Iragarki-taula digitala

Kontsultatzea lege edo erregelamendu mailako xedapenaren bidez iragarki taulan argitaratzen diren ekintzak eta jakinarazpenak.

Oinarrizko bilaketa

Hautatu data
Bilaketa aurreratuak iragarki argitaratu berriak aurkitzeko aukera ematen du.

Bilaketa aurreratua

Iragarkien zerrenda

  Data Mota Iragarkia Laburpena Jatorria
20190918 2019/09/18 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 328 CS11-2019 BIS. Herritarren Segurtasunaren Sailean, Prebentzio, Su itzaltze eta Salbamenduaren Zerbitzuaren Ituskatzailea. Deialdia.
20190917 2019/09/17 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 327 CS11-2019. Herritarren Segurtasunaren Sailean, Prebentzio, Su itzaltze eta Salbamenduaren Zerbitzuaren Ituskatzailea. Deialdia hutsik.
20190916 2019/09/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 326 SPEIS19. Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan barne sustapena. OFICIALORDEA kategoriakoa. Oposizio fasea: Lehen eta bigarren ariketarako deia.
20190916 2019/09/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 325 SPEIS19. Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan barne sustapena. KABO kategoriakoa. Oposizio fasea: Lehen eta bigarren ariketarako deia.
20190916 2019/09/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 324 A115 - PSIKOPEDAGOGIA. Oposizio-fasea: Lehen hariketa, behin-betiko emaitzak. Bigarren ariketa, behin-behineko emaitzak.
20190916 2019/09/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 323 A113 - SOZIOLOGIA. Oposizio-fasea: Lehen hariketa, behin-betiko emaitzak. Bigarren ariketa, behin-behineko emaitzak.
20190916 2019/09/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 928 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berrikusteko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20190916 2019/09/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 915 Sara Buesa Rodríguez udal sail bateko zuzendari nagusi kargutik kentzea eta beste bateko zuzendari nagusi izendatzea.
20190916 2019/09/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 914 Miguel Ángel García Fresca Frias jauna Udal Sail bateko zuzendari nagusi kargutik kentzea eta beste bateko zuzendari nagusi izendatzea
20190916 2019/09/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 913 Eukeni Martinez Alkorta Gasteizko Udaleko Kirol eta Osasun Saileko zuzendari nagusi izendatzea.
20190916 2019/09/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 920 Behin-behineko langilea izendatzea
20190916 2019/09/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 919 Behin-behineko langileen izendapena bukatutzat ematea
20190916 2019/09/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 924 Euskal Herriko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legearen 65. artikulua hausteagatik abiarazitako prozedura zigortzailea amaitutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea.
20190916 2019/09/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 876 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 148.1 c) artikulua urratzegatik abiarazitako prozedura zigortzailea amaitutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea.
20190916 2019/09/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 872 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko ordenantzaren 147.1 j) artikulua urratzegatik abiarazitako prozedura zigortzailea amaitutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea.
20190916 2019/09/16 Ez Udalarena 2019/ 75 2019/000391 exp. - Balio justuaren finkapena. GALIZIAKO JUNTA
20190913 2019/09/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 923 Gasteizen lan-kontrataziorako laguntza ekonomikoak emateko udal programaren deialdi publikoa eta oinarri arautzaileak, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako 2019ko ekitaldiko laguntza deialdiaren barruan.
20190912 2019/09/12 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 322 A219 - OGASUNEKO IKUSKARITZA. Oposizio-fasea: Lehen hariketa, behin-betiko emaitzak. Bigarren ariketa, behin-behineko emaitzak.
20190912 2019/09/12 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 321 CS13-2019. Osasun eta Kontusumoko burua. Osasungarritasuna eta kontsumo Atala, Osasun Publikoa Zerbitzua, Kirola eta Osasuna Saila. Deialdia.
20190912 2019/09/12 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 320 A207 - ARKITEKTURA TEKNIKOA. Oposizio-fasea: Lehen hariketa, behin-betiko emaitzak. Bigarren ariketa, behin-behineko emaitzak.
20190912 2019/09/12 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 319 A201- TOPOGRAFIA. Oposizio-fasea: Lehen hariketa, behin-betiko emaitzak. Bigarren ariketa, behin-behineko emaitzak.
20190912 2019/09/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 927 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20190912 2019/09/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 926 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20190912 2019/09/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 925 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20190912 2019/09/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 922 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20190912 2019/09/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 912 Gela baterako kontratua aurkezteko errekerimendua, Gasteizko biztanleen udal erroldan helbidea aldatzeko eskabidea zuzentzeko.
20190911 2019/09/11 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 911 Gela baterako kontratua aurkezteko errekerimendua, Gasteizko biztanleen udal erroldan alta emateko eskabidea zuzentzeko.
20190910 2019/09/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 916 Biztanleen Udal Erroldatik kentzea, ofizioz, Alkatetza eta Erakunde Harremanetarako Saileko zinegotzi ordezkariaren ebazpena dela medio
20190910 2019/09/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 918 Behar ez bezala jasotako prestazioak itzularazteko jakinarazpena.
20190910 2019/09/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 917 Behar ez bezala jasotako prestazioak itzularazteko jakinarazpena.
20190910 2019/09/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 887 Kirol erakundeei 2019. urtean jolas eta kirol jarduerak bideratzen laguntzeko diru-laguntzak emateko ebazpena.
20190909 2019/09/09 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 318 CS11-2019. Herritarren Segurtasunaren Sailean, Prebentzio, Su itzaltze eta Salbamenduaren Zerbitzuaren Ituskatzailea. Deialdia.
20190909 2019/09/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 905 Gasteizko biztanleen udal erroldan alta motako mugimendua baliorik gabe uztea.
20190909 2019/09/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 904 Gasteizko biztanleen udal erroldan baja ofizioz emateko erabakiaren kontra aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoa ezestea.
20190909 2019/09/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 903 Gasteizko biztanleen udal erroldan alta motako mugimendua baliorik gabe uztea.
20190909 2019/09/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 902 Gasteizko biztanleen udal erroldan izena emateko eskabidea -Zapatari kalea 15, behea-.
20190909 2019/09/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 901 Gasteizko biztanleen udal erroldan izena emateko eskabidea -Zapatari kalea 15, behea-.
20190909 2019/09/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 909 Interesdunei banan-banan helarazi ezin izan zaizkien premiamendu probidentziak jakinaraztea.
20190909 2019/09/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 908 Interesdunei banan-banan helarazi ezin izan zaizkien premiamendu probidentziak jakinaraztea.
20190909 2019/09/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 888 Interesdunei banan-banan helarazi ezin izan zaizkien premiamendu probidentziak jakinaraztea.
20190909 2019/09/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 907 Diru-bilketa egintzen kontra aurkeztutako errekurtsoen gaineko ebazpenaren jakinarazpenak helarazi ezin izan zaizkien subjektu pasiboen zerrenda.
20190909 2019/09/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 906 TRATAMENDU-ZENTRO BAIMENDU BATERA ERAMATEA ETA TRAFIKO ZUZENDARITZA NAGUSIAREN IBILGAILU ERREGISTROAN BAJA ESKATZEA
20190906 2019/09/06 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 498 Elkarteen jarduna sustatzera bideratutako higiezinen udal-sarean dauden lokalen jabari-emakidak emateko oinarriak eta deialdia onestea.
20190906 2019/09/06 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 900 Etxebizitza erabiltzeko eskubidea egiaztatzeko agiririk gabeko erroldatze-eskaera ezestea.
20190906 2019/09/06 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 899 Etxebizitza erabiltzeko eskubidea egiaztatzeko agiririk gabeko erroldatze-eskaera ezestea.
20190906 2019/09/06 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 898 Etxebizitza erabiltzeko eskubidea egiaztatzeko agiririk gabeko erroldatze-eskaera ezestea.
20190906 2019/09/06 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 897 Etxebizitza erabiltzeko eskubidea egiaztatzeko agiririk gabeko erroldatze-eskaera ezestea.
20190906 2019/09/06 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 896 Etxebizitza erabiltzeko eskubidea egiaztatzeko agiririk gabeko erroldatze-eskaera ezestea.
20190906 2019/09/06 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 895 Etxebizitza erabiltzeko eskubidea egiaztatzeko agiririk gabeko erroldatze-eskaera ezestea.
20190906 2019/09/06 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 892 Gizarte Inklusioaren Zerbitzuaren baliabide batean sartzea onartu dela jakinaraztea.
20190906 2019/09/06 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 886 Abandonatutako, bide publikoan ibilgetutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda.
20190905 2019/09/05 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 316 Kobrantzari buruzko ediktua: Ekonomia gaineko zerga;Kutxazain automatikoei dagokien tasa;Ibilgailuen pasabidearia dagokion tasa (2. seihilekoa);Sei hilleko lagapena (2.seilekoa)
20190904 2019/09/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 894 Adierazten diren dosierretan jasotako kudeaketa, ikuskaritza eta diru-bilketa egintzen kontra aurkeztutako errekurtsoen gaineko ebazpenaren jakinarazpenak eman ezin izan zaizkien subjektu pasiboen zerrenda.
20190904 2019/09/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 891 Bahitze dilijentziei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20190904 2019/09/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 890 Bahitze dilijentziei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20190904 2019/09/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 889 Ordaintzeko eskariari buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20190902 2019/09/02 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 848 Gasteizko Herrandarren kaleko 4.C irisgarri egiteko beharrezkoak diren ondasun eta eskubideak erosteko orotariko tasazio bidezko desjabetze-proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak ordaindu eta okupatzeko aktak jasotzera agertzeko deitzea.
20190830 2019/08/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 858 Ekintzaileei laguntzeko udal beka-programaren 2019ko deialdiko lehen fasera aurkeztutako eskabideak ebaztea. Europako Gizarte Funtsak kofinantzatzen du programa, "Emprende Local 20" izeneko 2014-20120 programa operatiboaren barruan.
20190823 2019/08/23 Ez Udalarena 2019/ 74 Onibarrak inskribatzea .
20190819 2019/08/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 852 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20190814 2019/08/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 830 Ingurumen-jardunbide egokientzako Itun Berdea V. Sarietarako deialdi publikoa eta oinarriak. 2019. urtea.
20190809 2019/08/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 833 Ikasteko zailtasunak dituzten neska-mutikoei laguntzeko Udaleko Hezkuntza Zerbitzuko laguntzen deialdi publikoa eta deialdia arautzen duten oinarri espezifikoak. 2019-2020 ikasturtea.
20190807 2019/08/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 835 Elkarteen Etxeetan udal-aretoak egoitza sozial gisa erabiltzen uzteko eta armairuak esleitzeko deialdi publikoaren oinarriak.
20190807 2019/08/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 829 Udako Euskal Unibertsitateak antolatutako ikastaroetara joateko bekak arautzen dituzten berariazko oinarriak. Gasteizko udalaren 2019. urteko deialdia.
20190807 2019/08/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 826 Euskara ikasteko diru-laguntzak emateko deialdia arautzeko berariazko oinarriak. 2019-2020 ikasturtea.
20190617 2019/06/17 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 267 CS09-2019 (BIS). Garbiketa orokorraren ataleko arduraduna, Udal Administrazioaren Saileko, Garbiketa Zerbitzuan
20190607 2019/06/07 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 250 A105 - EKONOMIA. Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190607 2019/06/07 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 249 A108 - APLIKAZIO INFORMATIKOAK. Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190606 2019/06/06 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 248 A116 - GIZA BALIABIDEAK. Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190605 2019/06/05 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 243 A113 - SOZIOLOGIA. Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190605 2019/06/05 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 242 A207 - ARKITEKTURA TEKNIKOA. Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190605 2019/06/05 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 241 A124 - GAZTERIA. Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190604 2019/06/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 228 A115 - PSIKOPEDAGOGIA. Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190604 2019/06/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 235 A201 - TOPOGRAFIA. Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190604 2019/06/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 232 A225 - ADMINISTRAZIO KUDEAKETA . Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190604 2019/06/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 231 A222 - ADMINISTRAZIO KUDEAKETA . Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190603 2019/06/03 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 227 A101 - PROTOKOLO. Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190531 2019/05/31 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 223 A106 - ARKITEKTURA (Hirigintza). Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190531 2019/05/31 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 462 Gazte informatzaileen sarea 2019-2020 programaren barruan diru-hornidurak esleitzeko deialdia arautuko duten berariazko oinarriak.
20190527 2019/05/27 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 211 A102 - BILTZARRAK ETA TURISMOA (BS). Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190516 2019/05/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 206 A223-2019. MUSIKA BANDA. Epaimaiaren osaera aldatzea. Oposizio-fasea: 1.Ariketa. 2. proba, behin betiko galdetegia eta behin behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deia.
20190504 2019/05/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 195 Onestea 2019an zehar Gasteizko udalerriaren barruan jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak ixteko ordutegia luzatzea, auzoko jaiak direla eta.
20190423 2019/04/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 396 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20190417 2019/04/17 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 194 A221 - NORMALIZAZIOA (Euskara). Lehen ariketa Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190416 2019/04/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 192 A120 - BERDINTASUN AGENTEA. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 190 A121 - ANTZEZTE ARTEAK. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 189 A122 - MIKROBIOLOGIA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 188 A123 - BROMATOLOGIA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 187 A201 - TOPOGRAFIA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 186 A202 - INDUSTRIALEKO INGENIARIA (Enplegua). 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 185 A203 - OBRA PUBLIKOETAKO INGENIARIA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 184 A204 - INGURUMENEKO INGENIARITZA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 183 A205 - INFORMATIKA / TELEKOMUNIKAZIOAK. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 182 A206 - UDALTZAINGOKO ANTOLAKUNTZA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 181 A207 - ARKITEKTURA TEKNIKOA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 180 A208 - LAN PREBENTZIOA (Higienea). 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 179 A209 - LAN PREBENTZIOA (Ergonomia). 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 178 A210 - GIZA BALIABIDEEN ANTOLAKUNTZA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 177 A211 - KULTUR JARDUEREN KUDEAKETA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 176 A212 - KIROL JARDUEREN KUDEAKETA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 175 A213 - GIZARTE LANEKO GRADUA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 174 A214 - INMIGRAZIOA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 173 A215 - GIZARTE HEZKUNTZA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 172 A216 - DIETISTA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 171 A217 - OSASUN PUBLIKOA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 170 A218 - ERIZAINTZA GERIATRIKOA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 169 A220 - ARTXIBOA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 167 A224 - INDUSTRIA INDUSTRIALEKO GRADUA - TRAKIFOA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 166 A226 - GIZARTE INKLUSIOA 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 164 A119 - DOKUMENTALISTA .Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 163 A118 - LANEKO OSASUNA . Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 162 A117- LANERAKO PRESTAKUNTZA. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 161 A116 - GIZA BALIABIDEAK. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 160 A114 - PSIKOLOGiA. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 159 A113 - SOZIOLOGIA . Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 158 A112 - INFORMAZIOAREN KUDEAKETA. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 157 A111 - KAZETARITZA. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 156 A110 - TELEKOMUNIKAZIOAK. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 155 A109 - USTIAPENA ETA INFORMATIKA SISTEMAK.Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 154 A108 - APLIKAZIO INFORMATIKOAK. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 153 A107 - ARKITEKTURA (Hiri paisaia) .Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 152 A106 - ARKITEKTURA (Hirigintza). Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 151 A105 - EKONOMIA. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 150 A104 - KONTU-HARTZAILETZA (Ogasuna). Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 149 A103 - ADMINISTRAZIO OROKORRA. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190412 2019/04/12 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 113 SPEIS2017. Suhiltzaileak. Oposizio-Lehiaketa, behin betiko emaitzak, hutsen zuzenketa. Prestakuntza eta praktika aldia, izendatzeko proposamena, oinarrizko prestakuntza. Kontratazio zerrenda, proposamena.
20190306 2019/03/06 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 182 Garapenean laguntzeko proiektuetarako dirulaguntzak emateko Gasteizko Udalaren deialdia -2019. urtea- arautuko duten berariazko oinarriak.
20190227 2019/02/27 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 87 Onestea 2019. urtean Gasteizko udalerriaren barruan jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak ixteko ordutegia bi ordu luzatzea egutegi honetan aipatutako egunetan:
20190128 2019/01/28 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 68 OPE2017-2018. A115 lanpostua - PSIKOPEDAGOGIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 14 OPE2017-2018. A103 lanpostua - ADMINISTRAZIO OROKORRA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 62 OPE2017-2018. A207 lanpostua - ARKITEKTURA TEKNIKOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 61 OPE2017-2018. A203 lanpostua - OBRA PUBLIKOETAKO INGENIARIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 60 OPE2017-2018. A201 lanpostua - TOPOGRAFIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 59 OPE2017-2018. A107 lanpostua - ARKITEKTURA (HIRI PAISAIA). Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 58 OPE2017-2018. A106 lanpostua - ARKITEKTURA (HIRIGINTZA). Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 57 OPE2017-2018. A206 lanpostua - UDALTZAINGOKO ANTOLAKUNTZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 56 OPE2017-2018. A205 lanpostua - INFORMATIKA-TELEKOMINIKAZIOAK. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 55 OPE2017-2018. A110 lanpostua - TELEKOMUNIKAZIOAK. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 53 OPE2017-2018. A108 lanpostua - INFORMATIKA APLIKAZIOAK. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 54 OPE2017-2018. A223 lanpostua - USTIAKETA ETA INFORMATIKA SISTEMAK. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 52 OPE2017-2018. A210 lanpostua - GIZA BALIABIDEEN ANTOLAKETA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 51 OPE2017-2018. A209 lanpostua - LAN PREBENTZIOA (ERGONOMIA). Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 50 OPE2017-2018. A208 lanpostua - LAN PREBENTZIOA (HIGIENEA). Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 49 OPE2017-2018. A118 lanpostua -LAN OSASUNA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 48 OPE2017-2018. A223 lanpostua - LANERAKO PRESTAKUNTZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 47 OPE2017-2018. A116 lanpostua - GIZA BALIABIDEAK. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 46 OPE2017-2018. A221 lanpostua -NORMALIZAZIOA (EUSKARA). Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 45 OPE2017-2018. A223 lanpostua - KIROL JARDUEREN KUDEAKETA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 44 OPE2017-2018. A211 lanpostua -JARDUERA SOZIOKULTURALEN KUDEAKETA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 43 OPE2017-2018. A124 lanpostua - GAZTERIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 42 OPE2017-2018. A121 lanpostua - ANTZEZTE ARTEAK. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 41 OPE2017-2018. A102 lanpostua -BILTZARRAK ETA TURISMOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 40 OPE2017-2018. A226 lanpostua - GIZARTE-INKLUSIOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 39 OPE2017-2018. A215 lanpostua -GIZARTE HEZKUNTZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 38 OPE2017-2018. A214 lanpostua - IMMIGRAZIOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 37 OPE2017-2018. A213 lanpostua - GIZARTE LANA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 36 OPE2017-2018. A120 lanpostua - BERDINTASUN AGENTEA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 34 OPE2017-2018. A114 lanpostua - PSIKOLOGIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 31 OPE2017-2018. A204 lanpostua - INGURUMENEKO INGENIARITZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 32 OPE2017-2018. A224 lanpostua -TRAFIKO INGENIARITZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 29 OPE2017-2018. A218 lanpostua - ERIZAINTZA GERIATRIKOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 30 OPE2017-2018. A202 lanpostua - ENPLEGU INGENIARITZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 28 OPE2017-2018. A217 lanpostua - OSASUN PUBLIKOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 27 OPE2017-2018. A216 lanpostua - DIETISTA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 26 OPE2017-2018. A123 lanpostua - BROMATOLOGIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 25 OPE2017-2018. A122 lanpostua - MIKROBIOLOGIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 24 OPE2017-2018. A220 lanpostua - ARTXIBOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 23 OPE2017-2018. A119 lanpostua - DOKUMENTALISTA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 22 OPE2017-2018. A112 lanpostua - INFORMAZIOAREN KUDEAKETA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 21 OPE2017-2018. A111 lanpostua - KAZETARITZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 20 OPE2017-2018. A101 lanpostua - PROTOKOLOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 19 OPE2017-2018. A225 lanpostua - ADMINISTRAZIO KUDEAKETA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 18 OPE2017-2018. A222 lanpostua -ADMINISTRAZIO KUDEAKETA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 17 OPE2017-2018. 219 lanpostua - OGASUNEKO IKUSKARITZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 16 OPE2017-2018. A105 lanpostua - EKONOMIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 15 OPE2017-2018. A104 lanpostua - KONTU-HARTZAILETZA (OGASUNA). Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 13 OPE2017-2018. A223 lanpostua - MUSIKA BANDA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190121 2019/01/21 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 11 PS16. Behin-behineko atxikipenen amaiera, lanpostu hutsa arauz betetzeagatik. (LEP - HORNIKUNTZA - LANPOSTURA ITZULTZEA)
20190121 2019/01/21 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 12 2019/01/10ko ebazpena. Hutsik dauden lanpostuak arauz betetzearen ondorioz behin behineko atxikipenen amaieren artean lehentasuna ezartzeko protokoloa onestea.
20190101 2019/01/01 Ez Udalarena 2018/ 136 2018ko epaimahaiko auzitegirako hautagaiari buruzko espedientea ARABAKO AUDIENTZIA
20181030 2018/10/30 Udalarena, Aldizkarian ez 2018/ 161 SPEIS2017. Suhiltzaileak. Oposizio-aldiko lehen eta bigarren ariketen behin betiko emaitzak. Oposizio-aldiko hirugarren ariketaren behin behineko emaitzak
20181011 2018/10/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2018/ 148 SPEIS2017. Suhiltzaileak. Azterketa fasea: lehen ariketaren behin behineko emaitzak, bigarren ariketaren behin betiko galdetegia eta behin behineko emaitzak, hirugarren ariketaren probetarako deia. Merezimenduak eta betekizunak egiaztatzea.
20180827 2018/08/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2018/ 800 2018ko ekitaldian kreditu-transferentziaren bitartez aurrekontu-aldaketa egiteko dosierren behin betiko onespena.