Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2021/04/14
Taulan argitaratzeko eguna: 2021/05/05
Taulatik kentzeko eguna: 2021/05/27
Jatorria
081901 - EKON. SUSTAPENA,ENPLEGUA / ADMINISTRAZIOA / ADMINISTRAZIOA
Iragarkia
Urtea: 2021
Eskakizina: 448
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian bai
Aldizkarian argitaratzeko eguna: 2021/05/05 Urtea: 2021 Aldizkariaren zenbakia: 48 Iragarkiaren zenbakia: 1493
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.