Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2022/01/19
Taulan argitaratzeko eguna: 2022/01/31
Taulatik kentzeko eguna: 2022/02/22
Jatorria
1822 - HERRI. PARTAIDETZA,GIZAR / HERRITARREN PARTEHARTZEA
Iragarkia
Urtea: 2022
Eskakizina: 45
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian bai
Aldizkarian argitaratzeko eguna: 2022/01/31 Urtea: 2022 Aldizkariaren zenbakia: 13 Iragarkiaren zenbakia: 143
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.