Iragarki-taula digitala

Kontsultatzea lege edo erregelamendu mailako xedapenaren bidez iragarki taulan argitaratzen diren ekintzak eta jakinarazpenak.

Oinarrizko bilaketa

Hautatu data
Bilaketa aurreratuak iragarki argitaratu berriak aurkitzeko aukera ematen du.

Bilaketa aurreratua

Iragarkien zerrenda

  Data Mota Iragarkia Laburpena Jatorria
20200604 2020/06/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 421 Udal Erroldatik kentzea, ofizioz
20200604 2020/06/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 420 Abandonatutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda.
20200604 2020/06/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 419 Abandonatutako, bide publikoan ibilgetutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda.
20200604 2020/06/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 413 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20200603 2020/06/03 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 155 A213 - GIZARTE LANEKO GRADUA. Oposizio-fasea: Bigarren ariketa, behin-betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20200603 2020/06/03 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 403 Behin-behineko onespena ematea Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren aldakuntzari, zeinen helburua baita Mercedes Benz lantegiak bere inguruko hiri-mugikortasunean eta bide-segurtasunean duen eragina murriztea.
20200603 2020/06/03 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 388 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20200603 2020/06/03 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 386 Behin-behineko langilea izendatzea
20200603 2020/06/03 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 415 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20200603 2020/06/03 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 411 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik dosier zigortzaileak abiarazi direla jakinaraztea.
20200603 2020/06/03 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 409 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik dosier zigortzaileak abiarazi direla jakinaraztea.
20200603 2020/06/03 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 408 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 149.1 g) artikulua urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20200603 2020/06/03 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 407 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 147.2 c) artikulua urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20200602 2020/06/02 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 153 PSI04-2020: Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saileko adinekoei laguntzeko "San Prudentzio" Zentro Integralean Ikuskatzaile zereginak dituzten lanpostuetarako ordezkoen zerrenda. Deialdia.
20200601 2020/06/01 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 152 Aurretiko kontsulta publikoa, ekipamendu-sistema orokorrak eta -erabilerak arautzeko Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean egin nahi den egiturazko aldakuntzari buruz.
20200528 2020/05/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 400 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik dosier zigortzaileak abiarazi direla jakinaraztea.
20200528 2020/05/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 399 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik dosier zigortzaileak abiarazi direla jakinaraztea.
20200528 2020/05/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 398 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik dosier zigortzaileak abiarazi direla jakinaraztea.
20200528 2020/05/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 397 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 147.1 j) artikulua urratzegatik abiarazitako prozedura zigortzailea bukatutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea.
20200528 2020/05/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 394 Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 52.1 artikulua -51.2 artikuluaren ildotik- urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20200528 2020/05/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 393 Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 52.1 artikulua -51.2 artikuluaren ildotik- urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20200527 2020/05/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 384 COVID-19a dela eta hartutako premiazko prebentzio-neurriei buruzko Alkatearen dekretuak.
20200526 2020/05/26 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 367 2019/LACCAC00002 dosierraren oinarrizko ediktua
20200522 2020/05/22 Ez Udalarena 2020/ 18 Jendaurreko erakustaldiaren izapidea. ENRIQUE ARANA RUIZ-CAMARA NOTARITZA
20200522 2020/05/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 381 Hasierako onespena ematea industria-lurrari buruzko OR-11 eta OR-13 ordenantzetan (Santo Tomas Ibaiaren plaza) erabileren bateragarritasunaren inguruan Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean egin nahi den egiturazko xedapen-aldaketari.
20200522 2020/05/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 380 Hasierako onespena ematea Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko xedapen aldaketari, zeinek azpiegitura hidraulikoen eta telekomunikazio azpiegituren kalifikazio xehatuak definituko baitu eta, aldi berean, azpiegitura hidraulikoen sistema orokor bat mugatuko baitu Lasarteko legar-hobien inguruan.
20200521 2020/05/21 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 150 SPEIS19. Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan barne sustapena (Ofiziolordea). Oposizio-fasea: 3.ariketaren behin-betiko emaitzak (gaitasuna eta elkarrizketa). Merezimendu leiaketa: euskara (M1) eta lan esperientziaren (M2) behin betiko emaitzak. Praktiketarako izendapen-proposamena.
20200520 2020/05/20 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 149 A114 - PSIKOLOGIA. Oposizio-fasea: Bigarren hariketa, behin betiko emaitzak. Merezimenduak: informazioa jasotzea. Betekizunak: It txartela. Betekizunak / Merezimenduak: euskara.
20200518 2020/05/18 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 376 Gasteizko Erdi Aroko hiriguneko Birgaitze Integraturako Plan Bereziaren hamabosgarren aldakuntzaren proiektua onetsi eta aldakuntzari hasierako onespena ematea, Santa Maria katedralaren Plan Gidariaren esparruaren mugaketa aldatzeko.
20200516 2020/05/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 146 2020ko martxoaren 27ko Ebazpen bidez ezarri zen hiletetara joate erregimena aldatzea, eta, Osasun Ministerioaren maiatzaren 9ko 399/2020 Aginduan xedatutakoaren arabera uztea
20200515 2020/05/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 148 SPEIS19. Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan barne sustapena. Ofiialordea. Oposizio-fasea: 2.ariketaren behin-betiko emaitzak eta 3. ariketaren behin-behinekoak. Merezimendu leiaketa: egoera fisikoaren behin-betiko emaitzak (M3), euskara (M1) eta lan esperientziaren (M2) behin behinekoak.
20200513 2020/05/13 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 145 PSI03-2020:Ordezkapen zerrenda, Zerbitzu-Eginkizunen bitartez / Bitarteko Langile izendapena Mantentze lanetarako Ofizial espezialista lanpostuetan (errementaritza - metal arotzeria). Deialdia.
20200513 2020/05/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 382 Mugikortasunaren eta Espazio Publikoaren zinegotzi ordezkariaren ebazpena, zeinen bitartez agintzen baita Gasteizen Tuvisaren kotxetegiak, lantegiak eta eraikin administratiboa eraikitzeko proiektua onesteko administrazio-prozedurarekin jarraitu dadila, ALHAOn -36. zk., 2020ko martxoaren 27a- eta egoitza elektronikon argitaratu zen proiektuaren jendaurreko informazioaren tramiteari dagokion administrazio-epearen zenbaketa -30 egun baliodun- berriro abian jarriz.
20200511 2020/05/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 144 Gasteizko VGBIZIZ aparkaleku seguruen zerbitzuari aplikatzeko zigor-erregimenaren etendura altxatzea, eta aplikagarri jartzea 2020ko maiatzaren 11ko 00:00etatik aurrera.
20200511 2020/05/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 143 Ostalaritza-establezimendu eta jatetxeetako terrazak irekitzeko baldintzetan Estatuak ministro aginduaren bidez ezartzen dituen ehunekoak eta baldintzak bete beharko dira.
20200511 2020/05/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 142 Lurrazaleko aparkaldi mugatuaren erregulazioa etenda utzi zenez geroztik, hau da, 2020ko martxoaren 16az geroztik, nabarmen hobetu dira gaixotasunaren inguruko zirkunstantziak, eta, hain zuzen ere, Ministro Kontseiluak, 2020ko apirilaren 28an egindako bilkuran, Deseskalada Plana onetsi zuen, non aurreikusten den alarma-egoerak iraun bitartean ezarritako mugapenak altxatzen joatea hainbat fasetan, dagozkien tresna juridikoen bitartez zehazten den moduan.
20200511 2020/05/11 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 373 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20200506 2020/05/06 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 141 CS11-2020: Ustiapenaren eta komunikazioen Zerbitzuko burua, Udal Administrazioaren eta eraldaketa digitalaren Sailean. Deialdia.
20200505 2020/05/05 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 140 CS09-2020: San Prudentzio zentro integraleko Sukaldeburu lanposturako ordezkapen zerrenda. Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren Saila. Deialdia.
20200504 2020/05/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 139 A215 - GIZARTE HEZKUNTZA. 2020ko apirilaren 30eko argitalpenari akatsak zuzentzea. Praktiketako funtzionario izendatzeko proposamena.
20200430 2020/04/30 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 138 A215 - GIZARTE HEZKUNTZA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200424 2020/04/24 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 137 A226- GIZARTE INKLUSIOA.Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200416 2020/04/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 135 Hirigintza-plangintzan egin nahi den berrikuspen partzialari buruzko aurretiko kontsulta publikoa, lurzoru urbanizaezinaren araubidea Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektorialaren xedapenetara egokitzeari buruz
20200330 2020/03/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2020/ 369 HAPO aldatzeko proiektua onestea eta hasierako onespena ematea xedapen-aldaketari, Udalerriko nekazaritza-eremuan berdeguneen eta espazio libre publikoen erabilera arautzeko.
20200316 2020/03/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 132 CS04-2020: Espezialista, Giza Baliabideen kudeaketaren Zerbitzua, Giza baliabideen Sailean. Behin-behineko emaitzak eta dosierra eskuratzea.
20200313 2020/03/13 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 131 CS06-2020: Programen eta Hezkuntza koordinazioaren arduraduna, Hezkuntza Zerbitzua, Hezkuntza eta Kultura Saila. Deialdia.
20200313 2020/03/13 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 130 C07-2020: Apartamentuez arduratzen diren Gizarte-Langileen zerrenda, Adinekoen Zerbitzua, Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren Sailean. Deialdia.
20200312 2020/03/12 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 128 CS03-2020: Aldi baterako ordezkapenetarako zerrenda sortzea Gasteizko Herritarren Segurtasunaren Saileko Udaltzaingoko Komisariordearen kategorian.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 126 A204 - INGURUMENEKO INGENIARITZA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 125 A202 - INGENIARIA (Enplegua). Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 124 A120 - BERDINTASUN AGENTEA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 123 A214 - IMMIGRAZIOA . Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 122 A115 - PSIKOPEDAGOGIA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 121 A113 - SOZIOLOGIA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 120 A224 - TRAKIFO INGENIARIA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 118 A121 - ANTZEZTE ARTEAK. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 117 A101 - PROTOKOLO. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 116 A206 - UDALTZAINGOKO ANTOLAKUNTZA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 115 A205 - INFORMATIKA / TELEKOMUNIKAZIOAK. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 114 A122 - MIKROBIOLOGIA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 113 A123 - BROMATOLOGIA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 112 A216 - DIETISTA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 111 A217 - OSASUN PUBLIKOA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 109 A110 - TELEKOMUNIKAZIOAK. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 110 A218 - ERIZAINTZA GERIATRIKOA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 108 A109 - USTIAPENA ETA INFORMATIKA SISTEMAK. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 104 A203 - OBRA PUBLIKOETAKO INGENIARIA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 106 A111 - KAZETARITZA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 105 A201 - TOPOGRAFIA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 103 A107 - ARKITEKTURA (HIRI PAISAIA). Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 102 A119 - DOKUMENTALISTA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 101 A106 - ARKITEKTURA (HIRIGINTZA). Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200311 2020/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 100 A220 - ARTXIBOA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200310 2020/03/10 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 99 PSI-01/2020 BIS. Zerbitzu-eginkizunen bidezko ordezkoen zerrenda / Bitartekoaren izendapena Mugikortasunaren eta Espazio Publikoaren Saileko Espazio Publikoaren Kapataza izateko (Zerbitzu Elektrikoak) eta Administrazio Sailaren Mantentze-Lanak Zerbitzuko Espezialista Teknikoak.
20200310 2020/03/10 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 98 A210 - GIZA BALIABIDEEN ANTOLAKUNTZA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200310 2020/03/10 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 97 A118 - LANEKO OSASUNA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200310 2020/03/10 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 96 A117 - LANERAKO PRESTAKUNTZA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200310 2020/03/10 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 95 A209 - LAN PREBENTZIOA - ERGONOMIA . Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200310 2020/03/10 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 94 A116 - GIZA BALIABIDEAK. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200310 2020/03/10 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 93 A225 - ADMINISTRAZIO KUDEAKETA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200310 2020/03/10 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 92 A222 - ADMINISTRAZIO KUDEAKETA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200309 2020/03/09 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 91 A219 - OGASUNEKO IKUSKARITZA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200309 2020/03/09 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 90 A105 - EKONOMIA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200309 2020/03/09 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 89 A104 - KONTU-HARTZAILETZA (OGASUNA). Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200309 2020/03/09 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 88 A223 - MUSIKA BANDA. Merezimenduak: Euskara (M1) eta Esperientzia profesionala (M2) behin betiko emaitzak.Oposaketa eta lehiaketa faseen behin betiko emaitzak. Lanpostuak esleitzeko eta praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposamena. Lanpostuaz jabetzea: Giza-baliabideen Sailaren argibideak.
20200304 2020/03/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 85 CS04-2020: Espezialista, Giza Baliabideen kudeaketaren Zerbitzua, Giza baliabideen Sailean. Hautatze prozesuan onartutako pertsonen behin-behineko zerrenda. Probetarako deia. Ebaluazio batzordea.
20200304 2020/03/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 84 SPEIS19. Prebentzio, Barne sustapena Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan (kaboak) Lehen ariketaren behin betiko emaitzak, 2. ariketaren eta proba fisikoen behin-behineko emaitzak eta hirugarren ariketarako deia.
20200304 2020/03/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2020/ 83 SPEIS 19. Prebentzio, Barne sustapena Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan (ofizialordea). Lehen ariketaren behin betiko emaitzak, 2. ariketaren eta proba fisikoen behin-behineko emaitzak eta hirugarren ariketarako deia.
20190916 2019/09/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 326 SPEIS19. Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan barne sustapena. OFICIALORDEA kategoriakoa. Oposizio fasea: Lehen eta bigarren ariketarako deia.
20190916 2019/09/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 325 SPEIS19. Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan barne sustapena. KABO kategoriakoa. Oposizio fasea: Lehen eta bigarren ariketarako deia.
20190807 2019/08/07 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 826 Euskara ikasteko diru-laguntzak emateko deialdia arautzeko berariazko oinarriak. 2019-2020 ikasturtea.
20190423 2019/04/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 396 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20190227 2019/02/27 Udalarena, Aldizkarian ez 2019/ 87 Onestea 2019. urtean Gasteizko udalerriaren barruan jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak ixteko ordutegia bi ordu luzatzea egutegi honetan aipatutako egunetan:
20190101 2019/01/01 Ez Udalarena 2018/ 136 2018ko epaimahaiko auzitegirako hautagaiari buruzko espedientea ARABAKO AUDIENTZIA
20180827 2018/08/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2018/ 800 2018ko ekitaldian kreditu-transferentziaren bitartez aurrekontu-aldaketa egiteko dosierren behin betiko onespena.