Gasteizen lan-kontratazioak egiteko laguntza ekonomikoak

Gasteizen ohiko lan-merkatuko lanaldi osoko nahiz partzialeko kontratazioa sustatu eta erraztera zuzendutako laguntza ekonomikoak, bereziki, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda dauden langabeena eta lan-merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonena.

Epea | Betebeharrak | Dokumentazioa | Araudia | Izapidetzea

Nork

  • Deialdiaren baldintzak betetzen dituzten Enpresa edo entitateek jaso ahal izango dituzte programa honetako diru-laguntzak, edozein delarik ere beren forma juridikoa, baldin eta diruz laguntzeko moduko jarduerak, zuzenean, Gasteizko udalerriko lantoki batean garatzen badute.

Epea

  • 2019. urtea: Deialdi honen laburpena ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita, (ALAHO, 106 zk. 2019ko irailaren 13a) eta 2019ko urriaren 30era arte.

Betebeharrak

  • Enpresa onuradunen betekizunak, diruz lagundu daitezkeen ekintzak eta kontratatzen diren pertsonen betebeharrak deialdiaren oinarrietan adierazten dira.

Dokumentazioa

Eskabidea egitean aurkeztu beharreko agiriak
  • Eskabide agiria eta zinpeko aitorpena, atal guztiak beteta, deialdiaren I eta II eranskinak pdf.
  • Aldeek sinatutako lan-kontratuaren kopia, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuari kontratazio hori bide telematikoz jakinarazi izanaren egiaztagiriarekin batera.

Araudia

Izapidetzea

Zuzeneko izapidetzea
Online izapidetzea Atención online

Egoitza elektronikoan jarduteko betebeharrak:

  • Ezinbestekoa da identifikazio txartel digital batekin konektatzea.
  • Agiriak erantsi baino lehen deskargatu eta osatu behar dira.
  • Eransten diren agiriek ezingo dute izan 10MBetik gorakoak eta fitxategiaren izenak 64 karaktere baino gutxiago eduki behar izango ditu.

Oharrak

  • Eskabideak balioetsi eta diruz laguntzen den aldia bukatu ondoren -hala galdatzen delarik- aurkeztu beharreko justifikazio-agiriak deialdiaren 14. oinarrian adierazten dira.

Izapideari buruzko azalpen gehiago nahi izanez gero, (945 16 15 31) telefonoan eta (945 16 12 03) telefonoan edo ayudascontratacion@vitoria-gasteiz.org posta elektronikoan erantzuna emango da.

Agiriak 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, 16.4. artikuluan ezarritako moduan bidali ahalko dira: aurrez aurre, legeak xedatutako bulego eta erregistroetako edozeinetan, edo posta bulegoen bidez.

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke, zeinen helburua baita webgune honetan eta beraren edozein azpidomeinu, mikrosite edo aplikazio mugikorretan, bai offline bai online jasotzen diren datu pertsonalen bilketa eta tratamendua arautzen duten baldintzak ezagutaraztea.