Iragarki-taula digitala

Kontsultatzea lege edo erregelamendu mailako xedapenaren bidez iragarki taulan argitaratzen diren ekintzak eta jakinarazpenak.

Oinarrizko bilaketa

Hautatu data
Bilaketa aurreratuak iragarki argitaratu berriak aurkitzeko aukera ematen du.

Bilaketa aurreratua

Iragarkien zerrenda

  Data Mota Iragarkia Laburpena Jatorria
20211019 2021/10/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1133 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20211019 2021/10/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1132 Udal laguntzak ukatzea
20211019 2021/10/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1131 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa urratzegatik abiarazitako prozedura zigortzailean egindako ebazpen-proposamena jakinaraztea.
20211018 2021/10/18 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 94 Eguberrietako zuhaitzen salmenta 2021-2024 urteak
20211015 2021/10/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 96 PSI04-2021. Lurralde eta Klimaren Aldeko Ekintza Saileko Hirigintza Antolamendua Planifikatu eta Gauzatzeko Burutza.
20211015 2021/10/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1100 Gasteizko Udalaren zerga, tasa eta prezio publikoak arautzen dituzten udal ordenantza fiskalak hizkera inklusibora moldatzeko aldakuntzari behin-behineko onespena ematea.
20211015 2021/10/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1080 Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren enplegua sustatzeko ekintza lokaletarako 2020ko deialdiaren barruan Gasteizko enpresetan lan-kontratazioa sustatzeko udal programaren hirugarren ebazpeneko hutsen zuzenketa -3091 iragarkia, 2021eko irailaren 20ko ALHAOn (107. zk.) argitaratua-.
20211015 2021/10/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1118 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20211015 2021/10/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1106 Gasteizko Udaleko Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zuzendari nagusia izendatzea
20211015 2021/10/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1115 Gasteizko Udaleko hainbat sailetako lanpostuen zerrenda aldatzea.
20211015 2021/10/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1079 Behin betiko onestea Ibaialde 11. sektoreko RD-24 lurzatiaren birpartzelazioa.
20211015 2021/10/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1129 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20211015 2021/10/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1128 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik dosier zigortzaileak abiarazi direla jakinaraztea.
20211015 2021/10/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1114 Interesdunei helarazi ezin izan zaizkien jakinarazpenak.
20211015 2021/10/15 Ez Udalarena 2021/ 70 Abintestato oinordekoen adierazpena. .
20211014 2021/10/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1126 Udal laguntzak bertan behera uztea
20211014 2021/10/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1103 Udal laguntzak norberaren borondatez bertan behera utzitzat jotzea
20211014 2021/10/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1102 Udal laguntzak bertan behar utzitzat jotzea
20211014 2021/10/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1101 Udal laguntzak bertan behera uztea
20211013 2021/10/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1099 Behin betiko onestea Gasteizko Borinbizkarra 1. sektoreko M-44 lursailaren xehetasun-azterketa.
20211013 2021/10/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1066 Hasierako onespena ematea "Aretxabaleta-Gardelegi" 19. sektoreko OR-9-21 etxadiaren -12, 13 eta 14 lursailak- xehetasun-azterketari.
20211013 2021/10/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1073 Gasteizko Udaleko Herritarren Segurtasunaren Saileko zuzendari nagusia izendatzea
20211013 2021/10/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1125 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik dosier zigortzaileak abiarazi direla jakinaraztea.
20211013 2021/10/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1124 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak dosier zigortzailea abiarazi duela jakinaraztea.
20211013 2021/10/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1123 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak dosier zigortzailea abiarazi duela jakinaraztea.
20211013 2021/10/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1122 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak dosier zigortzailea abiarazi duela jakinaraztea.
20211013 2021/10/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1121 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak dosier zigortzailea abiarazi duela jakinaraztea.
20211013 2021/10/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1120 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea.
20211013 2021/10/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1119 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20211013 2021/10/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1117 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20211013 2021/10/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1116 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20211013 2021/10/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1111 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berrikusteko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20211013 2021/10/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1110 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berraztertzeko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20211013 2021/10/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1109 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20211013 2021/10/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1108 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20211013 2021/10/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1107 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20211013 2021/10/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1113 Abandonatutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda.
20211009 2021/10/09 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 92 EUSKARA IKASTEKO LAGUNTZAK 2020-2021 IKASTURTEA. BEHIN-BEHINEKO ZERRENDAK
20211008 2021/10/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1072 Javier Sáez Lanas jauna Herritarren Segurtasunaren Saileko zuzendari nagusi kargutik kentzea
20211008 2021/10/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1012 Behin betiko onestea Ibaialde 11. sektoreko RD-22 lursailaren birpartzelazioa.
20211008 2021/10/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1112 Abandonatutako, bide publikoan ibilgetutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda.
20211008 2021/10/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1093 Gasteizko Biztanleen Udal Erroldan EBGEBKA ez berresteagatik erroldan emandako bajaren aurka aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoa ezeztea.
20211008 2021/10/08 Ez Udalarena 2021/ 69 Jabe, ondasun eta eragindako eskubideen zerrenda. AYUNTAMIENTO DE ALCOY
20211007 2021/10/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1092 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20211007 2021/10/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1091 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20211007 2021/10/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1090 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20211007 2021/10/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1086 Ondare Erantzukizunaren Atalaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20211006 2021/10/06 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1076 Behar ez bezala jasotako prestazioak itzularazteko jakinarazpena.
20211006 2021/10/06 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1075 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20211006 2021/10/06 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1074 Behar ez bezala jasotako prestazioak itzularazteko ebazpena jakinaraztea.
20211006 2021/10/06 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 90 Pertsona fisikoei Urarteko (Abetxuku) aisialdiko hiri-baratzeetako lursailak baliatzeko baimena emateko deialdi publikoa
20211005 2021/10/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1085 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berrikusteko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20211005 2021/10/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1084 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berraztertzeko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20211005 2021/10/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1083 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20211005 2021/10/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1082 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20211005 2021/10/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1081 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20211004 2021/10/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 89 CS17-2021. GIZA BALIABIDEAK KUDEATZEKO BURUTZA
20211004 2021/10/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1019 Almudena Sánchez García andrea Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zuzendari nagusiaren karguari uko egitea eta kargutik kentzea onartzea.
20211004 2021/10/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1018 Hasierako onespena ematea Gasteizko "Aldaia" 5. sektoreko RD-13 lurzatiaren xedapen-azterketari.
20211004 2021/10/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1062 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea. 2021/Demani/0029 dosierra.
20211004 2021/10/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1061 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea.
20211004 2021/10/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1060 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea. 2020/Demani/117 dosierra.
20211004 2021/10/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1059 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea. 2020/Demani/00013 dosierra.
20211004 2021/10/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1058 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea. 2020/Demani/157 dosierra.
20211004 2021/10/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1057 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak dosier zigortzailea abiarazi duela jakinaraztea. 2021/Demani/0040 dosierra.
20211004 2021/10/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1056 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea. 2020/Demani/147 dosierra.
20211004 2021/10/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1055 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea. 2020/Demani/185 dosierra.
20211004 2021/10/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1054 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea. 2020/Demani/183 dosierra.
20211004 2021/10/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1053 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea. 2020/00182 dosierra.
20211004 2021/10/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1052 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea. 2020/Demani/00022 dosierra.
20211004 2021/10/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1051 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea. 2020/Demani/175 dosierra.
20211004 2021/10/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1005 Gasteizko Udaleko Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zuzendari nagusiaren jakinarazpena, zein Tokiko Gobernu Batzarrak 2021eko uztailaren 30eko ohiko bilkuran hartutako erabaki bati buruzkoa baita. Erabaki horren bidez, Gasteizko udalerrian (Lasarteko legar-hobiak) Batan eta Zapardiel ibaien uholdeetatik babesteko proiektuak eragindako ondasun eta eskubideak desjabetzeko dosierra premiazko prozeduraren bidez abiarazi zen.
20211004 2021/10/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1049 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea. 2020/Demani/180 dosierra.
20211004 2021/10/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1048 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea. 2020/Demani/113 dosierra.
20211004 2021/10/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1047 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea. 2020/Demani135 dosierra.
20211004 2021/10/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1046 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea. 2020/Demani/184 dosierra.
20211004 2021/10/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1045 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea. 2020/Demani/148.
20211004 2021/10/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1032 Arriskutsu izan litezkeen animaliak edukitzeari buruzko erregimen juridikoaren 50/1999 Legearen 13.2.d artikulua hausteagatik prozedura zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea
20211004 2021/10/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1031 Animaliak Edukitzeari buruzko Ordenantzaren 33.1.i artikulua artikulua hausteagatik abiarazitako prozedura zigortzailea amaitutzat jotzeko ebazpena jakinaraztea
20211001 2021/10/01 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1071 Gasteizko udaleko C1 taldeetako lanpostuak betetzeko sustapen eta enplegu-eskaintza deialdiko eskaintza handitzea
20211001 2021/10/01 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1011 "Ekonomia zirkularreko proiektuak garatzeko laguntza ekonomikoak. 2021. urtea." udal programako eskabideak ebazteko erabakia.
20211001 2021/10/01 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1006 Gasteizen baliabide ekonomiko eskaseko pentsiodunek 2021eko bigarren seihilekoan duten energia-gastuari aurre egiteko laguntza ekonomikoak emateko oinarriak.
20210930 2021/09/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1041 Arriskutsu izan litezkeen animaliak edukitzeari buruzko erregimen juridikoaren abenduaren 23ko 50/1999 Legearen 13.1.b) artikulua hausteagatik prozedura zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea
20210930 2021/09/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1040 Arriskutsu izan litezkeen animaliak edukitzeari buruzko erregimen juridikoaren abenduaren 23ko 50/1999 Legearen 13.1.b) artikulua hausteagatik prozedura zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea
20210930 2021/09/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1039 Arriskutsu izan litezkeen animaliak edukitzeari buruzko erregimen juridikoaren abenduaren 23ko 50/1999 Legearen 13.1.b) artikulua hausteagatik prozedura zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea
20210930 2021/09/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1038 Arriskutsu izan litezkeen animaliak edukitzeari buruzko erregimen juridikoaren abenduaren 23ko 50/1999 Legearen 13.2 d artikulua hausteagatik prozedura zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea
20210930 2021/09/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1037 Animaliak Babesteari eta Edukitzeari buruzko Ordenantzaren 33.1.a artikulua hausteagatik abiarazitako prozedura zigortzailea amaitutzat jotzeko ebazpena jakinaraztea
20210930 2021/09/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1036 Animaliak Babesteari eta Edukitzeari buruzko Udal Ordenantzaren 33.1 artikulua hausteagatik abiarazitako prozedura zigortzailea amaitutzat jotzeko ebazpena jakinaraztea
20210930 2021/09/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1035 Urriaren 29ko 6/1993 Legearen 27.1.c artikulua hausteagatik abiarazitako prozedura zigortzailea amaitutzat jotzeko ebazpena jakinaraztea
20210930 2021/09/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1034 Animaliak Babesteari eta Edukitzeari buruzko Udal Ordenantzaren 33.1.e artikulua hausteagatik abiarazitako prozedura zigortzailea amaitutzat jotzeko ebazpena jakinaraztea
20210930 2021/09/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1033 Animaliak Babesteari eta Edukitzeari buruzko Udal Ordenantzaren 33.1.e artikulua hausteagatik prozedura zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea
20210930 2021/09/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1030 Arriskutsu izan litezkeen animaliak edukitzeari buruzko erregimen juridikoaren 50/1999 Legearen 13.2.b) artikulua hausteagatik prozedura zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea
20210930 2021/09/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1029 Arriskutsu izan litezkeen animaliak edukitzeari buruzko erregimen juridikoaren 50/1999 Legearen 13.2.d) artikulua hausteagatik prozedura zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea
20210930 2021/09/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1028 Arriskutsu izan litezkeen animaliak edukitzeari buruzko erregimen juridikoaren 50/1999 Legearen 13.1.b) artikulua hausteagatik prozedura zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea
20210930 2021/09/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1027 Arriskutsu izan litezkeen animaliak edukitzeari buruzko erregimen juridikoaren 50/1999 Legearen 13.1.b) artikulua hausteagatik abiarazitako prozedura zigortzailea amaitutzat jotzeko ebazpena jakinaraztea
20210930 2021/09/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1026 Arriskutsu izan litezkeen animaliak edukitzeari buruzko erregimen juridikoaren 50/1999 Legearen 13.2.b) artikulua hausteagatik abiarazitako prozedura zigortzailea amaitutzat jotzeko ebazpena jakinaraztea
20210930 2021/09/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1025 EAEn txakurrak edukitzeari buruzko 101/2004 Dekretuaren 11.1 a) artikulua hausteagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea
20210930 2021/09/30 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 86 EGUBERRIETAKO AZOKA. 2021-2022.
20210928 2021/09/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1024 Animaliak edukitzeari buruz indarrean dauden arauak hausteagatik abiarazitako dosier zigortzailea amaitutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea
20210928 2021/09/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1023 Animaliak edukitzeari buruz indarrean dauden arauak hausteagatik abiarazitako dosier zigortzailea amaitutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea
20210928 2021/09/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1017 Arriskutsu izan litezkeen animaliak edukitzeari buruzko erregimen juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legearen 13.1 b) artikulua hausteagatik dosier zigortzailea abiarazi izanaren probidentzia jakinaraztea,
20210928 2021/09/28 Ez Udalarena 2021/ 66 Abintestato oinordekoen adierazpena. .
20210928 2021/09/28 Ez Udalarena 2021/ 67 Abintestato oinordekoen adierazpena. .
20210928 2021/09/28 Ez Udalarena 2021/ 68 Onibarrak inskribatzea. NOTARIA
20210927 2021/09/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1013 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20210923 2021/09/23 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 87 CS16-2021. UDAL ADMINISTRAZIOKO ETA TRANSFORMAZIO DIGITALEKO DEPARTAMENTUKO USTIAPEN ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUKO TELEKOMUNIKAZIO TEKNIKARIA
20210922 2021/09/22 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 85 CS14-2021. EKONOMIAREN SUSTAPEN, ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILEKO ADMINISTRAZIO-BURUTZA
20210908 2021/09/08 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 82 CS13-2021. GIZARTE POLITIKETAKO SAILEKO ADINEKOEN, ADINEKOEN ETA HAURREN ZERBITZUKO ZERBITZU ETA PROGRAMA KOMUNITARIOEN BURUTZA
20210908 2021/09/08 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 80 kobrantza-ediktua: ekonomia jardueren gaineko zerga; kutxazain automatikoei dagokien tasa; ibilgailuen pasabideari dagokion tasa (2.seihilekoa) eta sei hileko lagapena (2. seihilekoa)
20210727 2021/07/27 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 74 LURRALDEAREN ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN SAILEAN, INGURU KUDEAKETAREN ZERBITZUAN, JARDUEREN KONTROLERAKO BURUA
20210707 2021/07/07 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 72 CS09-2021:LURRALDEAREN ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN SAILEKO MUGIKORTASUN ETA TRAFIKO ZERBITZUKO GARRAIO BURUTZA
20210703 2021/07/03 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 60 .
20210703 2021/07/03 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 61 .
20210703 2021/07/03 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 62 .
20210624 2021/06/24 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 67 GIZARTE POLITIKEN, ADINEKOEN ETA HAURREN SAILEKO KOORDINATZAILEA
20210621 2021/06/21 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 64 LAKUA-ARRIAGAKO MERKATUKO POSTUAK ESLEITZEKO EBAZPENA
20210621 2021/06/21 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 65 SANTA BARBARAKO MERKATUKO POSTUAK ESLEITZEKO EBAZPENA 2021-2024
20210621 2021/06/21 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 66 SIMON BOLIVARREKO MERKATUKO POSTUAK ESLEITZEKO EBAZPENA
20210619 2021/06/19 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 63 LAKUA-ARRIAGAKO MERKATUKO POSTUAK ESLEITZEKO EBAZPENAK
20201224 2020/12/24 Ez Udalarena 2020/ 42 Epaimahaigaien zerrenda 2020. ARABAKO AUDIENTZIA
20201205 2020/12/05 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 234 Santa Isabel eta Salbatzailearen hilerrietako lore saltokiak esleitzea. 2021-2024 urtea.
20201204 2020/12/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 237 Esleipenak: Santa Isabel eta Salbatzailearen hilerrietako lore-saltokiak. 2021-2024 urteak.
20190423 2019/04/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 396 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20190227 2019/02/27 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 87 Onestea 2019. urtean Gasteizko udalerriaren barruan jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak ixteko ordutegia bi ordu luzatzea egutegi honetan aipatutako egunetan:
20180827 2018/08/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2018/ 800 2018ko ekitaldian kreditu-transferentziaren bitartez aurrekontu-aldaketa egiteko dosierren behin betiko onespena.