Udaltzaingoaren eta Suhiltzaileen agirien kopiak eskatzea

Udaltzaingoaren eta Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuaren agirien kopiak eskuratzea: jarduera-txosten, istripu edo trafikoarekin loturiko beste batzuenak, Koordinazio Polizialeko Zentraleko (CECOP-092) fitxenak edo Udaltzaingoaren eta Suhiltzaileen beste txosten mota batzuenak.

Nork | Epea | Betebeharrak | Dokumentazioa | Araudia | Izapidetzea

Nork

Pertsona fisiko edo juridikoak, Udaltzaingoaren edo Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuaren jarduerekin zerikusia edo interes legitimoa dutenak.

Mugak

Ez da eskatutako informazioa emango, baldin eta horrek kolokan jartzen badu, hauetakoren bat: segurtasun publikoa, lege-hauste penal, administratibo edo araubidezkoen prebentzioa, ikerketa eta zigorra; aldeen berdintasuna prozesu judizialetan edo babes judiziala; zaintze, ikuskatze eta kontrolatze zeregin administratiboak; sekretu profesionala; konfidentzialtasun- edo sekretu-bermea erabakitze prozesuetan; ingurumenaren babesa; eta, oro har, abenduaren 9ko Gardentasunaren, informazio publikoaren eskuragarritasunaren eta gobernantza onaren 19/2013 Legean adierazitako gainontzeko mugak.

Halaber, jakinarazten da eskatutako informazioa ematerakoan, babestu egingo direla eskatzailea ez den beste norbaiti eragiten dioten datu pertsonalen ingurukoak.

Epea

Eskabideak hilabeteko epean (gehienez) ebatzi eta jakinaraziko dira, Udalean Sarrera-erregistroan egiten denetik zenbatzen hasita.

Betebeharrak

 • Eskaera eredu espezifikoan egitea, betiere norberaren identitatea eta gaiarekin duen zerikusia egiaztatuta.
 • Dagokion tasa ordaintzea.
 • Ez da egingo epaitegietara bidalitako agiriren kopiarik, prozedura judiziala amaitua dagoela egiaztatzen ez bada.
 • Eskabidean bertan harremanetan jartzeko bide eraginkorren bat adierazi behar da (posta elektronikoa, telefono finkoa, sakelako telefonoa,...).

Eskatzailearentzat interesgarria den argibidea: aseguru-erakundea, artekaritza edo abokatua kontratatu bada, baliteke dokumentu beraren kopia-eskaera aurkeztu izana. Izapideak tasa bat ordaintzea dakarrenez, abian den eskaerarik dagoen galdetzea gomendatzen da dagokion tasa aurrezteko.

Dokumentazioa

 • Eskabidea: Udaltzaingoaren eta PSISZaren agiriaren kopia ezkatzea pdf
 • Norberaren identitatea egiaztatzea (NAN, AIZ, gidatzeko baimena, pasaportea edo antzekoa), baita norberak kopia eskatzen duen gertakari dokumentatuarekin duen harremana ere.
 • Ordezkari baten bidez jardunez gero, inplikatutako pertsonaren nortasun-agiriaren kopia eta berariazko baimena edo ahalordetzea aurkeztu beharko dira. Ezinbestekoa izango da, bai eskabidea aurkezteko, bai igorritako kopia jasotzeko.

Zenbatekoa

Araudia

Izapidetzea

Zuzeneko izapidetzea:

Eskatutako kopiak eskabidean adierazitako bidearen bidez bidaliko dira (ahal dela, modu telematikoan):

 • Telematikoki, kopiak "pdf" formatuan emango da, dela e-postako helbidera.
 • Aurrez aurre, kopiak Herritarrei Laguntzeko Bulegora bidaliko dira, jasotzeko adierazi den bulegoan eskuragarri egon dadin.

Online izapidetzea

Erregistro elektronikoaren bidez.

Izapidetzeko ziurtagiri digital batez konektatu behar da. Aurkezten diren agiriek PDF formatua izan behar dute, eta izenak 64 karaktere baino gutxiago eduki.

Erregistro elektronikoko morroiaren urratsak:

 • Datu pertsonalak.
 • Eskabide-orria: gehieneko tamaina, 1 MB. Tamaina handiagoa duen agiri bat sartzen bada, sistemak errorea emango du prozesua amaitzean. Zure inprimakiak tamaina hori gainditzen badu, hurrengo urratsera igaro.
 • Agiri osagarriak: dokumentu bakoitzaren gehieneko tamaina, 50 MB.
 • Sinatu eta erregistratu.

Jasotako kopiaren zuzenketa

Jasotako dokumentuan akatsen bat edo ez-egiteren bat antzemanez gero, honako eskabide orokor bat hau beteko da, eskaera nagusiaren erregistro-zenbakia aipatuz. Zuzenketa horrek kostu handiagoa duen dokumentu-mota bat sortzen badu, Ordenantza Fiskaletan jasotakoaren arabera ordainduko da.

Oharrak

Izapideari buruzko edozein zalantza argitzeko Herritarrei Laguntzeko Bulegoetara jo dezakezu. Bestela, 010 informazio telefonora (945 16 11 00) deitu.

Agiriak 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, 16.4. artikuluan ezarritako moduan bidali ahalko dira: aurrez aurre, legeak xedatutako bulego eta erregistroetako edozeinetan, edo posta bulegoen bidez.

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke, zeinen helburua baita webgune honetan eta beraren edozein azpidomeinu, mikrosite edo aplikazio mugikorretan, bai offline bai online jasotzen diren datu pertsonalen bilketa eta tratamendua arautzen duten baldintzak ezagutaraztea.