • Esleipendunen eta erreserban geratutakoen zerrendak 010 telefonoan eta Udalaren webgunean -www.vitoria-gasteiz.org- egongo dira eskuragarri, 2021etik irailaren 10etik aurrera.
 • Esleipendun suertatu direnek emandako epean beharrezko agiri guztiak aurkezten ez badituzte, horien eskabidea ezetsitzat joko da.

Azalpen gehiago nahi izanez gero, herritarrei laguntzeko bulegoetan, San Martineko bulegoetan, eta 010 argibideetarako telefonoan edo 945161100 telefonoan.

39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, 16.4. artikuluan ezarritako moduan bidali ahalko dira agiriak: aurrez aurre, legeak xedatutako bulego eta erregistroetako edozeinetan, edo posta bulegoen bidez.

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke, zeinen helburua baita webgune honetan eta beraren edozein azpidomeinu, mikrosite edo aplikazio mugikorretan, bai offline bai online jasotzen diren datu pertsonalen bilketa eta tratamendua arautzen duten baldintzak ezagutaraztea.