"Giza eskubideak eta sorkuntza artistikoa" proiektua hautatzea

Kultur edo arte-ekintzen bitartez gaur egun munduan -bereziki Gasteizko kolektibo edo erakundeek loturak dituzten lekuetan, edo horiek inplikatuta dauden problematikak dituztenetan- giza eskubideak zertan diren gogoeta eta azterketa kritikoa egiteko markoa sortuko duen proiektu bat hautatzea du xede Garapenean Laguntzeko Zerbitzuaren eta Montehermoso kulturunearen deialdi honek.

Epea | Betebeharrak | Dokumentazioa | Araudia | Izapidetzea

Nork

Entitate, erakunde, elkarte eta gizarte nahiz kultur eragileek.

Epea

2024. urtea: apirilaren 30era arte.

Betebeharrak

 • Jarduteko erabateko gaitasuna duten eta sektore publikoarekin kontratatzeko debekupean ez dauden entitate, erakunde, elkarte eta gizarte- nahiz kultur eragileek aurkeztu ahal izango dituzte proiektuak.
 • Entitate eskatzaileak giza eskubideen inguruko sentsibilizazioaren esparruan ekintzaren bat gauzatu duela egiaztatu beharko du, eta deialdi honetan jasotzen diren baldintzak bete.

Dokumentazioa

 • Eskabidea pdf
 • Sektore publikoarekin kontratatzeko debekurik ezaren adierazpena.
 • Proiektuaren titularraren nortasun-agiriaren edo agiri baliokidearen fotokopia.
 • Proiektuaren titular den pertsona edo entitatearen ibilbidea edo curriculuma.
 • Beste batzuekin batera aurkeztuz gero, entitatearen nahiz haren ordezkariaren ibilbide edo curriculumaz eta datuez gain, harekin batera parte hartzen duten agenteen gaineko informazio osoa ere aurkeztu beharko da.
 • Proiektuaren dossiera: proiektuaren izenburua eta garapena, behar teknikoak, gauzatzeko egutegia eta gutxi gorabeherako aurrekontu banakatua.
 • Jarduera osagarrien proposamena.

Tramitatzeaz arduratzen den atalak bestelako agiri osagarriak eskatzerik izango du, tramitea zuzen burutzeko beharrezkoa bada.

Araudia

Giza eskubideak eta sorkuntza artistikoa" 2024ko deialdia Oinarriak pdf

Izapidetzea

Zuzeneko izapidetzea

Herritarrei Laguntzeko Bulegoetan

Dokumentazio digitala aurkeztea.

Online izapidetzea

Erregistro elektronikoaren bidez.

Izapidetzeko ziurtagiri digital batez konektatu behar da. Aurkezten diren agiriek PDF formatua izan behar dute, eta izenak 64 karaktere baino gutxiago eduki.

Erregistro elektronikoko morroiaren urratsak:

 • Datu pertsonalak.
 • Eskabide-orria: gehieneko tamaina, 1 MB. Tamaina handiagoa duen agiri bat sartzen bada, sistemak errorea emango du prozesua amaitzean. Zure inprimakiak tamaina hori gainditzen badu, hurrengo urratsera igaro.
 • Agiri osagarriak: dokumentu bakoitzaren gehieneko tamaina, 50 MB.
 • Sinatu eta erregistratu.

Oharrak

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke, zeinen helburua baita webgune honetan eta beraren edozein azpidomeinu, mikrosite edo aplikazio mugikorretan, bai offline bai online jasotzen diren datu pertsonalen bilketa eta tratamendua arautzen duten baldintzak ezagutaraztea.