Gasteizen gizarte proiektuak garatzeko dirulaguntzak

Helburua da Gasteizen gizartea informatu eta sentiberatzeko jarduerak, gizarte-prebentzio eta -sustapenerako jarduerak zein elkartasun edo boluntariotza ekintzak bultzatzekoak egiteak sortutako gastuak ordaintzen laguntzea.

Nork

 • Elkarte, fundazio eta entitateek, baldin eta honelako ekintzak egitea esanbidez jasota badaukate beren estatutuetako xedeetan: gizarte-prebentzioari eta -sustapenari loturiko ekintzak, edo zailtasun sozialeko egoeran dauden pertsonei elkartasuna adierazteko eta laguntzeko ekimen zuzenak egitea xede dutenak.
 • pertsona fisiko edo juridikoek osatutako taldeek -publiko nahiz pribatu-, ondasun komunitateek, edo beste edozelako ekonomi unitate edo ondare bereizik, nortasun juridiko propiorik izan gabe ere, dirulaguntza ematea dakarten proiektu edo jarduerak elkarrekin bideratzeko gai badira.

Epea

2020. urterako: ekainaren 1etik 22ra.

Betebeharrak

 • Gasteizen helbidea duten pertsonak edo entitateak izatea, behar bezala justifikatutako kasu berezietan izan ezik.
 • Jarduera-eremua Gasteizko udalerria izatea.
 • Pertsona juridikoen kasuan, Eusko Jaurlaritzaren Elkarteen Erregistro Nagusian izena emanda egotea, edo dagokion erregistro publikoan.
 • Betebehar fiskalak, Gizarte Segurantzarekikoak eta Gasteizko Udalarekikoak beteta edukitzea.

Dokumentazioa

 • Diru-laguntzaren eskabidea Documento Word
 • Azpikontratatzeko baimena eskatzea pdf
 • Dirulaguntzarekin finantzatu nahi den zerbitzu edo programaren proiektua.
 • Eskatzailearen NANa. Ordezkaria bada, eskabidea sinatzen duenaren ordezkaritza-ahalmena egiaztatzen duen agiria eta elkartearen lege-ordezkaria den pertsona fisikoaren nortasun-agiriaren fotokopia.
 • Entitatearen estatutuen kopia, baldin eta Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailaren deialdi batean parte hartzen duen lehenengo aldia bada, edo estatutuek aldaketaren bat izan badute aurkeztu ziren azken alditik.

Araudia

Izapidetzea

Zuzeneko izapidetzea

Herritarrei Laguntzeko Bulegoetan

Online izapidetzea

Erregistro elektronikoaren bidez.

Egoitza elektronikoan jarduteko betebeharrak:

 • Ezinbestekoa da identifikazio txartel digital batekin konektatzea.
 • Agiriak erantsi baino lehen deskargatu eta osatu behar dira.
 • Eransten diren agiriek ezingo dute izan 10MBetik gorakoak eta fitxategiaren izenak 64 karaktere baino gutxiago eduki behar izango ditu.

Oharrak

39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, 16.4. artikuluan ezarritako moduan bidali ahalko dira agiriak: aurrez aurre, legeak xedatutako bulego eta erregistroetako edozeinetan, edo posta bulegoen bidez.

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke, zeinen helburua baita webgune honetan eta beraren edozein azpidomeinu, mikrosite edo aplikazio mugikorretan, bai offline bai online jasotzen diren datu pertsonalen bilketa eta tratamendua arautzen duten baldintzak ezagutaraztea.