Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2021/03/01
Taulan argitaratzeko eguna: 2021/03/15
Taulatik kentzeko eguna: 2021/04/17
Jatorria
081901 - EKON. SUSTAPENA,ENPLEGUA / ADMINISTRAZIOA / ADMINISTRAZIOA
Iragarkia
Urtea: 2021
Eskakizina: 248
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian bai
Aldizkarian argitaratzeko eguna: 2021/03/15 Urtea: 2021 Aldizkariaren zenbakia: 30 Iragarkiaren zenbakia: 842
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.