Iragarki-taula digitala

Kontsultatzea lege edo erregelamendu mailako xedapenaren bidez iragarki taulan argitaratzen diren ekintzak eta jakinarazpenak.

Oinarrizko bilaketa

Hautatu data
Bilaketa aurreratuak iragarki argitaratu berriak aurkitzeko aukera ematen du.

Bilaketa aurreratua

Iragarkien zerrenda

  Data Mota Iragarkia Laburpena Jatorria
20210730 2021/07/30 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 77 2021eko Andre Maria Zuriaren EZ-Jaiak Bandoa
20210730 2021/07/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 840 Vitoria-Gasteizko Ikastetxeetako Ikasleen Gurasoen Elkarteek (IGE) 2021-2022 ikasturterako antolatutako hezkuntza-jardueretarako diru-laguntzen deialdi publikoa eta deialdia arautzen duten oinarri espezifikoak.
20210730 2021/07/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 863 Ehungintza-gaien, jantzigintza-gaien, zapaten, larruen eta larrugintza-gaien Gasteizko txikizkako merkataritza-enpresei aparteko laguntzak emateko 2021eko udal programara aurkeztutako eskabideak ebaztea.
20210730 2021/07/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 854 Ekintzaileei laguntzeko beken udal programaren 2021eko deialdiaren lehen faseko eskabideak ebaztea.
20210730 2021/07/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 855 2021. urtean arlo sozioekonomikoan euskararen presentzia eta erabilera sustatzeko dirulaguntza deialdia arautuko duten berariazko oinarriak
20210730 2021/07/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 894 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berrikusteko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20210730 2021/07/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 893 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berraztertzeko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20210730 2021/07/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 892 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20210730 2021/07/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 891 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20210730 2021/07/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 890 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20210729 2021/07/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 886 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileak ebazteko proposamena jakinaraztea.
20210729 2021/07/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 885 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20210729 2021/07/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 879 Atzera egitearen inguruko ebazpeneko akatsaren zuzenketaren jakinarazpena
20210729 2021/07/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 881 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 147.1 j) artikulua urratzegatik abiarazitako prozeduran froga irekitzeko egintza jakinaraztea.
20210728 2021/07/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 835 2021ean Gasteizen gizarte proiektuak garatzeko dirulaguntzak ematea
20210728 2021/07/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 858 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20210728 2021/07/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 852 Francisco Leandro Viana kalearen eta Odol Emaileen zidorraren arteko elkarguneko 32. iparra poligonoko EQ-2 lursailari dagokion erregistro-funtsa lizitazio bidez besterentzeko bidez besterentzeko dosierra abiaraztea, baldintza-agiria onestea eta lehiaketa deitzea.
20210728 2021/07/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 851 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20210728 2021/07/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 878 Berraztertzeko errekurtsoa ezetsi dela jakinaraztea
20210728 2021/07/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 877 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 147.1 g) artikulua urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20210728 2021/07/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 876 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 147.1 c) artikulua urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20210728 2021/07/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 875 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20210728 2021/07/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 874 Bahitze dilijentziei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20210727 2021/07/27 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 74 LURRALDEAREN ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN SAILEAN, INGURU KUDEAKETAREN ZERBITZUAN, JARDUEREN KONTROLERAKO BURUA
20210727 2021/07/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 873 Euskal Herriko Ingurumena Babesteko 3/1998 Lege Orokorraren 109 a) eta 111 artikuluak urratzeagatik prozedura zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20210727 2021/07/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 872 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20210726 2021/07/26 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 871 Bahitze dilijentziei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20210726 2021/07/26 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 870 Ordaintzeko eskariari buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20210726 2021/07/26 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 869 Interesdunei banan-banan helarazi ezin izan zaizkien premiamendu probidentziak jakinaraztea.
20210723 2021/07/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 847 Lanpostuen zerrenda.
20210723 2021/07/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 842 Sei hileko emakiden ordainketaren errolda jendaurrean jartzea - 2021eko bigarren seihilekoa.
20210723 2021/07/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 841 Ibilgailuak eraikin partikularretan sartzeko pasabideen tasaren errolda -2021eko bigarren seihilekoa- jendaurrean jartzea.
20210723 2021/07/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 853 2021eko ekitaldian kreditu-transferentzien bitartez aurrekontu-aldaketak egiteko dosierren behin betiko onespena
20210723 2021/07/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 868 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berrikusteko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20210723 2021/07/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 867 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berraztertzeko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20210723 2021/07/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 866 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20210723 2021/07/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 865 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20210723 2021/07/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 864 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20210723 2021/07/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 862 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20210722 2021/07/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 857 Ordaintzeko errekerimenduei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20210722 2021/07/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 856 Interesdun edo behartuei modu pertsonalizatuan helarazi ezin izan zaizkien bahitura-zuzemenen jakinarazpena.
20210721 2021/07/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 832 2021-2022 ikasturtean ikasteko zailtasunak dituzten neska-mutikoei laguntzeko diru-laguntzen deialdi publikoa eta deialdia arautzen duten oinarri espezifikoak.
20210721 2021/07/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 826 2021-2022 ikasturtean Vitoria-Gasteizko Udaleko Hezkuntza Zerbitzuaren hezkuntza-programetan parte hartzen duten ikastetxeentzako garraiorako diru-laguntzen deialdi publikoa eta deialdia arautzen duten oinarri espezifikoak.
20210721 2021/07/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 823 Hezkuntza-premia berezien arloko elkarteek antolatutako hezkuntza-jarduketetarako laguntzetarako deialdi publikoa eta deialdia arautzen duten oinarri espezifikoak, 2021-2022 ikasturtea.
20210720 2021/07/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 829 Adierazten diren dosierretan jasotako kudeaketa, ikuskaritza eta diru-bilketa egintzen kontra aurkeztutako errekurtsoen gaineko ebazpenaren jakinarazpenak eman ezin izan zaizkien subjektu pasiboen zerrenda.
20210719 2021/07/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 828 Jarduera sailkatuen lizentziak eskatzea
20210719 2021/07/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 830 161/21 prozedura laburtuan epea jartzea.
20210719 2021/07/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 850 Udal ordenantzetan aurreikusitako arau-hauste izan daitezkeenak direla eta, dosier zigortzaileak abiaraztea.
20210719 2021/07/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 849 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20210716 2021/07/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 771 Udaleko Etika-komitea eratzeko Dekretua
20210716 2021/07/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 814 Gasteizko Udaleko Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren Saileko zuzendari nagusi izendatzea.
20210716 2021/07/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 809 Gasteizen enplegu egonkorra eta kalitatekoa sustatzeko berariazko laguntzen 2021eko udal-programaren deialdia eta berariazko oinarriak.
20210716 2021/07/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 812 Ikus-entzunezko proiektuak -fikzioa, animazioa, dokumentalak nahiz telesailak- garatu eta ekoizteko nahiz gidoiak idazteko 2021eko laguntza ekonomikoak emateko udal programari dagozkion eskabideak ebaztea.
20210716 2021/07/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 818 Gasteizko Udaleko hainbat sailetako lanpostuen zerrenda aldatzea.
20210716 2021/07/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 845 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20210716 2021/07/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 844 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20210716 2021/07/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 843 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20210716 2021/07/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 846 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20210715 2021/07/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 825 Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zuzendari nagusiaren jakinarazpena, Gasteizko Udaleko Gobernu Batzarrak 2020ko uztailaren 10ean hartutako erabaki bati buruzkoa; erabaki horren bidez onetsi ziren Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko Salburua eta Zabalgana eremuetako ekipamendu eta etxebizitza planari dagokion hirigintzako jarduketa-programaren nahitaezko birpartzelazio proiektuaren eragiketa juridiko osagarriak.
20210714 2021/07/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 813 Sara Buesa Rodríguez andrea Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren Saileko zuzendari nagusi kargutik kentzea
20210714 2021/07/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 811 Onespena ematea Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko 3.1/1-3.1/2 eremuko "Kuartelen etxadia" Barne Berrikuntzarako 7. Plan Bereziaren 5. aldakuntzaren proiektuari,eta hasierako onespena ematea aldaketa horri.
20210714 2021/07/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 824 Gasteizko Udaleko Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zuzendari nagusiaren jakinarazpena, Gasteizko Udalbatzak 2021eko apirilaren 23ko ohiko bilkuran hartutako erabaki baten berri emateko; horren bidez, behin betiko onetsi zen unibertsitate-erabilera hezkuntza-erabilerarekin parekatzeko Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean egin nahi den egiturazko xedapen-aldaketa.
20210712 2021/07/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 822 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20210712 2021/07/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 821 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20210712 2021/07/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 820 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20210712 2021/07/12 Ez Udalarena 2021/ 47 Abintestato oinordekoen adierazpena .
20210708 2021/07/08 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 73 PSI02-2021. Udal Administrazioko eta Tansformazio Digitaleko saileko Garbiketa-Zerbitzuko Garbiketa-ekipoen Koordinatzaile-postuetarako ordezkapenen egungo zerrenda handitzea. Deialdia
20210708 2021/07/08 Ez Udalarena 2021/ 46 Erabakia jakinaraztea DUEROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA
20210707 2021/07/07 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 72 CS09-2021:LURRALDEAREN ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN SAILEKO MUGIKORTASUN ETA TRAFIKO ZERBITZUKO GARRAIO BURUTZA
20210705 2021/07/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 784 Hasierako onespena ematea Ibaialdeko 11. sektoreko RD-22 lurzatia birpartzelatzeko proiektuari, zein A. C. T. L. andreak aurkeztu baitu Zadure enpresaren izenean
20210703 2021/07/03 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 60 .
20210703 2021/07/03 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 61 .
20210703 2021/07/03 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 62 .
20210702 2021/07/02 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 71 2021. URTEAN GASTEIZKO TAXI-ZERBITZUKO ERREKUNTZA-MOTORREKO IBILGAILUAK ORDEZKATZEKO IBILGAILU ELEKTRIKO HUTS BERRI MATRIKULATU BERRIAK EROSTEKO DIRULAGUNTZEN DEIALDIA EBAZPENA (40.000,00 ¤)
20210624 2021/06/24 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 67 GIZARTE POLITIKEN, ADINEKOEN ETA HAURREN SAILEKO KOORDINATZAILEA
20210621 2021/06/21 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 64 LAKUA-ARRIAGAKO MERKATUKO POSTUAK ESLEITZEKO EBAZPENA
20210621 2021/06/21 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 65 SANTA BARBARAKO MERKATUKO POSTUAK ESLEITZEKO EBAZPENA 2021-2024
20210621 2021/06/21 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 66 SIMON BOLIVARREKO MERKATUKO POSTUAK ESLEITZEKO EBAZPENA
20210619 2021/06/19 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 59 TURISMO-IBILGAILUEN BIDEZKO GARRAIOAN (TAXI) BIDAIARIAK HARTU ETA UZTEKO LEKU BEREZIAK EZARTZEA
20210619 2021/06/19 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 63 LAKUA-ARRIAGAKO MERKATUKO POSTUAK ESLEITZEKO EBAZPENAK
20210528 2021/05/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 613 2021-2023 aldian antzerki eta dantza taldeentzako sorkuntza astistikorako Dante aretoak erabiltzeko baimena eskuratzeko deialdi publikoa.
20210322 2021/03/22 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 39 CS06-2021.Kirol eta Osasun Sailean, Osasuna Sustatzeko Ataleko Burua. Deialdia.
20210316 2021/03/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 37 CS02-2021: Lurraldearen eta Klimaren aldeko ekintzaren Saileko Plangintzarako eta hirigintza antolamendua gauzatzeko Zerbitzu burua. Deialdia.
20210315 2021/03/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 36 PSI01 Bis-2021 Barneko hautaketa-prozesua. (PSI01 -2021 deialdiaren ordezkoa). Zerbitzu-eginkizunen bidezko Ordezkoen zerrenda / Bitartekoaren Izendapena Kudeaketa-Teknikaria.
20210302 2021/03/02 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 241 Zarata eta Bibrazioei buruzko Udal Ordenantzaren 40.1.2 artikulua urratzeagatik abiarazitako prozedura zigortzailea amaitutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea.
20210302 2021/03/02 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 239 Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 53.1 artikulua hausteagatik abiarazitako prozedura zigortzaileari amaiera ematen dion ebazpena jakinaraztea.
20201224 2020/12/24 Ez Udalarena 2020/ 42 Epaimahaigaien zerrenda 2020. ARABAKO AUDIENTZIA
20201205 2020/12/05 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 234 Santa Isabel eta Salbatzailearen hilerrietako lore saltokiak esleitzea. 2021-2024 urtea.
20201204 2020/12/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 237 Esleipenak: Santa Isabel eta Salbatzailearen hilerrietako lore-saltokiak. 2021-2024 urteak.
20190423 2019/04/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 396 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20190227 2019/02/27 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 87 Onestea 2019. urtean Gasteizko udalerriaren barruan jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak ixteko ordutegia bi ordu luzatzea egutegi honetan aipatutako egunetan:
20180827 2018/08/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2018/ 800 2018ko ekitaldian kreditu-transferentziaren bitartez aurrekontu-aldaketa egiteko dosierren behin betiko onespena.