Herritartasun inklusiboa sustatzeko, aniztasunean oinarritutako bizikidetzarako eta memoria historikoa berreskuratzeko proiektuetarako dirulaguntzak

Hiriko kolektiboek bizikidetza eraikitzeko eta hirian giza eskubideak gauzatzeko xedea duten proiektuak garatzen parte har dezatela sustatu nahi da.

Epea | Betebeharrak | Dokumentazioa | Araudia | Izapideak

Nork

Pertsona juridikoek, fundazioek eta elkarteek, baldin eta helbide soziala Gasteizen badute, legez eratuta badaude, eta dagokion erregistro publikoan izena emanda badaude.

Epea

20 egun baliodunekoa izango da, deialdi honen laburpena ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Argitalpena: 2023ko otsailak 17(Beste leiho batean irekiko da). Hau da, 2023ko martxoak 17 arte, barne.

Betebeharrak

 • Legez eratuta egotea eta helbide soziala Gasteizko udalerrian izatea.
 • Eskabideak aurkezteko epea bukatzen denean, Eusko Jaurlaritzaren Elkarteen Erregistro Nagusian -edo dena delako Erregistro Publikoan- izena emanda egotea, eta datuak eguneratuta edukitzea.
 • Gasteizko udalerria izan beharko dute jarduera-esparru eskabidea egiten duten elkarteek eta aurkeztutako proiektuek.
 • Gasteizen helbidea izateko baldintza betetzetik salbuetsi ahalko da baldin eta proposamena Gasteizko herritarrei zuzentzen bazaie edo haiek barne hartzen baditu, udalerrian garatzen bada, eta, gainera, deialdiko gainerako baldintzak betetzen baditu.
 • Entitate eskatzaileek betebehar fiskalak, Gizarte Segurantzarekikoak eta Gasteizko Udalarekikoak bete behar dituzte.

Dokumentazioa

Eskaerarako dokumentazioa:

*Oharra: zerrenda honetan inprimaki bidez aurkezten diren agiriak baino ez dira jasotzen. Eskabidean aurkeztu behar diren gainerako agiriak ezagutzeko, kontsultatu oinarri espezifikoetako 13. atala.

 1. Dirulaguntzaren eskabidea pdf
 2. Proiektua deskribatzeko formularioa (1. eranskina pdf). Formularioa betetzeko gida pdf begiratzea gomendatzen da.
 3. Modalitate kolektiboan proiektu bat aurkeztuz gero 2. eranskina pdf bete eta aurkeztu behar da.
 4. Azpikontratazeko baimena eskabidea pdf proiektuaren zati bat erakunde eskatzaileari lotutako erakunde edo profesional batekin azpikontratatzea aurreikusten den kasuetan bakarrik (lotura dagoen edo ez jakiteko, begiratu oinarri espezifikoetako 16. atala).


Justifikaziorako dokumentazioa:

 1. Justifikazio-kontu arrunta pdf. Formulario honen atal ezberdinak nola bete jakiteko eta justifikazioaren baldintzak ezagutzeko, irakurri oinarri orokorretako 13. atala eta oinarri espezifikoetako 15. atala, hurrenez hurren".
 2. Jarduera-memoria (3. eranskina pdf).
 3. Euskararen erabileraren jarraipena egiteko fitxa pdf.

Araudia

Izapideak

Aurrez aurre

Herritarrei laguntzeko bulegoetan

Online izapidetzea

Erregistro elektronikoaren bidez.

Izapidetzeko ziurtagiri digital batez konektatu behar da, eta erregistro elektronikoa baliatzeko jarraibideak jarraitzea.

Oharrak

Agiriak 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, 16.4. artikuluan ezarritako moduan bidali ahalko dira: aurrez aurre, legeak xedatutako bulego eta erregistroetako edozeinetan, edo posta bulegoen bidez.

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke, zeinen helburua baita webgune honetan eta beraren edozein azpidomeinu, mikrosite edo aplikazio mugikorretan, bai offline bai online jasotzen diren datu pertsonalen bilketa eta tratamendua arautzen duten baldintzak ezagutaraztea.