Enpresa ideia bat garatzeko laguntzak

Epea | Betekizunak | Agiriak | Izapidetzea | Oharrak

Nork

Enpresa-ideia bat duten pertsonak, baldin eta hitz ematen badute horren bideragarritasuna aztertzen eta enpresa plana garatzen arituko direla soilik, eta ez beste ezertan.

Sustatzaileak arduraldi esklusiboaren betekizuna betetzen duela ulertuko da, baldintza hauek betetzen baditu: diruz lagundutako aldi guztian lanaldi osoan 18 egun baino gehiago lan ez egitea edo lanaldiaren % 30 baino gehiago lan ez egitea.

Epea

2022. urtea: 2022ko urriaren 6ra arte.

Betekizunak

2022ko urriaren 13ean eta diruz lagundutako aldian bete beharreko baldintzak (bi hilabete, 2022ko urriaren 13etik abenduaren 13era):

 • EAEn erroldatuta egotea eta zinezko egoitza izatea.
 • Langabea izatea eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan lan-eskatzaile gisa izena emanda egotea edo % 30eko edo hortik beherako lanaldiarekin aritzea.
 • Aurreko urtean alta emanda ez egotea ez Ekonomia Jardueren gaineko Zergan (IAE) ez eta Langile Autonomoen Araubide Berezian ere.
 • Ideia bat izatea enpresa- edo negozio-proiektu bat garatzeko edozein jarduera-arlotan.
 • Vitoria-Gasteizko Udalaren Ekonomia Sustapena, Enplegua, Merkataritza eta Turismoaren Saileko ekintzaileei aholkularitza eta laguntza emateko gutxienez bi hilabetez prozesu batean sartuta egotea.
 • Vitoria-Gasteizko Udaleko eta Lanbideko ekintzaileei laguntzeko beka jaso ez izana.
 • Arduraldi esklusiboa: 2022ko urriaren 13etik abenduaren 13era bitartean, besteren kontura ez lan egitea lanaldiaren% 30etik gora edo lanaldi osoko 18 egunetik gora.
 • Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta ez ematea 2022ko urriaren 13etik 2022ko azaroaren 13era bitartean (diruz lagundutako aldiaren lehen hilabetea)

Oharra: aurrekoen egiaztagiriak ideia hautatzen bada eskatuko dira bakarrik.

Agiriak

 • Eskabide orria pdf, beteta.
 • Eskatzailearen curriculum xehea.
 • Ideia azaltzeko txostena, gutxienez datu hauek jasoko dituena: sustatzaile taldea, ideiaren deskribapena, alde indartsuak eta ahulak, negozio aukera, alderdi berritzaileak, eta behar diren diru baliabideen hasierako aurreikuspena (gehienez 5 orrialde).
 • Lan-plana, proiektuaren bideragarritasuna aztertzeko eta enpresa plana garatzeko aurreikusten diren ekintzak hilabetez hilabete zehaztuta.

Izapidetzea

Zuzeneko izapidetzea
Online izapidetzea

Erregistro elektronikoaren bidez.

Izapidetzeko ziurtagiri digital batez konektatu behar da. Aurkezten diren agiriek PDF formatua izan behar dute, eta izenak 64 karaktere baino gutxiago eduki.

Erregistro elektronikoko morroiaren urratsak:

 • Datu pertsonalak.
 • Eskabide-orria: gehieneko tamaina, 1 MB. Tamaina handiagoa duen agiri bat sartzen bada, sistemak errorea emango du prozesua amaitzean. Zure inprimakiak tamaina hori gainditzen badu, hurrengo urratsera igaro.
 • Agiri osagarriak: dokumentu bakoitzaren gehieneko tamaina, 50 MB.
 • Sinatu eta erregistratu.

Oharrak

Irizpide eta puntuazio hauek hartuko dira aintzat eskabideak balioesteko:

 • Eskatzailearen gaitasunak, prestakuntza, esperientzia eta lan ibilbidea: 30 puntu gehienez.
 • Ideiaren bideragarritasuna eta potentzialtasuna: 30 puntu gehienez.
 • Lan-planaren zehaztasuna, koherentzia eta edukiak: 10 puntu gehienez.
 • Ideiaren berrikuntza maila, edo interes maila, ekonomi sustapenari dagokionez: 30 puntu gehienez.

Izapideari buruzko edozein zalantza argitzeko Herritarrei Laguntzeko Bulegoetara jo dezakezu. Bestela, 010 informazio telefonora (945 16 11 00) deitu.

Agiriak 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, 16.4. artikuluan ezarritako moduan bidali ahalko dira: aurrez aurre, legeak xedatutako bulego eta erregistroetako edozeinetan, edo posta bulegoen bidez.

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke, zeinen helburua baita webgune honetan eta beraren edozein azpidomeinu, mikrosite edo aplikazio mugikorretan, bai offline bai online jasotzen diren datu pertsonalen bilketa eta tratamendua arautzen duten baldintzak ezagutaraztea.