Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2022/04/22
Taulan argitaratzeko eguna: 2022/04/25
Taulatik kentzeko eguna: 2022/12/31
Jatorria
021601 - LURRALDEA,KLIMAREN ALDEK / JURIDIKO ADMNISTRATIBO / ADMINISTRAZIOA
Iragarkia
Urtea: 2022
Eskakizina: 28
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian ez
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.