Iragarki-taula digitala

Kontsultatzea lege edo erregelamendu mailako xedapenaren bidez iragarki taulan argitaratzen diren ekintzak eta jakinarazpenak.

Oinarrizko bilaketa

Hautatu data
Bilaketa aurreratuak iragarki argitaratu berriak aurkitzeko aukera ematen du.

Bilaketa aurreratua

Iragarkien zerrenda

  Data Mota Iragarkia Laburpena Jatorria
20200129 2020/01/29 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 22 A105 - EKONOMIA. Lehiaketa aldia: Behin-behineko emaitzak. Jatorrizko agiriak aurkeztea. Mediku azterketak. Lanpostuen esleipena . Atxikitzeko eskabideak.
20200129 2020/01/29 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 21 A104 - KONTU-HARTZAILETZA (OGASUNA). Lehiaketa aldia: Behin-behineko emaitzak. Jatorrizko agiriak aurkeztea. Mediku azterketak.
20200129 2020/01/29 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 20 A103 - ADMINISTRAZIO OROKORRA. Lehiaketa aldia: Behin-behineko emaitzak. Jatorrizko agiriak aurkeztea. Mediku azterketak. Lanpostuen esleipena . Atxikitzeko eskabideak.
20200129 2020/01/29 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 19 A225 - ADMINISTRAZIO KUDEAKETA . Lehiaketa aldia: Behin-behineko emaitzak. Jatorrizko agiriak aurkeztea. Mediku azterketak
20200129 2020/01/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 76 Abandonatutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda.
20200129 2020/01/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 32 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko ordenantzaren 147.1.j) artikulua urratzegatik abiarazitako prozedura zigortzailea amaitutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea.
20200129 2020/01/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 31 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal-ordenantzaren 147.2.c) artikulua urratzegatik abiarazitako prozedura zigortzailea amaitutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea.
20200128 2020/01/28 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 18 A222-Lehiaketa aldia: Behin-behineko emaitzak. Jatorrizko agiriak aurkeztea. Mediku azterketak.
20200128 2020/01/28 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 17 A219 - OGASUNEKO IKUSKARITZA. Lehiaketa aldia: Behin-behineko emaitzak. Jatorrizko agiriak aurkeztea. Mediku azterketak.
20200128 2020/01/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 72 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 147.1 j) artikulua urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20200128 2020/01/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 71 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 147.1 j) artikulua urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20200128 2020/01/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 70 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20200128 2020/01/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 69 Atzeraeraginezko ondorioekin erroldatzeko eskabidea ezestea.
20200128 2020/01/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 67 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 147.1 j) artikulua urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20200128 2020/01/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 66 Gasteizko biztanleen udal erroldan ofizioz inskribatzeko eskabidea -Zapatari kalea 15, behea-.
20200127 2020/01/27 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 16 A223-MUSIKA BANDA. Lehiaketa aldia: Behin-behineko emaitzak. Mediku azterketak.
20200127 2020/01/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 56 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20200127 2020/01/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 55 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20200127 2020/01/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 54 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20200127 2020/01/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 64 Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralaren apirilaren 7ko 1/2016 Legearen 86.2.a.1 artikulua urratzegatik abiarazitako prozedura zigortzailea amaitutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea.
20200127 2020/01/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 63 Higiene- eta osasungarritasun-baldintzak kontrolatzeko prozedurako 2019ko azaroaren 7ko jakinarazpenaren iragarkia.
20200127 2020/01/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 62 Higiene- eta osasungarritasun-baldintzak kontrolatzeko prozedurako 2019ko azaroaren 11ko jakinarazpenaren iragarkia.
20200127 2020/01/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 61 Higiene- eta osasungarritasun-baldintzak kontrolatzeko prozedurako 2019ko urriaren 11ko jakinarazpenaren iragarkia.
20200127 2020/01/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 60 Higiene- eta osasungarritasun-baldintzak kontrolatzeko prozedurako 2019ko azaroaren 7ko jakinarazpenaren iragarkia.
20200127 2020/01/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 59 Higiene- eta osasungarritasun-baldintzak kontrolatzeko prozedurako 2019ko urriaren 28ko jakinarazpenaren iragarkia.
20200127 2020/01/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 53 Higiene- eta osasungarritasun-baldintzak kontrolatzeko dosierreko jakinarazpena
20200127 2020/01/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 52 Higiene- eta osasungarritasun-baldintzak kontrolatzeko dosierreko jakinarazpena
20200127 2020/01/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 51 2019-0001328 iragarkiko akatsa zuzentzea
20200127 2020/01/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 39 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20200127 2020/01/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 50 Gasteizko Herrandarren kaleko 4.C irisgarri egiteko beharrezkoak diren ondasun eta eskubideak erosteko orotariko tasazio bidezko desjabetze-proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak ordaindu eta okupatzeko aktak jasotzera agertzeko deitzea.
20200127 2020/01/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 40 "Ekintzaileentzako bekak" udal programaren 2019ko bigarren fasean esleitutako laguntza ekonomikoen bigarren ordainketa (ehuneko berrogeita hamarra) egin dadin onestea.
20200124 2020/01/24 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 20 Behin betiko onespena ematea Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren xedapen-aldaketa xehatu bati, zonakatze eta zortasun akustikoen arauetara egokitzeko.
20200123 2020/01/23 Ez Udalarena 2020/ 2 INBENTARIO ONURA .
20200122 2020/01/22 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 15 PSI-02/2019: Zerbitzu-Eginkizunen bidezko ordezkoen zerrenda / Bitartekoaren izendapena Ingurumen eta Espazio Publikoaren Saileko Espazio Publikoaren eta Natur Ingurunearen Zerbitzuko Hiri Paisaiaren Ataleko taldeburu izateko. Behin-betiko emaitzak.
20200122 2020/01/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 49 Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 53.9 artikulua urratzeagatik abiarazitako dosier zigortzaileari amaiera ematen dion ebazpena jakinaraztea
20200122 2020/01/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 48 Biztanleen Udal Erroldatik kentzea, ofizioz, Udal Administrazioaren eta Eraldaketa Digitalaren Saileko zinegotzi ordezkariaren ebazpena dela medio
20200122 2020/01/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 47 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik dosier zigortzaileak abiarazi direla jakinaraztea.
20200122 2020/01/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 46 Behar ez bezala jasotako prestazioak itzularaztea bertan behera utzi dela jakinaraztea.
20200122 2020/01/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 45 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20200122 2020/01/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 44 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20200122 2020/01/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 22 Behin betiko onestea Gasteizko HAPOren aldaketa xehea, zeinen bitartez tertziariotzat kalifikatutako lursailetan eta OR-2 ordenantzaren aplikazio-eremuan kokatutako eraikinetako erabilera bateragarriak arautzen baitira, banku eta bulegoen erabilera-bateragarritasunen baldintzak aldatzeko.
20200122 2020/01/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 33 Behin betiko onestea Aretxabaketa-Gardelegi 19. sektoreko OR-7 -7AB lurzatiaren xedapen-azterketa.
20200121 2020/01/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 42 Behar ez bezala jasotako prestazioak itzularazteko jakinarazpena.
20200121 2020/01/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 38 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20200120 2020/01/20 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 14 A205 - INFORMATIKA / TELEKOMUNIKAZIOAK. Oposizio-fasea: Lehen ariketa, behin-betiko emaitzak. Bigarren ariketa, behin-behineko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20200120 2020/01/20 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 12 A110 - TELEKOMUNIKAZIOAK. Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20200120 2020/01/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 37 Bahitze dilijentziei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20200120 2020/01/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 36 Bahitze dilijentziei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20200120 2020/01/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 35 Ordaintzeko eskariari buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20200120 2020/01/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 34 Interesdunei banan-banan helarazi ezin izan zaizkien premiamendu probidentziak jakinaraztea.
20200120 2020/01/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1365 Gasteizko udalerrian merkataritza eta zerbitzu pertsonalen arloetako enpresa txikiak ezarri eta modernizatzeko laguntzetarako 2019ko deialdiko itxarote-zerrendan geratutakoei laguntzak emateko ebazpena, soberakinak egokitu direlako.
20200120 2020/01/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1363 Gasteizko udalerrian ostalaritza-enpresa txikiak ezarri eta modernizatzeko laguntza ekonomikoetarako 2019ko deialdiko itxarote-zerrendan geratutakoei laguntzak emateko ebazpena, soberakinak egokitu direlako.
20200120 2020/01/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 14 Luis Aranburu Udal Musika Eskola. Lanpostuen zerrenda aldatzea.
20200120 2020/01/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1355 Gasteizko Udaleko A1, A2, C1, C2 eta E (A, B, C, D eta E) taldeetan Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 4. xedapen iragankorrari dagozkion lanpostuen enplegu-eskaintza publikoaren deialdia onestea.
20200120 2020/01/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1354 C1, C2 eta E (C, D eta E) taldeetako lanpostuak betetzeko sustapenaren eta enplegu-eskaintza publikoaren deialdia onestea.
20200120 2020/01/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1353 Lanpostuen zerrendaren aldakuntza
20200120 2020/01/20 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 2 Bildumagileen azoka Espainia plazan. 2020ko deialdia.
20200118 2020/01/18 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 11 Pertsona fisikoei Urarteko (Abetxuku) aisialdiko hiri-baratzeetako lursailak ba-liatzeko baimena emateko deialdi publikoaren lursailen egindako zozketaren emaitza argitaratzen da.
20200117 2020/01/17 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 10 A221 - NORMALIZAZIOA (Euskara). Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20200117 2020/01/17 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 9 A212 - A212 - KIROL JARDUEREN KUDEAKETA. Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20200117 2020/01/17 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 8 A211 - KULTUR JARDUEREN KUDEAKETA. Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20200117 2020/01/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 9 Gasteizko udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko garai bateko Ospitale Militarraren Etxadiko Plan Berezian (MOA 18) 2 eta 3 zenbakiko jabari publikoko lurzatien erabilera pribatiboa esleitzeko deialdia.
20200117 2020/01/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 19 573/19 prozedura laburtuan epea jartzea.
20200117 2020/01/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 13 2020an auzoetan dinamizazio eta partaidetza sozialean laguntzen duten proiektuetarako auzo-elkarteentzako laguntzak arautuko dituzten berariazko oinarriak
20200117 2020/01/17 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 6 A114 - PSIKOLOGIA. Oposizio-fasea: Lehen ariketa, behin-betiko emaitzak. Bigarren ariketa, behin-behineko emaitzak.
20200117 2020/01/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 27 Gasteizko Udaleko Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zuzendari nagusiaren jakinarazpena, Tokiko Gobernu Batzarrak erakundeetarako udal ordezkariak izendatzeko 2019ko azaroaren 15ean hartu zuen erabakiari buruzkoa.
20200116 2020/01/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 5 PSI-03/2019. Euskara Zerbitzuaren burura, Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Sailean aldi baterako betetzeko barneko hautaketa-prozesuaren deialdia. Behin-behineko emaitzak eta dossierra eskuratzea.
20200116 2020/01/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 30 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20200116 2020/01/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 29 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20200116 2020/01/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 28 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20200116 2020/01/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 26 Zorra besteratzeko prozeduretan interesatu direnei entzunaldi-izapideen jakinarazpena, banan-banan helaraztea ezinezko izan denez.
20200116 2020/01/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 25 Ordaintzeko errekerimenduei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20200116 2020/01/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 24 Interesdun edo behartuei modu pertsonalizatuan helarazi ezin izan zaizkien bahitura-zuzemenen jakinarazpena.
20200116 2020/01/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 23 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20200116 2020/01/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 21 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20200115 2020/01/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1328 Gasteizko udalerrian genero-berdintasunaren alorrean jarduerak eta proiektuak garatzeko dirulaguntzak emateko deialdiaren berariazko oinarriak. 2020ko ekitaldia.
20200115 2020/01/15 Ez Udalarena 2020/ 1 Interesatuentzako agerdeia EUSKO JAURLARITZA
20200114 2020/01/14 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 3 CS24-2019. Musika Bandako Zuzendaria. Hezkuntza eta Kultura Saileko Kultura Zerbitzua. Hautatze prozesuan onartutako pertsonen behin-behineko zerrenda. Probetarako deia. Ebaluazio batzordea.
20200113 2020/01/13 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 4 A109 - USTIAPENA ETA INFORMATIKA SISTEMAK. Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20200113 2020/01/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 15 Gasteizko Udaleko Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zuzendari nagusiaren jakinarazpena, Gasteizko Udaleko Udalbatzak 2019ko urriaren 18an hartutako erabakiaz, zeinaren bidez hasierako onespena baitzitzaion Mercedes Benz lantegiak bere inguruko hiri-mugikortasunean eta bide-segurtasunean duen eragina murrizteko xedea duen Gasteizko udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean egin nahi den aldakuntzari.
20200113 2020/01/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 8 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik dosier zigortzaileak abiarazi direla jakinaraztea.
20200113 2020/01/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 7 Abandonatutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda.
20200113 2020/01/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 6 Abandonatutako, bide publikoan ibilgetutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda.
20200113 2020/01/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1389 985113000629324 mikrotxip-zenbakia duen txakurra abandonatzeagatik zigorra jartzeko ebazpena jakinaraztea -2980 erregistro-zenbakia; 2018/200 dosierra-.
20200113 2020/01/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1367 Gasteizko Udaleko Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zuzendari nagusiaren jakinarazpena, Tokiko Gobernu Batzarrak erakundeetarako udal ordezkariak izendatzeko 2019ko azaroaren 15ean hartu zuen erabakiari buruzkoa
20200110 2020/01/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 12 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20200110 2020/01/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 11 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20200110 2020/01/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 10 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20200110 2020/01/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 5 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berraztertzeko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20200110 2020/01/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 4 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20200110 2020/01/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 3 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20200110 2020/01/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 2 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20200110 2020/01/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1378 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea.
20200110 2020/01/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1377 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea.
20200110 2020/01/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1376 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea.
20200110 2020/01/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1375 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea.
20200110 2020/01/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1384 Haur eta gazte literaturaren alorrean euskarara egindako itzulpenik hoberenak -2018ko legezko gordailua dutenak- saritzeko Vitoria-Gasteiz sarietako irabazleak.
20200110 2020/01/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1368 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20200110 2020/01/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1364 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20200110 2020/01/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1347 Garapeneko lankidetzarako urteko dirulaguntzen 2019ko deialdiko UK atala ebaztea
20200108 2020/01/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1331 Behin betiko onespena ematea 11. Barne Berrikuntzarako Plan Bereziaren bigarren aldaketari (Esmaltaciones San Ignacio-Pemco).
20200108 2020/01/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 1345 Garapeneko lankidetzarako urteko dirulaguntzen 2019ko deialdiko US atala ebaztea
20191220 2019/12/20 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 480 A224- TRAKIFO INGENIARIA. Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20191217 2019/12/17 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 469 2019-PI. Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuaren barne sustapena (Kabo). Oposizio-fasea - 1. ariketa: behin-betiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20191217 2019/12/17 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 470 2019-PI. Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuaren barne sustapena (Ofizialordea). Oposizio-fasea - 1. ariketa: behin-betiko galdetegia eta behin-behineko emaitzak. Bigarren ariketarako deialdia.
20191212 2019/12/12 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 458 PSI-02/2019: Zerbitzu-Eginkizunen bidezko ordezkoen zerrenda / Bitartekoaren izendapena Ingurumen eta Espazio Publikoaren Saileko Espazio Publikoaren eta Natur Ingurunearen Zerbitzuko Hiri Paisaiaren Ataleko taldeburu izateko. Behin-behineko emaitzak eta dossierra eskuratzea.
20191209 2019/12/09 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 450 PSI-03/2019. Euskara Zerbitzuaren burura, Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Sailean aldi baterako betetzeko barneko hautaketa-prozesuaren deialdia.
20191204 2019/12/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 449 CS25-2019. Zerbitzu kordinatzaile bat, Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Sailean. Deialdia.
20191113 2019/11/13 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 406 Bando "Temporal de Nieve" - euskera
20190916 2019/09/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 326 SPEIS19. Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan barne sustapena. OFICIALORDEA kategoriakoa. Oposizio fasea: Lehen eta bigarren ariketarako deia.
20190916 2019/09/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 325 SPEIS19. Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan barne sustapena. KABO kategoriakoa. Oposizio fasea: Lehen eta bigarren ariketarako deia.
20190807 2019/08/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 826 Euskara ikasteko diru-laguntzak emateko deialdia arautzeko berariazko oinarriak. 2019-2020 ikasturtea.
20190423 2019/04/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 396 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20190227 2019/02/27 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 87 Onestea 2019. urtean Gasteizko udalerriaren barruan jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak ixteko ordutegia bi ordu luzatzea egutegi honetan aipatutako egunetan:
20190101 2019/01/01 Ez Udalarena 2018/ 136 2018ko epaimahaiko auzitegirako hautagaiari buruzko espedientea ARABAKO AUDIENTZIA
20180827 2018/08/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2018/ 800 2018ko ekitaldian kreditu-transferentziaren bitartez aurrekontu-aldaketa egiteko dosierren behin betiko onespena.