Iragarki-taula digitala

Kontsultatzea lege edo erregelamendu mailako xedapenaren bidez iragarki taulan argitaratzen diren ekintzak eta jakinarazpenak.

Oinarrizko bilaketa

Hautatu data
Bilaketa aurreratuak iragarki argitaratu berriak aurkitzeko aukera ematen du.

Bilaketa aurreratua

Iragarkien zerrenda

  Data Mota Iragarkia Laburpena Jatorria
20210120 2021/01/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 36 Gasteizko biztanleen udal erroldan ofizioz izapidetzen ari den baja-dosierra dela eta aurkeztutako alegazioak ezestea.
20210120 2021/01/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 35 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20210120 2021/01/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 34 Behar ez bezala jasotako prestazioak itzularazteko jakinarazpena.
20210120 2021/01/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 33 Abandonatutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda.
20210120 2021/01/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 32 Abandonatutako, bide publikoan ibilgetutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda.
20210120 2021/01/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 31 Behar ez bezala jasotako prestazioak itzularazteko jakinarazpena.
20210120 2021/01/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 30 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20210120 2021/01/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 8 2020an Gasteizko udalerriko ostalaritzari aparteko laguntzak emateko deialdiko eskabideak ebazteko erabakia.
20210120 2021/01/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1373 Uraren eta saneamenduaren alorreko garapenean laguntzeko proiektuetarako 2020ko dirulaguntza-deialdia ebaztea.
20210120 2021/01/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1384 Gasteizen baliabide ekonomiko eskaseko pentsiodunek 2020ko bigarren seihilekoan duten energia-gastuari aurre egiteko laguntza ekonomikoak emateko oinarriak.
20210118 2021/01/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 27 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20210118 2021/01/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 21 Behar ez bezala jasotako prestazioak itzularazteko ebazpena jakinaraztea.
20210118 2021/01/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1372 Gasteizko udalerrian hiri-nekazaritza ekologikoko jarduerak egiteko dirulaguntza-deialdiaren ebazpena onesteko erabakia.
20210118 2021/01/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1359 Behin betiko onespena ematea Mercedes Benz lantegiak bere inguruko hiri-mugikortasunean eta bide-segurtasunean duen eragina murrizteko Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren aldakuntzan jasotako aurreikuspenak garatzeko hirigintza-kudeaketarako hitzarmenari.
20210118 2021/01/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1349 Clara Campoamor kaleko 24.eko I-5099 aretoaren gaineko azalera-eskubidea eratzea, Tokiko Gobernu Batzarraren 2019ko martxoaren 11ko truke-erabakia betetzeko.
20210118 2021/01/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1378 2020an Gasteizen alarma-egoera deklaratzeak eragindako enpresentzako aparteko dirulaguntza ekonomikoen udal programako eskabideak ebazteko erabakia. Bigarren deialdia. 2. ildoa, 1. ildoan sartzen ez diren gainerako sektoreei zuzendua.
20210118 2021/01/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1375 2020an Gasteizen alarma-egoera deklaratzeak eragindako enpresei laguntzeko aparteko dirulaguntzen udal programaren bigarren deialdiaren 2. ildorako zuzkidura ekonomikoa handitzeko erabakia
20210118 2021/01/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1348 2020an Gasteizko udalerrian enpresak sortzeko laguntza ekonomikoak emateko udal programari dagozkion eskabideak ebaztea.
20210118 2021/01/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1364 Gasteizko udalerrian genero-berdintasunaren alorrean jarduerak eta proiektuak garatzeko dirulaguntzak emateko deialdiaren berariazko oinarriak. 2021eko ekitaldia.
20210118 2021/01/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 9 2020an Gasteizko udalerriko ostalaritzari aparteko laguntzak emateko udal programako deialdiaren aurrekontu-zuzkidura handitzeko erabakia.
20210118 2021/01/18 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 1 Bildumagileen azoka Espainia plazan. 2021eko deialdia.
20210115 2021/01/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 7 LC03-2020. Dantza garaikideko irakasleen zerrenda sortzeko deialdia. Epaimahia, hautagaiak eta ekitaldirako deialdia.
20210115 2021/01/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 6 LC02-2020- Dantza klasikoko irakasleen zerrenda sortzeko deialdia. Epaimahia, hautagaiak eta ekitaldirako deialdia.
20210115 2021/01/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 25 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20210115 2021/01/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 24 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20210115 2021/01/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 23 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20210115 2021/01/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 2 Adierazten diren dosierretan jasotako kudeaketa, ikuskaritza eta diru-bilketa egintzen kontra aurkeztutako errekurtsoen gaineko ebazpenaren jakinarazpenak eman ezin izan zaizkien subjektu pasiboen zerrenda.
20210115 2021/01/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 19 Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legearen 28.3 a) artikulua urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20210115 2021/01/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 18 Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 52.1 artikulua -51.2 artikuluaren ildotik- urratzeagatik abiarazitako dosier zigortzaileari amaiera ematen dion ebazpena jakinaraztea.
20210115 2021/01/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 17 Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 52.30 artikulua hausteagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20210115 2021/01/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1380 641/20 prozedura laburtuan epea jartzea.
20210115 2021/01/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1379 717/20 prozedura laburtuan epea jartzea.
20210115 2021/01/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1363 288/20 prozedura laburtuan epea jartzea.
20210114 2021/01/14 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 5 CS14-2020. Prestazioetako eta Gizarte Inklusioko burua, Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren Sailean. Deialdia.
20210114 2021/01/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 15 Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 53.2 artikulua hausteagatik abiarazitako prozedura zigortzaileari amaiera ematen dion ebazpena jakinaraztea.
20210113 2021/01/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1365 2019/LACCAC00001 dosierraren oinarrizko ediktua
20210113 2021/01/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 14 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20210113 2021/01/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 13 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa urratzeagatik abiarazitako prozedura zigortzaileari amaiera ematen dion ebazpena jakinaraztea.
20210113 2021/01/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 12 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa urratzeagatik abiarazitako prozedura zigortzaileari amaiera ematen dion ebazpena jakinaraztea.
20210113 2021/01/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 11 Hiritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa urratzeagatik abiarazitako prozedura zigortzailean aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoaren ebazpena jakinaraztea.
20210113 2021/01/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 10 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20210113 2021/01/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 7 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20210113 2021/01/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 6 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileak ebazteko proposamena jakinaraztea.
20210113 2021/01/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 5 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik dosier zigortzaileak abiarazi direla jakinaraztea.
20210113 2021/01/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 4 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik dosier zigortzaileak abiarazi direla jakinaraztea.
20210113 2021/01/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 3 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20210113 2021/01/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1 Diru-bilketa egintzen kontra aurkeztutako errekurtsoen gaineko ebazpenaren jakinarazpenak helarazi ezin izan zaizkien subjektu pasiboen zerrenda.
20210112 2021/01/12 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 3 CS19-2020. Hezkuntza eta Kultura Saileko Administrazio-Burutza. Deialdia.
20210112 2021/01/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1383 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20210112 2021/01/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1377 Biztanleen Udal Erroldatik ofizioz kentzea, Udal Administrazioaren eta Eraldaketa Digitalaren Saileko zinegotzi ordezkariaren ebazpena dela medio
20210112 2021/01/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1340 Gasteizko Udaleko Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zuzendari nagusiaren jakinarazpena, Gasteizko Udalbatzak 2020ko azaroaren 20ko ohiko bilkuran hartutako erabaki baten berri emateko; horren bidez, behin-behineko onetsi zen unibertsitate-erabilera hezkuntza-erabilerarekin parekatzeko Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean egin nahi den egiturazko xedapen-aldaketa.
20210112 2021/01/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1313 Salburuko eta Zabalganeko hirigintza-jarduketaren programaren (HJP) lehen aldaketaren proiektua onetsi eta aldaketa horri hasierako onespena emateko erabakiko akatsak zuzentzeko Gasteizko Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako erabakia jakinaraztea.
20210111 2021/01/11 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1362 Gasteizko hiri-baratzeen erabilera arautzeko udal ordenantzaren aldakuntzari behin betiko onespena ematea.
20210109 2021/01/09 Ez Udalarena 2021/ 1 Ondasun enkanteari buruzko ediktua ENPLEGU ETA GIZARTE-SEGURANTZAKO MINISTERIOA
20210109 2021/01/09 Ez Udalarena 2021/ 2 Ondasun enkanteari buruzko ediktua ENPLEGU ETA GIZARTE-SEGURANTZAKO MINISTERIOA
20210108 2021/01/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1339 2020-2021 ikasturtean hainbat arlotan euskararen erabilera sustatzeko proiektuak diruz laguntzeko deialdiaren ebazpena
20210108 2021/01/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1338 Jarduera sailkatuen lizentzia eskatzea
20210104 2021/01/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1303 "2020ko ekintzaileentzako bekak" udal programaren deialdiaren bigarren faseko eskabideei buruzko ebazpena.
20201231 2020/12/31 Ez Udalarena 2020/ 46 Nahitaez desjabetzeko espedientaren ebazpena jakinaraztea. Expediente 2020-50-0006/0. ARABAKO FORU ALDUNDIA
20201230 2020/12/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1336 Merkataritza arloan euskararen presentzia sustatzeko diru laguntzen udal programaren deialdiaren ebazpena.
20201230 30/12/2020 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1333 Bases generales reguladoras de la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el año 2021
20201230 30/12/2020 Ez Udalarena 2020/ 44 Declaración de herederos abintestato. NOTARIA JOSE MANUEL JIMENEZ DEL CERRO
20201230 30/12/2020 Ez Udalarena 2020/ 45 Declaración de herederos abintestato. NOTARIA JOSE MANUEL JIMENEZ DEL CERRO
20201228 28/12/2020 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1302 Nombramiento de directora general del Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
20201228 28/12/2020 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1320 Aprobación Definitiva de Ordenanza Fiscal Tasa por aprovechamiento de dominio público
20201228 28/12/2020 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1276 Resolución de la sección AE de la convocatoria anual de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo para el 2020, y ampliación de importes en la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo en materia de agua y sa-neamiento.
20201228 28/12/2020 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1317 Aprobación definitiva de la modificación de ordenanzas fiscales y precios públicos municipales
20201228 28/12/2020 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1350 Nombramiento de Personal Eventual
20201228 28/12/2020 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1312 Notificación de acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz relativo a la aprobación del proyecto de la primera modificación puntual del plan de equipamiento y vivienda y aprobación inicial de dicha modificación puntual del programa de actuación urbanizadora de Salburua y Zabalgana.
20201224 24/12/2020 Ez Udalarena 2020/ 42 Lista de candidatos a jurado 2020. AUDIENCIA PROVINCIAL DE ÁLAVA
20201223 23/12/2020 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 242 LC03-2020. Convocatoria de creación de una lista de Profesor/a de Danza contemporánea. Bases específicas de la convocatoria.
20201223 23/12/2020 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 241 LC02-2020. Convocatoria de creación de una lista de Profesor/a de Danza clásica. Bases específicas de la convocatoria.
20201223 23/12/2020 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 240 LC01-2020.Convocatoria de creación de una Lista de T.M. Prevención Riesgos Laborales (Seguridad). Bases específicas de la convocatoria.
20201209 09/12/2020 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1233 Convocatoria pública y bases específicas reguladoras del programa municipal de "Ayudas extraordinarias a la hostelería del término municipal de Vitoria-Gasteiz, año 2020".
20201209 09/12/2020 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1225 Bases reguladoras de la convocatoria de subvención para la realización de actividades de huerto escolar en centros educativos de Vitoria-Gasteiz. Curso escolar 2020-2021
20201209 09/12/2020 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1226 Bases reguladoras específicas de la convocatoria de subvención para la realización de acciones para la promoción de la movilidad activa y autónoma en los desplazamientos al colegio. Curso escolar 2020-2021
20201209 09/12/2020 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 1227 Bases específicas reguladoras de la convocatoria de subvención para el transporte de escolares participantes en las actividades organizadas por el Centro de Estudios Ambientales. Curso escolar 2020-2021.
20201205 05/12/2020 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 234 Adjudicación puestos venta de flores en los cementerios de Santa Isabel y El Salvador. Años 2021-2024
20201205 05/12/2020 Ez Udalarena 2020/ 39 Edicto de subasta de bienes inmueble propiedad de la tesoreria de la seguridad social en VITORIA Tª GRAL. DE LA S. SOCIAL EN ALAVA
20201204 04/12/2020 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 237 Adjudicación: Puestos de venta de flores en los cementerios de Santa Isabel y El Salvador. Años 2021-2024
20201019 19/10/2020 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 982 Anuncio de notificación de exhumación general de los inhumados el año 2021 en la zona común del cementerio de El Salvador de Vitoria-Gasteiz
20190423 23/04/2019 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 396 Notificación de inicio de procedimiento de reintegro de prestaciones indebidas.
20190227 27/02/2019 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 87 Aprobar la ampliación de 2 horas en el horario de cierre de los espectáculos públicos y actividades recreativas, dentro del término municipal de Vitoria-Gasteiz, en las fechas que se exponen a continuación correspondientes al año 2019
20180827 27/08/2018 Udalarena, Aldizkarian bai 2018/ 800 Aprobación definitiva de los expedientes de modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito en el ejercicio 2018.