Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2021/03/18
Taulan argitaratzeko eguna: 2021/04/07
Taulatik kentzeko eguna: 2021/04/29
Jatorria
11 - P.ADINEKOAK HAURRAK
Iragarkia
Urtea: 2021
Eskakizina: 337
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian bai
Aldizkarian argitaratzeko eguna: 2021/04/07 Urtea: 2021 Aldizkariaren zenbakia: 37 Iragarkiaren zenbakia: 1078
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.