Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2021/03/26
Taulan argitaratzeko eguna: 2021/04/12
Taulatik kentzeko eguna: 2021/05/05
Jatorria
1150 - P.ADINEKOAK HAURRAK / GARAPENEAN LAGUNTZEA
Iragarkia
Urtea: 2021
Eskakizina: 376
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian bai
Aldizkarian argitaratzeko eguna: 2021/04/12 Urtea: 2021 Aldizkariaren zenbakia: 39 Iragarkiaren zenbakia: 1191
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.