Iragarki-taula digitala

Kontsultatzea lege edo erregelamendu mailako xedapenaren bidez iragarki taulan argitaratzen diren ekintzak eta jakinarazpenak.

Oinarrizko bilaketa

Hautatu data
Bilaketa aurreratuak iragarki argitaratu berriak aurkitzeko aukera ematen du.

Bilaketa aurreratua

Iragarkien zerrenda

  Data Mota Iragarkia Laburpena Jatorria
20240227 2024/02/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 179 Zerga zor likidazioak, interesdunei jakinarazpena zuzenean egiterik ezin izandako kasuetan.
20240227 2024/02/27 Ez Udalarena 2024/ 12 Onibar matrikulatu gabearen jabetzari buruzko espedientea NOTARIO ANGEL FERNANDEZ REYES
20240226 2024/02/26 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 156 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20240226 2024/02/26 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 159 Gasteizko Udal Erroldan erroldatzeko eskabidea ezestea, etxebizitza erabiltzeko eskubidea egiaztatzen duen agiririk ez izateagatik.
20240226 2024/02/26 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 160 Gasteizko Biztanleen Udal Erroldako alta-ematea baliogabetzea.
20240226 2024/02/26 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 158 Gasteizko Biztanleen Udal Erroldako alta-ematea baliogabetzea.
20240226 2024/02/26 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 157 Adingabe batekin lotutako nahitaezko dokumentazioa aurkezteko errekerimendua, Gasteizko Biztanleen Udal Erroldan bizilekua aldatzeagatik.
20240226 2024/02/26 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 146 Hondakinak bildu eta suntsitzeko zerbitzuagatik 2024an ordaindu beharreko tasen erroldak jendaurrean jartzea
20240226 2024/02/26 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 153 Behin betiko onespena ematea Gasteizko Udalaren eta Urteim, SLUren ordezkaritzaren arteko hirigintza-hitzarmenari, Jundizko industrialdeko hiri-lurzoru bateko espazio libre bat berriro kalifikatzeko, Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko garai bateko 6. sektorearen (egungo MOA 2/22) plan partzialaren xedapen-aldaketa baten bidez
20240226 2024/02/26 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 145 Hiri-lurretako, landa-lurretako nahiz ezaugarri bereziko ondasun higiezinen gaineko zergaren 2024ko errolda jendaurrean jartzea
20240223 2024/02/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 170 Ordaintzeko errekerimenduei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20240223 2024/02/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 168 Interesdun edo behartuei modu pertsonalizatuan helarazi ezin izan zaizkien bahitura-zuzemenen jakinarazpena.
20240223 2024/02/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 166 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berraztertzeko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20240223 2024/02/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 165 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20240223 2024/02/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 164 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20240223 2024/02/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 163 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20240223 2024/02/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 139 Herritarrek parte hartzeko programa, Vitoria-Gasteizko Erdi Aroko hiriguneko bigaitze integraturko plan bereziaren berikuspenari buruz (BIPB)
20240223 2024/02/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 122 2024. Urtean kultur proiektuei eta finkatutako ekitaldi eta jaialdiei laguntzeko Gasteizko Udalaren dirulaguntza-deialdia (10. ildoa) arautzeko berariazko oinarriak.
20240222 2024/02/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 161 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20240222 2024/02/22 Ez Udalarena 2024/ 11 Testamentu olografoa egiaztaraztea. .
20240221 2024/02/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 151 Notificación en procedimiento de control de condiciones higiénico-sanitarias
20240221 2024/02/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 150 Notificación en procedimiento de control de condiciones higiénico-sanitarias
20240221 2024/02/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 149 Notificación en procedimiento de control de condiciones higiénico-sanitarias
20240221 2024/02/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 148 Notificación en procedimiento de control de condiciones higiénico-sanitarias
20240221 2024/02/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 147 Notificación en procedimiento de control de condiciones higiénico-sanitarias
20240221 2024/02/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 144 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 147.1.b artikulua urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20240221 2024/02/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 142 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik dosier zigortzaileak abiarazi direla jakinaraztea
20240221 2024/02/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 135 18/24 ohiko prozeduran epatzea.
20240220 2024/02/20 Ez Udalarena 2024/ 10 Abintestato oinordekoen adierazpena. KATALUNIAKO GENERALITAT
20240219 2024/02/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 141 Ordaintzeko errekerimenduei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20240219 2024/02/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 140 Interesdun edo behartuei modu pertsonalizatuan helarazi ezin izan zaizkien bahitura-zuzemenen jakinarazpena
20240219 2024/02/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 138 Jakinarazpen-iragarkia, 2024ko otsailaren 14koa, Gizarte Etxe eta Kirol Instalazioen Araudia (2006ko uztailaren 28koa) hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen berri emateko prozeduretan
20240219 2024/02/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 137 Jakinarazpen-iragarkia, 2024ko otsailaren 14koa, Gizarte Etxe eta Kirol Instalazioen Araudia (2006ko uztailaren 28koa) hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen berri emateko prozeduretan
20240219 2024/02/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 118 Gasteizko Zaramaga auzoko etxebizitzak eta bizitegi-eraikinak birgaitzeko laguntza-deialdia ebaztea.
20240216 2024/02/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 133 Ordaintzeko epea berriro zabaltzeari buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20240216 2024/02/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 132 Ordaintzeko epea berriro zabaltzeari buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20240216 2024/02/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 131 Ordaintzeko epea berriro zabaltzeari buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20240216 2024/02/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 130 Ordaintzeko epea berriro zabaltzeari buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20240216 2024/02/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 129 Ordaintzeko epea berriro zabaltzeari buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20240216 2024/02/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 128 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20240216 2024/02/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 127 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20240216 2024/02/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 126 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20240216 2024/02/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 105 "Jundiz mendebaldetik zabaltzea" 21. sektorearen birpartzelazio-proiektua
20240216 2024/02/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 104 Arlo sozioekonomikoan euskararen presentzia sustatzeko dirulaguntzen udal programaren deialdiaren ebazpena 2023.
20240216 2024/02/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 13 EBAZPENA, ASTEAN BEHIN EGITEN DIREN SALMENTA IBILTARIKO HIRU AZOKEI (LAKUA-ARRIAGA, SANTA BARBARA PLAZA ETA SIMON BOLIBAR PLAZA) BURUZKOA
20240215 2024/02/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 125 Udaleko Zerga Kudeaketarako Zerbitzura agertzeko errekerimendua, aurrerago adierazten diren zergadunei, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko zerga dela eta.
20240215 2024/02/15 Ez Udalarena 2024/ 9 Deskribapena eta azalera zuzentzeko espedientea .
20240214 2024/02/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 114 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20240212 2024/02/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 92 Ibilgailuen tratamendurako zentro baimendu batera eramatea eta Trafiko Zuzendaritza Nagusiaren Ibilgailu Erregistroan baja eskatzea.
20240212 2024/02/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 83 Vitoria-Gasteizko Udalaren, haren udal erakunde autonomoen eta udal sozietate publikoen 2024ko ekitaldiko aurrekontu orokorrei hasierako onespena ematea.
20240212 2024/02/12 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 66 Zuzentzea loturagatiko aurrekontu-aplikazio bat sortuta eta 2024-2025erako konpromiso-kreditua onartuta aurrekontu-aldaketak egiteko dosierrak (2CC, 3CC, 4CC eta 5CC) onesteko iragarkiko akatsak - 2023ko abenduaren 29ko ALHAOn -150 zenbakia- .
20240209 2024/02/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 99 Abandonatutako, bide publikoan ibilgetutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda
20240209 2024/02/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 86 Hutsen zuzenketa: 2024ko urtarrilaren 31ko 175 zenbakiko ALHAOren iragarkia baliogabetzea. Iragarki horren bidez, Vitoria-Gasteizko Udalaren Tokiko Gobernu Batzarraren 2023ko abenduaren 22ko erabakiaren laburpena argitaratu zen. Erabaki horren bidez, 2024ko ekitaldian genero-berdintasunaren arloko jarduerak eta proiektuak garatzeko Berdintasun Zerbitzuaren dirulaguntzen deialdia arautzen duten oinarriak onartu ziren.
20240208 2024/02/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 103 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20240208 2024/02/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 102 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20240208 2024/02/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 101 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20240207 2024/02/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 77 Behin betiko onespena ematea Borinbizkarra 1. sektoreko S1-M-42 eta S1-EM-9 lurzatiei dagozkien finken normalizazioari, 1. sektoreko plan partzialaren hamabigarren aldaketaren haritik.
20240207 2024/02/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 81 Behin betiko onespena ematea Gasteizko Aretxabaleta-Gardelegi 19. sektoreko OR 4-8 lursailaren xehetasun-azterketari.
20240206 2024/02/06 Ez Udalarena 2024/ 8 Abintestato oinordekoen adierazpena .
20240206 2024/02/06 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 12 ALKATEAREN DEKRETUA, GASTEIZKO UDALEKO JASANGARRITASUN ENERGETIKOAREN KOORDINAZIO-BATZORDEA ABIAN JARTZEKO (ALKATEAREN 2020KO IRAILAREN 16KO DEKRETUA ALDATZEN DU).
20240205 2024/02/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 69 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20240205 2024/02/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 75 Jarduera sailkaturako lizentziak eskatzea
20240205 2024/02/05 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 11 CS02-2024. Espazio Publikoaren eta Auzoen Departamentuko Espazio Publikoaren eta Ingurune Naturalaren Zerbitzuko Hiri Mantentze Unitateko Udal Lanen Taldeko Burutza.
20240203 2024/02/03 Ez Udalarena 2024/ 7 Abintestato oinordekoen adierazpena SOFIA TRAPOTE GONZALEZ NOTARIO
20240201 2024/02/01 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 78 Oker jasotako prestazioak itzularazteko ebazpena jakinaraztea.
20240201 2024/02/01 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 10 CS01-2024. Gobernu Irekiaren eta Gizarte Etxeen Saileko Herritarren Partaidetzaren Zerbitzuaren Burutza.
20240201 2024/02/01 Ez Udalarena 2024/ 6 Jendaurreko erakustaldiaren izapidea. .
20240131 2024/01/31 Udalarena, Aldizkarian bai 2024/ 42 2024an herritartasun inklusiboa eta diskriminaziorik gabea sustatzera bideratutako proiektuetarako dirulaguntzen deialdia arautzeko oinarriak.
20240131 2024/01/31 Ez Udalarena 2024/ 5 Abintestato oinordekoen adierazpena. NAFARROAKO GOBERNUA
20240126 2024/01/26 Udalarena, Aldizkarian ez 2024/ 9 Onestea 2024. urtean Gasteizko udalerriaren barruan ostalaritza- establezimenduak zein dantzarako eta dibertsiorako establezimenduak ixteko ordutegia bi ordu luzatzea, egutegi honetan aipatutako egunetan
20231128 2023/11/28 Udalarena, Aldizkarian ez 2023/ 149 CS08-2023. Administrazioa Modernizatzeko Departamentuko Ekipo Informatikoak Mantentzeko Teknikari Espezialista (Informazioaren Teknologiak).
20230623 2023/06/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 592 Vitoria-Gasteizko Udaleko Hezkuntza Zerbitzuak edota Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak antolatutako hezkuntza-programetan parte hartzen duten ikastetxeentzako garraiorako dirulaguntzetarako deialdi publikoa eta deialdia arautzen duten oinarri espezifikoak, 2023-2024 ikasturtea.
20230419 2023/04/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 376 Ordaintzeko errekerimenduei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta
20230103 2023/01/03 Ez Udalarena 2023/ 1 Epaimahaiko auzitegirako hautagaiari buruzko espedientea. ARABAKO AUDIENTZIA
20211215 2021/12/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1371 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20190423 2019/04/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 396 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20180827 2018/08/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2018/ 800 2018ko ekitaldian kreditu-transferentziaren bitartez aurrekontu-aldaketa egiteko dosierren behin betiko onespena.