Egoitza Elektronikoa - Ziurtagiri digitalaren bidezko online izapidetzea

Eredu orokorra

 • Erregistro elektronikoan eskabide berri bat aurkeztu, eredu orokorra baliatuz.
 • Erregistro elektronikoan lehendik egindako eskabidea osatu.

Beraiazko eskariak

Halaber, honako berariazko eskari hauek ere elektronikoki erregistratu daitezke:

 • Gasteizko Udalak duen informazio publikoa eskuratzeko eskubidea eskatzea
 • Aparkalekua aldi baterako erreserbatzeko baimena
 • Zarata neurtzeko eskabidea
 • Polizia zenbakia
 • Eraikina hondamen-egoeran dagoela adieraztea
 • Ehorzketa-eskubidearen egiaztagiria edo kopia eskatzea
 • Garabiari dagozkion tasak berraztertzeko errekurtsoa
 • Udalaren ondarearen gaineko erantzukizuna erreklamatzeko eskabidea
 • Txakurrak edukitzearekin lotutako arau-hausteak salatzea
 • Ostalaritza establezimenduak salatzea higiene eta osasun baldintzak direla eta
 • Jendearentzat irekitako establezimenduaren ziurtagiria
 • Artxibo ikerketaren ziurtagiria
 • Egindako zerbitzuen ziurtagiria
 • Pasabide lizentzia
Sinadura digitala

Udalari zuzendutako eskabideak, idazkiak eta komunikazioak erregistratu edo osatu ahal izateko beharrezkoa da sinadura digitala. Erregistro idazpenak kontsultatzeko HUT ere erabil daiteke.

Urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legeak ezartzen du zeintzuk diren sinadura elektronikoarekin egin beharreko ekintzak: Eskaerak egin, Erantzukizun adierazpen edo komunikazioak aurkeztu, Errekurtsoak jarri, Ekintzak atzera egin eta Eskubideei uko egin.