Iragarki-taula digitala

Kontsultatzea lege edo erregelamendu mailako xedapenaren bidez iragarki taulan argitaratzen diren ekintzak eta jakinarazpenak.

Oinarrizko bilaketa

Hautatu data
Bilaketa aurreratuak iragarki argitaratu berriak aurkitzeko aukera ematen du.

Bilaketa aurreratua

Iragarkien zerrenda

  Data Mota Iragarkia Laburpena Jatorria
20191216 2019/12/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1310 Ibilgailuen tratamendurako zentro baimendu batera eramatea eta Trafiko Zuzendaritza Nagusiaren Ibilgailu Erregistroan baja eskatzea.
20191216 2019/12/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1305 Alkatearen dekretua, 2019ko azaroaren 27koa, Udalaren Plangintzarako Aholku Kontseiluko lehendakaritza eskuordetzeari buruzkoa.
20191216 2019/12/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1298 572/18 prozedura laburtuan epatzea
20191216 2019/12/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1292 2019an ikus-entzunezko proiektuak -fikzioa, animazioa, dokumentalak nahiz telesailak- garatu eta ekoizteko nahiz gidoiak idazteko laguntza ekonomikoak emateko deialdia ebaztea.
20191216 2019/12/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1291 Gasteizen baliabide ekonomiko eskaseko pentsiodunek 2019ko bigarren seihilekoan duten energia-gastuari aurre egiteko laguntza ekonomikoak emateko oinarriak.
20191216 2019/12/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 455 Bando " Gasteizko 42.Maratoi Erdia" - euskera
20191213 2019/12/13 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 465 A121 - ANTZEZTE ARTEAK . Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20191213 2019/12/13 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 464 A212 - KIROL JARDUEREN KUDEAKETA. Oposizio-fasea: Lehen ariketa, behin-betiko emaitzak. Bigarren ariketa, behin-behineko emaitzak.
20191213 2019/12/13 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 463 A116 - GIZA BALIABIDEAK. Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20191213 2019/12/13 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 462 A210 - GIZA BALIABIDEEN ANTOLAKUNTZA. Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20191213 2019/12/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1307 Gasteizko Extremadura kaleko 21.a irisgarri egiteko beharrezkoak diren ondasun eta eskuibideak erosteko orotariko tasazio bidezko desjabetze-proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak ordaindu eta okupatzeko aktak jasotzera agertzeko deitzea.
20191213 2019/12/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1309 Jendaurrean jartzea Salburua-Zabalganeko HJPan zehaztutako gauzatze unitate bakarra hitzarmen-sistemaren bidez gauzatzeko hitzarmena eta hasierako onespena ematea eratu beharreko Hitzarmen Batzarraren estatutuei.
20191213 2019/12/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1297 Gasteizko udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren xedapen-aldaketa baten proiektua onestea, zein udalerriko hainbat menpeko toki-erakundetako kalifikazio xehatuko lerrokadura batzuk zuzentzeko baita, eta hasierako onespena ematea aldaketa horri.
20191213 2019/12/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1296 Erdi Aroko Hiriguneko Barne Berrikuntzarako Plan Bereziaren hamaseigarren aldaketaren proiektua onestea, zein kanpoko elementuak gainjarrita eraikinetako bizigarritasuna hobetzeko esku hartzeak xedatzeko baita, eta hasierako onespena ematea Erdi Aroko Hiriguneko BBPB horri.
20191213 2019/12/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1295 Gasteizko Borinbizkarra 1. sektorearen plan partzialaren bederatzigarren xedapen-aldaketaren proiektua onestea, eta hasierako onespena ematea xedapen-aldaketa horri.
20191213 2019/12/13 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 461 A117- LANERAKO PRESTAKUNTZA. Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20191213 2019/12/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1255 2019an Gasteizko udalerrian 45 urtetik gorakoei enpleguan aldi baterako kontratuak kontratu mugagabe bihurtuz egonkortasuna sustatzeko laguntza ekonomikoen udal programaren deialdira aurkeztutako eskabideen gaineko ebazpena
20191213 2019/12/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1254 2019an Gasteizko udalerrian enpresak sortzeko laguntza ekonomikoak emateko udal programaren deialdiko eskabideak ebaztea.
20191213 2019/12/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1306 Koroatzearen auzorako plan bereziak -eta izan ditzakeen zabalpenak- mugatutako jabari publikoari erabilera pribatua emateko deialdiaren baldintza-agiria, energia termiko berriztagarria banatzeko sistema gauzatu eta ustiatzeko.
20191213 2019/12/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1287 Ekintzaileei laguntzeko udal beka-programaren 2019ko deialdiko bigarren fasera aurkeztutako eskabideak ebaztea. Europako Gizarte Funtsak kofinantzatzen du programa, "Emprende Local 20" izeneko 2014-20120 programa operatiboaren barruan.
20191213 2019/12/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1325 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik dosier zigortzaileak abiarazi direla jakinaraztea.
20191213 2019/12/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1258 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 147.1 c) artikulua urratzegatik abiarazitako prozedura zigortzailea amaitutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea.
20191213 2019/12/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1259 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 147.2 d) artikulua urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20191213 2019/12/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1192 Ondoko bizilagunei jarduera-lizentzia eskatu dela jakinaraztea.
20191213 2019/12/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1311 Adierazten diren dosierretan jasotako kudeaketa, ikuskaritza eta diru-bilketa egintzen kontra aurkeztutako errekurtsoen gaineko ebazpenaren jakinarazpenak eman ezin izan zaizkien subjektu pasiboen zerrenda.
20191212 2019/12/12 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 460 A209 - LAN PREBENTZIOA (Ergonomia). Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20191212 2019/12/12 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 459 A208 - LAN PREBENTZIOA (Higienea). Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20191212 2019/12/12 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 458 PSI-02/2019: Zerbitzu-Eginkizunen bidezko ordezkoen zerrenda / Bitartekoaren izendapena Ingurumen eta Espazio Publikoaren Saileko Espazio Publikoaren eta Natur Ingurunearen Zerbitzuko Hiri Paisaiaren Ataleko taldeburu izateko. Behin-behineko emaitzak eta dossierra eskuratzea.
20191212 2019/12/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1243 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik dosier zigortzaileak abiarazi direla jakinaraztea.
20191212 2019/12/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1320 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20191212 2019/12/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1314 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20191212 2019/12/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1313 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20191212 2019/12/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1319 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berrikusteko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20191212 2019/12/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1318 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berraztertzeko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20191212 2019/12/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1317 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20191212 2019/12/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1316 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20191212 2019/12/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1315 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20191212 2019/12/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1312 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20191211 2019/12/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 453 A120 - BERDINTASUN AGENTEA. Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20191211 2019/12/11 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1281 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20191211 2019/12/11 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1276 Alkatearen dekretua, 2019ko azaroaren 22koa, Euskadiko Turismo Mahaian ordezkaritza eskuordetzeari buruzkoa
20191211 2019/12/11 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1286 15. ildoko dirulaguntzak ematea eta ukatzea -Gasteizko Udaleko Hezkuntza Zerbitzuaren hezkuntza-programetan parte hartzen duten ikastetxeentzako garraiorako laguntza, 2019-2020 ikasturtea.
20191211 2019/12/11 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1257 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20191210 2019/12/10 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 452 A214 - INMIGRAZIOA. Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20191210 2019/12/10 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 451 A105 - EKONOMIA. Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20191210 2019/12/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1289 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko dosierra iraungi dela eta prozedura berria abiarazi dela jakinaraztea.
20191210 2019/12/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1288 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko dosierra iraungi dela eta prozedura berria abiarazi dela jakinaraztea.
20191210 2019/12/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1285 Udal laguntzak etetea
20191210 2019/12/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1284 Udal laguntzak ukatzea
20191210 2019/12/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1283 Udal laguntzak bertan behera uztea
20191210 2019/12/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1277 Gizarte Inklusioaren Zerbitzuaren baliabide bat borondatez utzitakotzat jotzea erabaki izanaren jakinarazpena.
20191210 2019/12/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1275 Gizarte Inklusioaren Zerbitzuaren baliabide batetik bota izana jakinaraztea.
20191210 2019/12/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1302 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berraztertzeko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20191209 2019/12/09 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 450 PSI-03/2019. Euskara Zerbitzuaren burura, Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Sailean aldi baterako betetzeko barneko hautaketa-prozesuaren deialdia.
20191209 2019/12/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1308 Abandonatutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda.
20191209 2019/12/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1303 Garbiketari eta Hondakinen Bilketa eta Garraioari buruzko Udal Ordenantzaren 149.1 c) artikulua urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20191209 2019/12/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1294 Etxebizitza erabiltzeko eskubidea egiaztatzeko agiririk gabeko erroldatze-eskaera ezestea.
20191209 2019/12/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1293 Etxebizitza erabiltzeko eskubidea egiaztatzeko agiririk gabeko erroldatze-eskaera ezestea.
20191206 2019/12/06 Ez Udalarena 2019/ 96 Zordunei jakinaraztea LASARTE-ORIAKO UDALA
20191205 2019/12/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1301 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20191205 2019/12/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1300 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20191205 2019/12/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1299 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20191204 2019/12/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 449 CS25-2019. Zerbitzu kordinatzaile bat, Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Sailean. Deialdia.
20191204 2019/12/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1282 Abandonatutako, bide publikoan ibilgetutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda.
20191204 2019/12/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1290 Euskara ikasteko laguntzak 2018-2019 ikasturtea. Behin betiko zerrendak.
20191204 2019/12/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1226 "Gure Txokoa" izenez ezaguna den udal funtsean bereizi nahi den lurzati bat besterentzeko lehiaketaren deialdia eta baldintza-agiria onestea.
20191203 2019/12/03 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1264 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20191203 2019/12/03 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1256 Gizarte-larrialdiko laguntzak bertan behera uzteko ebazpeneko akatsaren zuzenketaren jakinarazpena
20191129 2019/11/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1280 Bahitze dilijentziei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20191129 2019/11/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1279 Bahitze dilijentziei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20191129 2019/11/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1278 Interesdunei banan-banan helarazi ezin izan zaizkien premiamendu probidentziak jakinaraztea.
20191129 2019/11/29 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 436 Euskara ikasteko laguntzak 2018-2019 ikasturtea. Behin betiko zerrendak
20191128 2019/11/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1272 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berrikusteko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20191128 2019/11/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1271 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berraztertzeko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20191128 2019/11/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1270 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20191128 2019/11/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1269 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20191128 2019/11/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1268 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20191127 2019/11/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1134 Gasteizko udalerriko menpeko toki-erakundeen jabegoko ekipamenduetan 2019an egiten diren obrak finantzatzera zuzendutako dirulaguntzak ematea onestea.
20191127 2019/11/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1246 Kirol erakundeei 2019. urtean jolas eta kirol jarduerak bideratzen laguntzeko diru-laguntzak emateko ebazpena.
20191127 2019/11/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1238 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20191127 2019/11/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1245 Hasierako onespena ematea Gasteizko Udalaren eta Gasteizko HAPOko 54. sektoreko -Arangiz industriala- lurzatien jabe bakarraren arteko hitzarmenari.
20191127 2019/11/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1263 Gasteizko Udaleko Tokiko Gobernu Batzarraren erabaki bat jakinaraztea, Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko Salburua eta Zabalgana eremuetako ekipamendu eta etxebizitza planari dagokion hirigintzako jarduketa-programaren nahitaezko birpartzelaziorako proiektuari behin betiko onespena emateari dagokiona.
20191126 2019/11/26 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 435 A220 - ARTXIBOA. Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20191126 2019/11/26 Ez Udalarena 2019/ 93 Denbora-tartea berriro abiatzeari buruzko jabari dosierra .
20191126 2019/11/26 Ez Udalarena 2019/ 95 Ondasun enkanteari buruzko ediktua .
20191125 2019/11/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 434 A211 - KULTUR JARDUEREN KUDEAKETA. Oposizio-fasea: Lehen ariketa, behin-betiko emaitzak. Bigarren ariketa, behin-behineko emaitzak.
20191122 2019/11/22 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 433 A108 - APLIKAZIO INFORMATIKOAK. Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20191122 2019/11/22 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 432 A113 - SOZIOLOGIA. Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20191122 2019/11/22 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 430 Izaera urbanoko bideetako erabilera, trafikoa, zirkulazioa eta segurtasuna arautzen dituen udal ordenantzaren aldakuntzari buruzko aldez aurreko kontsulta publikoa
20191122 2019/11/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1201 2019ko ekitaldian kreditu-transferentziaren bitartez aurrekontu-aldaketa egiteko dosierren behin betiko onespena.
20191121 2019/11/21 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 428 PSI-02/2019 BIS: Zerbitzu-Eginkizunen bidezko ordezkoen zerrenda / Bitartekoaren izendapena Ingurumen eta Espazio Publikoaren Saileko Espazio Publikoaren eta Natur Ingurunearen Zerbitzuko Hiri Paisaiaren Ataleko taldeburu izateko. Hautatze prozesuan onartutako pertsonen behin-behineko zerrenda. Probetarako deia. Ebaluazio batzordea.
20191120 2019/11/20 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 425 A224 - TRAKIFO INGENIARIA. Oposizio-fasea: Lehen ariketa, behin-betiko emaitzak. Bigarren ariketa, behin-behineko emaitzak.
20191120 2019/11/20 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 423 A124 - GAZTERIA. Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20191120 2019/11/20 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 422 A201 - TOPOGRAFIA. Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20191115 2019/11/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 411 Eguberrietako dantzaldiak eta jai-ospakizunak.
20191113 2019/11/13 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 409 CS22-2019. Antolakuntzako Proiektuen Arduraduna, Giza-Baliabideen Sailako Antolakuntzaren kudeaketaren Zerbitzua. Hautatze prozesuan onartutako pertsonen behin-behineko zerrenda. Probetarako deia. Ebaluazio batzordea.
20191113 2019/11/13 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 406 Bando "Temporal de Nieve" - euskera
20191108 2019/11/08 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 396 PSI-02/2019 BIS: Zerbitzu-Eginkizunen bidezko ordezkoen zerrenda / Bitartekoaren izendapena Ingurumen eta Espazio Publikoaren Saileko Espazio Publikoaren eta Natur Ingurunearen Zerbitzuko Hiri Paisaiaren Ataleko taldeburu izateko
20191108 2019/11/08 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 395 CS23-2019. Administrazio Zerbitzu buru lanpostua, Mugikortasunaren eta Espazio Publikoaren Saila.
20191106 2019/11/06 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 393 CS24-2019. Musika Bandako Zuzendaria. Hezkuntza eta Kultura Saileko Kultura Zerbitzua. Deialdia.
20191105 2019/11/05 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 391 CS20-2019 Kultur Zentroetako burua, Hezkuntza eta Kultura Saileko Kultura Zerbitzuan. Hautatze prozesuan onartutako pertsonen behin-behineko zerrenda. Probetarako deia. Ebaluazio batzordea.
20191031 2019/10/31 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 383 CS22-2019. Antolakuntzako Proiektuen Arduraduna, Giza-Baliabideen Sailako Antolakuntzaren kudeaketaren Zerbitzua. Deialdia.
20191030 2019/10/30 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 381 CS14-2019. Kirol Zerbitzuko burua, Osasun Saila. Behin-behineko emaitzak eta dossierra eskuratzea.
20191029 2019/10/29 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 379 CS15-2019. Ataleko arduraduna, Adinekoen Zerbitzua, Gizarte Politiken, Adinekoen eta haurren Saila. 1. probaren behin-behineko emaitzak. Bigarren probarako deia.
20191028 2019/10/28 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 378 CS21-2019. Prestazioetako Eta Gizarte Inklusioko Burua. Hautatze prozesurako behin-behineko hautagai onartuak. Zerbitzu-eginkizunean hastea eta proba-aldia.
20191028 2019/10/28 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 377 PSI-02/2019: Zerbitzu-Eginkizunen bidezko ordezkoen zerrenda / Bitartekoaren izendapena Mugikortasunaren eta Espazio Publikoaren Saileko Espazio Publikoaren eta Natur Ingurunearen Zerbitzuko Hiri Paisaiaren Ataleko taldeburu izateko. Deialdia.
20191025 2019/10/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 376 CS20-2019 Kultur Zentroetako burua, Hezkuntza eta Kultura Saileko Kultura Zerbitzuan. Deialdia.
20191023 2019/10/23 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 370 CS18-2019. Alkatetzaren Eta Erakunde Harremanen Sailean, Euskara Zerbitzuaren Burua. Deialdia.
20191023 2019/10/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1061 Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko erabilera tertziarioko arau partikularrak aldatzea, asistentzia-erabileraren bateragarritasuna arautzeko
20191022 2019/10/22 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 369 CS15-2019. Ataleko arduraduna, Adinekoen Zerbitzua, Gizarte Politiken, Adinekoen eta haurren Saila. Hautatze prozesurako behin-behineko hautagai onartuak.
20191018 2019/10/18 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 368 CS21-2019. Prestazioetako Eta Gizarte Inklusioko Burua, Gizarte Politiken, Adinekoen Eta Haurren Sailean.
20191017 2019/10/17 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 364 CS14-2019. Kirol Zerbitzuko burua, Osasun Saila. Hautatze prozesuan onartutako pertsonen behin-behineko zerrenda. Probetarako deia. Ebaluazio batzordea.
20191004 2019/10/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 347 CS15-2019. Unitate arduraduna. Adinekoen Zerbitzua. Gizarte politiken, adinekoen eta jaurren Saila. Deialdia.
20191003 2019/10/03 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 346 CS14-2019. Kirol Zerbitzuko burua, Kirol eta Osasen Saila. Deialdia.
20191003 2019/10/03 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 345 CS12-2019. Zonen Buruari (Zonen Atala, Kirol Zerbitzua, Kirl eta Osasun Saila) dagozkion zereginak. Deialdia.
20190918 2019/09/18 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 328 CS11-2019 BIS. Herritarren Segurtasunaren Sailean, Prebentzio, Su itzaltze eta Salbamenduaren Zerbitzuaren Ituskatzailea. Deialdia.
20190916 2019/09/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 326 SPEIS19. Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan barne sustapena. OFICIALORDEA kategoriakoa. Oposizio fasea: Lehen eta bigarren ariketarako deia.
20190916 2019/09/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 325 SPEIS19. Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan barne sustapena. KABO kategoriakoa. Oposizio fasea: Lehen eta bigarren ariketarako deia.
20190912 2019/09/12 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 321 CS13-2019. Osasun eta Kontusumoko burua. Osasungarritasuna eta kontsumo Atala, Osasun Publikoa Zerbitzua, Kirola eta Osasuna Saila. Deialdia.
20190807 2019/08/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 826 Euskara ikasteko diru-laguntzak emateko deialdia arautzeko berariazko oinarriak. 2019-2020 ikasturtea.
20190607 2019/06/07 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 250 A105 - EKONOMIA. Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190607 2019/06/07 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 249 A108 - APLIKAZIO INFORMATIKOAK. Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190606 2019/06/06 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 248 A116 - GIZA BALIABIDEAK. Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190605 2019/06/05 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 243 A113 - SOZIOLOGIA. Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190605 2019/06/05 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 242 A207 - ARKITEKTURA TEKNIKOA. Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190605 2019/06/05 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 241 A124 - GAZTERIA. Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190604 2019/06/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 228 A115 - PSIKOPEDAGOGIA. Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190604 2019/06/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 235 A201 - TOPOGRAFIA. Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190604 2019/06/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 232 A225 - ADMINISTRAZIO KUDEAKETA . Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190604 2019/06/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 231 A222 - ADMINISTRAZIO KUDEAKETA . Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190603 2019/06/03 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 227 A101 - PROTOKOLO. Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190531 2019/05/31 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 223 A106 - ARKITEKTURA (Hirigintza). Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190527 2019/05/27 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 211 A102 - BILTZARRAK ETA TURISMOA (BS). Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190516 2019/05/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 206 A223-2019. MUSIKA BANDA. Epaimaiaren osaera aldatzea. Oposizio-fasea: 1.Ariketa. 2. proba, behin betiko galdetegia eta behin behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deia.
20190504 2019/05/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 195 Onestea 2019an zehar Gasteizko udalerriaren barruan jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak ixteko ordutegia luzatzea, auzoko jaiak direla eta.
20190423 2019/04/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 396 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20190417 2019/04/17 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 194 A221 - NORMALIZAZIOA (Euskara). Lehen ariketa Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190416 2019/04/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 192 A120 - BERDINTASUN AGENTEA. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 190 A121 - ANTZEZTE ARTEAK. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 189 A122 - MIKROBIOLOGIA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 188 A123 - BROMATOLOGIA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 187 A201 - TOPOGRAFIA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 186 A202 - INDUSTRIALEKO INGENIARIA (Enplegua). 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 185 A203 - OBRA PUBLIKOETAKO INGENIARIA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 184 A204 - INGURUMENEKO INGENIARITZA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 183 A205 - INFORMATIKA / TELEKOMUNIKAZIOAK. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 182 A206 - UDALTZAINGOKO ANTOLAKUNTZA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 181 A207 - ARKITEKTURA TEKNIKOA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 180 A208 - LAN PREBENTZIOA (Higienea). 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 179 A209 - LAN PREBENTZIOA (Ergonomia). 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 178 A210 - GIZA BALIABIDEEN ANTOLAKUNTZA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 177 A211 - KULTUR JARDUEREN KUDEAKETA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 176 A212 - KIROL JARDUEREN KUDEAKETA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 175 A213 - GIZARTE LANEKO GRADUA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 174 A214 - INMIGRAZIOA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 173 A215 - GIZARTE HEZKUNTZA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 172 A216 - DIETISTA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 171 A217 - OSASUN PUBLIKOA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 170 A218 - ERIZAINTZA GERIATRIKOA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 169 A220 - ARTXIBOA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 167 A224 - INDUSTRIA INDUSTRIALEKO GRADUA - TRAKIFOA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 166 A226 - GIZARTE INKLUSIOA 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 164 A119 - DOKUMENTALISTA .Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 163 A118 - LANEKO OSASUNA . Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 162 A117- LANERAKO PRESTAKUNTZA. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 161 A116 - GIZA BALIABIDEAK. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 160 A114 - PSIKOLOGiA. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 159 A113 - SOZIOLOGIA . Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 158 A112 - INFORMAZIOAREN KUDEAKETA. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 157 A111 - KAZETARITZA. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 156 A110 - TELEKOMUNIKAZIOAK. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 155 A109 - USTIAPENA ETA INFORMATIKA SISTEMAK.Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 154 A108 - APLIKAZIO INFORMATIKOAK. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 153 A107 - ARKITEKTURA (Hiri paisaia) .Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 152 A106 - ARKITEKTURA (Hirigintza). Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 151 A105 - EKONOMIA. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 150 A104 - KONTU-HARTZAILETZA (Ogasuna). Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 149 A103 - ADMINISTRAZIO OROKORRA. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190412 2019/04/12 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 113 SPEIS2017. Suhiltzaileak. Oposizio-Lehiaketa, behin betiko emaitzak, hutsen zuzenketa. Prestakuntza eta praktika aldia, izendatzeko proposamena, oinarrizko prestakuntza. Kontratazio zerrenda, proposamena.
20190227 2019/02/27 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 87 Onestea 2019. urtean Gasteizko udalerriaren barruan jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak ixteko ordutegia bi ordu luzatzea egutegi honetan aipatutako egunetan:
20190128 2019/01/28 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 68 OPE2017-2018. A115 lanpostua - PSIKOPEDAGOGIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 14 OPE2017-2018. A103 lanpostua - ADMINISTRAZIO OROKORRA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 62 OPE2017-2018. A207 lanpostua - ARKITEKTURA TEKNIKOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 61 OPE2017-2018. A203 lanpostua - OBRA PUBLIKOETAKO INGENIARIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 60 OPE2017-2018. A201 lanpostua - TOPOGRAFIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 59 OPE2017-2018. A107 lanpostua - ARKITEKTURA (HIRI PAISAIA). Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 58 OPE2017-2018. A106 lanpostua - ARKITEKTURA (HIRIGINTZA). Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 57 OPE2017-2018. A206 lanpostua - UDALTZAINGOKO ANTOLAKUNTZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 56 OPE2017-2018. A205 lanpostua - INFORMATIKA-TELEKOMINIKAZIOAK. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 55 OPE2017-2018. A110 lanpostua - TELEKOMUNIKAZIOAK. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 53 OPE2017-2018. A108 lanpostua - INFORMATIKA APLIKAZIOAK. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 54 OPE2017-2018. A223 lanpostua - USTIAKETA ETA INFORMATIKA SISTEMAK. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 52 OPE2017-2018. A210 lanpostua - GIZA BALIABIDEEN ANTOLAKETA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 51 OPE2017-2018. A209 lanpostua - LAN PREBENTZIOA (ERGONOMIA). Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 50 OPE2017-2018. A208 lanpostua - LAN PREBENTZIOA (HIGIENEA). Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 49 OPE2017-2018. A118 lanpostua -LAN OSASUNA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 48 OPE2017-2018. A223 lanpostua - LANERAKO PRESTAKUNTZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 47 OPE2017-2018. A116 lanpostua - GIZA BALIABIDEAK. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 46 OPE2017-2018. A221 lanpostua -NORMALIZAZIOA (EUSKARA). Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 45 OPE2017-2018. A223 lanpostua - KIROL JARDUEREN KUDEAKETA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 44 OPE2017-2018. A211 lanpostua -JARDUERA SOZIOKULTURALEN KUDEAKETA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 43 OPE2017-2018. A124 lanpostua - GAZTERIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 42 OPE2017-2018. A121 lanpostua - ANTZEZTE ARTEAK. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 41 OPE2017-2018. A102 lanpostua -BILTZARRAK ETA TURISMOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 40 OPE2017-2018. A226 lanpostua - GIZARTE-INKLUSIOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 39 OPE2017-2018. A215 lanpostua -GIZARTE HEZKUNTZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 38 OPE2017-2018. A214 lanpostua - IMMIGRAZIOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 37 OPE2017-2018. A213 lanpostua - GIZARTE LANA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 36 OPE2017-2018. A120 lanpostua - BERDINTASUN AGENTEA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 34 OPE2017-2018. A114 lanpostua - PSIKOLOGIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 31 OPE2017-2018. A204 lanpostua - INGURUMENEKO INGENIARITZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 32 OPE2017-2018. A224 lanpostua -TRAFIKO INGENIARITZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 29 OPE2017-2018. A218 lanpostua - ERIZAINTZA GERIATRIKOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 30 OPE2017-2018. A202 lanpostua - ENPLEGU INGENIARITZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 28 OPE2017-2018. A217 lanpostua - OSASUN PUBLIKOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 27 OPE2017-2018. A216 lanpostua - DIETISTA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 26 OPE2017-2018. A123 lanpostua - BROMATOLOGIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 25 OPE2017-2018. A122 lanpostua - MIKROBIOLOGIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 24 OPE2017-2018. A220 lanpostua - ARTXIBOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 23 OPE2017-2018. A119 lanpostua - DOKUMENTALISTA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 22 OPE2017-2018. A112 lanpostua - INFORMAZIOAREN KUDEAKETA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 21 OPE2017-2018. A111 lanpostua - KAZETARITZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 20 OPE2017-2018. A101 lanpostua - PROTOKOLOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 19 OPE2017-2018. A225 lanpostua - ADMINISTRAZIO KUDEAKETA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 18 OPE2017-2018. A222 lanpostua -ADMINISTRAZIO KUDEAKETA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 17 OPE2017-2018. 219 lanpostua - OGASUNEKO IKUSKARITZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 16 OPE2017-2018. A105 lanpostua - EKONOMIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 15 OPE2017-2018. A104 lanpostua - KONTU-HARTZAILETZA (OGASUNA). Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 13 OPE2017-2018. A223 lanpostua - MUSIKA BANDA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190121 2019/01/21 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 11 PS16. Behin-behineko atxikipenen amaiera, lanpostu hutsa arauz betetzeagatik. (LEP - HORNIKUNTZA - LANPOSTURA ITZULTZEA)
20190121 2019/01/21 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 12 2019/01/10ko ebazpena. Hutsik dauden lanpostuak arauz betetzearen ondorioz behin behineko atxikipenen amaieren artean lehentasuna ezartzeko protokoloa onestea.
20190101 2019/01/01 Ez Udalarena 2018/ 136 2018ko epaimahaiko auzitegirako hautagaiari buruzko espedientea ARABAKO AUDIENTZIA
20181030 2018/10/30 Udalarena, Aldizkarian ez 2018/ 161 SPEIS2017. Suhiltzaileak. Oposizio-aldiko lehen eta bigarren ariketen behin betiko emaitzak. Oposizio-aldiko hirugarren ariketaren behin behineko emaitzak
20181011 2018/10/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2018/ 148 SPEIS2017. Suhiltzaileak. Azterketa fasea: lehen ariketaren behin behineko emaitzak, bigarren ariketaren behin betiko galdetegia eta behin behineko emaitzak, hirugarren ariketaren probetarako deia. Merezimenduak eta betekizunak egiaztatzea.
20180827 2018/08/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2018/ 800 2018ko ekitaldian kreditu-transferentziaren bitartez aurrekontu-aldaketa egiteko dosierren behin betiko onespena.