45 urtetik gorako pertsonentzat enplegu egonkor eta kalitatekoa sustatzeko laguntzak

Gasteizko udalerrian kontratazioa eta enpleguaren egonkortasuna sustatzera zuzendutako laguntza ekonomikoak.

Epea | Betebeharrak | Dokumentazioa | Araudia | Izapideak

Nork

Deialdiaren betekizunak betetzen dituzten enpresa edo entitateek, edozein delarik ere beren forma juridikoa.

Epea

2019. urtea: deialdiaren iragarkia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik (ALHAO: 2019ko maiatzaren 8a), eta 2019ko irailaren 30a arte.

Betebeharrak

Enpresa edo erakunde onuradunen betebeharrak
 • Gasteizko udalerrian lantoki bat izatea eta oinarri arautzaileen betebeharrak betetzea.

Dokumentazioa

Eskabidea egitean aurkeztu beharreko agiriak:

Entitate eskatzailea identifikatu eta egiaztatzeko agiriak:

 • IFZ edo AIZ (pertsona autonomoak), IFK (enpresak).
 • Enpresa eratzeko eskritura, enpresaren estatutuak, legezko ordezkariaren ahalmenaren egiaztapena eta Legezko ordezkariaren IFZ edo AIZ.
 • Foru Ogasunari eta Gizarte Segurantzari ordaindu beharrekoak ordainduta edukitzearen ziurtagiria (ofizioz eskatzeko baimena ukatuz gero).

Kontratatutako pertsona egiaztatzeko agiriak:

 • Kontratatutako pertsonaren NAN edo IFZ.
 • Laguntzaren zio den lan-kontratua, bi aldeek sinatuta, eta LANBIDEri kontratuaren berri emateko komunikazio telematikoaren egiaztagiria.
 • Kontratatuaren errolda-agiria.
 • Laguntzaren objektu den afiliatuaren lan-bizitzaren txostena.
 • Kontratazioaren urteko soldata gordinaren ziurtagiria, enpresak emana.

Geroago aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Aldi baterako kontratua mugagabe bihurtzen denetik 18 hilabetera aurkeztu behar da oinarrietan eskatzen den justifikatzeko dokumentazioa.

Araudia

Izapideak

Aurrez aurre
Online izapidetzea Atención online

Egoitza elektronikoan jarduteko betebeharrak:

 • Ezinbestekoa da identifikazio txartel digital batekin konektatzea. Enpresen txartelak ez daude onartuta.
 • Agiriak erantsi baino lehen deskargatu eta osatu behar dira.
 • Eransten diren agiriek ezingo dute izan 10MBetik gorakoak eta fitxategiaren izenak 64 karaktere baino gutxiago eduki behar izango ditu.

Oharrak

Izapideari buruzko azalpen gehiago nahi izanez gero, (945 16 15 31) telefonoan eta (945 16 12 03) telefonoan edo ayudascontratacion@vitoria-gasteiz.org posta elektronikoan erantzuna emango da.

39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, 16.4. artikuluan ezarritako moduan bidali ahalko dira agiriak: aurrez aurre, legeak xedatutako bulego eta erregistroetako edozeinetan, edo posta bulegoen bidez.

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke, zeinen helburua baita webgune honetan eta beraren edozein azpidomeinu, mikrosite edo aplikazio mugikorretan, bai offline bai online jasotzen diren datu pertsonalen bilketa eta tratamendua arautzen duten baldintzak ezagutaraztea.