Iragarki-taula digitala

Kontsultatzea lege edo erregelamendu mailako xedapenaren bidez iragarki taulan argitaratzen diren ekintzak eta jakinarazpenak.

Oinarrizko bilaketa

Hautatu data
Bilaketa aurreratuak iragarki argitaratu berriak aurkitzeko aukera ematen du.

Bilaketa aurreratua

Iragarkien zerrenda

  Data Mota Iragarkia Laburpena Jatorria
20220704 2022/07/04 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 754 Ordaintzeko epea berriro zabaltzeari buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20220701 2022/07/01 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 67 Kanpoko barrak instalatzea
20220701 2022/07/01 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 680 Gasteizko Erdi Aroko hiriguneko isolamendu akustikoa hobetzeko Gasteizko Udalaren dirulaguntzak emateko deialdia -2022. urtea
20220701 2022/07/01 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 709 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20220701 2022/07/01 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 708 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20220701 2022/07/01 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 707 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20220701 2022/07/01 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 748 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berrikusteko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20220701 2022/07/01 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 747 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berraztertzeko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20220701 2022/07/01 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 746 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20220701 2022/07/01 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 745 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20220701 2022/07/01 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 743 Adierazten diren dosierretan jasotako kudeaketa, ikuskaritza eta diru-bilketa egintzen kontra aurkeztutako errekurtsoen gaineko ebazpenaren jakinarazpenak eman ezin izan zaizkien subjektu pasiboen zerrenda.
20220701 2022/07/01 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 744 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20220701 2022/07/01 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 739 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak dosier zigortzailea abiarazi duela jakinaraztea -5319 erregistro-zk.-.
20220701 2022/07/01 Ez Udalarena 2022/ 44 Abintestato oinordekoen adierazpena. .
20220701 2022/07/01 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 66 Itxarote-zerrendaren zuzenketa uztailaren 25ean eta Andre Maria Zuriaren jaietan, abuztuaren 4tik 9ra bitartean, oinezko salmentan jarduteko baimenak esleitzea. 2022 eta 2023 urteak.
20220630 2022/06/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 737 Gizarte-larrialdiko laguntzei uko egin izana jakinaraztea
20220630 2022/06/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 736 Gizarte-larrialdiko laguntzak eten izana jakinaraztea
20220630 2022/06/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 735 Gizarte-larrialdiko laguntzak bertan behera utzi izana jakinaraztea
20220630 2022/06/30 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 734 Gizarte-larrialdiko laguntzak ukatu izana jakinaraztea
20220630 2022/06/30 Ez Udalarena 2022/ 42 Abintestato oinordekoen adierazpena. .
20220629 2022/06/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 723 Udal zerbitzu batean sartzea onartu izanaren jakinarazpena
20220629 2022/06/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 730 Udalaren ostatu-zerbitzu batean sartzea onartu izanaren jakinarazpena
20220629 2022/06/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 729 Udal zerbitzu batean sartzea onartu izanaren jakinarazpena
20220629 2022/06/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 728 Udal-zerbitzu batean ostatu emateko prestazioa eten izana jakinaraztea
20220629 2022/06/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 727 Udalaren ostatu-zerbitzu batean sartzea onartu izanaren jakinarazpena
20220629 2022/06/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 726 Udal-zerbitzu batean ostatu emateko prestazioa eten izana jakinaraztea
20220629 2022/06/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 725 Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren Saileko ostatu batean sartzeko asmoan atzera egin izanaren jakinarazpena.
20220629 2022/06/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 722 Ostatu emateko udal zerbitzuaren baliabide bat borondatez utzitakotzat jo izana jakinaraztea.
20220629 2022/06/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 710 2022ko ekitaldian kreditu-transferentzien bitartez aurrekontu-aldaketak egiteko 26., 27. eta 30. dosierren behin betiko onespena
20220629 2022/06/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 692 2022AN GARAPENEAN LAGUNTZEKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO BIGARREN DEIALDIKO UKS ATALA EBAZTEA.
20220629 2022/06/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 688 2022ko garapenean laguntzeko proiektuetarako dirulaguntzak emateko lehen deialdiko UKA atala ebaztea.
20220629 2022/06/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 696 2022ko ekonomia jardueren gaineko zergaren matrikula jendaurrean jartzea.
20220629 2022/06/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 695 Zerbitzua bide publikoan emateko kutxazain automatikoak jarririk jabetza publikoko ondasunak pribatiboki erabiltzeagatik 2022an ordaindu beharreko tasari dagozkion erroldak jendaurrean jartzea
20220629 2022/06/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 693 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20220629 2022/06/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 687 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20220629 2022/06/29 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 671 Ekonomia Sustapenaren, Enpleguaren, Merkataritzaren eta Turismoaren Saila. Gasteizko enpresei lan-kontrataziorako laguntzak emateko udal programako eskabideei buruzko bigarren ebazpena, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako 2021eko laguntza deialdiaren barruan.
20220628 2022/06/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 719 Oker ordaindutako zenbatekoa erreklamatzeari buruzko jakinarazpena
20220628 2022/06/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 721 Zerga zor likidazioak, interesdunei jakinarazpena zuzenean egiterik ezin izandako kasuetan.
20220628 2022/06/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 714 Ordaintzeko epea berriro zabaltzeari buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20220628 2022/06/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 718 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik dosier zigortzaileak abiarazi direla jakinaraztea.
20220628 2022/06/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 715 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20220628 2022/06/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 713 Garbiketari eta Hondakinen Bilketa eta Garraioari buruzko Udal Ordenantzaren 149.1 e) artikulua urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20220628 2022/06/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 712 Abandonatutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda.
20220628 2022/06/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 711 Abandonatutako, bide publikoan ibilgetutako edo udal-biltegietara eraman eta bertan gordetako ibilgailuen zerrenda.
20220628 2022/06/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 700 Animaliak Edukitzeari eta Babesteari buruzko Udal Ordenantzaren 33.1.a) artikulua hausteagatik abiarazitako prozedura zigortzaileari amaiera ematen dion ebazpena jakinaraztea
20220628 2022/06/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 699 Animaliak babesteari buruzko urriaren 29ko 6/1993 Legearen 27.2.f artikulua hausteagatik abiarazitako prozedura zigortzaileari amaiera ematen dion ebazpena jakinaraztea
20220628 2022/06/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 698 Animaliak babesteari buruzko 6/1993 Legearen 27.2 h) artikulua hausteagatik eta 101/2004 Dekretuaren 7.1 artikuluaren ildotik abiarazitako prozedura zigortzaileari amaiera ematen dion ebazpena jakinaraztea
20220628 2022/06/28 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 697 Gasteizko Udaleko Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zuzendari nagusiaren jakinarazpena -Erdi Aroko hiriguneko Birgaitze Integraturako Plan Bereziaren (1. BIPB) hamazortzigarren aldaketa tramitatzen hasteko Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren zinegotzi ordezkariak 2022ko ekainaren 3an emandako probidentziaz-.
20220628 2022/06/28 Ez Udalarena 2022/ 41 Heriotza-adierazpena. GASTEIZKO LEHEN AUZIALDIKO 3 ZENBAKIKO EPAITEGIA
20220627 2022/06/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 689 2022ko ekitaldian kreditu-transferentziaren bitartez aurrekontu-aldaketak egiteko 90. eta 91. dosierren hasierako onespena
20220627 2022/06/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 648 2021eko ekitaldiko Kontu Orokorra jendaurrean jartzea.
20220625 2022/06/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 64 Uztailaren 25ean eta Andre Maria Zuriaren jaietan, abuztuaren 4tik 9ra bitartean, oinezko salmentan jarduteko baimenak esleitzea. 2022 eta 2023 urteak.
20220624 2022/06/24 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 691 Udal laguntzak ukatzea
20220624 2022/06/24 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 690 Udal laguntzak etetea
20220623 2022/06/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 676 Bahitze dilijentziei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20220623 2022/06/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 705 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berrikusteko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20220623 2022/06/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 704 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berraztertzeko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20220623 2022/06/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 703 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20220623 2022/06/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 702 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20220623 2022/06/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 701 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20220623 2022/06/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 681 Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legearen 28.3 a) artikulua urratzeagatik dosier zigortzailea abiarazteko probidentzia jakinaraztea.
20220623 2022/06/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 674 Arriskutsu izan litezkeen animaliak edukitzeari buruzko erregimen juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legearen 13.2.d artikulua hausteagatik abiarazitako prozedura zigortzaileari amaiera ematen dion ebazpena jakinaraztea.
20220623 2022/06/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 672 Arriskutsu izan litezkeen animaliak edukitzeari buruzko erregimen juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legearen 13.2.d artikulua hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileri buruzko probidentzia jakinaraztea.
20220623 2022/06/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 629 Ostatu emateko udal zerbitzuaren baliabide bat borondatez utzitakotzat jo izana jakinaraztea.
20220623 2022/06/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 628 Udal-zerbitzu batean ostatu emateko prestazioa eten izana jakinaraztea
20220623 2022/06/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 677 Bahitze dilijentziei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20220623 2022/06/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 675 Ordaintzeko eskariari buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20220623 2022/06/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 673 Interesdunei banan-banan helarazi ezin izan zaizkien premiamendu probidentziak jakinaraztea.
20220622 2022/06/22 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 62 Uztailaren 25ean kalean baratxuriak saltzeko baimenak esleitzea. 2022. urtea.
20220622 2022/06/22 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 63 Olarizuko erromeria. Saltokiak jartzea. 2022. urtea.
20220620 2022/06/20 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 649 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20220618 2022/06/18 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 58 Kobrantza-ediktua
20220617 2022/06/17 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 60 LC02-2022. Lan Osasuneko Erizainen Zerrenda sortzeko deialdia.
20220617 2022/06/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 642 Gasteizen (Lasarteko legar-hobiak) Batan eta Zapardiel ibaien uholdeen kontra babesteko proiektua gauzatzeko premiazko prozedurak eragindako desjabetze-dosierrak eragindako ondasun eta eskubideak okupatu aurreko akta jasotzera agertzeko deitzea.
20220617 2022/06/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 614 Gasteizko udal-mugarteko toki erakunde txikien titulartasuneko ekipamenduetan 2022. urtean egindako obrak finantzatzeko diru-laguntzen deialdi publikoa
20220617 2022/06/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 669 Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zuzendari nagusiaren jakinarazpena, Gasteizko Udaleko Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zinegotzi ordezkariaren 2022ko maiatzaren 31ko dekretuari buruzkoa. Erabaki horren bidez, Gasteizen (Lasarteko legar-hobiak) Batan eta Zapardiel ibaien uholdeen aurka babesteko proiektua gauzatzeko premiazko desjabetze-dosierrak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatzeko aktak jasotzera agertzeko deitzen erabaki zen.
20220617 2022/06/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 670 Ordaintzeko epea berriro zabaltzeari buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20220617 2022/06/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 668 Udal zerbitzu bateko ostatu-prestazioa bertan behera utzi izana jakinaraztea.
20220617 2022/06/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 656 Biztanleen Udal Erroldatik kentzea, ofizioz, Udal Administrazioaren eta Eraldaketa Digitalaren Saileko zinegotzi ordezkariaren ebazpena dela medio
20220617 2022/06/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 646 Gasteizko Udaleko Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zuzendari nagusiaren jakinarazpena, Tokiko Gobernu Batzarraren 2022ko apirilaren 8ko erabakiaren ingurukoa, zeinen bitartez Gasteizko Zabalganeko Borinbizkarra 1. sektorearen plan partzialaren hamaikagarren aldaketaren proiektua onetsi baitzen, eta plan partzialaren xedapen-aldaketa horri hasierako onespena eman.
20220617 2022/06/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 645 Gasteizko Udaleko Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zuzendari nagusiaren jakinarazpena, Gobernu Batzarraren 2022ko otsailaren 11ko erabakiaren ingurukoa, zeinen bitartez "Esmaltaciones San Ignacio-PEMCO" 11. Berrikuntzarako Plan Bereziaren hirugarren aldaketaren proiektua onetsi baitzen, eta aldaketa horri hasierako onespena eman.
20220617 2022/06/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 667 Ordaintzeko errekerimenduei buruzko jakinarazpena, interesatuei banan-banan helaraztea ezinezkoa izan dela eta.
20220617 2022/06/17 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 666 Interesdun edo behartuei modu pertsonalizatuan helarazi ezin izan zaizkien bahitura-zuzemenen jakinarazpena.
20220616 2022/06/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 663 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako berraztertzeko errekurtsoen ebazpenaren jakinarazpenak.
20220616 2022/06/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 662 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen zigortzaileen jakinarazpenak.
20220616 2022/06/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 661 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetako ebazpen-proposamenen jakinarazpenak.
20220616 2022/06/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 660 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileetan gidaria identifikatzeko errekerimenduen jakinarazpenak.
20220616 2022/06/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 659 Trafikoaren alorreko dosier zigortzaileak abiaraztearen jakinarazpenak.
20220616 2022/06/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 655 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak dosier zigortzailea abiarazi duela jakinaraztea -2021/DEMANI 00155 dosierra-.
20220616 2022/06/16 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 654 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak dosier zigortzailea abiarazi duela jakinaraztea -2021/DEMANI 00157 dosierra-.
20220615 2022/06/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 637 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20220614 2022/06/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 644 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea.
20220614 2022/06/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 643 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea.
20220614 2022/06/14 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 641 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea.
20220613 2022/06/13 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 631 Lurrazaleko aparkaldi mugatuko zerbitzua (TAO) arautzen duen ordenantza behin betiko onestea
20220610 2022/06/10 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 625 Gasteizen (Lasarteko legar-hobiak) Batan eta Zapardiel ibaien uholdeen kontra babesteko proiektua gauzatzeko premiazko prozedurak eragindako desjabetze-dosierrak eragindako ondasun eta eskubideak okupatzeko aktak jasotzera agertzeko deitzea.
20220609 2022/06/09 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 57 Gaueko anbarari buruzko Dekretua onartzea
20220609 2022/06/09 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 55 Onestea 2022an Gasteizko udalerriaren barruan ostalaritza-establezimenduak zein Dantzarako eta dibertsiorako establezimenduak ixteko ordutegia bi ordu luzatzea, jarraian adierazitako egun hauetan:
20220608 2022/06/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 568 Gasteizen (Lasarteko legar-hobiak) Batan eta Zapardiel ibaien uholdeen kontra babesteko proiektua gauzatzeko premiazko prozedurak eragindako ondasun eta eskubideen desjabetze-dosierrak eragindako eskubideen titularrekin adostasunera iristeko deia.
20220608 2022/06/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 627 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea.
20220608 2022/06/08 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 626 Animaliak edukitzearen arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea.
20220607 2022/06/07 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 54 CS10-2022. Haur eta Familien Zerbitzuko Familia Laguntzeko eta Babesteko Burutza, Gizarte Politiketako Saila.
20220603 2022/06/03 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 580 Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea
20220601 2022/06/01 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 554 Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren (2021-2025) Planaren berrikuspen eta berregokitzapena jendaurrean jartzea.
20220601 2022/06/01 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 537 Irakaskuntza ertaineko ikastetxeetako gazte informatzaileen sarearen 2022-2023ko programako laguntza ekonomikoak emateko deialdia eta hori arautzeko berariazko oinarriak.
20220601 2022/06/01 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 566 Adikzioen eta droga-mendekotasunen gaineko arreta integralaren arloko arau-hausteak direla eta Kirol eta Osasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpena jakinaraztea.
20220530 2022/05/30 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 51 PSI05-2022. Herritarren Partaidetza, Gardentasuna eta Gizarte-Etxe Saileko Gizarte-Etxeen Zerbitzuko Zerbitzu Osagarrien Unitateko Taldeen Koordinatzailearen zerrenda zabaltzea.
20220527 2022/05/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 518 Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren Sailak eskaintzen dituen zerbitzuen prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldakuntzari behin-behineko onespena ematea.
20220527 2022/05/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 517 Bide publikoan edo auzo-lurretan erreten edo zangak irekitzeagatik eta, oro har, bide publikoko zoladura edo espaloiak urratzeagatik nahiz bertan hesiak, habeak, astoak nahiz aldamioak jartzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldakuntzari behin-behineko onespena ematea.
20220527 2022/05/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 485 2022. urtean merkataritza establezimenduetan kanpoko errotulazioa aldatu eta izenetan euskara sartzeko, zein merkataritza eremuan euskararen presentzia eta erabilera sustatzearekin lotutako gastuetarako dirulaguntzak.
20220520 2022/05/20 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 47 PSI04-2022. Kirol eta Osasun Saileko, Kirol Zerbitzuko Kirol-Plangintza Taldeko Burutza aldi baterako betetzeko Deialdia.
20220519 2022/05/19 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 45 CS08-2022. Ekintza Komunitarioko Zerbitzuko Etxeko Zerbitzuen Burutza Gizarte Politiketako, Adinekoen eta Haurren Saila.
20220506 2022/05/06 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 41 CS07-2022. Haur eta Familien Zerbitzuko Prebentzio eta Balorazio Burutza Gizarte Politiketako Saila.
20220504 2022/05/04 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 40 CS03Bis-2022. Herritarren Partaidetza, Gardentasuna eta Gizarte-etxeak Saileko Gizarte-etxeen Zerbitzuko Zerbitzu Osagarrien Unitateko Taldeen Koordinatzailearen Zerrenda Zabaltzea.
20220502 2022/05/02 Udalarena, Aldizkarian bai 2022/ 405 Gasteizko Udaleko Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zuzendari nagusiaren jakinarazpena, Gasteizko Udalbatzak 2022ko martzoaren 25eko bilkuran hartutako erabaki baten berri emateko; horren bidez, hasierako onespena ematea industria-lurzoruari buruzko OR-11 (Arriagako Atea) ordenantzan erabileren bateragarritasunaren inguruan Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean egin nahi den egiturazko xedapen aldaketari.
20220426 2022/04/26 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 31 Kobrantzari buruzko ediktua : Ondasun higiezinen gaineko zerga eta Zabor-bilketaren tasa
20220425 2022/04/25 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 28 Gasteizko udalerriko auzoko jaietan 2022an indarrean egongo den jendaurreko ikuskizun eta jolas-jardueren ordutegia luzatzea
20220412 2022/04/12 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 25 Onestea 2022. urtean Gasteizko udalerriaren barruan establezimendu publikoak ixteko ordutegia bi ordu luzatzea, egutegi honetan aipatutako egunetan:
20220314 2022/03/14 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 15 PSI01-2022. Mugikortasun eta Espazio Publiko Saileko Paisaia-Unitateko Espazio Publikoaren eta Natura-Ingurunearen Zerbitzuko Mantentze-Lanetako Ofizial Lanpostuetarako (Lorezaintza) Ordezkapenen Zerrenda.
20220311 2022/03/11 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 14 PSI02-2022. Kirol eta Osasun Saileko Kirol Zentroen Unitateko Burutza Posturako Ordezkapenen Zerrenda.
20220303 2022/03/03 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 12 CS05-2022. Kirol eta Osasun Saileko Kirol Zerbitzuko Kirol Plangintzako Taldeko Burutzako Lanpostuetarako Ordezkapenen Zerrenda.
20220208 2022/02/08 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 5 CS02-2022. Ordezkapenen Zerrenda Zabaltzea Abokatu Nagusiaren Lanpostu eta Funtzioen Zerbitzu-Eginkizunen bidez Aholkularitza Juridikoko Zerbitzua.
20220207 2022/02/07 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 6 CS02-2022. Ordezkapenen Zerrenda Zabaltzea Abokatu Nagusiaren Lanpostu eta Funtzioen Zerbitzu-Eginkizunen bidez Aholkularitza Juridikoko Zerbitzua.
20220201 2022/02/01 Udalarena, Aldizkarian ez 2022/ 3 CS01-2022. Ogasun Saileko Tributuak Ikuskatzeko Zerbitzuko Zergen Ikuskatzailea.
20211222 2021/12/22 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1373 Behin betiko onestea Gasteizko HAPOko 3.1/1-3.1/2 eremuko Kuartelen etxadia barne berrikuntzarako 7. plan bereziaren 5. aldaketa.
20211215 2021/12/15 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1371 Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoa hausteagatik abiarazitako dosier zigortzaileen ebazpena jakinaraztea.
20211124 2021/11/24 Udalarena, Aldizkarian bai 2021/ 1296 Mikrotxipik gabeko txakurrari amorruaren kontrako behaketa egiteko errekerimendua, pertsona bati koska egin izanaren ondorioz -2021/008 dosierra-.
20210930 2021/09/30 Udalarena, Aldizkarian ez 2021/ 86 EGUBERRIETAKO AZOKA. 2021-2022.
20201224 2020/12/24 Ez Udalarena 2020/ 42 Epaimahaigaien zerrenda 2020. ARABAKO AUDIENTZIA
20190423 2019/04/23 Udalarena, Aldizkarian bai 2019/ 396 Kobratu behar ez ziren prestazioak itzularazteko prozedura abiarazi dela jakinaraztea
20180827 2018/08/27 Udalarena, Aldizkarian bai 2018/ 800 2018ko ekitaldian kreditu-transferentziaren bitartez aurrekontu-aldaketa egiteko dosierren behin betiko onespena.