Iragarki-taula digitala

Kontsultatzea lege edo erregelamendu mailako xedapenaren bidez iragarki taulan argitaratzen diren ekintzak eta jakinarazpenak.

Oinarrizko bilaketa

Hautatu data
Bilaketa aurreratuak iragarki argitaratu berriak aurkitzeko aukera ematen du.

Bilaketa aurreratua

Iragarkien zerrenda

  Data Mota Iragarkia Laburpena Jatorria
20231205 2023/12/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1164 Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 53.12 artikulua hausteagatik abiarazitako prozedura zigortzaileari amaiera ematen dion ebazpena jakinaraztea
20231205 2023/12/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1163 Gasteizko ostalaritza-establezimendu publikoetako eta horiekin parekatuetako terrazak arautzeko ordenantzaren 23.3.c) artikulua urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20231205 2023/12/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1162 Gasteizko ostalaritza-establezimendu publikoetako eta horiekin parekatuetako terrazak arautzeko ordenantzaren 23.3.c) artikulua urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20231205 2023/12/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1161 Gasteizko ostalaritza-establezimendu publikoetako eta horiekin parekatuetako terrazak arautzeko ordenantzaren 23.3.a) artikulua urratzeagatik abiarazitako prozedura zigortzaileari amaiera ematen dion ebazpena jakinaraztea.
20231205 2023/12/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1160 Gasteizko ostalaritza-establezimendu publikoetako eta horiekin parekatuetako terrazak arautzeko ordenantzaren 23.3.a) artikulua urratzeagatik abiarazitako prozedura zigortzaileari amaiera ematen dion ebazpena jakinaraztea.
20231205 2023/12/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1159 Gasteizko ostalaritza-establezimendu publikoetako eta horiekin parekatuetako terrazak arautzeko ordenantzaren 23.1.c) artikulua urratzeagatik abiarazitako prozedura zigortzaileari amaiera ematen dion ebazpena jakinaraztea
20231205 2023/12/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1158 Gasteizko ostalaritza-establezimendu publikoetako eta horiekin parekatuetako terrazak arautzeko ordenantzaren 23.1.f) artikulua urratzeagatik abiarazitako prozedura zigortzaileari amaiera ematen dion ebazpena jakinaraztea.
20231205 2023/12/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1157 Gasteizko ostalaritza-establezimendu publikoetako eta horiekin parekatuetako terrazak arautzeko ordenantzaren 23.3.b artikulua urratzeagatik abiarazitako prozedura zigortzaileari amaiera ematen dion ebazpena jakinaraztea.
20231205 2023/12/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1150 Gasteizko ostalaritza-establezimendu publikoetako eta horiekin parekatuetako terrazak arautzeko ordenantzaren 23.1).f artikulua urratzeagatik abiarazitako prozedura zigortzaileari amaiera ematen dion ebazpena jakinaraztea.
20231205 2023/12/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1149 Gasteizko ostalaritza-establezimendu publikoetako eta horiekin parekatuetako terrazak arautzeko ordenantzaren 23.3.c) artikulua urratzeagatik abiarazitako prozedura zigortzaileari amaiera ematen dion ebazpena jakinaraztea.
20231205 2023/12/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1148 Gasteizko ostalaritza-establezimendu publikoetako eta horiekin parekatuetako terrazak arautzeko ordenantzaren 23.2.a) artikulua urratzeagatik abiarazitako prozedura zigortzaileari amaiera ematen dion ebazpena jakinaraztea.
20231205 2023/12/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1146 Gasteizko ostalaritza-establezimendu publikoetako eta horiekin parekatuetako terrazak arautzeko ordenantzaren 23.1.f) artikulua urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20231205 2023/12/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1145 Gasteizko ostalaritza-establezimendu publikoetako eta horiekin parekatuetako terrazak arautzeko ordenantzaren 23.1.f) artikulua urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20231205 2023/12/05 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1143 Gasteizko ostalaritza-establezimendu publikoetako eta horiekin parekatuetako terrazak arautzeko ordenantzaren 23.3. b) artikulua urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20231204 2023/12/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1142 Gasteizko ostalaritza-establezimendu publikoetako eta horiekin parekatuetako terrazak arautzeko ordenantzaren 23.3. b) artikulua urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20231204 2023/12/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1141 Gasteizko ostalaritza establezimendu publikoetako eta horiekin parekatuetako terrazak arautzeko ordenantzaren 23.2 i) artikulua urratzegatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20231204 2023/12/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1140 Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 53.14 artikulua hausteagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20231204 2023/12/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1139 Gasteizko ostalaritza-establezimendu publikoetako eta horiekin parekatuetako terrazak arautzeko ordenantzaren 23.3. b) artikulua urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20231204 2023/12/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1138 Gasteizko ostalaritza-establezimendu publikoetako eta horiekin parekatuetako terrazak arautzeko ordenantzaren 23.3. b) artikulua urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20231204 2023/12/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1137 Gasteizko ostalaritza-establezimendu publikoetako eta horiekin parekatuetako terrazak arautzeko ordenantzaren 23.3. b) artikulua urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20231204 2023/12/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1136 Gasteizko ostalaritza-establezimendu publikoetako eta horiekin parekatuetako terrazak arautzeko ordenantzaren 23.3. b) artikulua urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20231204 2023/12/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1134 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 147.3 artikulua urratzegatik abiarazitako prozedura zigortzailea bukatutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea.
20231204 2023/12/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1174 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20231204 2023/12/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1169 Zerga zor likidazioak, interesdunei jakinarazpena zuzenean egiterik ezin izandako kasuetan.
20231204 2023/12/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1168 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20231204 2023/12/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1167 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20231204 2023/12/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1166 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20231204 2023/12/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1130 Vitoria-Gasteizen Zadorra ibaiaren uholdeen aurkako babes-plan berezia gauzatzeko baterako tasazio bidezko desjabetze-espedienteak erasandako ondasun eta eskubideen ordainketa- eta okupazio-aktak egiteko zitazioa egitea.
20231204 2023/12/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1129 Zitazioa, Vitoria-Gasteizko Gardelegi menpeko toki erakundeko 14. poligonoko 3. eta 4. lurzatiei dagozkien ondasun eta eskubideak baterako tasazio bidez desjabetzeko dosierrak ukitutako ondasun eta eskubideak ordaindu eta okupatzeko aktak jasotzera agertzeko
20231204 2023/12/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1123 Ikastetxeetarako joan-etorrietan mugikortasun aktibo eta autonomoa sustatzeko jardueretarako dirulaguntza-deialdiko gastuen justifikazioari eta dirulaguntzen ordainketari buruzko ebazpena. 2022-2023 ikasturtea
20231204 2023/12/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1066 Gasteizko udalerrian enpresak sortzeko eta finkatzeko laguntza ekonomikoak emateko udal programako —2023. urtea— eskabideak ebazteko erabakia.
20231201 2023/12/01 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1165 Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko udal ordenantzaren 147.1.j artikulua urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20231201 2023/12/01 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1153 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20231201 2023/12/01 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1133 Berdeguneen erabilerari buruzko Ordenantzaren 52.1a) artikulua urratzegatik abiarazitako prozedura zigortzailea amaitutzat jotzen duen ebazpena jakinaraztea.
20231201 2023/12/01 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1111 “Gasteizko udalerriko merkataritzaren, zerbitzu pertsonalen eta ostalaritzaren alorreko enpresa txikiak ezarri eta modernizatzeko laguntza ekonomikoak, 2023. urtea” udal programari dagozkion eskabideak ebaztea
20231130 2023/11/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1132 Iragarkia, jakinarazteko Kirolaren, Osasunaren eta Garapenerako Lankidetzaren Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpenak, animaliak edukitzeari buruz indarrean dauden arauak haustearekin lotuta.
20231130 2023/11/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1131 Iragarkia, jakinarazteko dosier zigortzaileak abiarazi dituela Kirolaren, Osasunaren eta Garapenerako Lankidetzaren Saileko zinegotzi ordezkariak animaliak edukitzeari buruz indarrean dauden arauak haustearekin lotuta.
20231129 2023/11/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1128 Errekerimendua, helbide aldaketari buruzko derrigorrezko dokumentazioa aurkezteko Gasteizko biztanleen udal erroldan.
20231129 2023/11/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1122 Errekerimendua, 2023ko azaroaren 22koa, Gizarte Etxe eta Kirol Instalazioen Araudia (2006ko uztailaren 28koa) hausteagatik zehapen-espedientea abiarazteko akordioaren alegazioak zuzentzeko
20231129 2023/11/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1121 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20231129 2023/11/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1120 Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legearen 28.3 a) artikulua urratzeagatik abiarazitako dosier zigortzaileko ebazpen-proposamena jakinarazpena
20231129 2023/11/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1119 Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 53.9 artikulua urratzeagatik abiarazitako dosier zigortzaileari amaiera ematen dion ebazpena jakinaraztea
20231129 2023/11/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1065 Oker jasotako prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea.
20231129 2023/11/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1115 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20231129 2023/11/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1104 2023ko "autonomoentzako txekea” izeneko udal programaren deialdia finantzatzera bideratutako baliabide ekonomikoak handitzeko erabakia
20231129 2023/11/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1114 Aurrekontua aldatzeko 6KK eta 7KK dosierrak behin-behineko onarpena, 2024 eta 2025 konpromiso-kredituak onartuz.
20231129 2023/11/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1102 Gasteizen ekintzaileen jarduera sustatzeko laguntza ekonomikoen udal programaren —“2023ko ekintzaileentzako bekak”— deialdiaren bigarren fasearen ebazpena.
20231129 2023/11/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1103 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20231128 2023/11/28 Udalarena, Aldizkarian ez 2023/ 149 CS08-2023. Administrazioa Modernizatzeko Departamentuko Ekipo Informatikoak Mantentzeko Teknikari Espezialista (Informazioaren Teknologiak).
20231127 2023/11/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1112 Higiene- eta osasungarritasun-baldintzak kontrolatzeko prozedurari buruzko jakinarazpena.
20231127 2023/11/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1118 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20231127 2023/11/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1117 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20231127 2023/11/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1116 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20231125 2023/11/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2023/ 147 Dekretua, jarduerarako lizentzia/baimena ematekoa
20231124 2023/11/24 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1109 Eraikuntzen Zerbitzuaren administrazio-egintzak jakinaraztea
20231124 2023/11/24 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1108 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko jakinarazpena.
20231124 2023/11/24 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1107 Oker jasotako prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea.
20231124 2023/11/24 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1106 Biztanleen Udal Erroldatik kentzea, ofizioz, Administrazioa Modernizatzeko Saileko zinegotzi ordezkariaren ebazpena dela medio
20231124 2023/11/24 Udalarena, Aldizkarian ez 2023/ 146 EGUBERRIETAKO AZOKAKO SALTOKIETARAKO LIZENTZIAK ESLEITZEKO EBAZPENAREN ZATI BAT ERREBOKATZEA
20231123 2023/11/23 Udalarena, Aldizkarian ez 2023/ 148 2023KO AZAROAREN 13AN ARGITARATUTAKO ORDEZTEA EUSKARA IKASTEKO LAGUNTZAK 2022-2023 IKASTURTEA. BEHIN BETIKO ZERRENDAK
20231123 2023/11/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1110 Gasteizko biztanleen udal erroldan izapidetzen ari den baja ofizioz emateko dosierra baliogabetzeko eskabidea ukatzea.
20231123 2023/11/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1086 Animaliak edukitzeari buruz indarrean dauden arauak haustearekin lotuta Kirolaren, Osasunaren eta Garapenerako Lankidetzaren Saileko zinegotzi ordezkariak eman duen ebazpena jakinaraztea
20231122 2023/11/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1094 Behin betiko onespena ematea Gasteizko Aretxabaleta-Gardelegi 19. sektoreko or 4-7 etxadiaren xehetasun-azterketari.
20231122 2023/11/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1093 Aurrekontua aldatzeko 2KK, 3KK, 4KK eta 5KK dosierrak behin-behineko onarpena, loturagatiko aurrekontu-aplikazioa sortuz eta 2024 eta 2025 konpromiso-kredituak onartuz
20231122 2023/11/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1076 Partez atzera botatzea Tokiko Gobernu Batzarrak 2023ko martxoaren 28an hartutako erabakia, (informazioa kendu da interesdunaren anonimotasuna bermatzeko) partzela besterentzeko deitutako lehiaketaren zuzeneko esleipenari dagokionez, 64/2022 dosierra.
20231121 2023/11/21 Udalarena, Aldizkarian ez 2023/ 145 EGUBERRIETAKO AZOKA POSTUEN ESLEIPENAREN EMAITZAK
20231121 2023/11/21 Udalarena, Aldizkarian ez 2023/ 144 EGUBERRIETAKO MERKATU LIZENTZIEN ESLEIPENAREN EZEZTAPEN PARTZIALA
20231121 2023/11/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1101 Bahitze dilijentziei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20231121 2023/11/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1100 Bahitze dilijentziei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20231121 2023/11/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1099 Ordaintzeko eskariari buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20231121 2023/11/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1098 Interesdunei banan-banan helarazi ezin izan zaizkien premiamendu probidentziak jakinaraztea.
20231121 2023/11/21 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1097 Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralaren apirilaren 7ko 1/2016 Legearen 86.2.a.1 artikulua hausteagatik abiarazitako dosier zigortzailean emandako erabaki-proposamena jakinaraztea
20231120 2023/11/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1096 Abandonatutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda.
20231120 2023/11/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1095 Abandonatutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda.
20231120 2023/11/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1082 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berraztertzeko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20231120 2023/11/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1081 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20231120 2023/11/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1080 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20231120 2023/11/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1079 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20231120 2023/11/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1078 Jarduera sailkaturako lizentziak eskatzea
20231120 2023/11/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1075 Zuzendaritzako langileak kargutik kentzea eta izendatzea
20231117 2023/11/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1072 Gasteizko Udaleko Hiri Eredua, Hirigintza, Etxebizitza, Garbiketa eta Ingurumen Saileko Zerbitzu Juridiko Administratiboko buruaren jakinarazpena,Tokiko Gobernu Batzarrak 2023ko abuztuaren 3ko bilkuran Gasteizko Aretxabaleta-Gardelegi sektoreko 19. OR.4-8 etxadiaren xehetasun azterketari. hasierako onespena ematearen gainean hartu zuen erabakiari buruzkoa.
20231117 2023/11/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1062 Alkatearen 2023ko azaroaren 6ko Dekretua, Udal Plangintzarako Aholku Kontseiluaren lehendakaritza eskuordetzeari buruzkoa.
20231116 2023/11/16 Udalarena, Aldizkarian ez 2023/ 143 EGUBERRIETAKO AZOKA 2023/2024 ESLEIPENAK
20231116 2023/11/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1071 Gasteizko Udaleko Hiri Eredua, Hirigintza, Etxebizitza, Garbiketa eta Ingurumen Saileko Zerbitzu Juridiko Administratiboko buruaren jakinarazpena,Tokiko Gobernu Batzarrak 2023ko abuztuaren 3ko bilkuran Gasteizko Daewoo hiri-antolamenduko plan bereziari hasierako onespena ematearen gainean hartu zuen erabakiari buruzkoa.
20231115 2023/11/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1006 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20231115 2023/11/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1056 2024ko inauterietan parte hartuko duten konpartsei dirulaguntzak emateko deialdiaren oinarriak
20231115 2023/11/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2023/ 139 - Ardoaraba: abenduaren 8a eta 9a (8tik 9ra eta 9tik 10era bitarteko gauak).
20231113 2023/11/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1048 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20231110 2023/11/10 Udalarena, Aldizkarian ez 2023/ 137 Eguberrietan -Gabon gauean, Urte Berrian eta Errege egunaren inguruan- egingo diren jai-ospakizun, dantzaldi eta antzekoetan pertsonen segurtasunak ahal bezainbateko babesa izan dezan, establezimendu eta lokalek ondorengo baldintzak betetzen dituztelarik bakarrik emango da baimena halakorik egiteko:
20231108 2023/11/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1043 Hasierako onespena ematea Gasteizko Izarra 10. sektoreko RD-19 lurzatiaren xedapen-azterketari
20231108 2023/11/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1025 Gasteizko udalerrian merkataritzaren, zerbitzu pertsonalen eta ostalaritzaren alorreko enpresa txikiak ezarri eta modernizatzeko laguntza ekonomikoen udal programaren 2023ko deialdia finantzatzeko baliabide ekonomikoak handitzeari onespena emateko erabakia.
20231108 2023/11/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1015 Gasteizen ekitaldi eta biltzarrak antolatzeko, hiria kanpoan sustatzeko eta produktu eta esperientzia turistiko berriak sustatzeko laguntza-deialdi publikoa ebaztea (2023).
20231106 2023/11/06 Udalarena, Aldizkarian ez 2023/ 135 PSI06-2023. Gobernu Irekiaren eta Gizarte-Etxeen Saileko mantentze-zerbitzuko Teknikari / Espezialista lanpostuak aldi baterako eskaintzetan ordezkatzeko zerrenda.
20231106 2023/11/06 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1046 EBIGEBKA erroldatik kentzea, iraungi izanagatik
20231106 2023/11/06 Udalarena, Aldizkarian ez 2023/ 134 CS07-2023. Funtzio Publikoaren Saileko Antolakuntzaren Kudeaketa Zerbitzuko Giza Baliabideetako Goi-Mailako Teknikaria.
20231103 2023/11/03 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 1026 Behin betiko onestea Gasteizko Zabalgana auzoko Borinbizkarra 1. sektorearen plan partzialaren hamabigarren aldaketa.
20231103 2023/11/03 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 978 Baliabide ekonomiko eskaseko pentsiodunek 2023ko bigarren seihilekoan duten energia-gastuari aurre egiteko laguntza-deialdia arautzeko oinarriak
20231025 2023/10/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2023/ 132 PSI05-2023. Gobernu Irekiaren eta Gizarte Etxeen Saileko Administrazio Zerbitzuen Administrazio Burutza.
20231020 2023/10/20 Udalarena, Aldizkarian ez 2023/ 113 PSI04-2023. Segurtasun Saileko Herritarren Segurtasunerako Administrazio Burutza.
20231019 2023/10/19 Udalarena, Aldizkarian ez 2023/ 112 CS06-2023. Ekonomia Sustapen, Enplegu, Merkataritza eta Turismo Saileko Administrazio Zerbitzuko Burutza.
20231019 2023/10/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 986 Abandonatutako, bide publikoan ibilgetutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda
20231011 2023/10/11 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 944 Gasteizko Udaleko hainbat sailetako lanpostuen zerrenda eta administrazio-atalak aldatzea
20231011 2023/10/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2023/ 110 Gasteizko higiezinetako pintadak garbitzea
20230930 2023/09/30 Udalarena, Aldizkarian ez 2023/ 104 Eguberrietako azoka. 2023
20230925 2023/09/25 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 899 2023. urtean "autonomoentzako txekea" emateko deialdi publikoa eta berariazko oinarriak.
20230915 2023/09/15 Udalarena, Aldizkarian ez 2023/ 98 PSI03-2023. Hezkuntza eta Kultura Saileko Administrazio eta Kudeaketa Zerbitzuko Administrazio Burutza.
20230908 2023/09/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 736 Erdi Aroko Hiriguneko Udal Enpresa Zentroan (Enpresa Zentro Irekia, Errementari kaleko 31, 35 B eta 70 zenbakiak) erabilgarri dauden lokalak alokairuan uzteko 2023ko deialdia.
20230623 2023/06/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 592 Vitoria-Gasteizko Udaleko Hezkuntza Zerbitzuak edota Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak antolatutako hezkuntza-programetan parte hartzen duten ikastetxeentzako garraiorako dirulaguntzetarako deialdi publikoa eta deialdia arautzen duten oinarri espezifikoak, 2023-2024 ikasturtea.
20230614 2023/06/14 Udalarena, Aldizkarian ez 2023/ 69 2023ko gainerako datetan bere horretan uztea Gasteizko udalerriaren barruan ostalaritza-, dantza- eta dibertsio-establezimenduak ixteko ordutegia bi ordu luzatzeko erabakia, zerrenda honen arabera: 2023ko ekainaren 8ko Dekretua aldatzea; horren bidez, 2023ko uztailaren 1ean (1etik 2rako gaua) Gasteizko udalerriaren barruan ostalaritza-, dantza- eta dibertsio-establezimenduak ixteko ordutegia bi ordu luzatzea onetsi zen, 2023ko Frantziako Tourraren bigarren etapa Gasteiztik irtengo dela eta.
20230610 2023/06/10 Udalarena, Aldizkarian ez 2023/ 65 Gaia: 2023/40 iragarkian antzemandako akats materialaren zuzenketa 2023ko apirilaren 22an, 2023rako jendau-rreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak ixte-ko ordutegiaren luzapena argitaratu zen, auzoko jaiak zirela eta (2023/40 iragar-kia).
20230609 2023/06/09 Udalarena, Aldizkarian ez 2023/ 63 Onestea 2023an Gasteizko udalerriaren barruan ostalaritza-establezimenduak zein Dantzarako eta dibertsiorako establezimenduak ixteko ordutegia bi ordu luzatzea, jarraian adierazitako egun hauetan
20230422 2023/04/22 Udalarena, Aldizkarian ez 2023/ 40 Onestea 2023. urtean Gasteizko udalerriaren barruan ostalaritza-establezimenduak zein dantzarako eta dibertsiorako establezimenduak ixteko ordutegia bi ordu luzatzea
20230419 2023/04/19 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 376 Ordaintzeko errekerimenduei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta
20230327 2023/03/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 242 Ekonomia Sustapenaren, Enpleguaren, Merkataritzaren eta Turismoaren Saila. "Vitoria-Gasteiz, Laborategi Hiria" udal programaren 2023ko deialdia.
20230217 2023/02/17 Udalarena, Aldizkarian ez 2023/ 21 Onestea 2023. urtean Gasteizko udalerriaren barruan ostalaritza-establezimenduak zein dantzarako eta dibertsiorako establezimenduak ixteko ordutegia bi ordu luzatzea, egutegi honetan aipatutako egunetan:
20230215 2023/02/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2023/ 114 Gaia: Gasteizko Mendiola menpeko toki erakundeko 40. sektoreko RU-16 lursailari dagokion erregistro-funtsa lehiaketa bidez besterentzeko prozeduran (64/ 2022 dosierra) esleipendunaren ukoa onartzea, hutsik geratu dela deklaratzea eta zuzenean esleitzeko epea irekitzea.
20230103 2023/01/03 Ez Udalarena 2023/ 1 Epaimahaiko auzitegirako hautagaiari buruzko espedientea. ARABAKO AUDIENTZIA
20230101 2023/01/01 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 129 Zamalanak Zabalguneko oinezkoentzako eremuetan. Egun berezietan ordutegia luzatzeari buruzko bandoa (2023)
20211215 2021/12/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1371 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20190423 2019/04/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 396 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20180827 2018/08/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2018/ 800 2018ko ekitaldian kreditu-transferentziaren bitartez aurrekontu-aldaketa egiteko dosierren behin betiko onespena.