Iragarki-taula digitala

Kontsultatzea lege edo erregelamendu mailako xedapenaren bidez iragarki taulan argitaratzen diren ekintzak eta jakinarazpenak.

Oinarrizko bilaketa

Hautatu data
Bilaketa aurreratuak iragarki argitaratu berriak aurkitzeko aukera ematen du.

Bilaketa aurreratua

Iragarkien zerrenda

  Data Mota Iragarkia Laburpena Jatorria
20240723 2024/07/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 770 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20240723 2024/07/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 769 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko ebazpena jakinaraztea
20240722 2024/07/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 768 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik dosier zigortzaileak abiarazi direla jakinaraztea.
20240722 2024/07/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 766 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berrikusteko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20240722 2024/07/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 765 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20240722 2024/07/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 764 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20240722 2024/07/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 763 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20240722 2024/07/22 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 75 2024ko Andre maria Zuriaren jaiak
20240719 2024/07/19 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 79 ¨Blusen eta Nesken eguna¨ Bandoa
20240719 2024/07/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 762 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20240719 2024/07/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 744 Dosierra abiaraztea; azken miliako banaketa jasangarrirako gune mikrologistikoa sortzeko udal titulartasuneko higiezin bat alokatzeko kontratua esleitzeko baldintza-agiria eta deialdia onestea.
20240718 2024/07/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 761 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik dosier zigortzaileak abiarazi direla jakinaraztea.
20240718 2024/07/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 760 Iragarkia, jakinarazteko animaliak edukitzeari buruz indarrean dauden arau-hausteak direla eta Kirolaren, Osasunaren eta Garapenerako Lankidetzaren Saileko zinegotzi ordezkariak dosier zigortzaileak abiarazi dituela.
20240718 2024/07/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 759 Iragarkia, jakinarazteko animaliak edukitzeari buruz indarrean dauden arau-hausteak direla eta Kirolaren, Osasunaren eta Garapenerako Lankidetzaren Saileko zinegotzi ordezkariak dosier zigortzaileak abiarazi dituela.
20240718 2024/07/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 758 Iragarkia, jakinarazteko dosier zigortzaileak abiarazi dituela Kirolaren, Osasunaren eta Garapenerako Lankidetzaren Saileko zinegotzi ordezkariak animaliak edukitzeari buruz indarrean dauden arauak haustearekin lotuta.
20240718 2024/07/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 757 Biztanleen Udal Erroldatik kentzea, ofizioz, Administrazioa Modernizatzeko Saileko zinegotzi ordezkariaren ebazpena dela medio
20240718 2024/07/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 755 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20240718 2024/07/18 Ez Udalarena 2024/ 25 Ondasun enkanteari buruzko ediktua ARABAKO FORU ALDUNDIA
20240718 2024/07/18 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 78 Hiri Ereduaren, Hirigintzaren, Etxebizitzaren, Garbiketaren eta Ingurumenaren Saileko Zinegotzi ordezkariaren dekretua, zeinaren bidez onartu egiten baita 2/2024 jarraibidea. Jarraibide hori ekainaren 28ko 80/2022 Dekretuan ezarritako gutxieneko bizigarritasun-baldintzak betetzetik salbuesteko irizpideei buruzkoa da (80/2022 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitzen eta zuzkidura-bizitokien gutxieneko bizigarritasun-baldintzak eta diseinu-arauak arautzekoa, igogailuetan eskailera-buru eta kabinako ateak hornitzeari dagokionez).
20240717 2024/07/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 722 2024. urtean "autonomoentzako txekea" emateko deialdi publikoa eta oinarriak.
20240717 2024/07/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 714 Gasteizko udalerriko Alde Zaharrean eta Zabalgunean erabilgarri dauden lokalak dinamizatzeko laguntzak emateko deialdi publikoa eta oinarri arautzaileak, 2024ko ekitaldirako.
20240717 2024/07/17 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 77 CS09-2024 MUGIKORTASUNA KUDEATZEKO UNITATEKO BURUTZA
20240716 2024/07/16 Ez Udalarena 2024/ 24 Jendaurreko erakustaldiaren izapidea ARABAKO FORU ALDUNDIA
20240716 2024/07/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 754 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20240716 2024/07/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 753 Adierazten diren dosierretan jasotako kudeaketa, ikuskaritza eta diru-bilketa egintzen kontra aurkeztutako errekurtsoen gaineko ebazpenaren jakinarazpenak eman ezin izan zaizkien subjektu pasiboen zerrenda.
20240716 2024/07/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 743 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berrikusteko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20240716 2024/07/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 742 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20240716 2024/07/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 741 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20240716 2024/07/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 738 Bahitze dilijentziei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20240716 2024/07/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 735 Bahitze dilijentziei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20240716 2024/07/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 734 Interesdunei banan-banan helarazi ezin izan zaizkien premiamendu probidentziak jakinaraztea.
20240716 2024/07/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 740 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20240716 2024/07/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 76 Olarizuko erromerian saltokiak ipintzeko esleitzea. 2024 urtea
20240715 2024/07/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 749 Gasteizko Biztanleen Udal Erroldako alta-ematea baliogabetzea
20240715 2024/07/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 748 Gasteizko Biztanleen Udal Erroldako alta-ematea baliogabetzea
20240715 2024/07/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 747 Derrigorrezko dokumentazioa aurkezteko errekerimendua, Gasteizko biztanleen udal erroldan adingabe bati bizilekua aldatzeagatik
20240715 2024/07/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 746 EBIGEBKA (egoitza baimen iraunkorrik gabeko Europaz kanpoko atzerritarrak) ez berritzeagatik udal erroldan emandako bajaren aurka aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoa ezestea
20240715 2024/07/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 737 Aholkularitza Juridikoaren iritzi arrazoituaren araberako ebazpena jakinaraztea, non prozesuz kanpo betetzea proposatzen baita 2024 maiatzaren 14an.
20240712 2024/07/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 731 Bide publikoan abandonatutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda.
20240712 2024/07/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 730 Bide publikoan abandonatutako edo ibilgetutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda.
20240712 2024/07/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 729 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20240712 2024/07/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 717 2024ko ekainaren 28an egindako ohiko bilkuran, Tokiko Gobernu Batzarrak giza baliabideak antolatzeko plana onetsi zuen, Gasteizko Udalean zerbitzuak ematea optimizatzeko, karrerako funtzionarioen ezagutza transmitituz eta administrazioa modernizatuz belaunaldi-txandaketaren bidez.
20240712 2024/07/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 692 2024an Gasteizko taxi-zerbitzuan errekuntza-motorra duten ibilgailuen ordez ibilgailu elektriko matrikulatu berriak erosteko dirulaguntzak emateko deialdi publikoa eta hori arautuko duten oinarriak.
20240712 2024/07/12 Ez Udalarena 2024/ 23 Administrazio egintza jakinaraztea ARABAKO FORU ALDUNDIA
20240710 2024/07/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 716 2024ko ekainaren 28an egindako ohiko bilkuran, Gasteizko Udaleko lan-kontratudun langileen lan-baldintzak eguneratzeko 2024ko Hitzarmena onetsi zuen Tokiko Gobernu Batzarrak.
20240710 2024/07/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 715 2024ko ekainaren 28an egindako ohiko bilkuran, Gasteizko Udaleko funtzionarioen lan-baldintzak eguneratzeko 2024ko Akordioa onetsi zuen Tokiko Gobernu Batzarrak.
20240710 2024/07/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 713 Behin-behineko langilearen kargu kentzea
20240710 2024/07/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 689 Onestea Mirari Rol Jokoak Elkarteari Loreto Arriola kaleko 25. zenbakiko lokala erabiltzeko emandako baimena luzatzea.
20240710 2024/07/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 702 Hasierako onespena ematea Gasteizko "Aretxabaleta-Gardelegi" 19. sektoreko OR-7-1 a-b-c-g lurzatiaren xehetasun-azterketari.
20240710 2024/07/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 703 Behin-behineko langileen izendatzea
20240709 2024/07/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 726 Ordaintzeko errekerimenduei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta
20240709 2024/07/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 725 Interesdun edo behartuei modu pertsonalizatuan helarazi ezin izan zaizkien bahitura-zuzemenen jakinarazpena
20240705 2024/07/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 707 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20240705 2024/07/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 706 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20240705 2024/07/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 705 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20240705 2024/07/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 701 ERAIKUNTZEN/HIRIGINTZA zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea EIT ZUZENKETA-ZIURTAGIRIAREN ERREKERIMENDUAREN prozedurari buruz.
20240705 2024/07/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 700 Notificaciones de actos administrativos del servicio MODELO DE CIUDAD, URBANISMO, VIVIENDA, LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE/EDIFICACIONES del procedimiento REQUERIMIENTO DE CERTIFICADO DE SUBSANACIÓN DE ITE.
20240705 2024/07/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 695 Behin betiko onestea Gasteizko 3. Barne berrikuntzarako plan bereziaren -Zezen plaza- laugarren aldaketa
20240705 2024/07/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 675 Gasteizko udaleko lanpostuen zerrendako zenbait lanpostu birsailkatzeko antolamendu-planari dagokion barne-sustapeneko hautaketa-prozesuaren deialdia eta oinarriak onestea.
20240705 2024/07/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 666 Vitoria-Gasteizko Udaleko Hezkuntza Zerbitzuak edota Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak antolatutako hezkuntza-programetan parte hartzen duten ikastetxeentzako garraiorako dirulaguntzetarako deialdi publikoa eta deialdia arautzen duten oinarriak, 2024-2025 ikasturtea.
20240705 2024/07/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 634 Gazte informatzaileen sarea 2024-2025 programaren barruan diru-hornidurak esleitzeko deialdiaren oinarriak.
20240705 2024/07/05 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 71 Lizentzia/baimen dekretua
20240704 2024/07/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 72 PSI02-2024. Gizarte Politiketako Departamentuko Gizarte Inklusioaren Zerbitzuko Gizarte Inklusioaren burutza.
20240703 2024/07/03 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 688 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20240703 2024/07/03 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 684 Jarduera sailkaturako lizentzia eskatzea
20240703 2024/07/03 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 673 Sei hileko emakiden ordainketaren errolda jendaurrean jartzea -2024ko bigarren seihilekoa-.
20240703 2024/07/03 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 681 2024ko ekitaldian kreditu-transferentziaren bitartez aurrekontu-aldaketak egiteko 35., 37., 38. eta 39. dosierren behin-behineko onespena.
20240701 2024/07/01 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 672 Behin-behineko onespena ematea Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Fiskalaren aldakuntzari
20240701 2024/07/01 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 649 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20240701 2024/07/01 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 68 Uztailaren 25ean baratxuriak saltzeko baimenak esleitzea. 2024 urtea.
20240628 2024/06/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 582 2024an Gasteizen ekitaldi eta biltzarrak antolatzeko, hiria kanpoan sustatzeko eta produktu eta esperientzia turistiko berriak sustatzeko laguntzak emateko udal programaren deialdi publikoa eta oinarri arautzaileak.
20240628 2024/06/28 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 67 Oinezko salmentan jarduteko baimenak esleitzea Santiago egunenan eta Andre Maria Zuriaren jaietan. 2024 eta 2025 urteak
20240626 2024/06/26 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 667 Salbatzailearen hilerriko zona komunean 2011n ehortzitakoak 2025ean handik aterako direla jakinaraztea.
20240626 2024/06/26 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 608 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20240626 2024/06/26 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 591 Akatsak zuzentzea 2024-01691 iragarkian (2022ko ekainaren 3ko ALHAO, 62. zk) zein Gasteizko Udaleko Eskola Kontseiluaren Araudi berriaren proiektuaren hasierako onespenari buruzkoa baita.
20240626 2024/06/26 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 578 Jarduera sailkaturako lizentzia eskatzea
20240621 2024/06/21 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 66 Hiri Ereduaren, Hirigintzaren, Etxebizitzaren, Garbiketaren Eta Ingurumenaren Saileko Zinegotzi Ordezkariaren Dekretua, zeinaren bidez 1/2024 Jarraibidea onesten baita, kanpoaldeko bizitzeko moduko espazioetan beirazko gortinak instalatzeko irizpideak emateko
20240610 2024/06/10 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 64 CS08-2024. Gizarte Politiketako Departamentuko Gizarte Inklusioaren Zerbitzuko Gizarte Inklusioaren burutza.
20240610 2024/06/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 546 “Vitoria-Gasteiz, Laborategi Hiria” udal programaren 2024ko deialdi publikoa eta berariazko oinarri arautzaileak.
20240607 2024/06/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 567 Ebazpena, 2024an herritartasun inklusiboa eta diskriminaziorik gabea sustatzera bideratutako proiektuetarako Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuak sustatu duen dirulaguntzak emateko deialdiarena.
20240607 2024/06/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 531 Berdintasun Zerbitzuak Gasteizko udalerrian genero-berdintasunaren alorrean jarduerak eta proiektuak garatzeko deitutako dirulaguntza-deialdi publikoaren ebazpena. 2024ko ekitaldia.
20240607 2024/06/07 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 63 Andre Mari Zuriaren jaietako azoka. 2024.urterako postuen zozketaren emaitzak
20240606 2024/06/06 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 62 2024.urteko Olarizuko erromeria. Saltokiak jartzea.
20240605 2024/06/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 550 Ebazpena, Tokiko Gobernu Batzarrak 2024ko apirilaren 12ko erabaki bidez onetsitako dirulaguntza-deialdi batera aurkeztutako eskabideak balioesteko batzordeko kideak izendatzen dituena. Deialdi hori, Gasteizen, 2024an, ikus-entzunezko proiektuak (fikziozkoak, dokumentalak, animaziozkoak, esperimentalak nahiz telesailak) garatu eta ekoizteko eta gidoiak idazteko dirulaguntza deialdia da.
20240605 2024/06/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 491 ARLO SOZIOEKONOMIKOAN EUSKARAREN PRESENTZIA ETA ERABILERA SUSTATZEKO PROIEKTUAK DIRUZ LAGUNTZEKO DEIALDIA (ERROTULUAK)
20240605 2024/06/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 492 2024an auzoetan dinamizazio eta partaidetza sozialean laguntzen duten proiektuetarako auzo-elkarteei dirulaguntzak emateko deialdi publikoa ebaztea.
20240605 2024/06/05 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 60 2024.ko Andre Mari Zuriaren jaietako azokarako esleipenak
20240605 2024/06/05 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 61 Onestea 2024an Gasteizko udalerriaren barruan ostalaritza-establezimenduak zein Dantzarako eta dibertsiorako establezimenduak ixteko ordutegia bi ordu luzatzea, jarraian adierazitako egun hauetan:
20240531 2024/05/31 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 58 LCSBA-2024. Oinarrizko laguntza-zerbitzuetako lanpostuak betetzeko aldi baterako kontratazio-zerrendak zabaltzeko deialdia
20240517 2024/05/17 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 54 Kobrantza-ediktua: Aprobetxamendu bereziak (lurzorua eta lurpea hartzea eta lurren erabilera); Emakidak (urteko ordainketa); Behatokiak; Industria-isurketei dagokien tasa.
20240510 2024/05/10 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 51 CS07-2024. Ogasun Saileko Idazkaritza Teknikoaren Unitateko Unitate Teknikoaren Burutza.
20240510 2024/05/10 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 48 Oinezko salmenta Santiago egunean eta Andre Maria Zuriaren jaietarako eskabideak aurkezteko epea
20240510 2024/05/10 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 49 2024ko Santiago egunean baratxuriak saltzeko eskabideak aurkezteko epea.
20240502 2024/05/02 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 46 DEIALDIA, MENDIZORROTZA CDan 2024ko UDAKO KANPAINAN FOOD TRUCKS EDO GASTROFURGOS POSTUAK JARTZEKO BAIMENAK ESLEITZEKO.
20240419 2024/04/19 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 38 Auzoko jaietan 2024an indarrean egongo den jendaurreko ikuskizun eta jolas-jardueren ordutegia luzatzea
20240417 2024/04/17 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 33 Ebazpena, astean behin egiten diren salmenta ibiltariko hiru azokei buruzkoa
20240405 2024/04/05 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 29 2024ko Andre Mari Zuriaren jaietarako postuak esleitzeko deialdi publikoa
20240326 2024/03/26 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 23 BILDUMAGILEEN MERKATUAN 2024RAKO LIZENTZIAK BERRITZEKO TXOSTENA
20240313 2024/03/13 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 17 Ebazpena, El Salvador hilerrian loreak saltzeko postuak instalatzeko urteko lizentzietan 2021 eta 2024 urteen artean izandako alta eta bajei buruzkoa
20240216 2024/02/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 13 EBAZPENA, ASTEAN BEHIN EGITEN DIREN SALMENTA IBILTARIKO HIRU AZOKEI (LAKUA-ARRIAGA, SANTA BARBARA PLAZA ETA SIMON BOLIBAR PLAZA) BURUZKOA
20240206 2024/02/06 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 12 ALKATEAREN DEKRETUA, GASTEIZKO UDALEKO JASANGARRITASUN ENERGETIKOAREN KOORDINAZIO-BATZORDEA ABIAN JARTZEKO (ALKATEAREN 2020KO IRAILAREN 16KO DEKRETUA ALDATZEN DU).
20240126 2024/01/26 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 9 Onestea 2024. urtean Gasteizko udalerriaren barruan ostalaritza- establezimenduak zein dantzarako eta dibertsiorako establezimenduak ixteko ordutegia bi ordu luzatzea, egutegi honetan aipatutako egunetan
20230419 2023/04/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 376 Ordaintzeko errekerimenduei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta
20230103 2023/01/03 Ez Udalarena 2023/ 1 Epaimahaiko auzitegirako hautagaiari buruzko espedientea. ARABAKO AUDIENTZIA
20211215 2021/12/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1371 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20190423 2019/04/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 396 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20180827 2018/08/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2018/ 800 2018ko ekitaldian kreditu-transferentziaren bitartez aurrekontu-aldaketa egiteko dosierren behin betiko onespena.