Iragarki-taula digitala

Kontsultatzea lege edo erregelamendu mailako xedapenaren bidez iragarki taulan argitaratzen diren ekintzak eta jakinarazpenak.

Oinarrizko bilaketa

Hautatu data
Bilaketa aurreratuak iragarki argitaratu berriak aurkitzeko aukera ematen du.

Bilaketa aurreratua

Iragarkien zerrenda

  Data Mota Iragarkia Laburpena Jatorria
20190520 2019/05/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 463 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20190520 2019/05/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 437 Gasteizko lehen hezkuntzako ikastetxe publikoetan energia eta ura aurreztea sustatzeko diru-laguntzen deialdia
20190520 2019/05/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 424 2019ko ekitaldian kreditu-transferentzien bitartez aurrekontu-aldaketak egiteko dosierren behin betiko onespena.
20190520 2019/05/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 445 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20190517 2019/05/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 412 Interesdunei banan-banan helarazi ezin izan zaizkien premiamendu probidentziak jakinaraztea.
20190517 2019/05/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 444 Hasierako onespena ematea Extremadura kaleko 21.a irisgarri egiteko beharrezkoak diren ondasun eta eskubideak orotariko tasazioaren bidez desjabetzeko proiektuari.
20190517 2019/05/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 442 Ainhoa Etxeandia Ortega andrea Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saileko zuzendari nagusi izendatzea.
20190517 2019/05/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 441 Ainhoa Etxeandía Ortega andrea Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saileko zuzendari nagusiaren kargutik kentzea.
20190517 2019/05/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 434 Behin-behineko langilearen izendapena bukatutzat ematea.
20190517 2019/05/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 433 Behin-behineko langilea izendatzea
20190517 2019/05/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 430 2019. urtean merkatariza, ostalaritza eta zerbitzuen alorrean euskararen presentzia eta erabilera sustatzeko proiektuetarako diru-laguntzen deialdia arautuko duten berariazko oinarriak.
20190517 2019/05/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 390 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20190517 2019/05/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 449 Udaleko Zerga Kudeaketarako Zerbitzura agertzeko galdatzea, aurrerago adierazten diren zergadunei, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko zerga dela eta.
20190517 2019/05/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 448 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20190517 2019/05/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 447 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20190516 2019/05/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 206 A223-2019. MUSIKA BANDA. Epaimaiaren osaera aldatzea. Oposizio-fasea: 1.Ariketa. 2. proba, behin betiko galdetegia eta behin behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deia.
20190515 2019/05/15 Ez Udalarena 2019/ 40 Jabe, ondasun eta eragindako eskubideen zerrenda EUSKO JAURLARITZA
20190515 2019/05/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 398 2019an Gasteizko udalerrian enpresak sortzeko laguntza ekonomikoak emateko udal programaren deialdi publikoa eta oinarri arautzaileak.
20190515 2019/05/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 423 Jarduera sailkatuetarako lizentziak eskatzea
20190515 2019/05/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 406 Hasierako onespena ematea Gasteizko Herrandarren kaleko 4.a irisgarri egiteko beharrezkoak diren ondasun eta eskubideak tasazio bateratuaren prozeduraz desjabetzeko proiektuari.
20190514 2019/05/14 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 204 CS09-2018. Garbiketa orokorraren ataleko arduraduna, Udal Administrazioaren Saileko, Garbiketa Zerbitzuan.
20190514 2019/05/14 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 202 CS08-2019. Parke eta lorategien taldeko bura (Hiri paisaiaren Atala, Espazio Publikoaren eta Natur ingurunearen Zerbitzua, Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila).
20190514 2019/05/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 443 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20190514 2019/05/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 439 Abandonatutako, bide publikoan ibilgetutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda.
20190514 2019/05/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 438 Higiene- eta osasungarritasun-baldintzak kontrolatzeko prozedurako 2019ko apirilaren 1eko jakinarazpenaren iragarkia.
20190514 2019/05/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 436 Higiene- eta osasungarritasun-baldintzak kontrolatzeko prozedurako 2019ko apirilaren 10eko jakinarazpenaren iragarkia.
20190514 2019/05/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 435 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik dosier zigortzaileak abiarazi direla jakinaraztea.
20190514 2019/05/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 388 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko ordenantzaren 147.1.j) artikulua urratzegatik abiarazitako prozedura zigortzailea amaitutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea.
20190514 2019/05/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 387 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal-ordenantzaren 147.1.b) artikulua urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20190513 2019/05/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 417 LANPOSTUEN ZERRENDA
20190513 2019/05/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 418 Lanpostuen zerrenda aldatzea.
20190513 2019/05/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 416 Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren aldakuntzari hasierako onespena ematea, garraio- eta komunikazio-sistema orokorrean autobus elektriko adimentsuaren (BEA) nasak eta alboetako espaloiak edonorentzat irisgarri izan daitezen behar den zoru-zerrenda gehitzeari dagokionean.
20190513 2019/05/13 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 197 ANDRE MARIA ZURIAREN JAIETAKO AZOKA. 2019. URTEA.
20190510 2019/05/10 Ez Udalarena 2019/ 38 Errekurtsoaren ebazpena jakinaraztea EUSKO JAURLARITZA
20190510 2019/05/10 Ez Udalarena 2019/ 39 Errekurtsoaren ebazpena jakinaraztea EUSKO JAURLARITZA
20190509 2019/05/09 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 198 Salmenta ibiltariko Simon Bolibar plazako azoka. Itxa-ron-zerrenda eta eleizpenak. 2019. urtea
20190509 2019/05/09 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 199 Salmenta ibiltariko Lakua-Arriagako azoka. Itxaron-zerrenda eta esleipenak. 2019. urtea
20190508 2019/05/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 426 BIGEBKA erroldatik kentzea, iraungita egoteagatik
20190508 2019/05/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 348 45 urtetik gorako pertsonentzat enplegu egonkor eta kalitatekoa sustatzeko laguntzen 2019ko udal-programa arautzeko oinarriak eta deialdi publikoa.
20190507 2019/05/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 425 Udal Erroldatik kentzea, ofizioz
20190507 2019/05/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 403 Ordaintzeko errekerimenduei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20190507 2019/05/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 421 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20190507 2019/05/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 404 Interesdunei banan-banan helarazi ezin izan zaizkien zorrak pilatzeko zuzemenen jakinarazpena.
20190507 2019/05/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 401 Interesdun edo behartuei modu pertsonalizatuan helarazi ezin izan zaizkien bahitura-zuzemenen jakinarazpena.
20190507 2019/05/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 400 Diru-bilketa egintzen kontra aurkeztutako errekurtsoen gaineko ebazpenaren jakinarazpenak helarazi ezin izan zaizkien subjektu pasiboen zerrenda.
20190506 2019/05/06 Ez Udalarena 2019/ 37 Denbora-tartea berriro abiatzeko akta izapidetzea .
20190506 2019/05/06 Ez Udalarena 2019/ 36 Denbora-tartea berriro abiatzeko akta izapidetzea .
20190506 2019/05/06 Ez Udalarena 2019/ 35 Denbora-tartea berriro abiatzeko akta izapidetzea .
20190506 2019/05/06 Ez Udalarena 2019/ 34 Denbora-tartea berriro abiatzeko akta izapidetzea .
20190506 2019/05/06 Ez Udalarena 2019/ 33 Denbora-tartea berriro abiatzeko akta izapidetzea .
20190506 2019/05/06 Ez Udalarena 2019/ 32 Denbora-tartea berriro abiatzeko akta izapidetzea .
20190506 2019/05/06 Ez Udalarena 2019/ 31 Denbora-tartea berriro abiatzeko akta izapidetzea .
20190506 2019/05/06 Ez Udalarena 2019/ 30 Denbora-tartea berriro abiatzeko akta izapidetzea .
20190506 2019/05/06 Ez Udalarena 2019/ 29 Denbora-tartea berriro abiatzeko akta izapidetzea .
20190506 2019/05/06 Ez Udalarena 2019/ 28 Denbora-tartea berriro abiatzeko akta izapidetzea .
20190506 2019/05/06 Ez Udalarena 2019/ 26 Denbora-tartea berriro abiatzeko akta izapidetzea .
20190506 2019/05/06 Ez Udalarena 2019/ 25 Denbora-tartea berriro abiatzeko akta izapidetzea .
20190506 2019/05/06 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 359 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20190506 2019/05/06 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 357 Berdintasun Zerbitzuak Gasteizko udalerrian 2019an genero berdintasunaren alorrean jarduerak eta proiektuak burutzeko deitutako dirulaguntza deialdiaren ebazpena.
20190506 2019/05/06 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 263 Udalak Clara Campoamor kaleko 24.ean duen lokala VISESAk Hondarribi kaleko 34.ean duen lokalarekin trukatzea, udalaren elkarte-sarerako.
20190504 2019/05/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 195 Onestea 2019an zehar Gasteizko udalerriaren barruan jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak ixteko ordutegia luzatzea, auzoko jaiak direla eta.
20190503 2019/05/03 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 361 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20190503 2019/05/03 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 358 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20190503 2019/05/03 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 355 2019an gazteei zuzendutako proiektu edo zerbitzuak bideratzeko dirulaguntzak emateko Gasteizko Udalaren deialdi publikoa arautuko duten berariazko oinarriak.
20190503 2019/05/03 Ez Udalarena 2019/ 24 Interesatuentzako agerdeia BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
20190426 2019/04/26 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 391 2019ko maiatzaren 26an izango diren Udaletarako, Biltzar Nagusietarako eta Europako Legebiltzarreko ordezkariak aukeratzeko hauteskundeetarako mahaiburu eta mahaikideak izendatzeko zozketa.
20190426 2019/04/26 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 350 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20190426 2019/04/26 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 346 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20190426 2019/04/26 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 291 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20190426 2019/04/26 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 323 2019rako informazioa, sentsibilizazioa, prebentzioa eta gizarte sustapena, ekintza solidarioen sustapena eta boluntariotza xede dituzten jarduera eta ekintzetarako dirulaguntzak ematea arautuko duten oinarriak.
20190424 2019/04/24 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 339 Gasteizko udal-mugartean ostalaritzako enpresa txikiak ezartzeko eta modernizatzeko laguntza ekonomikoak emateko udal-programa arautuko duten oinarriak eta 2019ko haren deialdi publikoa
20190424 2019/04/24 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 338 Gasteizko udal-mugartean merkataritzaren eta zerbitzu pertsonalen arloetako enpresa txikiak ezartzeko eta modernizatzeko laguntza ekonomikoak emateko udal-programa arautuko duten oinarriak eta 2019ko haren deialdi publikoa
20190424 2019/04/24 Ez Udalarena 2019/ 23 Jendaurreko erakustaldiaren izapidea EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA
20190423 2019/04/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 396 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20190417 2019/04/17 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 194 A221 - NORMALIZAZIOA (Euskara). Lehen ariketa Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190416 2019/04/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 193 PSI-01/2019. Barruko hautaketa-prozesu bidez aldi baterako betetzeko deialdia. San Prudentzio" zentro integraleko buru lanpostua. Behin behineko emaitzak.
20190416 2019/04/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 192 A120 - BERDINTASUN AGENTEA. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 190 A121 - ANTZEZTE ARTEAK. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 189 A122 - MIKROBIOLOGIA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 188 A123 - BROMATOLOGIA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 187 A201 - TOPOGRAFIA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 186 A202 - INDUSTRIALEKO INGENIARIA (Enplegua). 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 185 A203 - OBRA PUBLIKOETAKO INGENIARIA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 184 A204 - INGURUMENEKO INGENIARITZA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 183 A205 - INFORMATIKA / TELEKOMUNIKAZIOAK. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 182 A206 - UDALTZAINGOKO ANTOLAKUNTZA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 181 A207 - ARKITEKTURA TEKNIKOA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 180 A208 - LAN PREBENTZIOA (Higienea). 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 179 A209 - LAN PREBENTZIOA (Ergonomia). 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 178 A210 - GIZA BALIABIDEEN ANTOLAKUNTZA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 177 A211 - KULTUR JARDUEREN KUDEAKETA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 176 A212 - KIROL JARDUEREN KUDEAKETA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 175 A213 - GIZARTE LANEKO GRADUA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 174 A214 - INMIGRAZIOA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 173 A215 - GIZARTE HEZKUNTZA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 172 A216 - DIETISTA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 171 A217 - OSASUN PUBLIKOA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 170 A218 - ERIZAINTZA GERIATRIKOA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 169 A220 - ARTXIBOA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 167 A224 - INDUSTRIA INDUSTRIALEKO GRADUA - TRAKIFOA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 166 A226 - GIZARTE INKLUSIOA 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 164 A119 - DOKUMENTALISTA .Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 163 A118 - LANEKO OSASUNA . Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 162 A117- LANERAKO PRESTAKUNTZA. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 161 A116 - GIZA BALIABIDEAK. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 160 A114 - PSIKOLOGiA. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 159 A113 - SOZIOLOGIA . Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 158 A112 - INFORMAZIOAREN KUDEAKETA. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 157 A111 - KAZETARITZA. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 156 A110 - TELEKOMUNIKAZIOAK. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 155 A109 - USTIAPENA ETA INFORMATIKA SISTEMAK.Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 154 A108 - APLIKAZIO INFORMATIKOAK. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 153 A107 - ARKITEKTURA (Hiri paisaia) .Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 152 A106 - ARKITEKTURA (Hirigintza). Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 151 A105 - EKONOMIA. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 150 A104 - KONTU-HARTZAILETZA (Ogasuna). Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 149 A103 - ADMINISTRAZIO OROKORRA. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 386 Adierazten diren dosierretan jasotako kudeaketa, ikuskaritza eta diru-bilketa egintzen kontra aurkeztutako errekurtsoen gaineko ebazpenaren jakinarazpenak eman ezin izan zaizkien subjektu pasiboen zerrenda.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 371 Zerga zor likidazioak, interesdunei jakinarazpena zuzenean egiterik ezin izandako kasuetan.
20190412 2019/04/12 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 113 SPEIS2017. Suhiltzaileak. Oposizio-Lehiaketa, behin betiko emaitzak, hutsen zuzenketa. Prestakuntza eta praktika aldia, izendatzeko proposamena, oinarrizko prestakuntza. Kontratazio zerrenda, proposamena.
20190412 2019/04/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 331 53/19 prozedura laburtuan epatzea
20190412 2019/04/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 280 121/19 prozedura laburtuan epatzea.
20190404 2019/04/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 98 Kobrantzari buruzko ediktua: Ondasun higiezinen gaineko zerga eta zaborra biltzeagatik ordaindu beharreko tasa.
20190326 2019/03/26 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 95 Kobrantzari buruzko ediktua: Trakzio mekaniko ibilgailuen gaineko zerga; Hilerriak onik zaintzeari dagokion tasa( Salvador hilerria); Sei hileko lagapenak(1.seihilekoa) eta ibilgaulu-pasabideen tasa (1. seihilekoa)
20190311 2019/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 93 CS06-2019. Aholkularitza juridikoko Zerbitzuan Legelari nagusien lanpostuak eta funtzioak Zerbitzu-eginkizunen bidez betetzeko ordezkoen zerrenda handitzea. Proben behin-behineko emaitzak.
20190307 2019/03/07 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 90 CS1-2019 BIS. Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailean, San Prudentzio Adinekoentzako Zentro Integraleko Burua. Proben behin-behineko emaitzak.
20190306 2019/03/06 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 182 Garapenean laguntzeko proiektuetarako dirulaguntzak emateko Gasteizko Udalaren deialdia -2019. urtea- arautuko duten berariazko oinarriak.
20190305 2019/03/05 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 89 CS06-2019. Aholkularitza juridikoko Zerbitzuan Legelari nagusien lanpostuak eta funtzioak Zerbitzu-eginkizunen bidez betetzeko ordezkoen zerrenda handitzea. Behin-behineko emaitzak eta elkarrizketaren deia.
20190227 2019/02/27 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 87 Onestea 2019. urtean Gasteizko udalerriaren barruan jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak ixteko ordutegia bi ordu luzatzea egutegi honetan aipatutako egunetan:
20190227 2019/02/27 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 88 CS1-2019 BIS. Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailean, San Prudentzio Adinekoentzako Zentro Integraleko Burua. Behin behineko hautagai onartuak eta ariketarako deia.
20190220 2019/02/20 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 83 CS04-2019 Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailean, Osasun Publikoaren Zerbitzuko burua. Proben behin-behineko emaitzak.
20190218 2019/02/18 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 78 CS06-2019. Aholkularitza juridikoko Zerbitzuan Legelari nagusien lanpostuak eta funtzioak Zerbitzu-eginkizunen bidez betetzeko ordezkoen zerrenda handitzea. Behin behineko hautagai onartuak eta ariketarako deia.
20190218 2019/02/18 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 77 CS01-2019 BIS. Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailean, San Prudentzio Zentro Integraleko Burua.
20190215 2019/02/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 76 CS07-2019. Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailean, Adinekoei laguntzeko San Prudentzio Zentro integralean, Gizarte langilea.
20190214 2019/02/14 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 75 CS04-2019 Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailean, Osasun Publikoaren Zerbitzuko burua. 1.probaren behin behineko emaitzak eta Proeiktuaren defentsa eta Jokabide elkarrizketaren deia.
20190207 2019/02/07 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 72 CS06-2019. Aholkularitza juridikoko Zerbitzuan Legelari nagusien lanpostuak eta funtzioak Zerbitzu-eginkizunen bidez betetzeko ordezkoen zerrenda handitzea.
20190128 2019/01/28 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 68 OPE2017-2018. A115 lanpostua - PSIKOPEDAGOGIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 14 OPE2017-2018. A103 lanpostua - ADMINISTRAZIO OROKORRA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 62 OPE2017-2018. A207 lanpostua - ARKITEKTURA TEKNIKOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 61 OPE2017-2018. A203 lanpostua - OBRA PUBLIKOETAKO INGENIARIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 60 OPE2017-2018. A201 lanpostua - TOPOGRAFIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 59 OPE2017-2018. A107 lanpostua - ARKITEKTURA (HIRI PAISAIA). Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 58 OPE2017-2018. A106 lanpostua - ARKITEKTURA (HIRIGINTZA). Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 57 OPE2017-2018. A206 lanpostua - UDALTZAINGOKO ANTOLAKUNTZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 56 OPE2017-2018. A205 lanpostua - INFORMATIKA-TELEKOMINIKAZIOAK. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 55 OPE2017-2018. A110 lanpostua - TELEKOMUNIKAZIOAK. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 53 OPE2017-2018. A108 lanpostua - INFORMATIKA APLIKAZIOAK. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 54 OPE2017-2018. A223 lanpostua - USTIAKETA ETA INFORMATIKA SISTEMAK. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 52 OPE2017-2018. A210 lanpostua - GIZA BALIABIDEEN ANTOLAKETA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 51 OPE2017-2018. A209 lanpostua - LAN PREBENTZIOA (ERGONOMIA). Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 50 OPE2017-2018. A208 lanpostua - LAN PREBENTZIOA (HIGIENEA). Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 49 OPE2017-2018. A118 lanpostua -LAN OSASUNA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 48 OPE2017-2018. A223 lanpostua - LANERAKO PRESTAKUNTZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 47 OPE2017-2018. A116 lanpostua - GIZA BALIABIDEAK. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 46 OPE2017-2018. A221 lanpostua -NORMALIZAZIOA (EUSKARA). Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 45 OPE2017-2018. A223 lanpostua - KIROL JARDUEREN KUDEAKETA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 44 OPE2017-2018. A211 lanpostua -JARDUERA SOZIOKULTURALEN KUDEAKETA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 43 OPE2017-2018. A124 lanpostua - GAZTERIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 42 OPE2017-2018. A121 lanpostua - ANTZEZTE ARTEAK. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 41 OPE2017-2018. A102 lanpostua -BILTZARRAK ETA TURISMOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 40 OPE2017-2018. A226 lanpostua - GIZARTE-INKLUSIOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 39 OPE2017-2018. A215 lanpostua -GIZARTE HEZKUNTZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 38 OPE2017-2018. A214 lanpostua - IMMIGRAZIOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 37 OPE2017-2018. A213 lanpostua - GIZARTE LANA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 36 OPE2017-2018. A120 lanpostua - BERDINTASUN AGENTEA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 34 OPE2017-2018. A114 lanpostua - PSIKOLOGIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 33 OPE2017-2018. A113 lanpostua - SOZIOLOGIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 31 OPE2017-2018. A204 lanpostua - INGURUMENEKO INGENIARITZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 32 OPE2017-2018. A224 lanpostua -TRAFIKO INGENIARITZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 29 OPE2017-2018. A218 lanpostua - ERIZAINTZA GERIATRIKOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 30 OPE2017-2018. A202 lanpostua - ENPLEGU INGENIARITZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 28 OPE2017-2018. A217 lanpostua - OSASUN PUBLIKOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 27 OPE2017-2018. A216 lanpostua - DIETISTA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 26 OPE2017-2018. A123 lanpostua - BROMATOLOGIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 25 OPE2017-2018. A122 lanpostua - MIKROBIOLOGIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 24 OPE2017-2018. A220 lanpostua - ARTXIBOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 23 OPE2017-2018. A119 lanpostua - DOKUMENTALISTA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 22 OPE2017-2018. A112 lanpostua - INFORMAZIOAREN KUDEAKETA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 21 OPE2017-2018. A111 lanpostua - KAZETARITZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 20 OPE2017-2018. A101 lanpostua - PROTOKOLOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 19 OPE2017-2018. A225 lanpostua - ADMINISTRAZIO KUDEAKETA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 18 OPE2017-2018. A222 lanpostua -ADMINISTRAZIO KUDEAKETA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 17 OPE2017-2018. 219 lanpostua - OGASUNEKO IKUSKARITZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 16 OPE2017-2018. A105 lanpostua - EKONOMIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 15 OPE2017-2018. A104 lanpostua - KONTU-HARTZAILETZA (OGASUNA). Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 13 OPE2017-2018. A223 lanpostua - MUSIKA BANDA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190121 2019/01/21 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 11 PS16. Behin-behineko atxikipenen amaiera, lanpostu hutsa arauz betetzeagatik. (LEP - HORNIKUNTZA - LANPOSTURA ITZULTZEA)
20190121 2019/01/21 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 12 2019/01/10ko ebazpena. Hutsik dauden lanpostuak arauz betetzearen ondorioz behin behineko atxikipenen amaieren artean lehentasuna ezartzeko protokoloa onestea.
20190117 2019/01/17 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 9 SPEIS2017. Suhiltzaileak. Merezimenduen behin betiko emaitzak (euskara izan ezik).
20190116 2019/01/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 7 CS02-2019. Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailean, San Prudentzio Zentro Integraleko Ikuskatzaile lanpostu bat.
20190116 2019/01/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 8 CS04-2019. Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailean, Osasun Publikoaren Zerbitzuko burua.
20190116 2019/01/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 6 CS01-2019. Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailean, San Prudentzio zentro Integraleko Burua.
20190116 2019/01/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 5 03/2019 DEIALDIA. Behin behineko izendapena, Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saileko Udalbatzaren Idazkari nagusiko Idazkari funtzioak betetzeko.
20190108 2019/01/08 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 2 SPEIS2017 - Bomberos/as.Euskarazko azterketa idatziaren deialdia.
20190101 2019/01/01 Ez Udalarena 2018/ 136 2018ko epaimahaiko auzitegirako hautagaiari buruzko espedientea ARABAKO AUDIENTZIA
20181219 2018/12/19 Udalarena, Aldizkarian ez 2018/ 196 SPEIS2017. Suhiltzaileak. Merezimendu fasearen behin behineko emaitzak. Hizkuntz eskakizunen proben aurreikustea.
20181211 2018/12/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2018/ 190 CS19-2018 Partaidetza eta Gizarte etxeen Saileko Gizarte etxeen Zerbitzuan, Ggizarte-etxeen koordinatzailearen lanpostuak zerbitzu-eginkizunen bidez betetzeko ordezkoen zerrenda handitzea. Proba teoriko-praktikaren behin behineko emaitzak eta elkarrizketaren deia.
20181210 2018/12/10 Udalarena, Aldizkarian ez 2018/ 189 CS18-2018 Oordezkapenetarako zerrenda zerbitzu-eginkizunetan betetzeko, Hiriko mantentze lanak Uunitatearen Kapataza. Hautagai onartuak eta ariketarako deia.
20181130 2018/11/30 Udalarena, Aldizkarian ez 2018/ 186 2018KO HORNIKUNTZA (C-D-E). 3.BB. Behin betiko emaitzak eta lanpostuen esleipena.
20181130 2018/11/30 Udalarena, Aldizkarian ez 2018/ 185 2018KO HORNIKUNTZA (C-D-E). 1.BB. Lanpostuen esleipena (2.).
20181127 2018/11/27 Udalarena, Aldizkarian ez 2018/ 184 CS19-2018. Partaidetza eta Gizarte etxeen Saileko Gizarte etxeen Zerbitzuan, Gizarte-etxeen koordinatzailearen lanpostuak zerbitzu-eginkizunen bidez betetzeko ordezkoen zerrenda handitzea. Behin behineko hautagai onartuak eta probetarako deia.
20181121 2018/11/21 Udalarena, Aldizkarian ez 2018/ 176 CS20-2018. Hirigintza Sailean, Eraikuntzen Zerbitzuan, Jurikikoa Atalean, Hirigintza disziplinako bura.
20181030 2018/10/30 Udalarena, Aldizkarian ez 2018/ 161 SPEIS2017. Suhiltzaileak. Oposizio-aldiko lehen eta bigarren ariketen behin betiko emaitzak. Oposizio-aldiko hirugarren ariketaren behin behineko emaitzak
20181011 2018/10/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2018/ 148 SPEIS2017. Suhiltzaileak. Azterketa fasea: lehen ariketaren behin behineko emaitzak, bigarren ariketaren behin betiko galdetegia eta behin behineko emaitzak, hirugarren ariketaren probetarako deia. Merezimenduak eta betekizunak egiaztatzea.
20180928 2018/09/28 Udalarena, Aldizkarian ez 2018/ 143 SPEIS2017 - Inspektoreordeak .Azterketa fasea. Hirugarren ariketa. Data aldatzea.
20180926 2018/09/26 Udalarena, Aldizkarian ez 2018/ 138 SPEIS2017 - Inspektoreordeak. Bigarren ariketa: zuzenketak eta behin behineko emaitzak. Hirugarren ariketa: deialdia. Merezimenduak: agiriak aurkeztea.
20180827 2018/08/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2018/ 800 2018ko ekitaldian kreditu-transferentziaren bitartez aurrekontu-aldaketa egiteko dosierren behin betiko onespena.
20180808 2018/08/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2018/ 772 Euskara ikasteko diru-laguntzak emateko deialdia arautzeko berariazko oinarriak.