Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2021/06/07
Taulan argitaratzeko eguna: 2021/06/18
Taulatik kentzeko eguna: 2021/07/10
Jatorria
0171 - ALKATETZA ERAKUNDE HARRE / EUSKARA
Iragarkia
Urtea: 2021
Eskakizina: 700
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian bai
Aldizkarian argitaratzeko eguna: 2021/06/18 Urtea: 2021 Aldizkariaren zenbakia: 67 Iragarkiaren zenbakia: 2150
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.