Iragarki-taula digitala

Kontsultatzea lege edo erregelamendu mailako xedapenaren bidez iragarki taulan argitaratzen diren ekintzak eta jakinarazpenak.

Oinarrizko bilaketa

Hautatu data
Bilaketa aurreratuak iragarki argitaratu berriak aurkitzeko aukera ematen du.

Bilaketa aurreratua

Iragarkien zerrenda

  Data Mota Iragarkia Laburpena Jatorria
20191115 2019/11/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 415 A207 - ARKITEKTURA TEKNIKOA. Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20191115 2019/11/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1185 Gasteizko Extremadura kaleko 21.a irisgarri egiteko beharrezkoak diren ondasun eta eskubideak erosteko orotariko tasazio bidezko desjabetze-proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak ordaindu eta okupatzeko aktak jasotzera agertzeko deitzea.
20191115 2019/11/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1224 Higiene- eta osasungarritasun-baldintzak kontrolatzeko prozedurako 2019ko irailaren 6ko jakinarazpenaren iragarkia
20191115 2019/11/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1223 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik dosier zigortzaileak abiarazi direla jakinaraztea
20191115 2019/11/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1220 Biztanleen Udal Erroldatik ofizioz kentzea, Udal Administrazioaren eta Eraldaketa Digitalaren Saileko zinegotzi ordezkariaren ebazpena dela medio
20191115 2019/11/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1231 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berrikusteko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20191115 2019/11/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1230 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berraztertzeko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20191115 2019/11/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 410 Eguberrietako Azoka. 2019. urtea
20191115 2019/11/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 411 Eguberrietako dantzaldiak eta jai-ospakizunak.
20191115 2019/11/15 Ez Udalarena 2019/ 91 Vitoria Gasteizko tranbia Salburua luzatzeko eraikuntza-proiektua 2. fasea lan zibilak EUSKO JAURLARITZA
20191114 2019/11/14 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 413 A111 - KAZETARITZA. Oposizio-fasea: Lehen ariketa, behin-betiko emaitzak. Bigarren ariketa, behin-behineko emaitzak.
20191114 2019/11/14 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 412 A112 - INFORMAZIOAREN KUDEAKETA. Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20191114 2019/11/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1229 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20191114 2019/11/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1228 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20191114 2019/11/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1227 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20191114 2019/11/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1219 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 147.1 j) artikulua urratzegatik abiarazitako prozedura zigortzailea bukatutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea.
20191114 2019/11/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1218 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 147.1 j) artikulua urratzegatik abiarazitako prozedura zigortzailea bukatutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea.
20191114 2019/11/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1217 Euskal Herriko Ingurumena Babesteko 3/1998 Lege Orokorraren 109 a) eta 111 artikuluak urratzeagatik prozedura zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20191113 2019/11/13 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 409 CS22-2019. Antolakuntzako Proiektuen Arduraduna, Giza-Baliabideen Sailako Antolakuntzaren kudeaketaren Zerbitzua. Hautatze prozesuan onartutako pertsonen behin-behineko zerrenda. Probetarako deia. Ebaluazio batzordea.
20191113 2019/11/13 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 408 A221 - NORMALIZAZIOA (Euskara). Oposizio-fasea: Lehen ariketa, behin-betiko emaitzak. Bigarren ariketa, behin-behineko emaitzak.
20191113 2019/11/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1184 José Ramón Gutierrez Hermida Luis Aranburu Musika Eskolako zuzendari izendatzea.
20191113 2019/11/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1183 2019ko irailaren 6ko ALHAOn -103 zk.- argitaratutako iragarkiko -2019. urtean jolas- eta kirol-jarduerak garatzeko deialdi publikoaren barruan kirol-entitateei dirulaguntzak emateko ebazpena- akatsa zuzentzea
20191113 2019/11/13 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 406 Bando "Temporal de Nieve" - euskera
20191112 2019/11/12 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 407 CS20-2019 Kultur Zentroetako burua, Hezkuntza eta Kultura Saileko Kultura Zerbitzuan. Behin-behineko emaitzak. Dosierra eskuratzea.
20191111 2019/11/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 405 A105-EKONOMIA. Oposizio-fasea: Lehen ariketa, behin-betiko emaitzak. Bigarren ariketa, behin-behineko emaitzak.
20191111 2019/11/11 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1215 941000014663682 mikrotxip-zenbakia duen txakurra abandonatzeagatik zigorra jartzeko ebazpena jakinaraztea -2997 erregistro-zenbakia; 2018/203 dosierra-.
20191111 2019/11/11 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1214 977200004785235 mikrotxip-zenbakia duen txakurra abandonatzeagatik zigorra jartzeko ebazpena jakinaraztea -2930 erregistro-zenbakia; 2018/148 dosierra-.
20191111 2019/11/11 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1213 977200004785235 mikrotxip-zenbakia duen txakurra abandonatzeagatik zigorra jartzeko ebazpena jakinaraztea -2930 erregistro-zenbakia; 2018/148 dosierra-.
20191111 2019/11/11 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1212 938000000716932 mikrotxip-zenbakia duen txakurra abandonatzeagatik egiten den errekerimendua jakinaraztea -3662 erregistro-zenbakia; 2019/151 dosierra-.
20191111 2019/11/11 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1211 981020009616507 mikrotxip-zenbakia duen txakurra abandonatzeagatik egiten den errekerimendua jakinaraztea -3661 erregistro-zenbakia; 2019/153 dosierra-.
20191111 2019/11/11 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1210 938000000737202 mikrotxip-zenbakia duen txakurra abandonatzeagatik egiten den errekerimendua jakinaraztea -3660 erregistro-zenbakia; 2019/152 dosierra-.
20191111 2019/11/11 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1208 Euskal Herriko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 109 a) eta 111. artikuluak urratzegatik abiarazitako prozedura zigortzailea bukatutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea.
20191111 2019/11/11 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1207 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 148.1 g) artikulua urratzegatik abiarazitako prozedura zigortzailea amaitutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea.
20191111 2019/11/11 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1206 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 147.1 j) artikulua urratzegatik abiarazitako prozedura zigortzailea bukatutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea.
20191111 2019/11/11 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1205 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 147.1 j) artikulua urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20191111 2019/11/11 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1204 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 147.1 j) artikulua urratzegatik abiarazitako prozedura zigortzailea bukatutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea.
20191111 2019/11/11 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1203 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 147.1 j) artikulua urratzegatik abiarazitako prozedura zigortzailea bukatutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea.
20191111 2019/11/11 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1202 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 148.1 d) artikulua urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20191111 2019/11/11 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 939 Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralaren apirilaren 7ko 1/2016 Legearen 86.3.a6 artikulua hausteagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20191111 2019/11/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 404 A119-DOKUMENTALISTA. Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20191111 2019/11/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 402 A115-PSIKOPEDAGOGIA. Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20191111 2019/11/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 398 A107-ARKITEKTURA (HIRI PAISAIA). Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20191111 2019/11/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 397 A106-ARKITEKTURA (HIRIGINTZA). Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20191111 2019/11/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 399 A203-OBRA PUBLIKOETAKO INGENIARIA. Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20191111 2019/11/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 403 A101-PROTOKOLO. Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20191111 2019/11/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 400 A118-LANEKO OSASUNA. Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20191111 2019/11/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 401 A102-BILTZARRAK ETA TURISMOA. Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20191111 2019/11/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 394 A223-MUSIKA BANDA. Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20191111 2019/11/11 Ez Udalarena 2019/ 90 2019ko urriaren 23ko Ebazpena jakinaraztea. EUSKAL HERRIKO POLIZIA IKASTEGIA
20191108 2019/11/08 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 396 PSI-02/2019 BIS: Zerbitzu-Eginkizunen bidezko ordezkoen zerrenda / Bitartekoaren izendapena Ingurumen eta Espazio Publikoaren Saileko Espazio Publikoaren eta Natur Ingurunearen Zerbitzuko Hiri Paisaiaren Ataleko taldeburu izateko
20191108 2019/11/08 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 395 CS23-2019. Administrazio Zerbitzu buru lanpostua, Mugikortasunaren eta Espazio Publikoaren Saila.
20191108 2019/11/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1179 14. ildoko dirulaguntzak ematea eta ukatzea - Ikasteko zailtasunak dituzten haurrentzako laguntza, 2019-2020 ikasturtea.
20191108 2019/11/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1173 Ikastetxera joateko mugikortasun aktibo eta autonomoa sustatzea helburu duten ekintzak gauzatzeko diru-laguntza deialdia arautzen duten oinarri espezifikoak. 2019-2020 ikasturtea.
20191108 2019/11/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1172 Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak antolatutako jardueretan parte hartzen duten ikasleen garraioa diruz laguntzeko deialdia arautzen duten oinarri espezifikoak. 2019-2020 ikasturtea
20191108 2019/11/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1171 Gasteizko ikastetxeetan eskola-baratzeen alorreko jarduerak egiteko diru-laguntza deialdia arautzen duten oinarri espezifikoak. 2019-2020 ikasturtea
20191108 2019/11/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1151 2019an Gasteizko udalerrian ostalaritza-enpresa txikiak ezarri eta modernizatzeko laguntza ekonomikoak emateko udal programa ebaztea.
20191108 2019/11/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1199 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20191108 2019/11/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1198 Gasteizko Biztanleen Udal Erroldan EBGEBKA ez berritzeagatik emandako bajaren aurka aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoa onestea.
20191108 2019/11/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1191 Gasteizko Salbatzailearen hilerriko zona komunean 2006an ehortzitakoak handik aterako direla jakinaraztea.
20191108 2019/11/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1190 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berrikusteko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20191108 2019/11/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1189 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berraztertzeko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20191108 2019/11/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1188 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20191108 2019/11/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1187 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20191108 2019/11/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1186 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20191108 2019/11/08 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 392 PERTSONA FISIKOEI URARTEKO (ABETXUKU) AISIALDIKO HIRI- BARATZEETAKO LURSAILAK BALIATZEKO BAIMENA EMATEKO DEIALDI PUBLIKOAREN OINARRIAK
20191107 2019/11/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1182 Abandonatutako, bide publikoan ibilgetutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda.
20191107 2019/11/07 Ez Udalarena 2019/ 89 Jendaurreko erakustaldiaren izapidea. .
20191106 2019/11/06 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 393 CS24-2019. Musika Bandako Zuzendaria. Hezkuntza eta Kultura Saileko Kultura Zerbitzua. Deialdia.
20191106 2019/11/06 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1154 Gazte informatzaileen Sarea 2019-2020 programaren barruan diru-hornidurak esleitzeko deialdiaren ebazpenean izandako akatsa zuzentzea (2019ko urriaren 25eko ALHAOn (124. zk) argitaratua, 2019-03392 iragarkia).
20191106 2019/11/06 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1153 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20191105 2019/11/05 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 391 CS20-2019 Kultur Zentroetako burua, Hezkuntza eta Kultura Saileko Kultura Zerbitzuan. Hautatze prozesuan onartutako pertsonen behin-behineko zerrenda. Probetarako deia. Ebaluazio batzordea.
20191105 2019/11/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1165 Interesdunei banan-banan helarazi ezin izan zaizkien premiamendu probidentziak jakinaraztea.
20191105 2019/11/05 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 386 Pertsona fisikoei Urarteko (Abetxuku) aisialdiko hiri-baratzeetako lursailak baliatzeko baimena emateko deialdi publikoa
20191104 2019/11/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 390 A218-ERIZAINTZA GERIATRIKOA. Oposizio-fasea: Lehen ariketa, behin-betiko emaitzak. Bigarren ariketa, behin-behineko emaitzak.
20191104 2019/11/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 389 A206-UDALTZAINGOKO ANTOLAKUNTZA. Oposizio-fasea: Lehen ariketa, behin-betiko emaitzak. Bigarren ariketa, behin-behineko emaitzak.
20191104 2019/11/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 384 CS15-2019. Ataleko arduraduna, Adinekoen Zerbitzua, Gizarte Politiken, Adinekoen eta haurren Saila. 2. probaren behin-behineko emaitzak eta dossierra eskuratzea.
20191104 2019/11/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1168 Bahitze dilijentziei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20191104 2019/11/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1167 Bahitze dilijentziei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20191104 2019/11/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1166 Ordaintzeko eskariari buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20191104 2019/11/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1126 Behin betiko onespena ematea Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko xedapen-aldaketa bati, Txagorritxuko ospitale-multzoa integratzeko.
20191104 2019/11/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1125 Hiri Berrikuntzarako 28. Plan Berezia behin betiko onestea: Gasteizko Lakua-Arriaga auzoko hirugarren sektoreko lurzatiaren antolamendua.
20191104 2019/11/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1144 2020ko inauterietan parte hartuko duten konpartsei diru-laguntzen deialdia arautuko duten berariazko oinarriak
20191104 2019/11/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1135 2019an Gasteizko udalerrian merkataritzaren eta zerbitzu pertsonalen alorreko enpresa txikiak ezarri eta modernizatzeko laguntza ekonomikoak emateko udal programa ebaztea.
20191104 2019/11/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1123 Gasteizen lan-kontratazioa sustatzeko (Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako dirulaguntza-deialdiaren barruan) 2019ko dirulaguntzen deialdia finantzatzeko baliabide ekonomikoak handitzeko ebazpena.
20191104 2019/11/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1127 Alkatearen dekretua, 2019ko urriaren 18koa, Organo Ekonomiko Administratiboaren presidentea izendatzeari buruzkoa.
20191104 2019/11/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 380 GAIA: EUSKARA IKASTEKO LAGUNTZAK 2018-2019 IKASTURTEA. BEHIN-BEHINEKO ZERRENDAK.
20191031 2019/10/31 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 383 CS22-2019. Antolakuntzako Proiektuen Arduraduna, Giza-Baliabideen Sailako Antolakuntzaren kudeaketaren Zerbitzua. Deialdia.
20191031 2019/10/31 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1164 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berrikusteko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20191031 2019/10/31 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1163 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berraztertzeko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20191031 2019/10/31 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1162 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20191031 2019/10/31 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1161 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20191031 2019/10/31 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1160 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20191031 2019/10/31 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1136 BIGEBKA erroldatik kentzea, iraungi izanagatik
20191031 2019/10/31 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1157 Gasteizko Udaleko Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zuzendari nagusiaren jakinarazpena, Gasteizko Udaleko Gobernu Batzarrak 2019ko urriaren 18an egindako aparteko bilkuran hartutako erabakiaz, zeinaren bidez hasierako onespena eman baitzitzaion Herrandarren kaleko 4.a irisgarri egiteko beharrezko diren ondasun eta eskubideak tasazio bateratuaren bidez desjabetzeko proiektuari.
20191031 2019/10/31 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1146 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20191030 2019/10/30 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 381 CS14-2019. Kirol Zerbitzuko burua, Osasun Saila. Behin-behineko emaitzak eta dossierra eskuratzea.
20191030 2019/10/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1108 Garapeneko lankidetzarako urteko dirulaguntzen 2019ko deialdiko PT atala ebaztea.
20191030 2019/10/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1118 2019an Gasteizko taxi zerbitzuan errekuntza motorra duten ibilgailuen ordez ibilgailu elektriko matrikulatu berriak erosteko dirulaguntzak emateko deialdi publikoa eta eta hori arautuko duten berariazko oinarriak.
20191030 2019/10/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1119 Euskara irakasten duten hiriko euskaltegi homologatuentzako dirulaguntzen deialdiaren berariazko oinarri arautzaileak.
20191030 2019/10/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1124 Gasteizko udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean "Unibertsitate gunea, II. fasea" 5. BBPB-ari dagokion aldaketa egiteari hasierako onespena ematea.
20191030 2019/10/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1121 Hasierako onespena ematea Gasteizko udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren aldakuntzari, zein bidez Mercedes Benz lantegiak hiri-mugikortasunean eta lantegiaren inguruko bide-segurtasunean duen eragina gutxitzeari dagokion.
20191029 2019/10/29 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 379 CS15-2019. Ataleko arduraduna, Adinekoen Zerbitzua, Gizarte Politiken, Adinekoen eta haurren Saila. 1. probaren behin-behineko emaitzak. Bigarren probarako deia.
20191029 2019/10/29 Ez Udalarena 2019/ 88 Interesatuentzako agerdeia. Erref.: 201/2019. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
20191028 2019/10/28 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 378 CS21-2019. Prestazioetako Eta Gizarte Inklusioko Burua. Hautatze prozesurako behin-behineko hautagai onartuak. Zerbitzu-eginkizunean hastea eta proba-aldia.
20191028 2019/10/28 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 377 PSI-02/2019: Zerbitzu-Eginkizunen bidezko ordezkoen zerrenda / Bitartekoaren izendapena Mugikortasunaren eta Espazio Publikoaren Saileko Espazio Publikoaren eta Natur Ingurunearen Zerbitzuko Hiri Paisaiaren Ataleko taldeburu izateko. Deialdia.
20191028 2019/10/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1132 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berraztertzeko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20191028 2019/10/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1131 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20191028 2019/10/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1130 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20191028 2019/10/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1129 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20191028 2019/10/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1122 Abandonatutako, bide publikoan ibilgetutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda.
20191028 2019/10/28 Ez Udalarena 2019/ 87 Ondare-ikerketa prozedura. OGASUN ETA ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK MINISTERIOA
20191025 2019/10/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 376 CS20-2019 Kultur Zentroetako burua, Hezkuntza eta Kultura Saileko Kultura Zerbitzuan. Deialdia.
20191025 2019/10/25 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1028 2019ko irailaren 6koALHAOn (103. zk.) egindako argitalpen baten eraginkortasunik eza deklaratzea
20191025 2019/10/25 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1091 Gazte Informatzaileen Sarea 2019-2020 programaren barruan diru-hornidurak esleitzeko deialdiaren ebazpena.
20191025 2019/10/25 Ez Udalarena 2019/ 86 Abintestato oinordekoen adierazpena. OGASUN ETA ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK MINISTERIOA
20191024 2019/10/24 Ez Udalarena 2019/ 84 Jendaurreko erakustaldiaren izapidea. Erref.: RAV-A-2019-0009. URA - URAREN EUSKAL AGENTZIA
20191024 2019/10/24 Ez Udalarena 2019/ 85 Jendaurreko erakustaldiaren izapidea. Erref.: RAV-A-2019-0008. URA - URAREN EUSKAL AGENTZIA
20191023 2019/10/23 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 370 CS18-2019. Alkatetzaren Eta Erakunde Harremanen Sailean, Euskara Zerbitzuaren Burua. Deialdia.
20191023 2019/10/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1061 Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko erabilera tertziarioko arau partikularrak aldatzea, asistentzia-erabileraren bateragarritasuna arautzeko
20191023 2019/10/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1027 UEPE H1 ekipamendurako gauzatze-unitate publikoa arautzeko Erdi Aroko Hiriguneko Birgaitze Integraturako Plan Bereziaren 14. Xedapen-aldaketaren Proiektua onestea eta hasiera onespena ematea, Ruiz de Bergaratarren jauregia barne har dezan
20191022 2019/10/22 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 369 CS15-2019. Ataleko arduraduna, Adinekoen Zerbitzua, Gizarte Politiken, Adinekoen eta haurren Saila. Hautatze prozesurako behin-behineko hautagai onartuak.
20191021 2019/10/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1060 2020ko ekitaldirako ordenantza fiskal eta prezio publikoei behin-behineko onespena ematea.
20191021 2019/10/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1106 Behar ez bezala jasotako prestazioak itzularazteko ebazpena jakinaraztea.
20191021 2019/10/21 Ez Udalarena 2019/ 83 Jendaurreko erakustaldiaren izapidea. Erref. RAV-A-2018-0033. URA - URAREN EUSKAL AGENTZIA
20191018 2019/10/18 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 368 CS21-2019. Prestazioetako Eta Gizarte Inklusioko Burua, Gizarte Politiken, Adinekoen Eta Haurren Sailean.
20191017 2019/10/17 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 364 CS14-2019. Kirol Zerbitzuko burua, Osasun Saila. Hautatze prozesuan onartutako pertsonen behin-behineko zerrenda. Probetarako deia. Ebaluazio batzordea.
20191016 2019/10/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1019 Gasteizko Udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren xedapen aldakuntzaren proiektua onestea -zein hiriko bizitegi-bilbean integratuta ez dauden menpeko toki-erakundeetan noizbehinkako edo aldi baterako ostaturako eskaintza osoa mugatzeko baita-, eta hasierako onespena ematea.
20191004 2019/10/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 347 CS15-2019. Unitate arduraduna. Adinekoen Zerbitzua. Gizarte politiken, adinekoen eta jaurren Saila. Deialdia.
20191003 2019/10/03 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 346 CS14-2019. Kirol Zerbitzuko burua, Kirol eta Osasen Saila. Deialdia.
20191003 2019/10/03 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 345 CS12-2019. Zonen Buruari (Zonen Atala, Kirol Zerbitzua, Kirl eta Osasun Saila) dagozkion zereginak. Deialdia.
20190918 2019/09/18 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 328 CS11-2019 BIS. Herritarren Segurtasunaren Sailean, Prebentzio, Su itzaltze eta Salbamenduaren Zerbitzuaren Ituskatzailea. Deialdia.
20190916 2019/09/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 326 SPEIS19. Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan barne sustapena. OFICIALORDEA kategoriakoa. Oposizio fasea: Lehen eta bigarren ariketarako deia.
20190916 2019/09/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 325 SPEIS19. Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan barne sustapena. KABO kategoriakoa. Oposizio fasea: Lehen eta bigarren ariketarako deia.
20190912 2019/09/12 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 321 CS13-2019. Osasun eta Kontusumoko burua. Osasungarritasuna eta kontsumo Atala, Osasun Publikoa Zerbitzua, Kirola eta Osasuna Saila. Deialdia.
20190905 2019/09/05 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 316 Kobrantzari buruzko ediktua: Ekonomia gaineko zerga;Kutxazain automatikoei dagokien tasa;Ibilgailuen pasabidearia dagokion tasa (2. seihilekoa);Sei hilleko lagapena (2.seilekoa)
20190807 2019/08/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 829 Udako Euskal Unibertsitateak antolatutako ikastaroetara joateko bekak arautzen dituzten berariazko oinarriak. Gasteizko udalaren 2019. urteko deialdia.
20190807 2019/08/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 826 Euskara ikasteko diru-laguntzak emateko deialdia arautzeko berariazko oinarriak. 2019-2020 ikasturtea.
20190607 2019/06/07 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 250 A105 - EKONOMIA. Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190607 2019/06/07 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 249 A108 - APLIKAZIO INFORMATIKOAK. Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190606 2019/06/06 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 248 A116 - GIZA BALIABIDEAK. Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190605 2019/06/05 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 243 A113 - SOZIOLOGIA. Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190605 2019/06/05 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 242 A207 - ARKITEKTURA TEKNIKOA. Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190605 2019/06/05 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 241 A124 - GAZTERIA. Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190604 2019/06/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 228 A115 - PSIKOPEDAGOGIA. Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190604 2019/06/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 235 A201 - TOPOGRAFIA. Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190604 2019/06/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 232 A225 - ADMINISTRAZIO KUDEAKETA . Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190604 2019/06/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 231 A222 - ADMINISTRAZIO KUDEAKETA . Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190603 2019/06/03 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 227 A101 - PROTOKOLO. Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190531 2019/05/31 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 223 A106 - ARKITEKTURA (Hirigintza). Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190527 2019/05/27 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 211 A102 - BILTZARRAK ETA TURISMOA (BS). Oposizio-fasea: lehen ariketa-bigarren proba, behinbetiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20190516 2019/05/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 206 A223-2019. MUSIKA BANDA. Epaimaiaren osaera aldatzea. Oposizio-fasea: 1.Ariketa. 2. proba, behin betiko galdetegia eta behin behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deia.
20190504 2019/05/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 195 Onestea 2019an zehar Gasteizko udalerriaren barruan jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak ixteko ordutegia luzatzea, auzoko jaiak direla eta.
20190423 2019/04/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 396 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20190417 2019/04/17 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 194 A221 - NORMALIZAZIOA (Euskara). Lehen ariketa Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190416 2019/04/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 192 A120 - BERDINTASUN AGENTEA. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 190 A121 - ANTZEZTE ARTEAK. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 189 A122 - MIKROBIOLOGIA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 188 A123 - BROMATOLOGIA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 187 A201 - TOPOGRAFIA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 186 A202 - INDUSTRIALEKO INGENIARIA (Enplegua). 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 185 A203 - OBRA PUBLIKOETAKO INGENIARIA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 184 A204 - INGURUMENEKO INGENIARITZA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 183 A205 - INFORMATIKA / TELEKOMUNIKAZIOAK. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 182 A206 - UDALTZAINGOKO ANTOLAKUNTZA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 181 A207 - ARKITEKTURA TEKNIKOA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 180 A208 - LAN PREBENTZIOA (Higienea). 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 179 A209 - LAN PREBENTZIOA (Ergonomia). 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 178 A210 - GIZA BALIABIDEEN ANTOLAKUNTZA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 177 A211 - KULTUR JARDUEREN KUDEAKETA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 176 A212 - KIROL JARDUEREN KUDEAKETA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 175 A213 - GIZARTE LANEKO GRADUA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 174 A214 - INMIGRAZIOA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 173 A215 - GIZARTE HEZKUNTZA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 172 A216 - DIETISTA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 171 A217 - OSASUN PUBLIKOA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 170 A218 - ERIZAINTZA GERIATRIKOA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 169 A220 - ARTXIBOA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 167 A224 - INDUSTRIA INDUSTRIALEKO GRADUA - TRAKIFOA. 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 166 A226 - GIZARTE INKLUSIOA 1. Ariketa-1. Probaren behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 164 A119 - DOKUMENTALISTA .Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 163 A118 - LANEKO OSASUNA . Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 162 A117- LANERAKO PRESTAKUNTZA. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 161 A116 - GIZA BALIABIDEAK. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 160 A114 - PSIKOLOGiA. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 159 A113 - SOZIOLOGIA . Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 158 A112 - INFORMAZIOAREN KUDEAKETA. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 157 A111 - KAZETARITZA. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 156 A110 - TELEKOMUNIKAZIOAK. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 155 A109 - USTIAPENA ETA INFORMATIKA SISTEMAK.Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 154 A108 - APLIKAZIO INFORMATIKOAK. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 153 A107 - ARKITEKTURA (Hiri paisaia) .Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 152 A106 - ARKITEKTURA (Hirigintza). Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 151 A105 - EKONOMIA. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 150 A104 - KONTU-HARTZAILETZA (Ogasuna). Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190415 2019/04/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 149 A103 - ADMINISTRAZIO OROKORRA. Lehen ariketa - Lehen proba. Behin behineko emaitzak.
20190412 2019/04/12 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 113 SPEIS2017. Suhiltzaileak. Oposizio-Lehiaketa, behin betiko emaitzak, hutsen zuzenketa. Prestakuntza eta praktika aldia, izendatzeko proposamena, oinarrizko prestakuntza. Kontratazio zerrenda, proposamena.
20190227 2019/02/27 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 87 Onestea 2019. urtean Gasteizko udalerriaren barruan jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak ixteko ordutegia bi ordu luzatzea egutegi honetan aipatutako egunetan:
20190128 2019/01/28 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 68 OPE2017-2018. A115 lanpostua - PSIKOPEDAGOGIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 14 OPE2017-2018. A103 lanpostua - ADMINISTRAZIO OROKORRA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 62 OPE2017-2018. A207 lanpostua - ARKITEKTURA TEKNIKOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 61 OPE2017-2018. A203 lanpostua - OBRA PUBLIKOETAKO INGENIARIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 60 OPE2017-2018. A201 lanpostua - TOPOGRAFIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 59 OPE2017-2018. A107 lanpostua - ARKITEKTURA (HIRI PAISAIA). Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 58 OPE2017-2018. A106 lanpostua - ARKITEKTURA (HIRIGINTZA). Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 57 OPE2017-2018. A206 lanpostua - UDALTZAINGOKO ANTOLAKUNTZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 56 OPE2017-2018. A205 lanpostua - INFORMATIKA-TELEKOMINIKAZIOAK. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 55 OPE2017-2018. A110 lanpostua - TELEKOMUNIKAZIOAK. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 53 OPE2017-2018. A108 lanpostua - INFORMATIKA APLIKAZIOAK. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 54 OPE2017-2018. A223 lanpostua - USTIAKETA ETA INFORMATIKA SISTEMAK. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 52 OPE2017-2018. A210 lanpostua - GIZA BALIABIDEEN ANTOLAKETA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 51 OPE2017-2018. A209 lanpostua - LAN PREBENTZIOA (ERGONOMIA). Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 50 OPE2017-2018. A208 lanpostua - LAN PREBENTZIOA (HIGIENEA). Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 49 OPE2017-2018. A118 lanpostua -LAN OSASUNA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 48 OPE2017-2018. A223 lanpostua - LANERAKO PRESTAKUNTZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 47 OPE2017-2018. A116 lanpostua - GIZA BALIABIDEAK. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 46 OPE2017-2018. A221 lanpostua -NORMALIZAZIOA (EUSKARA). Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 45 OPE2017-2018. A223 lanpostua - KIROL JARDUEREN KUDEAKETA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 44 OPE2017-2018. A211 lanpostua -JARDUERA SOZIOKULTURALEN KUDEAKETA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 43 OPE2017-2018. A124 lanpostua - GAZTERIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 42 OPE2017-2018. A121 lanpostua - ANTZEZTE ARTEAK. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 41 OPE2017-2018. A102 lanpostua -BILTZARRAK ETA TURISMOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 40 OPE2017-2018. A226 lanpostua - GIZARTE-INKLUSIOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 39 OPE2017-2018. A215 lanpostua -GIZARTE HEZKUNTZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 38 OPE2017-2018. A214 lanpostua - IMMIGRAZIOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 37 OPE2017-2018. A213 lanpostua - GIZARTE LANA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 36 OPE2017-2018. A120 lanpostua - BERDINTASUN AGENTEA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 34 OPE2017-2018. A114 lanpostua - PSIKOLOGIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 31 OPE2017-2018. A204 lanpostua - INGURUMENEKO INGENIARITZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 32 OPE2017-2018. A224 lanpostua -TRAFIKO INGENIARITZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 29 OPE2017-2018. A218 lanpostua - ERIZAINTZA GERIATRIKOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 30 OPE2017-2018. A202 lanpostua - ENPLEGU INGENIARITZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 28 OPE2017-2018. A217 lanpostua - OSASUN PUBLIKOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 27 OPE2017-2018. A216 lanpostua - DIETISTA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 26 OPE2017-2018. A123 lanpostua - BROMATOLOGIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 25 OPE2017-2018. A122 lanpostua - MIKROBIOLOGIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 24 OPE2017-2018. A220 lanpostua - ARTXIBOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 23 OPE2017-2018. A119 lanpostua - DOKUMENTALISTA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 22 OPE2017-2018. A112 lanpostua - INFORMAZIOAREN KUDEAKETA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 21 OPE2017-2018. A111 lanpostua - KAZETARITZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 20 OPE2017-2018. A101 lanpostua - PROTOKOLOA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 19 OPE2017-2018. A225 lanpostua - ADMINISTRAZIO KUDEAKETA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 18 OPE2017-2018. A222 lanpostua -ADMINISTRAZIO KUDEAKETA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 17 OPE2017-2018. 219 lanpostua - OGASUNEKO IKUSKARITZA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 16 OPE2017-2018. A105 lanpostua - EKONOMIA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 15 OPE2017-2018. A104 lanpostua - KONTU-HARTZAILETZA (OGASUNA). Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190125 2019/01/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 13 OPE2017-2018. A223 lanpostua - MUSIKA BANDA. Oposizio-fasea. Lehen ariketarako deialdia.
20190121 2019/01/21 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 11 PS16. Behin-behineko atxikipenen amaiera, lanpostu hutsa arauz betetzeagatik. (LEP - HORNIKUNTZA - LANPOSTURA ITZULTZEA)
20190121 2019/01/21 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 12 2019/01/10ko ebazpena. Hutsik dauden lanpostuak arauz betetzearen ondorioz behin behineko atxikipenen amaieren artean lehentasuna ezartzeko protokoloa onestea.
20190101 2019/01/01 Ez Udalarena 2018/ 136 2018ko epaimahaiko auzitegirako hautagaiari buruzko espedientea ARABAKO AUDIENTZIA
20181030 2018/10/30 Udalarena, Aldizkarian ez 2018/ 161 SPEIS2017. Suhiltzaileak. Oposizio-aldiko lehen eta bigarren ariketen behin betiko emaitzak. Oposizio-aldiko hirugarren ariketaren behin behineko emaitzak
20181011 2018/10/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2018/ 148 SPEIS2017. Suhiltzaileak. Azterketa fasea: lehen ariketaren behin behineko emaitzak, bigarren ariketaren behin betiko galdetegia eta behin behineko emaitzak, hirugarren ariketaren probetarako deia. Merezimenduak eta betekizunak egiaztatzea.
20180827 2018/08/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2018/ 800 2018ko ekitaldian kreditu-transferentziaren bitartez aurrekontu-aldaketa egiteko dosierren behin betiko onespena.