Euskara irakasten duten hiriko euskaltegi homologatuentzako dirulaguntzak

Euskara irakasten duten hiriko euskaltegi homologatuentzako diru-laguntzak.

Nork | Dokumentazioa | Epea | Araudia | Izapidetzea

Nork

Gasteizko euskaltegi homologatuak.

Epea

  • 20 egun naturalekoa izango da, deialdi honen laburpena ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunean hasita (ALHAO 126 zk. 2019ko urriaren 30a).

Dokumentazioa

  • Diru-laguntzaren eskabidea Documento Word
  • Ikastegiaren jarduerak deskribatzen dituen oroit-idazkia (2019-2020 ikasturtekoa).
  • Euskaltegia ikastegi homologatu gisa HABEren erregistroan izena emanda dagoela egiaztatzen duen agiria.
  • HABEk emandako ziurtagiria, 2018-2019 ikasturtean, diru-laguntzaren gai denaren aurrekoan emandako eskola-orduen kopurua adierazten duena.

Araudia

Izapidetzea

Zuzeneko izapidetzea
Online izapidetzea Atención online

Egoitza elektronikoan jarduteko betebeharrak:

  • Ezinbestekoa da identifikazio txartel digital batekin konektatzea.
  • Agiriak erantsi baino lehen deskargatu eta osatu behar dira.
  • Eransten diren agiriek ezingo dute izan 10MBetik gorakoak eta fitxategiaren izenak 64 karaktere baino gutxiago eduki behar izango ditu.

Oharrak


Izapideari buruzko edozein zalantza argitzeko Herritarrei Laguntzeko Bulegoetara jo dezakezu. Bestela, 010 informazio telefonora (945 16 11 00) deitu.

Agiriak 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, 16.4. artikuluan ezarritako moduan bidali ahalko dira: aurrez aurre, legeak xedatutako bulego eta erregistroetako edozeinetan, edo posta bulegoen bidez.

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke, zeinen helburua baita webgune honetan eta beraren edozein azpidomeinu, mikrosite edo aplikazio mugikorretan, bai offline bai online jasotzen diren datu pertsonalen bilketa eta tratamendua arautzen duten baldintzak ezagutaraztea.