Iragarki-taula digitala

Kontsultatzea lege edo erregelamendu mailako xedapenaren bidez iragarki taulan argitaratzen diren ekintzak eta jakinarazpenak.

Oinarrizko bilaketa

Hautatu data
Bilaketa aurreratuak iragarki argitaratu berriak aurkitzeko aukera ematen du.

Bilaketa aurreratua

Iragarkien zerrenda

  Data Mota Iragarkia Laburpena Jatorria
20220124 2022/01/24 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 20 Hilerriak onik zaintzeari dagokion tasaren 2022ko errolda fiskalak jendaurrean jartzea.
20220124 2022/01/24 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 19 Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren 2022ko errolda jendaurrean jartzea
20220121 2022/01/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 11 Gasteizko udalerrian genero-berdintasunaren alorrean jarduerak eta proiektuak garatzeko dirulaguntzak emateko deialdiaren berariazko oinarriak. 2022ko ekitaldia.
20220121 2022/01/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 44 Bahitze dilijentziei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20220121 2022/01/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 43 Bahitze dilijentziei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20220121 2022/01/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 42 Ordaintzeko eskariari buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20220121 2022/01/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 41 Interesdunei banan-banan helarazi ezin izan zaizkien premiamendu probidentziak jakinaraztea.
20220121 2022/01/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 40 Gasteizko biztanleen udal erroldan ofizioz emandako baja dela eta aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoak ezestea.
20220121 2022/01/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 39 Gasteizko Biztanleen Udal Erroldan emandako alta baliogabetzea.
20220121 2022/01/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 38 Gasteizko biztanleen udal erroldan tramitatzen ari den baja-dosierra baliogabetzeko eskabidea ukatzea.
20220121 2022/01/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 37 Abandonatutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda.
20220121 2022/01/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 36 Abandonatutako, bide publikoan ibilgetutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda.
20220120 2022/01/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 35 Zerga zor likidazioak, interesdunei jakinarazpena zuzenean egiterik ezin izandako kasuetan.
20220120 2022/01/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 29 Interesdun edo behartuei modu pertsonalizatuan helarazi ezin izan zaizkien bahitura-zuzemenen jakinarazpena.
20220120 2022/01/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 30 Ordaintzeko errekerimenduei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20220120 2022/01/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 22 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 147.1 j) artikulua urratzegatik abiarazitako prozedura zigortzailea bukatutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea.
20220120 2022/01/20 Ez Udalarena 2022/ 3 Jendaurreko erakustaldiaren izapidea. ARABAKO FORU ALDUNDIA
20220119 2022/01/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 21 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 149.1 c) artikulua urratzegatik abiarazitako prozedura zigortzailea bukatutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea.
20220119 2022/01/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 27 Gizarte-larrialdietarako laguntzak eten izana jakinaraztea
20220119 2022/01/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 26 Gizarte larrialdietarako laguntzak norberaren borondatez bertan behera utzi izana jakinaraztea
20220119 2022/01/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 25 Gizarte-larrialdietarako laguntzak ukatu izana jakinaraztea
20220119 2022/01/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 24 Gizarte-larrialdietarako laguntzak bertan behera utzi izana jakinaraztea
20220119 2022/01/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1425 2021eko garapenerako lankidetzarako dirulaguntza-deialdiko UK atala ebaztea
20220119 2022/01/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1437 2022an auzoetan dinamizazio eta partaidetza sozialean laguntzen duten proiektuetarako auzo-elkarteentzako laguntzak arautuko dituzten berariazko oinarriak.
20220119 2022/01/19 Ez Udalarena 2022/ 1 Jendaurreko erakustaldiaren izapidea. NOTARIA
20220119 2022/01/19 Ez Udalarena 2022/ 2 Abintestato oinordekoen adierazpena. LAURA BOUVARD NUÑO NOTARIA
20220119 2022/01/19 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 2 Vitoria-Gasteizko Udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorren egiturazko xedapen aldakuntza bati buruzko azalpen saioa, Gasteizko 37 poligonoko (Mercedes Benz) 158 eta 166 lursailen hirigintza-parametroak birdefinitzeko.
20220118 2022/01/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 18 Udaleko Zerga Kudeaketarako Zerbitzura agertzeko galdatzea, aurrerago adierazten diren zergadunei, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko zerga dela eta.
20220118 2022/01/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 17 941000016812272 mikrotxip-zenbakia duen txakurra edukitzeko baldintza bereziak bete behar direla jakinaraztea -2021/0048 dosierra-.
20220118 2022/01/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 16 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea
20220118 2022/01/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 15 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea.
20220118 2022/01/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 14 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea.
20220118 2022/01/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 13 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea.
20220118 2022/01/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 12 93900010098488 mikrotxip-zenbakia duen arraza mestizoko txakurra udal jabetzakotzat jo dela jakinaraztea -2021/DEMANI0126 dosierra-
20220117 2022/01/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1435 Gasteizko Udaleko hainbat sailetako lanpostuen zerrenda aldatzea onetsi zuen.
20220117 2022/01/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1444 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berrikusteko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20220117 2022/01/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1443 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berraztertzeko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20220117 2022/01/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1442 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20220117 2022/01/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1441 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20220117 2022/01/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1440 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20220117 2022/01/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1439 Adierazten diren dosierretan jasotako kudeaketa, ikuskaritza eta diru-bilketa egintzen kontra aurkeztutako errekurtsoen gaineko ebazpenaren jakinarazpenak eman ezin izan zaizkien subjektu pasiboen zerrenda.
20220117 2022/01/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 9 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20220117 2022/01/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 8 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20220117 2022/01/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 7 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik dosier zigortzaileak abiarazi direla jakinaraztea.
20220117 2022/01/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 6 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20220117 2022/01/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 5 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20220114 2022/01/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1448 Biztanleen Udal Erroldatik kentzea, ofizioz, Udal Administrazioaren eta Eraldaketa Digitalaren Saileko zinegotzi ordezkariaren ebazpena dela medio
20220114 2022/01/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 2 Gasteizko Udaleko Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zuzendari nagusiaren jakinarazpena, Gasteizko Udalbatzak 2021eko urriaren 22ko bilkuran hartutako erabaki baten berri emateko; horren bidez, behin betiko onespena ematea Gasteizko udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean (HAPO) egin nahi den egiturazko xedapen aldaketa bati, udalerriko nekazaritza-eremuan berdeguneen eta espazio libre publikoen erabilera arautzeko.
20220114 2022/01/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20220114 2022/01/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1447 Arriskutsu izan litezkeen animaliak edukitzeari buruzko erregimen juridikoari buruzko 50/1999 Legearen 13.2.b artikulua hausteagatik abiarazitako prozedura zigortzaileari amaiera ematen dion ebazpena jakinaraztea
20220114 2022/01/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1446 Arriskutsu izan litezkeen animaliak edukitzeari buruzko erregimen juridikoari buruzko 50/1999 Legearen 13.2.b artikulua hausteagatik abiarazitako prozedura zigortzaileari amaiera ematen dion ebazpena jakinaraztea
20220114 2022/01/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1438 Diru-bilketa egintzen kontra aurkeztutako berraztertze-errekurtsoen gaineko ebazpenaren jakinarazpenak helarazi ezin izan zaizkien subjektu pasiboen zerrenda.
20220114 2022/01/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1417 Gasteizko Udaleko Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zuzendari nagusiaren jakinarazpena, Gasteizko Udaleko Gobernu Batzarrak 2021eko urriaren 29an hartutako erabaki bati buruzkoa; erabaki horren bidez hasierako onespena eman zitzaion Gasteizko Lakuako 3. sektoreko (garai bateko L-14) 8. BIPBren M5 etxadiaren (5e azpipartzela) xehetasun-azterketari.
20220114 2022/01/14 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 1 Erabilgarri dauden lursailen zozketaren emaitza-Pertsona fisikoei Urarteko (Abetxuku) aisialdiko hiri-baratzeetako lursailak ba-liatzeko baimena emateko deialdi publikoa.
20220110 2022/01/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1436 Vitoria-Gasteizko Udalaren, haren udal erakunde autonomoen eta udal sozietate publikoen 2022ko ekitaldiko aurrekontu orokorrei hasierako onespena ematea
20220103 2022/01/03 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1433 Behin betiko onestea Arabako Teknologia Parkearen (ST5 sektorea, garai bateko 11. sektorea) plan partzialaren hamargarren aldaketa
20220103 2022/01/03 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1416 Gasteizen enplegu egonkorra eta kalitatekoa sustatzeko laguntza ekonomikoak emateko udal-programaren 2021eko deialdia finantzatzeko baliabide ekonomikoak handitzeari onespena emateko erabakia.
20220102 2022/01/02 Ez Udalarena 2021/ 78 Ez egotearen aitorpena .
20211229 2021/12/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1415 Ura banatu, hornitu eta tratatzeagatiko tarifak arautzeko ordenantzaren behin-behineko onespena
20211223 2021/12/23 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 119 PSI05-2021.Kirol eta Osasun Saileko Kirol Zerbitzuko Zonen Burutza.
20211222 2021/12/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1373 Behin betiko onestea Gasteizko HAPOko 3.1/1-3.1/2 eremuko Kuartelen etxadia barne berrikuntzarako 7. plan bereziaren 5. aldaketa.
20211221 2021/12/21 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 115 ESPAINIA PLAZAKO BILDUMAZALEEN AZOKAN 24 SALTOKI JARTZEKO BAIMENEN ESLEIPENDUNEN ZERRENDA EGUNERATUA
20211215 2021/12/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1371 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20211201 2021/12/01 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 110 CS19-2021. Giza Baliabideen Saileko Ebaluazio-Proiektuen Arduraduna
20211124 2021/11/24 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1296 Mikrotxipik gabeko txakurrari amorruaren kontrako behaketa egiteko errekerimendua, pertsona bati koska egin izanaren ondorioz -2021/008 dosierra-.
20211124 2021/11/24 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1290 Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren Sailaren ostatu-zerbitzua norberaren borondatez utzi dela jasota utzi izanaren jakinarazpena
20211105 2021/11/05 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 103 CS18-2021. Osasuna Sustatzeko Unitateko Burutza Kirol eta Osasun Saila
20211105 2021/11/05 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 101 Zuzenketa. PSI04-2021Bis. Lurralde eta Klimaren Aldeko Ekintza Saileko Hirigintza Antolamendua Planifikatu eta Gauzatzeko Burutza.
20210930 2021/09/30 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 86 EGUBERRIETAKO AZOKA. 2021-2022.
20201224 2020/12/24 Ez Udalarena 2020/ 42 Epaimahaigaien zerrenda 2020. ARABAKO AUDIENTZIA
20190423 2019/04/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 396 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20180827 2018/08/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2018/ 800 2018ko ekitaldian kreditu-transferentziaren bitartez aurrekontu-aldaketa egiteko dosierren behin betiko onespena.