Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2021/03/02
Taulan argitaratzeko eguna: 2021/03/15
Taulatik kentzeko eguna: 2021/04/10
Jatorria
082101 - EKON. SUSTAPENA,ENPLEGUA / ENPRESEN / ENPRESAK
Iragarkia
Urtea: 2021
Eskakizina: 255
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian bai
Aldizkarian argitaratzeko eguna: 2021/03/15 Urtea: 2021 Aldizkariaren zenbakia: 30 Iragarkiaren zenbakia: 833
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.