Ikus-entzunezko proiektuak -fikzioa, animazioa, dokumentalak nahiz telesailak- garatu eta ekoizteko nahiz gidoiak idazteko laguntzak

Ikus-entzunezkoen proiektuak garatu eta ekoizteko nahiz gidoiak idazteko laguntzak, Gasteizko enpresak laguntzeko eta sustatzeko zuzenduak.

Epea | Betebeharrak | Dokumentazioa | Araudia | Izapidetzea

Nork

  • Pertsona fisiko edo juridiko pribatu independienteak, merkataritza-jarduera bat burutzen badute eta horien Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren epigrafea bat etorri beharko da laguntza eskatutako jarduerarekin.

Epea

  • 2019. urtea: abuztuaren 21era arte.

20 egun balioduneko izango da eskabideak aurkezteko epea, deialdiaren laburpena Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik  (ALHAO, 83 zk. 2019ko uztailaren 19a)

Betebeharrak

  • Deialdiaren oinarrietan zehazten direnak.

Documentazioa

Araudia

Izapideak

Zuzeneko izapidetzea
Online izapidetzea Atención online

Egoitza elektronikoan jarduteko betebeharrak:

  • Ezinbestekoa da identifikazio txartel digital batekin konektatzea.
  • Agiriak erantsi baino lehen deskargatu eta osatu behar dira.
  • Eransten diren agiriek ezingo dute izan 10MBetik gorakoak eta fitxategiaren izenak 64 karaktere baino gutxiago eduki behar izango ditu.

Oharrak

  • Deialdiaren oinarrietan zehazten dira pertsona eta entitate onuradunen betebeharrak, diru-laguntza jaso dezaketen ekintzak, diru-laguntzaren zenbatekoa eta modalitate bakoitzean aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Izapide honi buruzko argibiderik behar izanez gero, jo ezazu herritarrei laguntzeko bulegoetakoren batera, deitu 010 telefonora, (945 16 11 00), edo idatzi helbide honetara: filmoffice@vitoria-gasteiz.org

Agiriak 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, 16.4. artikuluan ezarritako moduan bidali ahalko dira: aurrez aurre, legeak xedatutako bulego eta erregistroetako edozeinetan, edo posta bulegoen bidez.

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke, zeinen helburua baita webgune honetan eta beraren edozein azpidomeinu, mikrosite edo aplikazio mugikorretan, bai offline bai online jasotzen diren datu pertsonalen bilketa eta tratamendua arautzen duten baldintzak ezagutaraztea.