Gasteizko taxi zerbitzuan ibilgailu elektriko erosteko dirulaguntzak

Gasteizko taxi zerbitzuan errekuntza motorra duten ibilgailuen ordez ibilgailu elektriko matrikulatu berriak erosteko dirulaguntzak.

Epea | Dokumentazioa | Araudia | Izapidetzea

Nork

  • Gasteizko udalaren taxi-lizentzia baten jabe diren pertsona fisikoak.
  • Gasteizko taxi-elkarteak.

Epea

Deialdi honen laburpena ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita, (ALAHO, 126 zk. 2019ko urriaren 30a) eta eta gorabehera hauetakoren bat gertatzen denean amaituko: Ezarritako aurrekontua agortzea edo 2019ko abenduaren 31ra iristea.

Documentazioa

Araudia

Izapidetzea

Zuzeneko izapidetzea
Online izapidetzea Atención online

Egoitza elektronikoan jarduteko betebeharrak:

  • Ezinbestekoa da identifikazio txartel digital batekin konektatzea.
  • Agiriak erantsi baino lehen deskargatu eta osatu behar dira.
  • Eransten diren agiriek ezingo dute izan 10MBetik gorakoak eta fitxategiaren izenak 64 karaktere baino gutxiago eduki behar izango ditu.

Oharrak

  • Onuradunek jakinarazi egin behar diote Gasteizko udalari udalaren ebazpenaren ondoren beste administrazio publiko batzuengandik helburu berarako laguntzak jasotzen badituzte, horien jakinarazpena jasotzen denetik hilabete pasa aurretik III. eranskina Documento Word

Izapideari buruzko edozein zalantza argitzeko Herritarrei Laguntzeko Bulegoetara jo dezakezu. Bestela, 010 informazio telefonora (945 16 11 00) deitu.

Agiriak 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, 16.4. artikuluan ezarritako moduan bidali ahalko dira: aurrez aurre, legeak xedatutako bulego eta erregistroetako edozeinetan, edo posta bulegoen bidez.

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke, zeinen helburua baita webgune honetan eta beraren edozein azpidomeinu, mikrosite edo aplikazio mugikorretan, bai offline bai online jasotzen diren datu pertsonalen bilketa eta tratamendua arautzen duten baldintzak ezagutaraztea.