Gas-galdarak dituzten komunitateentzako dirulaguntzak

Urtean batez beste 50.000 kilowatt-ordutik gorako kontsumoa duten gas-galdarak dituzten Gasteizko udalerriko jabe-komunitateei emango zaizkien dirulaguntzak.

Komunitateko etxebizitza bakoitzeko 90 euroko laguntza emango da. Etxebizitza sozialen sailkapena badute, etxebizitza bakoitzeko zenbatekoa 120 eurokoa izango da.

Nork | Epea | Betebeharrak | Dokumentazioa | Araudia | Izapidetzea

Nork

Urtean batez beste 50.000 kilowatt-ordutik gorako kontsumoa duten gas-galdarak dituzten jabe-komunitateak, Gasteizko udalerrian kokatuak.

Epea

Arabar Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean (ALHAO) deialdia argitaratu den egunaren biharamunetik (uztailaren 29ko aldizkaria(Beste leiho batean irekiko da) Imagen archivo pdf), 2022ko irailaren 30era arte.

Betebeharrak

Baldintza hauek betetzen dituzten jabe-komunitateak izango dira laguntzen onuradun:

  • Gasteizko udalerrian egotea.
  • Gas-galdara komunitarioak edukitzea.
  • 50.000 kilowatt/ordutik gorako kontsumoa edukitzea —industria-tarifa aplikatzen zaiela egiaztatu beharko dute, 2022an ordaindu duten azken gas-faktura aurkeztuz—.
  • Gizarte Segurantzarekiko, Arabako Foru Aldundiarekiko eta Gasteizko Udalarekiko betebehar fiskalak beteta edukitzea.

Ezingo dira onuradun izan Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren(Beste leiho batean irekiko da) 13. artikuluko 2. eta 3. ataletan ezarritako debeku-egoeretakoren batean dauden pertsona fisiko edo juridikoak.

Dokumentazioa

Agiri hauek erantsi behar zaizkio eskabideari —eskatzailearen NANa adierazi beharko da bertan, edo IFK, pertsona juridikoa bada—:

Araudia

Izapidetzea

Aurrez aurre
Online izapidetu

Erregistro elektronikoaren bidez.

Izapidetzeko ziurtagiri digital batez konektatu behar da. Aurkezten diren agiriek pdf formatua izan behar dute, eta izenak 64 karaktere baino gutxiago eduki.

Erregistro elektronikoko morroiaren urratsak:

  • Datu pertsonalak.
  • Eskabide-orria: gehieneko tamaina, 1 MB. Tamaina handiagoa duen agiri bat sartzen bada, sistemak errorea emango du prozesua amaitzean. Zure inprimakiak tamaina hori gainditzen badu, hurrengo urratsera igaro.
  • Agiri osagarriak: dokumentu bakoitzaren gehieneko tamaina, 50 MB.
  • Sinatu eta erregistratu.

Oharrak

Izapide honi buruzko edozein argibide behar baduzu, jo ezazu herritarrei laguntzeko bulegoetakoren batera, edo deitu argibideetarako 010 telefonora (945 16 11 00).

Agiriak 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, 16.4. artikuluan ezarritako moduan bidali ahalko dira: aurrez aurre, legeak xedatutako bulego eta erregistroetako edozeinetan, edo posta bulegoen bidez.

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke, zeinen helburua baita webgune honetan eta beraren edozein azpidomeinu, mikrosite edo aplikazio mugikorretan, bai offline bai online jasotzen diren datu pertsonalen bilketa eta tratamendua arautzen duten baldintzak ezagutaraztea.