Iragarki-taula digitala

Kontsultatzea lege edo erregelamendu mailako xedapenaren bidez iragarki taulan argitaratzen diren ekintzak eta jakinarazpenak.

Oinarrizko bilaketa

Hautatu data
Bilaketa aurreratuak iragarki argitaratu berriak aurkitzeko aukera ematen du.

Bilaketa aurreratua

Iragarkien zerrenda

  Data Mota Iragarkia Laburpena Jatorria
20221209 2022/12/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1168 Gasteizko Aretxabaleta-Gardelegi 19. sektoreko OR-9-18 etxadiaren -1, 2, 3, 4, 5 eta 6 lurzatiei- xehetasun-azterketari behin betiko onespena ematea.
20221209 2022/12/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1166 Hasierako onespena ematea hainbat eremu babes akustiko bereziko eremu izendatzeari eta horiei dagozkien planei.
20221209 2022/12/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1177 Urtean batez beste 50.000 kilowatt-ordutik gorako kontsumoa duten gas-galdarak dituzten gasteizko udalerriko jabe-komunitateei 2022. urtean aparteko laguntzak emateko deialdia ebazteko erabakia
20221207 2022/12/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1165 Gasteizen 45 urtetik gorakoen enplegu egonkorra eta kalitatekoa sustatzeko udal laguntza ekonomikoen deialdia finantzatzeko baliabide ekonomikoak handitzea onesteko erabakia.
20221207 2022/12/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1137 290/22 prozedura arruntean epea jartzea.
20221207 2022/12/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1154 Haur eta gazte literaturaren alorrean euskarara egindako itzulpenik hoberenak -2021eko lege-gordailua dutenak- saritzeko Vitoria-Gasteiz sarien deialdia ebaztea.
20221207 2022/12/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1158 Arlo sozioekonomikoan euskararen presentzia sustatzeko dirulaguntzen udal programaren deialdiaren ebazpena
20221207 2022/12/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1153 2022ko ekitaldian kreditu-transferentzien bitartez aurrekontu-aldaketak egiteko 126. eta 127. dosierren behin betiko onespena.
20221207 2022/12/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1139 2022ko azaroaren 22ko ebazpena, zeinaren bidez Gasteizko udalerrian enpresak sortzeko eta sendotzeko laguntza ekonomikoen 2022ko deialdi publikoa ebazteko 2022ko urriaren 21ean emandako ebazpenean antzemandako akatsak zuzentzen baitira.
20221207 2022/12/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1115 Gazte Informatzaileen Sarea 2022-2023 programaren barruan diru-hornidurak esleitzeko deialdiaren ebazpena.
20221207 2022/12/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1173 Udal laguntzak etetea
20221207 2022/12/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1172 Udal laguntzak ukatzea
20221202 2022/12/02 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1171 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20221202 2022/12/02 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1170 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20221202 2022/12/02 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1169 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20221202 2022/12/02 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1159 Oker jasotako prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea.
20221202 2022/12/02 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1164 Oker jasotako prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea.
20221202 2022/12/02 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1163 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20221202 2022/12/02 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1161 Oker jasotako prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea.
20221202 2022/12/02 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1160 Oker jasotako prestazioak itzularazteko ebazpena jakinaraztea.
20221202 2022/12/02 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1125 Gasteizen lan-kontrataziorako laguntza ekonomikoak emateko udal programaren berariazko oinarriak eta deialdia, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako 2022ko ekitaldiko laguntza-deialdiaren barruan.
20221201 2022/12/01 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1156 Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 53.9 artikulua hausteagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20221201 2022/12/01 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1155 Udaleko Zerga Kudeaketarako Zerbitzura agertzeko galdatzea, aurrerago adierazten diren zergadunei, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko zerga dela eta.
20221201 2022/12/01 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1140 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 147.1.j artikulua urratzegatik abiarazitako prozedura zigortzailea bukatutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea.
20221201 2022/12/01 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1138 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 147.2.c artikulua urratzegatik abiarazitako prozedura zigortzailea bukatutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea.
20221201 2022/12/01 Ez Udalarena 2022/ 68 Hautaketa prozedurako ebazpena POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA
20221130 2022/11/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1129 Urtean batez beste 50000 kilowatt-ordutik gorako kontsumoa eta industria tarifak dituzten gas-galdarak dituzten jabe-komunitateei laguntza ekonomikoak emateko" udal programaren deialdia (2022. urtea) finantzatzeko baliabide ekonomikoak handitzea onesteko erabakia.
20221130 2022/11/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1127 Behin-behineko langileak izendatzea.
20221130 2022/11/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1126 2023ko inauterietan parte hartuko duten konpartsei dirulaguntzak emateko deialdiaren berariazko oinarri arautzaileak
20221130 2022/11/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1113 Tokiko Gobernu Batzarraren 2022ko azaroaren 16ko erabakia, lanera itzuli ondoren Tokiko Gobernu Batzarraren eskumenak Livia Claudia López Gutiérrez zinegotziari eskuordetzeari buruzkoa.
20221128 2022/11/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1136 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20221128 2022/11/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1130 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20221128 2022/11/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1131 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20221128 2022/11/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1128 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20221128 2022/11/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1134 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berrikusteko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20221128 2022/11/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1133 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20221128 2022/11/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1132 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20221128 2022/11/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1119 Bahitze dilijentziei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20221128 2022/11/28 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 112 Manuel Iradier kaleko 5.eko eraikinari (Alfarotarren etxea) aplikatu beharreko babes-araubidearen aldaketari buruzko aurretiazko kontsulta publikoa.
20221125 2022/11/25 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1118 Bahitze dilijentziei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20221125 2022/11/25 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1117 Ordaintzeko eskariari buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20221125 2022/11/25 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1116 Interesdunei banan-banan helarazi ezin izan zaizkien premiamendu probidentziak jakinaraztea.
20221125 2022/11/25 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1110 Alkatearen dekretua, 2022ko azaroaren 15ekoa, lanera bueltatu ondoren eskumenak Livia Claudia López Gutiérrez andreari eskuordetzeari buruzkoa.
20221125 2022/11/25 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1099 Eman gabe uztea Gasteizko "Ehari mendebaldeko zabalgunea" 2. BBPBan RU-19.6 lursailari dagokion erregistro-funtsa lizitazio bidez besterentzeko prozedura.
20221125 2022/11/25 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1098 Eman gabe uztea Gasteizko "Ehari mendebaldeko zabalgunea" 2. BBPBan RU-19.5 lursailari dagokion erregistro-funtsa lizitazio bidez besterentzeko prozedura.
20221125 2022/11/25 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1097 Eman gabe uztea Gasteizko Lasarteko 39-A sektoreko RE-10 lursailari dagokion erregistro-funtsa lizitazio bidez besterentzeko prozedura.
20221125 2022/11/25 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1103 Behin-betiko onespena ematea Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean egin nahi den egiturazko xedapen aldaketari, zeina industria-lurzoruari buruzko OR-11 ordenantzan Arriagako Ateko erabileren bateragarritasunaren ingurukoa baita.
20221125 2022/11/25 Ez Udalarena 2022/ 67 Jendaurreko erakustaldiaren izapidea .
20221124 2022/11/24 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1121 Ordaintzeko errekerimenduei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta
20221124 2022/11/24 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1120 Interesdun edo behartuei modu pertsonalizatuan helarazi ezin izan zaizkien bahitura-zuzemenen jakinarazpena
20221123 2022/11/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1104 Alegazioak ebaztea eta behin betiko onestea Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Plana (2021-2025)
20221121 2022/11/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1102 Kirol erakundeei, 2022. urtean, jolas eta kirol jarduerak bideratzen laguntzeko dirulaguntzak emateko ebazpena
20221121 2022/11/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1100 2022rako ordainsari-igoera gehigarria onestea.
20221121 2022/11/21 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 111 EGUBERRIETAKO AZOKA 2022-2023. ZOZKETAREN EMAITZAK
20221118 2022/11/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1106 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20221118 2022/11/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1109 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berrikusteko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20221118 2022/11/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1108 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berraztertzeko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20221118 2022/11/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1107 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20221118 2022/11/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1105 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20221118 2022/11/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1083 Gasteizko 51. poligonoko 184. lursaila (Jauregilanda kalea) hirigintza-arrazoiengatik desjabetzeko behar diren ondasun eta eskubideak desjabetzeko dosierra abiaraztea.
20221118 2022/11/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1070 Baliabide ekonomiko eskaseko pentsiodunek 2022ko bigarren seihilekoan duten energia-gastuari aurre egiteko laguntza-deialdia arautzeko oinarriak
20221118 2022/11/18 Ez Udalarena 2022/ 66 Jendaurreko erakustaldiaren izapidea EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA
20221118 2022/11/18 Ez Udalarena 2022/ 65 Jendaurreko erakustaldiaren izapidea EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA
20221117 2022/11/17 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 110 MERCADO NAVIDEÑO
20221116 2022/11/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1082 Gasteizko 51. poligonoko 183. lursaila (Jauregilanda kalea) hirigintza-arrazoiengatik desjabetzeko behar diren ondasun eta eskubideak desjabetzeko dosierra abiaraztea.
20221116 2022/11/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 108 EGUBERRIETAKO AZOKA. 2022-2023. ESLEIPENAK
20221115 2022/11/15 Ez Udalarena 2022/ 63 Abintestato oinordekoen adierazpena .
20221115 2022/11/15 Ez Udalarena 2022/ 64 Abintestato oinordekoen adierazpena .
20221114 2022/11/14 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 101 Elurra
20221111 2022/11/11 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1065 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20221111 2022/11/11 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1062 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20221110 2022/11/10 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 109 CS19-2022. Ogasun Saileko Idazkaritza Teknikoaren Zerbitzuko Zerga Kuedeaketako Arduraduna
20221108 2022/11/08 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 107 CS09-2022. Gizarte-Langilearen lanpostuaren ordezkapenak betetzeko poltsa bat sortzea - Eguneko Arreta-Zerbitzuen eta Adinekoen Tutoretzapeko Apartamentuen Arduraduna.
20221107 2022/11/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1059 Gasteizko Udalaren dirulaguntzen deialdia arautzeko oinarri orokorrak 2023. urterako
20221104 2022/11/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 103 BANDOA Eguberrietako dantzaldiak eta jai-ospakizunak.
20221102 2022/11/02 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1002 Salbatzailearen hilerriko zona komunean 2009an ehortzitakoak 2023an handik aterako direla jakinarazteko iragarkia.
20221026 2022/10/26 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1019 Behin-behineko onespena ematea Energia elektrikoa, gasa, ura eta hidrokarburoak garraiatzeko instalazioentzako jabari publiko lokalaren aprobetxamendu berezia egiteagatik ordaindu beharreko tasaren ezarpenari eta tasa hori arautuko duen ordenantza fiskalari, zein 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera jarriko baita indarrean.
20221026 2022/10/26 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 1018 Behin-behineko onespena ematea 2023ko ekitaldirako ordenantza fiskal eta prezio publikoei
20220930 2022/09/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 956 Gasteizko ostalaritzako eta gaueko aisialdiko establezimenduetan isolamendu akustikoaren azterketa egiteko Gasteizko Udalaren dirulaguntzen deialdi publiko -2022. urtea-.
20220912 2022/09/12 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 88 CS17-2022. Ekonomia Sustapen, Enplegu, Merkataritza eta Turismo Saileko Prestakuntza eta Enpleguaren Sustapenerako Zerbitzuko Prestakuntza Unitateko Burutza.
20220701 2022/07/01 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 680 Gasteizko Erdi Aroko hiriguneko isolamendu akustikoa hobetzeko Gasteizko Udalaren dirulaguntzak emateko deialdia -2022. urtea
20220609 2022/06/09 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 55 Onestea 2022an Gasteizko udalerriaren barruan ostalaritza-establezimenduak zein Dantzarako eta dibertsiorako establezimenduak ixteko ordutegia bi ordu luzatzea, jarraian adierazitako egun hauetan:
20220425 2022/04/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 28 Gasteizko udalerriko auzoko jaietan 2022an indarrean egongo den jendaurreko ikuskizun eta jolas-jardueren ordutegia luzatzea
20220412 2022/04/12 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 25 Onestea 2022. urtean Gasteizko udalerriaren barruan establezimendu publikoak ixteko ordutegia bi ordu luzatzea, egutegi honetan aipatutako egunetan:
20211222 2021/12/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1373 Behin betiko onestea Gasteizko HAPOko 3.1/1-3.1/2 eremuko Kuartelen etxadia barne berrikuntzarako 7. plan bereziaren 5. aldaketa.
20211215 2021/12/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1371 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20201224 2020/12/24 Ez Udalarena 2020/ 42 Epaimahaigaien zerrenda 2020. ARABAKO AUDIENTZIA
20190423 2019/04/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 396 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20180827 2018/08/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2018/ 800 2018ko ekitaldian kreditu-transferentziaren bitartez aurrekontu-aldaketa egiteko dosierren behin betiko onespena.