Herritar Erakundeen Udal Erregistroaren itxiera

2017ko martxoaren 1etik indargabetuta geratzen dira Herritar Erakundeen Udal Erregistro bat sortzeko eta zaintzeko obligazioak, eta ezin izango da erregistro horretan izen-emate gehiago egin 2017ko otsailaren 28. egunetik aurrera.