Kultur proiektu, ekitaldi eta sendotutako jaialdietarako diru-laguntzak

Gasteizko Udalak, hirian kultura sustatzeko asmoz, esparru horretan eta gizarteari zuzendurik diharduten elkarte eta erakundeei diru-laguntzak ematea.

Epea | Betebeharrak | Dokumentazioa | Araudia | Izapidetzea

Nork

Pertsona fisikoek edo juridikoek eskatu ahalko dute diru-laguntza, baldin eta haien jarduera esparrua Gasteizko udalerrian badute.

Epea

15 egun naturalekoa izango da, deialdiaren oinarrien laburpena ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik (2019ko martxoaren 15a, 32 zk.).

 • 2019. urtea: martxoaren 16tik apirilaren 1era arte.

Betebeharrak

 • Gasteizko udalerria izan beharko dute jarduera-esparru eskabidea egiten duten elkarteek eta aurkeztutako proiektuek.
 • Estatutuetan jasotako xedeak deialdiaren helburuekin bat etortzea.
 • Pertsona juridikoek: Eusko Jaurlaritzaren Elkarteen Erregistro Nagusian -edo dena delako Erregistro Publikoan-izena emanda egotea, eta datuak eguneratuta edukitzea.
 • Eskatzaileek betebehar fiskalak, Gizarte Segurantzarekikoak eta Gasteizko Udalarekikoak bete behar dituzte.

Documentación

 • Diru-laguntzaren eskabidea Documento Word
 • Pertsona fisikoak:
  • Eskatzailearen Nortasun Agiria. Ordezkarien kasuan, ordezkatze-ahalmena egiaztatzen duen agiria eta elkartearen lege-ordezkaria den pertsona fisikoaren nortasun agiriaren fotocopia.
 • Pertsona juridikoak:
  • Elkartearen edo entitatearen legezko ordezkaria den pertsona fisikoaren nortasun agiriaren fotokopia, eta ordezkaritza-ahalmena egiaztatzen duen agiria.
  • Entitatearearen eraketa-eskrituren edo estatutuen fotokopia. Elkartea Eusko Jaurlaritzaren Elkarteen Erregistroan edo, bestela, dagokion erregistro publikoan izena emanda dagoela egiaztatzen duten agiriak.
 • Diru-laguntzarekin finantzatu nahi den zerbitzu edo programaren proiektua.

Araudia

Izapidetzea

Zuzeneko izapidetzea
Online izapidetzea Atención online

Egoitza elektronikoan jarduteko betebeharrak:

 • Ezinbestekoa da identifikazio txartel digital batekin konektatzea.
 • Agiriak erantsi baino lehen deskargatu eta osatu behar dira.
 • Eransten diren agiriek ezingo dute izan 10MBetik gorakoak eta fitxategiaren izenak 64 karaktere baino gutxiago eduki behar izango ditu.

Oharrak

Izapideari buruzko edozein zalantza argitzeko Herritarrei Laguntzeko Bulegoetara jo dezakezu. Bestela, 010 informazio telefonora (945 16 11 00) deitu.

39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, 16.4. artikuluan ezarritako moduan bidali ahalko dira agiriak: aurrez aurre, legeak xedatutako bulego eta erregistroetako edozeinetan, edo posta bulegoen bidez.

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke, zeinen helburua baita webgune honetan eta beraren edozein azpidomeinu, mikrosite edo aplikazio mugikorretan, bai offline bai online jasotzen diren datu pertsonalen bilketa eta tratamendua arautzen duten baldintzak ezagutaraztea.