Iragarki-taula digitala

Kontsultatzea lege edo erregelamendu mailako xedapenaren bidez iragarki taulan argitaratzen diren ekintzak eta jakinarazpenak.

Oinarrizko bilaketa

Hautatu data
Bilaketa aurreratuak iragarki argitaratu berriak aurkitzeko aukera ematen du.

Bilaketa aurreratua

Iragarkien zerrenda

  Data Mota Iragarkia Laburpena Jatorria
20210417 2021/04/17 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 46 Urarteko (Abetxuku) aisialdiko hiri-baratzeetako lursailak baliatzeko baimena emateko deialdi publikoa. Onartuen behin-betiko zerrenda eta zozkatuko diren lursailen zerrenda.
20210416 2021/04/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 433 Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 53.12 artikulua hausteagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20210416 2021/04/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 432 Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 53.12 artikulua hausteagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20210416 2021/04/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 431 Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 53.12 artikulua hausteagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20210416 2021/04/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 430 Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 53.9 artikulua hausteagatik abiarazitako prozedura zigortzaileari amaiera ematen dion ebazpena jakinaraztea.
20210416 2021/04/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 429 Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 53.9 artikulua hausteagatik abiarazitako prozedura zigortzaileari amaiera ematen dion ebazpena jakinaraztea.
20210416 2021/04/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 428 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik dosier zigortzaileak abiarazi direla jakinaraztea.
20210416 2021/04/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 427 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik zehapen-dosierrak abiarazi direla jakinaraztea.
20210416 2021/04/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 426 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako zehapen-dosierren ebazpena jakinaraztea.
20210416 2021/04/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 418 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20210416 2021/04/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 437 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berraztertzeko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20210416 2021/04/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 436 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20210416 2021/04/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 435 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20210416 2021/04/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 434 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20210416 2021/04/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 381 Gasteizko turismoaren sektoreari aparteko laguntzak emateko 2021. urteko deialdi publikoa eta berariazko oinarri arautzaileak.
20210416 2021/04/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 358 Ekonomia zirkularreko proiektuak egiteko laguntza-deialdi publikoa eta hura arautzeko berariazko oinarriak. 2021. urtea
20210416 2021/04/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 380 2021erako kirol diru-laguntzetarako deialdi orokorra arautuko duten berariazko oinarriak
20210416 2021/04/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 45 kobrantza-ediktua: ondasun higiezinen gaineko zerga, zaborrak biltzeari dagokion zerga, industria-isurketei dagokien tasa
20210414 2021/04/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 411 Adierazten diren dosierretan jasotako kudeaketa, ikuskaritza eta diru-bilketa egintzen kontra aurkeztutako errekurtsoen gaineko ebazpenaren jakinarazpenak eman ezin izan zaizkien subjektu pasiboen zerrenda.
20210414 2021/04/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 410 Aterpe Gaueko Udal Zentroan ostatu emateko prestazioa eten izana jakinaraztea.
20210414 2021/04/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 409 Harrera Sozialerako Udal Zentroan ostatu emateko prestazioa eten izana jakinaraztea.
20210414 2021/04/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 378 130/21 prozedura laburtuan epea jartzea.
20210413 2021/04/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 400 Gasteizko ostalaritza-establezimendu publikoetako eta horiekin parekatuetako terrazak arautzeko ordenantzaren 23.2 g) artikulua urratzeagatik abiarazitako prozedura zigortzaileari amaiera ematen dion ebazpena jakinaraztea.
20210413 2021/04/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 357 Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 53.12 artikulua hausteagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20210413 2021/04/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 335 Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 53.12 artikulua hausteagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20210413 2021/04/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 334 Udal laguntzak bertan behar utzitzat jotzea
20210413 2021/04/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 413 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20210413 2021/04/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 407 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal-ordenantzaren 147.1.b) artikulua urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20210413 2021/04/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 403 Gasteizko Udaleko Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zuzendari nagusiaren jakinarazpena, Tokiko Gobernu Batzarraren 2021eko martxoaren 12ko erabakiaren ingurukoa, zeinaren bitartez Gasteizko 'Ekialdeko 3. Zabalpena - Salburuko parkea' 15. sektoreko plan partzialaren seigarren xedapen-aldaketa jendaurrean erakusteko epea berriz irekitzen den.
20210412 2021/04/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 405 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20210412 2021/04/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 404 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20210412 2021/04/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 392 AD-3 Bisitazioaren monasterioa hornidura-jarduketa garatzeko xehetasun-azterketari behin betiko onespena ematea.
20210412 2021/04/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 376 Garapenean laguntzeko proiektuetarako dirulaguntzak emateko Gasteizko Udalaren 2021eko deialdia arautuko duten berariazko oinarriak.
20210409 2021/04/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 359 Haur eta gazte literaturaren alorrean euskarara egindako itzulpenik hoberenentzako sariak arautzeko berariazko oinarriak. Vitoria-Gasteizko Udalaren 2021eko deialdia.
20210409 2021/04/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 347 Gasteizko udalerriko merkataritzaren eta ostalaritzaren alorreko enpresa txikien eraldaketa digitalerako laguntzen deialdi publikoa eta berariazko oinarri arautzaileak -2021. urtea-.
20210409 2021/04/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 373 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20210409 2021/04/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 288 Gasteizko 58. poligonoko 333 lursailean autobus elektriko adimentsua ezartzeko desjabetze-dosierrak eragindako ondasun eta eskubideak okupatzeko aktak jasotzera agertzeko deitzea.
20210409 2021/04/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 379 2021eko martxoaren 22ko ALHAOn argitaratutako 937. iragarkiko akatsen zuzenketa: Kultur proiektuei, eta finkatutako ekitaldi eta jaialdiei laguntzeko Gasteizko Udalaren dirulaguntza- deialdi publikoa - 2021. urtea- eta horren berariazko oinarriak.
20210409 2021/04/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 401 Merkataritza eta zerbitzu jakin batzuk liberalizatzeko premiazkoa neurriei buruzko 19/2012 Legean jasotako jarduera batei buruzko dosierraren inguruko jakinarazpena
20210408 2021/04/08 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 44 Basaldea baratzezaintza ekologikoko enpresen hazitegiko azpilursailak erabiltzeko, gozatzeko eta aprobetxatzeko prozedura eta araudia arautzen dituen egungo Erregelamendua aldatu aurreko kontsulta publikoa
20210408 2021/04/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 399 Behar ez bezala jasotako prestazioak itzularazteko jakinarazpena.
20210408 2021/04/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 398 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20210408 2021/04/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 394 Interesdunei helarazi ezin izan zaizkien jakinarazpenak.
20210408 2021/04/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 397 Ondare Erantzukizunaren Atalaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20210408 2021/04/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 396 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20210408 2021/04/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 395 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20210408 2021/04/08 Ez Udalarena 2021/ 23 Onibar matrikulatu gabearen jabetzari buruzko espedientea .
20210407 2021/04/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 337 2021ean gizarte-informazioa, -sentsibilizazioa, -prebentzioa eta -sustapena zein ekintza solidarioen eta boluntariotzarekin lotutako ekintzak bultzatzea xede duten jarduera eta ekintzetarako laguntzak emateko oinarri arautzaileak.
20210407 2021/04/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 319 Ehungintza-gaien, jantzigintza-gaien, zapaten, larruen eta larrugintza-gaien arloko Gasteizko txikizkako merkataritza-enpresentzako aparteko laguntzak. 2021. urtea.
20210407 2021/04/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 333 Berriz irekitzea Gasteizko 15. sektoreko "Ekialdeko 3. zabalpena-Salburuko parkea" plan partzialaren seigarren xehetasun-aldaketa jendaurrean erakusteko epea.
20210407 2021/04/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 306 Behin betiko onestea Salburuko eta Zabalganeko ekipamendu- eta etxebizitza-planaren eremuetako Hirigintzako Jarduketa Programaren lehen aldaketa.
20210407 2021/04/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 349 Hasierako onespena ematea "Krispiña" 32. sektorea urbanizatzeko proiektuari.
20210407 2021/04/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 388 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berrikusteko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20210407 2021/04/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 387 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berraztertzeko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20210407 2021/04/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 386 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20210407 2021/04/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 385 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20210407 2021/04/07 Ez Udalarena 2021/ 22 Errekerimendua jakinaraztea AMOREBIETA-ETXANOKO UDALA
20210331 2021/03/31 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 320 2021ean bizikidetza, aniztasuna, giza eskubideen babesa eta memoria historikoa sustatzeko jarduera eta proiektuetarako dirulaguntzak emateko berariazko oinarri arautzaileak.
20210331 2021/03/31 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 375 Berraztertzeko errekurtsoa tramitera ez onartu izanaren jakinarazpena
20210331 2021/03/31 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 374 Behar ez bezala jasotako prestazioak itzularazteko ebazpena jakinaraztea.
20210331 2021/03/31 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 372 Abandonatutako, bide publikoan ibilgetutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda.
20210331 2021/03/31 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 371 Abandonatutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda.
20210331 2021/03/31 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 369 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20210331 2021/03/31 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 42 Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko aldaketari buruzko aurretiazko kontsulta publikoa, terrazak eta balkoiak eraiki ahal izateko
20210330 2021/03/30 Ez Udalarena 2021/ 21 Jakinarazpena eta dei egitea GASTEIZKO LEHEN AUZIALDIKO 6 ZENBAKIKO EPAITEGIA
20210329 2021/03/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 339 Behin betiko onespena ematea Gasteizko Udalaren VGbiziz bizikleta-aparkaleku seguruan sartzeko eta aparkalekua erabiltzeko baldintzak arautzeko ordenantzari.
20210329 2021/03/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 338 2021eko urteko emakiden eta aprobetxamendu berezien errolda fiskalak jendaurrean jartzea.
20210329 2021/03/29 Ez Udalarena 2021/ 20 Nahitaez desjabetzeko espedientaren ebazpena jakinaraztea ARABAKO GOBERNU ORDEZKARITZA
20210326 2021/03/26 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 360 Interesdunei banan-banan helarazi ezin izan zaizkien premiamendu probidentziak jakinaraztea.
20210324 2021/03/24 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 41 LCSBA-2021. Oinarrizko laguntza-zerbitzuetako lanpostuak betetzeko aldi baterako kontratazio-zerrendak zabaltzeko deialdia
20210324 2021/03/24 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 318 "Vitoria-Gasteiz, Laborategi Hiria" udal programaren 2021eko deialdia
20210324 2021/03/24 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 322 Ibilgailuen tratamendurako zentro baimendu batera eramatea eta Trafiko Zuzendaritza Nagusiaren Ibilgailu Erregistroan baja eskatzea.
20210324 2021/03/24 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 315 Hasierako onespena ematea "Ibaialde" 11. sektoreko RD-24 lursailari dagokionez Gasteizko HAPOn egin nahi den xedapen-aldaketa xeheari.
20210324 2021/03/24 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 313 Gasteizko udalerriko menpeko toki-erakundeen jabegoko ekipamenduetan 2021an egiten diren obrak finantzatzera zuzendutako dirulaguntzak emateko deialdia.
20210324 2021/03/24 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 316 Behin-betiko funtzionarioen izendapen ebazpen argitaratzea.
20210322 2021/03/22 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 39 CS06-2021.Kirol eta Osasun Sailean, Osasuna Sustatzeko Ataleko Burua. Deialdia.
20210316 2021/03/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 37 CS02-2021: Lurraldearen eta Klimaren aldeko ekintzaren Saileko Plangintzarako eta hirigintza antolamendua gauzatzeko Zerbitzu burua. Deialdia.
20210315 2021/03/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 36 PSI01 Bis-2021 Barneko hautaketa-prozesua. (PSI01 -2021 deialdiaren ordezkoa). Zerbitzu-eginkizunen bidezko Ordezkoen zerrenda / Bitartekoaren Izendapena Kudeaketa-Teknikaria.
20210313 2021/03/13 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 34 Kobrantzari buruzko ediktua
20210302 2021/03/02 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 241 Zarata eta Bibrazioei buruzko Udal Ordenantzaren 40.1.2 artikulua urratzeagatik abiarazitako prozedura zigortzailea amaitutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea.
20210302 2021/03/02 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 239 Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 53.1 artikulua hausteagatik abiarazitako prozedura zigortzaileari amaiera ematen dion ebazpena jakinaraztea.
20210219 2021/02/19 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 29 CS07-2021: Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailean, Adinekoei Laguntzeko San Prudentzio Zentro integraleko Ikuskatzaile lanpostua.
20210210 2021/02/10 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 25 C05-2021. Udal Admministrazioaren eta Eraldaketa digitalaren Saileko Ustiapenaren eta komunikazioen Zerbitzuan, Komunikazioen burua. Deialdia.
20201224 2020/12/24 Ez Udalarena 2020/ 42 Epaimahaigaien zerrenda 2020. ARABAKO AUDIENTZIA
20201209 2020/12/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1225 Gasteizko ikastetxeetan eskola-baratzeen alorreko jarduerak egiteko diru-laguntza deialdia arautzen duten oinarri espezifikoak. 2020-2021 ikasturtea
20201209 2020/12/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1226 Ikastetxera joateko mugikortasun aktibo eta autonomoa sustatzea helburu duten ekintzak gauzatzeko diru-laguntza deialdia arautzen duten oinarri espezifikoak. 2020-2021 ikasturtea.
20201209 2020/12/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1227 Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak antolatutako jardueretan parte hartzen duten ikasleen garraioa diruz laguntzeko deialdia arautzen duten oinarri espezifikoak. 2020-2021 ikasturtea
20201205 2020/12/05 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 234 Santa Isabel eta Salbatzailearen hilerrietako lore saltokiak esleitzea. 2021-2024 urtea.
20201204 2020/12/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 237 Esleipenak: Santa Isabel eta Salbatzailearen hilerrietako lore-saltokiak. 2021-2024 urteak.
20190423 2019/04/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 396 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20190227 2019/02/27 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 87 Onestea 2019. urtean Gasteizko udalerriaren barruan jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak ixteko ordutegia bi ordu luzatzea egutegi honetan aipatutako egunetan:
20180827 2018/08/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2018/ 800 2018ko ekitaldian kreditu-transferentziaren bitartez aurrekontu-aldaketa egiteko dosierren behin betiko onespena.