Iragarki-taula digitala

Kontsultatzea lege edo erregelamendu mailako xedapenaren bidez iragarki taulan argitaratzen diren ekintzak eta jakinarazpenak.

Oinarrizko bilaketa

Hautatu data
Bilaketa aurreratuak iragarki argitaratu berriak aurkitzeko aukera ematen du.

Bilaketa aurreratua

Iragarkien zerrenda

  Data Mota Iragarkia Laburpena Jatorria
20201027 2020/10/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1036 Udal laguntzak etetea
20201027 2020/10/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1034 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20201027 2020/10/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1033 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20201027 2020/10/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1032 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20201027 2020/10/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1031 Gizarte Inklusioaren Zerbitzuaren baliabide batetik bota izana jakinaraztea.
20201027 2020/10/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1030 Gizarte Inklusioaren Zerbitzuaren baliabide batean sartzea onartu dela jakinaraztea.
20201027 2020/10/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1029 Gizarte Inklusioaren Zerbitzuaren baliabide batean sartzea onartu dela jakinaraztea.
20201027 2020/10/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1020 Udal laguntzak bertan behera uztea
20201027 2020/10/27 Ez Udalarena 2020/ 35 Abintestato oinordekoen adierazpena. MARIA DOLORES VEIRAS SUÁREZ NOTARIOA
20201026 2020/10/26 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1035 Ordaintzeko epea berriro zabaltzeari buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20201026 2020/10/26 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1027 Ordaintzeko epea berriro zabaltzeari buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20201026 2020/10/26 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1026 Ordaintzeko epea berriro zabaltzeari buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20201026 2020/10/26 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1025 Ordaintzeko epea berriro zabaltzeari buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20201023 2020/10/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1019 Udal-laguntzak ukatzea
20201023 2020/10/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 977 Hasierako onespena ematea Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko 54. sektorea -Arangiz Industriala- urbanizatzeko proiektuari.
20201022 2020/10/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1024 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berraztertzeko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20201022 2020/10/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1023 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20201022 2020/10/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1022 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20201022 2020/10/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1021 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20201022 2020/10/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1016 Euskal Herriko Ingurumena Babesteko 3/1998 Lege Orokorraren 109 g) eta 111 artikuluak urratzeagatik prozedura zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20201022 2020/10/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1015 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 147.1 j) artikulua urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20201022 2020/10/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1014 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik dosier zigortzaileak abiarazi direla jakinaraztea.
20201022 2020/10/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1013 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik dosier zigortzaileak abiarazi direla jakinaraztea.
20201022 2020/10/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1004 Lizentzia iraungitzat jotzeko dosierra abiarazteko ediktua (2019/LACCAC00001)
20201022 2020/10/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1003 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20201022 2020/10/22 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 222 Bando " Espainako.75.Itzulia" - euskera
20201021 2020/10/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 989 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20201021 2020/10/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 994 Dosierra abiaraztea, baldintza-agiria onestea eta lehiaketa-deialdia egitea 28. Hiri Berrikuntzarako Plan Bereziaren TS lurzatiari -Forondako ateko 48a- dagokion erregistro-funtsa lehiaketa bidez besterentzeko
20201021 2020/10/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 969 Behin betiko onespena ematea Arangiz 54. sektorearen birpartzelazioari.
20201021 2020/10/21 Ez Udalarena 2020/ 34 Abintestato oinordekoen adierazpena. MARÍA DEL CAMINO LÓPEZ DE HEREDIA SAN JULIÁN NOTAR
20201020 2020/10/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1010 Bahitze dilijentziei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20201020 2020/10/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1009 Bahitze dilijentziei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20201020 2020/10/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1008 Ordaintzeko eskariari buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20201020 2020/10/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1007 Interesdunei banan-banan helarazi ezin izan zaizkien premiamendu probidentziak jakinaraztea.
20201020 2020/10/20 Ez Udalarena 2020/ 33 Zordunei jakinaraztea. GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
20201019 2020/10/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 982 Salbatzailearen hilerriko zona komunean 2007an ehortzitakoak 2021ean handik aterako direla jakinaraztea.
20201019 2020/10/19 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 223 PI SPEIS-2019. Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan barne sustapena (Kabo eta Ofiziolordea). Oposizio-fasea: Elkarrizketen behin-betiko emaitzak. Praktiketarako izendapen-proposamena.
20201019 2020/10/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 978 518/20 prozedura arruntean epea jartzea.
20201019 2020/10/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 938 276/20 prozedura laburtuan epea jartzea
20201016 2020/10/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 961 Behin betiko onespena ematea Gasteizko Salburuko Santo Tomás 9. sektoreko RU-L-4 etxadiaren xehetasun-azterketari.
20201016 2020/10/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 954 Alkatearen 2020ko urriaren 5eko dekretua, alkatearen eskumenak Livia Claudia López Gutiérrez zinegotziari eskuordetzeko.
20201016 2020/10/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 950 283/20 prozedura laburtuan epea jartzea.
20201016 2020/10/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 948 Tokiko Gobernu Batzarraren 2020ko urriaren 5eko erabakia, Tokiko Gobernu Batzarraren eskumenak Livia Claudia López Gutiérrez zinegotziari eskuordetzeari buruzkoa, itzuli delarik.
20201016 2020/10/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 953 50 langile baino gutxiago dituzten Gasteizko enpresetako enplegua babesteko udal laguntza ekonomikoen deialdia arautzeko berariazko oinarriak. 2020. urtea
20201016 2020/10/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 968 Idazkari berria izendatzeko dekretua, Kontsumoko Arbitraje Sistema arautzen duen 231/2008 Errege Dekretuaren 7. artikuluaren arabera, aurreko titularra lanpostuz aldatu delako.
20201016 2020/10/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 967 2020an Gasteizen produktu eta esperientzia turistikoak sortu eta garatzeko aparteko laguntzak emateko deialdi publikoaren ebazpena.
20201016 2020/10/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1000 Adierazten diren dosierretan jasotako kudeaketa, ikuskaritza eta diru-bilketa egintzen kontra aurkeztutako errekurtsoen gaineko ebazpenaren jakinarazpenak eman ezin izan zaizkien subjektu pasiboen zerrenda.
20201016 2020/10/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 999 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berrikusteko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20201016 2020/10/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 998 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berraztertzeko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20201016 2020/10/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 997 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20201016 2020/10/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 996 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20201016 2020/10/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 995 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20201016 2020/10/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 993 Interesdunei banan-banan helarazi ezin izan zaizkien zorrak pilatzeko zuzemenen jakinarazpena.
20201016 2020/10/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 992 Zorra besteratzeko prozeduretan interesatu direnei erantzukizun subsidiarioa edo solidarioa besteratzeko erabakien jakinarazpena, banan-banan helaraztea ezinezko izan denez.
20201016 2020/10/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 991 Ordaintzeko errekerimenduei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20201016 2020/10/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 990 Interesdun edo behartuei modu pertsonalizatuan helarazi ezin izan zaizkien bahitura-zuzemenen jakinarazpena.
20201015 2020/10/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 981 Ezeztea erroldako alta-dataren kontrako berraztertzeko errekurtsoa.
20201015 2020/10/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 980 Udal-erroldatik kentzea, ofizioz
20201015 2020/10/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 979 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20201015 2020/10/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 221 Zinpekoak hartzeko hautesle-erroldako zerrenda ikusgai.
20201014 2020/10/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 976 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20201014 2020/10/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 924 278/20 prozedura laburtuan epea jartzea
20201014 2020/10/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 922 266/20 prozedura laburtuan epea jartzea.
20201014 2020/10/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 913 Behin betiko onestea Gasteizko Erdi Aroko hiriguneko Birgaitze Integraturako Plan Bereziaren hamabosgarren aldakuntza, Santa Maria katedralaren plan gidariaren esparruaren mugaketa aldatzeko.
20201014 2020/10/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 899 Hasierako onespena ematea Gasteizko Erdi Aroko hiriguneko Birgaitze Integraturako Plan Bereziaren hamazazpigarren xedapen-aldaketari, UEPEL S-1 espazio libreen oinarrizko jarduera unitatea doitzeko
20201014 2020/10/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 898 Hasierako onespena ematea ekipamendu generikoko etxadi baten xehetasun-azterketari (Tomas Zumarraga Dohatsuaren kalean Euskal Herria bulebarraren gaineko pasabideko korapiloaren ipar-ekialdeko sektorean).
20201014 2020/10/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 937 Alkatearen dekretua, 2020ko urriaren 1ekoa, Raimundo Ruíz de Escudero Ezcurra jauna Tokiko Gobernu Batzarreko kide izendatzeko.
20201014 2020/10/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 936 Alkatearen 2020ko urriaren 1eko dekretua, alkatearen eskumenak Raimundo Ruíz de Escudero Ezcurra zinegotziari eskuordetzeko.
20201014 2020/10/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 935 Alkate eta udalbatzako lehendakariaren dekretua - Raimundo Ruiz de Escudero Ezcurra jaunaren arduraldi esklusiboa
20201014 2020/10/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 929 Ekintzaileei laguntzeko beken udal programako laguntza ekonomikoen bigarren ordainketaren jakinarazpena. Lehen fasea, 2020.
20201014 2020/10/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 949 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20201014 2020/10/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 944 Tokiko Gobernu Batzarraren 2020ko urriaren 2ko erabakia, Tokiko Gobernu Batzarraren eskumenak Raimundo Ruíz de Escudero Ezcurra zinegotziari eskuordetzeari buruzkoa.
20201014 2020/10/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 941 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20201014 2020/10/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 933 298/20 prozedura laburtuan epea jartzea
20201013 2020/10/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 962 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20201013 2020/10/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 960 Abandonatutako, bide publikoan ibilgetutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda.
20201013 2020/10/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 955 Gasteizko Udaleko Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zuzendari nagusiaren jakinarazpena, saileko zinegotzi ordezkariaren 2020ko irailaren 10eko probidentziaren inguruan, zeinaren bitartez dei egiten baitzen Gasteizko Arriagako ateko 59-61 zenbakiak irisgarri egiteko beharrezkoak diren ondasun eta eskubideak erosteko orotariko tasazio bidezko desjabetze-dosierrak ukitutako ondasun eta eskubideak ordaindu eta okupatzeko aktak jasotzera agertzeko.
20201013 2020/10/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 940 Gasteizko Udaleko Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zuzendari nagusiaren jakinarazpena, Tokiko Gobernu Batzarrak 2020ko uztailaren 24an egindako ohiko bilkuran hartutako erabaki bati buruzkoa; erabaki horren bidez, ezetsi egin zen Gasteizko Tornay Medikuaren kaleko 2.a irisgarri egiteko beharrezkoak diren ondasun eta eskubideak orotariko tasazio bidez desjabetzeko dosierraren behin betiko onespenaren aurka aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoa.
20201009 2020/10/09 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 220 PSI04-2020: Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saileko adinekoei laguntzeko "San Prudentzio" Zentro Integralean Ikuskatzaile zereginak dituzten lanpostuetarako ordezkoen zerrenda. Elkarrizketen behin-behineko emaitzak eta dossierra eskuratzea.
20201009 2020/10/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 959 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berraztertzeko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20201009 2020/10/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 958 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20201009 2020/10/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 957 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20201009 2020/10/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 956 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20201009 2020/10/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 931 Gasteizko Udaleko Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan kabo lanpostuak barne-sustapenaren bidez betetzeko eskaintza handitzea.
20201009 2020/10/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 923 312/20 prozedura laburtuan epea jartzea.
20201009 2020/10/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 915 Hasierako onespena ematea Gasteizko udalaren VGbiziz bizikleta-aparkaleku seguruan sartzeko eta aparkalekua erabiltzeko baldintzak arautzeko ordenantzari.
20201009 2020/10/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 914 Hasierako onespena ematea Gasteizko hiri-baratzeen erabilera arautzeko udal ordenantzaren aldaketari.
20201009 2020/10/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 905 249/20 prozedura laburtuan epea jartzea
20201009 2020/10/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 904 219/20 prozedura laburtuan epea jartzea
20201008 2020/10/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 943 Gasteizko biztanleen udal erroldan ofizioz emandako baja dela eta aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoak ezestea.
20201008 2020/10/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 942 Gasteizko biztanleen udal erroldan ofizioz emandako baja dela eta aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoa ezestea.
20201008 2020/10/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 897 Gasteizko Udaleko Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zuzendari nagusiaren jakinarazpena, Gasteizko Udaleko Gobernu Batzarrak 2020ko uztailaren 31n egindako ohiko bilkuran hartutako erabaki bati buruzkoa; erabaki horren bidez hasierako onespena eman zitzaion Gasteizko Aretxabaleta-Gardelegi 19. sektoreko OR-9-21 etxadiaren -7, 8, 9, 10, 11 lursailak- xehetasun-azterketari.
20201008 2020/10/08 Ez Udalarena 2020/ 32 Gumiel de Izanen lursailen biltzeari buruzko ebazpena jakinaraztea. GAZTELA ETA LEONGO AUTONOMI ERKIDEGOA
20201008 2020/10/08 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 218 ALKATEAREN DEKRETUA, GASTEIZKO UDALEKO IRAUNKORTASUN ENERGETIKOAREN KOORDINAZIO-BATZORDEA ABIAN JARTZEKO
20201007 2020/10/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 902 Tokiko Gobernu Batzarraren 2020ko irailaren 25eko erabakia, Kontratazio Mahaiko idazkari berria izendatzeari buruzkoa.
20201005 2020/10/05 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 216 PSI04-2020: Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saileko adinekoei laguntzeko "San Prudentzio" Zentro Integralean Ikuskatzaile zereginak dituzten lanpostuetarako ordezkoen zerrenda. Behin-behineko emaitzak, dossierra eskuratzea eta elkarrizketarako deia.
20201005 2020/10/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 918 Behar ez bezala jasotako prestazioak itzularazteko jakinarazpena.
20201005 2020/10/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 900 Behin-behineko langilea izendatzea
20201005 2020/10/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 839 Jarduna justifikatuta, Gasteizko enpresen lan-kontratazioetarako laguntza ekonomikoen udal programaren ordainketak egiteko ebazpena. 2019.
20201005 2020/10/05 Ez Udalarena 2020/ 31 2019-A-41 erref. Jendaurreko erakustaldiaren izapidea. EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA
20201002 2020/10/02 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 215 2019-PI. Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuaren barne sustapena (kabo) Merezimendu- Lehiaketa: euskarar (M1), esperientzia profesionala (M2) eta egoera fisikoa (m3) behin-betiko emaitzak. Oposizio-fasea: 3e gaitasun-probaren behin betiko emaitzak eta elkarrizketaren behin-behineko emaitzak.
20200930 2020/09/30 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 214 CS10-2020: Mugikortasunaren eta Espazio publikoaren Saileko Azpiegitura burua. Behin-behineko emaitzak eta dossierra eskuratzea.
20200916 2020/09/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 210 CS12-2020. Kirol eta Osasun Saileko Osasuna Sustatzeko Unitateko burua, Deialdia. Behin-behineko emaitzak eta dossierra eskuratzea.
20200909 2020/09/09 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 207 Kobrantzari buruzko ediktua
20200907 2020/09/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 799 Abandonatutako, bide publikoan ibilgetutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda.
20200903 2020/09/03 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 206 CS10-2020: Mugikortasunaren eta Espazio publikoaren Saileko Azpiegitura burua. Hautatze prozesuan onartutako pertsonen behin-behineko zerrenda. Probetarako deia. Ebaluazio batzordea.
20200829 2020/08/29 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 205 Alkatearen jarraibidea, Osasuneko sailburuaren 2020ko ekainaren 19ko Agindua Gasteizko udalerriko III. eta IV. taldeetako ostalaritza-establezimenduei aplikatzeari buruzkoa.
20200819 2020/08/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 665 Ikus-entzunezko proiektuak garatu eta ekoizteko nahiz gidoiak idazteko laguntzak emateko 2019ko udal deialdiaren oinarrien aldaketa onesteko erabakia, justifikatzeko epeak luzatzeko, COVID-19aren aurka borrokatzeko araudien eraginez proiektuak garatzeko izandako mugak direla eta
20200728 2020/07/28 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 203 CS13-2020: Zaramagako haur eskolako zuzendaria. Hezkuntza eta Kultura Saila. Deialdia.
20200723 2020/07/23 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 202 PSI01-2020. Zerbitzu-eginkizunen bidezko ordezkoen zerrenda / Bitartekoaren izendapena Mugikortasunaren eta Espazio Publikoaren Saileko Espazio Publikoaren Kapataza izateko (Zerbitzu Elektrikoak) eta Administrazio Sailaren Mantentze-Lanak Zerbitzuko Espezialista Teknikoak. Behin-behineko emaitzak eta dosierra eskuratzea.
20200717 2020/07/17 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 201 PSI04-2020: Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saileko adinekoei laguntzeko "San Prudentzio" Zentro Integralean Ikuskatzaile zereginak dituzten lanpostuetarako ordezkoen zerrenda. Hautatze prozesuan onartutako pertsonen behin-behineko zerrenda. Probetarako deia. Ebaluazio batzordea.
20200716 2020/07/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 200 2019-PI. Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuaren barne sustapena (kabo eta ofizialordea). Akats-zuzenketa, 2020ko uztailaren 14ko argitalpenarena, lanbide-esperientziaren Merezimendu lehiaketaren behin-behineko emaitzak (M2).
20200715 2020/07/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 199 CS12-2020: Kirol eta Osasun Saileko Osasuna Sustatzeko Unitateko burua, Hautatze prozesuan onartutako pertsonen behin-behineko zerrenda. Probetarako deia. Ebaluazio batzordea.
20200714 2020/07/14 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 197 2019-PI. Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuaren barne sustapena (kabo eta ofizialordea). Oposizio-Fasea: Bigarren ariketaren behin betiko emaitzak. Merezimendu-Lehiaketa: Egoera fisikoaren behin betiko emaitzak (M3), Euskara ezagutzaren (M1) eta lan-esperientziaren (M2) behin-behineko emaitzak. Azterketa fasea: Hirugarren ariketa. gaitasun proben behin-behineko emaitzak. Hirugarren ariketa, elkarrizketarako deia.
20200617 2020/06/17 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 169 OINARRI ARAUTZAILEAK, HORIEN BIDEZ ALKATETZA ETA ERAKUNDE HARREMANEN SAILAK 2020AN GARATZEKO PROIEKTU KOMUNITARIOEN POLTSA BAT SORTU ETA OSATZEKO.
20200521 2020/05/21 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 150 SPEIS19. Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan barne sustapena (Ofiziolordea). Oposizio-fasea: 3.ariketaren behin-betiko emaitzak (gaitasuna eta elkarrizketa). Merezimendu leiaketa: euskara (M1) eta lan esperientziaren (M2) behin betiko emaitzak. Praktiketarako izendapen-proposamena.
20200520 2020/05/20 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 149 A114 - PSIKOLOGIA. Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20200515 2020/05/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 148 SPEIS19. Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan barne sustapena. Ofiialordea. Oposizio-fasea: 2.ariketaren behin-betiko emaitzak eta 3. ariketaren behin-behinekoak. Merezimendu leiaketa: egoera fisikoaren behin-betiko emaitzak (M3), euskara (M1) eta lan esperientziaren (M2) behin behinekoak.
20200513 2020/05/13 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 145 PSI03-2020:Ordezkapen zerrenda, Zerbitzu-Eginkizunen bitartez / Bitarteko Langile izendapena Mantentze lanetarako Ofizial espezialista lanpostuetan (errementaritza - metal arotzeria). Deialdia.
20200506 2020/05/06 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 141 CS11-2020: Ustiapenaren eta komunikazioen Zerbitzuko burua, Udal Administrazioaren eta eraldaketa digitalaren Sailean. Deialdia.
20200504 2020/05/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 139 A215 - GIZARTE HEZKUNTZA. 2020ko apirilaren 30eko argitalpenari akatsak zuzentzea. Praktiketako funtzionario izendatzeko proposamena.
20200430 2020/04/30 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 138 A215 - GIZARTE HEZKUNTZA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200424 2020/04/24 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 137 A226- GIZARTE INKLUSIOA.Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200304 2020/03/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 84 SPEIS19. Prebentzio, Barne sustapena Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan (kaboak) Lehen ariketaren behin betiko emaitzak, 2. ariketaren eta proba fisikoen behin-behineko emaitzak eta hirugarren ariketarako deia.
20200304 2020/03/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 83 SPEIS 19. Prebentzio, Barne sustapena Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan (ofizialordea). Lehen ariketaren behin betiko emaitzak, 2. ariketaren eta proba fisikoen behin-behineko emaitzak eta hirugarren ariketarako deia.
20190423 2019/04/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 396 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20190227 2019/02/27 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 87 Onestea 2019. urtean Gasteizko udalerriaren barruan jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak ixteko ordutegia bi ordu luzatzea egutegi honetan aipatutako egunetan:
20190101 2019/01/01 Ez Udalarena 2018/ 136 2018ko epaimahaiko auzitegirako hautagaiari buruzko espedientea ARABAKO AUDIENTZIA
20180827 2018/08/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2018/ 800 2018ko ekitaldian kreditu-transferentziaren bitartez aurrekontu-aldaketa egiteko dosierren behin betiko onespena.