Higiezinen salerosketa: Ondasun Higiezinen gaineko Zergan alta eta baja

Higiezin bat erostean, erosleak Ondasun Higiezinen gaineko Zergan alta eman behar du. Saltzaileak, berriz, baja eman behar du.

Epea | Dokumentazioa | Araudia | FAQs | Izapidetzea

Nork

Salerosketa egiten duten pertsonek.

Epea

30 egun salerosketa egiten den egunaren biharamunetik kontatuta.

Dokumentazioa

  • Inprimakaria (Alta eta baja emateko adierazpenak ditu).
  • Titularen eranskina.
  • Saltzailea eta eroslea identifikatzeko agiria (IFK, NAN, AIZ, pasaportea...).
  • Jatorrizko salerosketa eskritura, zigilatzeko.
  • Salerosketa eskrituraren kopia.
  • Eskualdatutako higiezinen katastro ziurtagiria (Arabako Foru Aldundiarena) edo OHZren azken ordainagiria.
  • Kutxa edo banketxe bidez ordaintzeko kontu korrontearen edo aurrezki libretaren zenbakia adierazten duen agiria.
  • Aurreko jabe-agiriaren kopia, ondarearen balioa ikusteko.

Zenbatekoa

Ogasun eta Ekonomia Saileko Zerga Kudeaketarako Zerbitzuak postaz igorriko dizu dagokizun kopuruaren ordainagiria. Kopuru hori Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen ordenantza fiskalarekin bat etorriko da.

Araudia

Izapidetzea

Zuzeneko izapidetzea

San Martineko bulegoetan.

Ebazteko epeak

Oharrak

Azalpen gehiago nahi izanez gero, herritarrei laguntzeko bulegoetan, San Martineko bulegoetan, eta 010 argibideetarako telefonoan edo 945161100 telefonoan.

Agiriak 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, 16.4. artikuluan ezarritako moduan bidali ahalko dira: aurrez aurre, legeak xedatutako bulego eta erregistroetako edozeinetan, edo posta bulegoen bidez.

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke, zeinen helburua baita webgune honetan eta beraren edozein azpidomeinu, mikrosite edo aplikazio mugikorretan, bai offline bai online jasotzen diren datu pertsonalen bilketa eta tratamendua arautzen duten baldintzak ezagutaraztea