Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2022/05/26
Taulan argitaratzeko eguna: 2022/06/06
Taulatik kentzeko eguna: 2022/06/28
Jatorria
2312 - HEZKUNTZA ETA KULTURA / KULTURA
Iragarkia
Urtea: 2022
Eskakizina: 571
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian bai
Aldizkarian argitaratzeko eguna: 2022/06/06 Urtea: 2022 Aldizkariaren zenbakia: 66 Iragarkiaren zenbakia: 1574
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.