Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2022/05/03
Taulan argitaratzeko eguna: 2022/05/13
Taulatik kentzeko eguna: 2022/06/03
Jatorria
082601 - EKON. SUSTAPENA,ENPLEGUA / TURISMOA / TURISMOA
Iragarkia
Urtea: 2022
Eskakizina: 446
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian bai
Aldizkarian argitaratzeko eguna: 2022/05/13 Urtea: 2022 Aldizkariaren zenbakia: 55 Iragarkiaren zenbakia: 1218
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.