Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2021/05/14
Taulan argitaratzeko eguna: 2021/05/26
Taulatik kentzeko eguna: 2021/06/17
Jatorria
1520 - MUGIKORTASUNA,ESPAZIO PUB / ESPAZIO PUBLIKOA ETA NATU
Iragarkia
Urtea: 2021
Eskakizina: 604
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian bai
Aldizkarian argitaratzeko eguna: 2021/05/26 Urtea: 2021 Aldizkariaren zenbakia: 57 Iragarkiaren zenbakia: 1800
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.