Lehiaketa eta Kontratuak (Kontratugile Profila)

Oharra:

COVID-19ren neurriak, Gasteizko Udalak eta haren menpeko erakundeek esleitutako kontratuei dagokienez. Dokumentazioa kontsultatu.

Kontsultak

Informazio gehiago

Lehiatzeko gaitasuna izateko, Vitoria-Gasteizko Udalarekin egunean eduki behar da zergen ordainketa.

Para participar en las licitaciones es necesario presentar el Documento europeo único de contratación. Estas son las instrucciones de utilización del DEUC (pdf).

159.4 a) eta 159.4.3.f) artikuluak aldatu zireneko 2021eko abenduaren 28ko Estatuko Aurrekontuen Lege Orokorrean xedatutakoaren ildotik, prozedura sinplifikatu eta sinplifikatu laburtuaren bidez tramitatutako lizitazioetako interesdunei jakinarazten zaie nahitaezkoa dela Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean inskribatuta egotea, edo, 96. artikuluko 2. atalean ezarritakoaren arabera hala badagokio, autonomia-erkidegoko erregistro ofizialean, edo egiaztatzea inskribatzea eskatu dela, delako erregistroak jaulkitako eskabidearen hartu-agiria aurkeztuz, baita erantzukizunpeko adierazpen bat ere, nahitaezko dokumentazioa aurkeztu dela eta zuzentzeko errekerimendurik ez dela jaso —guztia ere, gutun-azalak aurkezteko epea bukatu aurretik—.

Lizitazio berriei buruzko informazioa nahi baduzu, RSS zerbitzuan izena eman dezakezu www.contratacion.euskadi.eus(Beste leiho batean irekiko da) -en RSS bidezko izen-ematea.

Jakinarazpenak

2018ko martxoaren 9an indarrean sartu da Sektore Publikoko Kontratuen Legea. Legearen ondorioz, araudi berriaren menpe dauden Udaleko kontratazio espediente guztiak, eta espediente hauetatik eratorritako jakinarazpenak, elektronikoak izango dira.

Jakinarazpenetara sarbidea izateko ezinbestekoa da ziurtagiri elektronikoa edukitzea, dela norberarena, dela entitatearen ordezkari gisa eskuratua.

Kontratazio Mahaiari buruzko informazioa

Kontratazio Mahaiari buruzko informazioa: egitura, egutegia, gai-zerrenda, hitzarmenak, aktak... Nahi izanez gero, aukera badago ere Kontratazio Mahaiaren abisuak ikusteko edo jasotzeko.

Lotutako tramiteak

Informazio osagarria