Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2022/06/24
Taulan argitaratzeko eguna: 2022/06/25
Taulatik kentzeko eguna: 2022/07/16
Jatorria
08 - EKON. SUSTAPENA,ENPLEGUA
Iragarkia
Urtea: 2022
Eskakizina: 64
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian ez
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.