Titulartasun publikoko Haur Eskoletan izena ematea

Vitoria-Gasteizko titulartasun publikoko Haur Eskoletan lekua eskatzea.

Epea | Betebeharrak | Dokumentazioa | Araudia | Izapidetzea

Oharra: informazio hau 2022-2023 ikasturterako da. 2021-2022 ikasturteko bakanteetan izena eman nahi dutenek aurrez aurre egin behar dute Herritarrei Laguntzeko Bulegoetan, aurretiaz hitzordua eskatuz.

Nork

 • Udal Haur Eskolak: 2020, 2021 eta 2022ean jaiotako haurrak.
 • Haurreskolak Partzuergoko Eskolak: 2021ean eta 2022an jaiotako haurrak.

Haur eskolan hasteko 16 aste beteta izan behar dira.

Epea

2021-2022 ikasturtea irailean hasteko
 • Izena emateko epe orokorra: 2022ko apirilaren 11tik maiatzaren 9ra. 2022ko maiatzaren 4tik 13ra bitartean jaiotako haurrek 2022ko maiatzaren 18ra arte eman dezakete izena, egun hori barne.
 • Behin-behineko onarpen- eta itxarote- zerrendak: 2022ko ekainaren 3a.
 • Erreklamazioak aurkezteko epea: 2022ko ekainaren 3tik 8ra.
 • Behin betiko zerrendak: 2022ko ekainaren 20a. Ezagutu zerrendak
 • Matrikulaziorako epea: 2022ko ekainaren 20tik 24ra. Ikusi nola egin matrikula.

Izena emateko epe orokorra bukatu ondoren, hutsik dauden plazak eskatzeko epea etengabe egongo da irekita ikaturtean zehar.

Ikusi epeei buruzko informazio gehiago.

Betebeharrak

 • Jaiota egotea.
 • Eskabidea epe barruan eta prozedura jarraituz egitea.

Derrigorrezko dokumentazioa

 • Eskabide-orria, behar bezala beteta, izena ematea aurrez aurre egiten denean.
 • Familia-liburuan haurra azaltzen den orriaren fotokopia.
 • Familia-liburuan ama/aita azaltzen den edo diren orriaren fotokopia.
 • Familia-libururik ez badago, haurraren Erregistro Zibileko inskripioaren fotokopia.
 • Legezko tutorea edo tutoreak izatearen egiaztagiria.
 • Banketxearen zigilua eskaeran edo banketxeak emandako kontu-zenbakiaren egiaztagiria.

Borondatezko dokumentazioa

Eskaerak onartzeko epea bukatu ondoren, ez da beste agiririk onartuko.

 • Familiari buruzko egoeren frogagiri guztiak, kontuan izatea nahi izanez gero (adin txikiko anai-arrebak, guraso bakarreko familia, berriz eratutako familia, genero-indarkeria...).
 • Beharrezkotzat jotzen den dokumentazio guztia:
  • Baremoaren arabera puntuak lortzeko. izena emateko eta matrikula egiteko prozesu orokorrean.
  • 2022-2023 ikasturterako plaza lortuko duten eskaera berri guztiei hileko kuota esleitzeko.
Errenta
 • Familia-unitatea osatzen duten eta derrigortuta dauden pertsona guztien 2020ko errenta-aitorpena.
  • Araban aurkeztu badute eta baimena sinatuz gero, Hezkuntza Zerbitzuak ofizioz egiaztatuko du.
  • Zergak Araban ordaintzen ez badituzte edo ofizioz egiaztatzeko baimenik ematen ez badigute, 2020ko errenta-aitorpenaren fotokopia gehitu beharko dute.
 • 2020ko errenta-aitorpena egin ez badute, 2020ko diru-sarreren agiria eskabide-orriari erantsi beharko diote.

Daturik ez badaude edo datuak zehatzak ez badira, zero puntu emango zaio errentaren atalari.

Helbidea edo lantokia
 • Hezkuntza Zerbitzuak ofizioz egiaztatuko ditu haurraren eta familia-unitatearen erroldatze-datuak.
 • Haurra ez badago Vitoria-Gasteizen erroldatuta, baina ama, aita edo legezko tutore edo tutoreen lanpostua Vitoria-Gasteizen badago, lanpostuaren helbidea zehaztuko duen enpresaren ziurtagiria aurkeztu beharko da. Norberaren kontura lan egiten duten langileak izanez gero, Ekonomia Jardueren Zergako altari dagokion agiria aurkeztu beharko da.
Senideak eskolan

Hezkuntza Zerbitzuak ofizioz egiaztatuko du eskolan anai-arreba gehiago matrikulatuta dauden, edo amak, aitak edo legezko tutoreak eskolan lan egiten duen.

Familia ugaria

Familia ugarien txartelaren fotokopia aurkeztu behar da.

Aniztasun funtzionala

Eskatzailearen, eta hala dagokionean, familia-unitateko pertsonen desgaitasun-mailaren ziurtagiria, eskumena duen organismoak emandakoa.

Lan-egoera
 • Lan-egoera aktiboaren froagiria:
  • Baimena emanez gero eta Gizarte Segurantzako erregimen orokorrean kotizatu edo langabezia saria jasoz gero, ofizioz egiaztatuko dugu.
  • Eskabide-orriari erantsiko da, honako kasu hauetan: baimenik ematen ez bada, Gizarte Segurantzako erregimen orokorrean kotizatzen ez bada edo beste mutualitate edo erregimen bereziren batekoak izanez gero.
 • Lan Eskaeraren Alta eta Berritze Dokumentu eguneratuaren fotokopia (LEABD), langabezian egonez gero.
 • Eusko Jaurlaritzaren ziurtagiri eguneratua, aldi baterako gabetze egoera onartuta edukiz gero.
 • Adin txikikoak zaintzeko lan-utzialdiaren kasuan: lanpostuan noiz hasiko zareten erakusten duen enpresaren egiaztagiria. “Lan-egoera aktiboan dagoela ulertuko da, baldin eta sartzeko-data, gehienez ere, haurra eskolan hasi eta hilabete bat beranduagokoa bada.
 • Aldi baterako gabetze egoera berezian daudenek, behar bezala justifikatuta, eszedentzian daudenen izaera bera izango dute.
 • “Lan-egoera aktiboan“ zaudetela ulertuko da, lanerako ezintasun iragankor egoeran zaudetenean edo amatasunagatiko edo aitatasunagatiko baimen-egoeran zaudetenean.

Daturik ez badaude edo datuak zehatzak ez badira, zeru puntu emango zaio lan-egoeraren atalari.

Prezioak

Araudia

Izapidetzea

Aurrez aurre izena eman
Online izena eman

Online izena ematea

Eskaera kontsultatu edo osatu (dokumentazioa gehitu edo zuzendu, bertan behera utzi).

Online izena emateko argibideak:

 • Izena emateko prozesuan hasi ahalko da ziurtagiri digitalik gabe, baina ezingo da izena ematea amaitu ziurtagiri hori gabe. Herritarren Udal Txartela ez dela ziurtagiri digital bat: izena ematea hasteko balioko du, baina ez amaitutzat emateko.
 • Behin izena ematea amaitutzat ematen denean, ezingo da aldaketarik egin. Amaitu ondoren zerbait aldatu nahi izanez gero (adibidez, dokumentu gehiago aurkeztu edo datu bat zuzendu), aurrez aurre egin beharko da Herritarrei Laguntzeko Bulegoetan.
 • Leihoa edo aplikazioa ixtea ez da izena ematea amaitutzat ematea (kasu horretan, berrabiatu ahalko da).

Aurkeztu nahi diren dokumentu guztiak pdf formatuan prest izatea beharrezkoa da, bai derrigorrezkoak, bai borondatez aurkezten direnak.

Nola egin matrikula

Behin plaza lortu ondoren, matrikula egin behar da. Horretarako, haur eskolek telefonoz deituko diete familiei, matrikula egiteko hitzordua emateko. Hitzorduak ekainaren 20tik 24ra bitartekoak izango dira. Matrikula egiteko orduan, ondorengo dokumentazioa aurkeztu beharko da:

 • Udal Haur Eskola batean lortu bada plaza (Sansomendi, Zaramaga, Zabalgana, Haurtzaro eta Lourdes Lejarreta), eta matrikula ordaintzea badagokio, ordainketa-agindua lortu behar da eta, ondoren, matrikula ordaindu:
 • Beharrezko agiriak aurkeztu behar dira dagokion haur eskolan:
  • Matrikularen ordainagiria, hala badagokio.
  • Bi argazki, karnet-tamainan.
  • Txertaketa-txartelaren fotokopia.
  • Umearen osasun-txartelaren fotokopia.
  • Medikuaren txostena, osasun-arazoak edo alergiak eta intolerantziaz izanez gero.
  • Eskolatzean eragina izan dezaketen bestelako egoeren dokumentuak, banaketa, dibortzioa edo bizikidetzaren amaitzea dauden kasuetan.
Oharrak
 • Gehienez bost eskola markatu behar dira, lehentasun-hurrenkeran.
 • Esleitutako lekuari uko eginez gero edota matrikula zehaztutako epean egiten ezbada, eskaera indarrik gabe geratuko da. Horrenbestez, leku bat eskuratu ahal izateko interesdunak eskaera idatziz egin beharko du, sarrera-data berriarekin, eta Herritarrei Laguntzeko Bulegoetan aurkeztu.
 • Aurreko ikasturtean matrikulatuta egon ziren haurrentzat berriro lekua eskuratzeko eskabideak eskolan bertan aurkeztu beharko dira. Matrikula ezarritako epean berritzen ez bada, eskolan baja emango zaio haurrari, hots, epea bukatu ondorengo data duten eskabideak matrikula berrietarako prozedurari jarraituz bideratuko dira.

Izapideari buruzko edozein zalantza argitzeko Herritarrei Laguntzeko Bulegoetara jo dezakezu. Bestela, 010 informazio telefonora (945 16 11 00) deitu.

Agiriak 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, 16.4. artikuluan ezarritako moduan bidali ahalko dira agiriak: aurrez aurre, legeak xedatutako bulego eta erregistroetako edozeinetan, edo posta bulegoen bidez.

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke, zeinen helburua baita webgune honetan eta beraren edozein azpidomeinu, mikrosite edo aplikazio mugikorretan, bai offline bai online jasotzen diren datu pertsonalen bilketa eta tratamendua arautzen duten baldintzak ezagutaraztea.