Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2021/07/06
Taulan argitaratzeko eguna: 2021/07/21
Taulatik kentzeko eguna: 2021/08/14
Jatorria
2319 - HEZKUNTZA ETA KULTURA / HEZKUNTZ
Iragarkia
Urtea: 2021
Eskakizina: 823
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian bai
Aldizkarian argitaratzeko eguna: 2021/07/21 Urtea: 2021 Aldizkariaren zenbakia: 81 Iragarkiaren zenbakia: 2546
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.