Iragarki-taula digitala

Kontsultatzea lege edo erregelamendu mailako xedapenaren bidez iragarki taulan argitaratzen diren ekintzak eta jakinarazpenak.

Oinarrizko bilaketa

Hautatu data
Bilaketa aurreratuak iragarki argitaratu berriak aurkitzeko aukera ematen du.

Bilaketa aurreratua

Iragarkien zerrenda

  Data Mota Iragarkia Laburpena Jatorria
20200330 2020/03/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 348 2020ko ordainsari-igoera
20200330 2020/03/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 369 HAPO aldatzeko proiektua onestea eta hasierako onespena ematea xedapen-aldaketari, Udalerriko nekazaritza-eremuan berdeguneen eta espazio libre publikoen erabilera arautzeko.
20200330 2020/03/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 365 61/20 prozedura arruntean epea jartzea.
20200327 2020/03/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 368 Gasteizko udalerriko HAPO uholde-arriskuen arauetara egokitzeko xedapen-aldaketaren proiektua onestea, eta aldaketari hasierako onespena ematea.
20200327 2020/03/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 362 "Gasteizen Tuvisako kotxetegiak, lantegiak eta eraikin administratiboa eraikitzeko proiektua" eta ingurumen-eraginari buruzko azterlana jendaurrean jartzea.
20200326 2020/03/26 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 339 Gasteizko Udaleko Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zuzendari nagusiaren jakinarazpena, Gobernu Batzarraren 2020ko otsailaren 14ko erabakiaren ingurukoa, zeinen bitartez Gasteizko 'Ekialdeko 3. Zabalpena - Salburuko parkea' 15. sektoreko plan partzialaren seigarren aldaketa puntualaren proiektua onetsi baitzen, eta aldaketa horri hasierako onespena eman.
20200326 2020/03/26 Ez Udalarena 2020/ 16 Abintestato oinordekoen adierazpena .
20200326 2020/03/26 Ez Udalarena 2020/ 17 Abintestato oinordekoen adierazpena .
20200324 2020/03/24 Ez Udalarena 2020/ 15 Interesatuentzako agerdeia. .
20200323 2020/03/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 331 Gasteizko Tornay Medikuaren kaleko 2.eko traba arkitektonikoak kentzeko beharrezkoak diren ondasun eta eskubideak erosteko orotariko tasazio bidezko desjabetze-proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak ordaindu eta okupatzeko aktak jasotzera agertzeko deitzea.
20200323 2020/03/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 370 Adierazten diren dosierretan jasotako kudeaketa, ikuskaritza eta diru-bilketa egintzen kontra aurkeztutako errekurtsoen gaineko ebazpenaren jakinarazpenak eman ezin izan zaizkien subjektu pasiboen zerrenda.
20200323 2020/03/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 302 2020an bizikidetza, aniztasuna, giza eskubideen babesa eta memoria historikoa sustatzeko jarduera eta proiektuetarako dirulaguntzak emateko berariazko oinarri arautzaileak.
20200323 2020/03/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 341 Udal laguntzak ukatzea
20200323 2020/03/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 340 Udal laguntzak etetea
20200318 2020/03/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 288 Tokiko Gobernu Batzarraren 2020ko otsailaren 28ko erabakia, Kontratazio Mahaiko ordezko lehendakari berria izendatzeari buruzkoa.
20200318 2020/03/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 346 Gasteizko biztanleen udal erroldan oker inskribatuta egoteagatik baja emateko dosierrak ebazteko gehieneko epea etetea.
20200317 2020/03/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 353 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 147.1 a) artikulua urratzegatik abiarazitako prozedura zigortzailea amaitutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea.
20200317 2020/03/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 352 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 147.1 j) artikulua urratzegatik abiarazitako prozedura zigortzailea bukatutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea.
20200317 2020/03/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 351 Euskal Herriko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 109 a) eta 111. artikuluak urratzegatik abiarazitako prozedura zigortzailea bukatutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea.
20200317 2020/03/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 350 Errekerimendua jakinaraztea.
20200317 2020/03/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 349 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 147.1 c) artikulua urratzegatik abiarazitako prozedura zigortzailea amaitutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea.
20200317 2020/03/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 336 Biztanleen Udal Erroldatik kentzea, ofizioz, Udal Administrazioaren eta Eraldaketa Digitalaren Saileko zinegotzi ordezkariaren ebazpena dela medio.
20200316 2020/03/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 307 Gasteizen lan-kontrataziorako laguntza ekonomikoak emateko udal programaren deialdia ebaztea, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak 2019ko ekitaldian enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako egindako laguntza deialdiaren barruan.
20200316 2020/03/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 301 Hasierako onespena ematea Gasteizko udalerriko HAPOaren egiturazko xedapen-aldaketari, ostatu-erabilera tertziarioari dagokionez (turismo erabilerarako etxebizitzak eta etxebizitza partikularretako erabilera turistikorako logelak).
20200316 2020/03/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 293 2020an informazioa, sentsibilizazioa, prebentzio eta gizarte sustapena, ekintza solidarioen sustapena eta boluntariotza xede dituzten jarduera eta ekintzetarako laguntzak emateko oinarri arautzaileak
20200316 2020/03/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 132 CS04-2020: Espezialista, Giza Baliabideen kudeaketaren Zerbitzua, Giza baliabideen Sailean. Behin-behineko emaitzak eta dosierra eskuratzea.
20200316 2020/03/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 335 Abandonatutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda.
20200316 2020/03/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 334 Abandonatutako, bide publikoan ibilgetutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda.
20200316 2020/03/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 333 Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legearen 28.3 a) artikulua urratzeagatik abiarazitako prozedura zigortzaileari amaiera ematen dion ebazpena jakinaraztea.
20200316 2020/03/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 330 BIGEBKA erroldatik kentzea, iraungi izanagatik
20200316 2020/03/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 316 Gasteizko biztanleen udal erroldan izapidetzen ari diren ofiziozko baja-dosierrak baliogabetzeko eskabidea ukatzea.
20200316 2020/03/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 315 Etxebizitza erabiltzeko eskubidea egiaztatzeko agiririk gabeko erroldatze-eskaera ezestea.
20200316 2020/03/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 314 Gasteizko biztanleen udal erroldan baja ofizioz emateko erabakiaren kontra aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoa ezestea.
20200316 2020/03/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 313 Etxebizitza erabiltzeko eskubidea egiaztatzeko agiririk gabeko erroldatze-eskaera ezestea.
20200316 2020/03/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 312 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20200313 2020/03/13 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 131 CS06-2020: Programen eta Hezkuntza koordinazioaren arduraduna, Hezkuntza Zerbitzua, Hezkuntza eta Kultura Saila. Deialdia.
20200313 2020/03/13 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 130 C07-2020: Apartamentuez arduratzen diren Gizarte-Langileen zerrenda, Adinekoen Zerbitzua, Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren Sailean. Deialdia.
20200313 2020/03/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 329 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berraztertzeko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20200313 2020/03/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 328 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20200313 2020/03/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 327 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20200313 2020/03/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 326 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20200313 2020/03/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 311 Ura hornitu eta ur zikinak garbitzeko zerbitzuengatik ordaindu beharreko tasen erroldak jendaurrean jartzea -2020ko lehen hiruhilekoa-.
20200313 2020/03/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 286 Tokiko Gobernu Batzarraren 2020ko otsailaren 28ko erabakia, Tokiko Gobernu Batzarraren eskumenak Estíbaliz Canto Llorente zinegotziari eskuordetzeari buruzkoa.
20200313 2020/03/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 279 2020ko otsailaren 24ko Alkate Dekretua, eskumenak eskuordetzeari buruzko 2019ko ekainaren 21eko Dekretua aldatzeko.
20200313 2020/03/13 Ez Udalarena 2020/ 14 Miñano Mayoren lursailaren espedientearen Interesatuentzako agerdeia. .
20200312 2020/03/12 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 128 CS03-2020: Aldi baterako ordezkapenetarako zerrenda sortzea Gasteizko Herritarren Segurtasunaren Saileko Udaltzaingoko Komisariordearen kategorian.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 126 A204 - INGURUMENEKO INGENIARITZA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 125 A202 - INGENIARIA (Enplegua). Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 124 A120 - BERDINTASUN AGENTEA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 123 A214 - IMMIGRAZIOA . Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 122 A115 - PSIKOPEDAGOGIA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 121 A113 - SOZIOLOGIA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 120 A224 - TRAKIFO INGENIARIA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 118 A121 - ANTZEZTE ARTEAK. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 117 A101 - PROTOKOLO. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 116 A206 - UDALTZAINGOKO ANTOLAKUNTZA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 115 A205 - INFORMATIKA / TELEKOMUNIKAZIOAK. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 114 A122 - MIKROBIOLOGIA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 113 A123 - BROMATOLOGIA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 112 A216 - DIETISTA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 111 A217 - OSASUN PUBLIKOA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 109 A110 - TELEKOMUNIKAZIOAK. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 110 A218 - ERIZAINTZA GERIATRIKOA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 108 A109 - USTIAPENA ETA INFORMATIKA SISTEMAK. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 104 A203 - OBRA PUBLIKOETAKO INGENIARIA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 106 A111 - KAZETARITZA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 105 A201 - TOPOGRAFIA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 103 A107 - ARKITEKTURA (HIRI PAISAIA). Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 102 A119 - DOKUMENTALISTA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 292 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 101 A106 - ARKITEKTURA (HIRIGINTZA). Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 280 2020ko otsailaren 24ko Alkate Dekretua, Estíbaliz Canto Llorente zinegotzia Tokiko Gobernu Batzarraren kide izendatzeko.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 100 A220 - ARTXIBOA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200310 2020/03/10 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 99 PSI-01/2020 BIS. Zerbitzu-eginkizunen bidezko ordezkoen zerrenda / Bitartekoaren izendapena Mugikortasunaren eta Espazio Publikoaren Saileko Espazio Publikoaren Kapataza izateko (Zerbitzu Elektrikoak) eta Administrazio Sailaren Mantentze-Lanak Zerbitzuko Espezialista Teknikoak.
20200310 2020/03/10 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 98 A210 - GIZA BALIABIDEEN ANTOLAKUNTZA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200310 2020/03/10 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 97 A118 - LANEKO OSASUNA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200310 2020/03/10 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 96 A117 - LANERAKO PRESTAKUNTZA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200310 2020/03/10 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 95 A209 - LAN PREBENTZIOA - ERGONOMIA . Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200310 2020/03/10 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 94 A116 - GIZA BALIABIDEAK. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200310 2020/03/10 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 93 A225 - ADMINISTRAZIO KUDEAKETA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200310 2020/03/10 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 92 A222 - ADMINISTRAZIO KUDEAKETA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200309 2020/03/09 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 91 A219 - OGASUNEKO IKUSKARITZA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200309 2020/03/09 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 90 A105 - EKONOMIA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200309 2020/03/09 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 89 A104 - KONTU-HARTZAILETZA (OGASUNA). Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200309 2020/03/09 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 88 A223 - MUSIKA BANDA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200309 2020/03/09 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 260 Behin betiko onespena ematea Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko xedapen-aldaketa bati, garai bateko Salburua 7. sektoreko T hirugarren sektorerako lursaila berdegune gisa birkalifikatzeko eta garai bateko Ibaialde 11. sektoreko M7 hirugarren sektorerako lursaila handitzeko.
20200306 2020/03/06 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 248 Gasteizko Erdi Aroko hiriguneko Birgaitze Integraturako Plan Bereziaren hamahirugarren xedapen-aldaketaren proiektua onestea, eta hasierako onespena ematea aldaketa horri.
20200305 2020/03/05 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 87 A226 - GIZARTE INKLUSIOA. Lehiaketa aldia: Behin-behineko emaitzak. Jatorrizko agiriak aurkeztea. Mediku azterketak. Lanpostuen esleipena . Atxikitzeko eskabideak.
20200305 2020/03/05 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 86 A215 - GIZARTE HEZKUNTZA. Lehiaketa aldia: Behin-behineko emaitzak. Jatorrizko agiriak aurkeztea. Mediku azterketak. Lanpostuen esleipena . Atxikitzeko eskabideak.
20200304 2020/03/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 85 CS04-2020: Espezialista, Giza Baliabideen kudeaketaren Zerbitzua, Giza baliabideen Sailean. Hautatze prozesuan onartutako pertsonen behin-behineko zerrenda. Probetarako deia. Ebaluazio batzordea.
20200304 2020/03/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 84 SPEIS19. Prebentzio, Barne sustapena Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan (kaboak) Lehen ariketaren behin betiko emaitzak, 2. ariketaren eta proba fisikoen behin-behineko emaitzak eta hirugarren ariketarako deia.
20200304 2020/03/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 83 SPEIS 19. Prebentzio, Barne sustapena Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan (ofizialordea). Lehen ariketaren behin betiko emaitzak, 2. ariketaren eta proba fisikoen behin-behineko emaitzak eta hirugarren ariketarako deia.
20200303 2020/03/03 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 82 PSI-01/2020: Zerbitzu-Eginkizunen bidezko ordezkoen zerrenda / bitartekoaren izendapena Mugikortasunaren eta Espazio Publikoaren Saileko Espazio publikoaren kapataza izateko.
20200302 2020/03/02 Ez Udalarena 2020/ 13 Abintestato oinordekoen adierazpena .
20200221 2020/02/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 195 Elkartasun globalerako sentsibilizazio-proiektuetarako Gasteizko Udalaren 2020ko dirulaguntza-deialdia arautuko duten berariazko oinarriak.
20200220 2020/02/20 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 75 CS04-2020: Espezialista, Giza Baliabideen kudeaketaren Zerbitzua, Giza baliabideen Sailean. Deialdia.
20200217 2020/02/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 167 Gasteizko HAPOren aurrerapenaren agiria jendaurrean jartzea
20200214 2020/02/14 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 59 CS02-2020. Gizarteratze eta Gizarte berrikuntzako arduraduna. Adinekoen Zerbitzua, Gizarte politiken, dinekoen eta haurren Sailean.
20200211 2020/02/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 57 CS01-2020. Egoitza baliabideen ataleko burua. Ostatu eguneko arretako unitatea,. Adinekoen Zerbitzua, Gizarte Politiken, Adinekoen Eta Haurren Sailean.
20190916 2019/09/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 326 SPEIS19. Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan barne sustapena. OFICIALORDEA kategoriakoa. Oposizio fasea: Lehen eta bigarren ariketarako deia.
20190916 2019/09/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 325 SPEIS19. Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan barne sustapena. KABO kategoriakoa. Oposizio fasea: Lehen eta bigarren ariketarako deia.
20190807 2019/08/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 826 Euskara ikasteko diru-laguntzak emateko deialdia arautzeko berariazko oinarriak. 2019-2020 ikasturtea.
20190423 2019/04/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 396 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20190227 2019/02/27 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 87 Onestea 2019. urtean Gasteizko udalerriaren barruan jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak ixteko ordutegia bi ordu luzatzea egutegi honetan aipatutako egunetan:
20190101 2019/01/01 Ez Udalarena 2018/ 136 2018ko epaimahaiko auzitegirako hautagaiari buruzko espedientea ARABAKO AUDIENTZIA
20180827 2018/08/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2018/ 800 2018ko ekitaldian kreditu-transferentziaren bitartez aurrekontu-aldaketa egiteko dosierren behin betiko onespena.